archive-no.com » NO » N » NOAH.NO

Total: 429

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Utslippstall for april 2012
  Kontakt Nyhetsarkiv Utslippstall for april 2012 07 mai 2012 12 19 Det ble pumpet 73 917 m 3 med renset vann til sjø fra Langøya i april Nedbørsmengden i denne måneden var 103 mm Normalen for Holmestrand er 44 mm Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av KLIF Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til sjø summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i prosent av tillatt utslippsmengde Utslipp for april og akkumulert utslipp for 2012 vises i vedlagt graf og kan oppsummeres som følger De største utslippene i forhold til utslippskonsesjon ble i april av barium molybden og nitrogen Barium og molybden er blant flere tungmetaller som NOAH har konsesjonsbegrensning på og utslippet ligger under de konsentrasjoner som anses å være miljøskadelig For nitrogen og molybden ligger utslippet på 100 av tillatt utslippsmengde Nitrogen regnes ikke som miljøgift men er næringsstoff for algevekst Algeveksten er vesentlig lavere i vinterhalvåret pga vanntemperaturen Dette gjenspeiles i at konsesjonen tillater høyere utslipp av nitrogen i perioden oktober april NOAH sitt nitrogenbidrag til Holmestrandsfjorden er svært lite sett i betraktning av totalmengden nitrogen som slippes ut fra andre kilder Utslippet av PAH polyaromatiske hydrokarboner ligger på 3 av hva konsesjon for måneden tillater Utslippet er innenfor den rammen som KLIF anser å ikke ha miljømessige konsekvenser Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene PCB polyklorerte bifenyler tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave og under bestemmelsesgrensen for analysen For EOX ekstraherbare organiske klorider ligger utslippet i overkant av 30 av det utslippskonsesjon for måneden tillater Renseanlegget for vann er designet for bl a å ta hånd om disse organiske miljøgiftene i tillegg til at anlegget renser tungmetaller NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller og organiske miljøgifter Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Nyhetsarkiv 2015

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/481/Utslippstall-for-april-2012 (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Elever utførte strandrydding på Langøya
  for leverandører Etiske retningslinjer ansatte Sikkerhetsinformasjon Varsling Vår kompetanse Våre ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Elever utførte strandrydding på Langøya På åttende året gjennomførte iherdige elever fra Røråstoppen skole rydding av strendene nord på Langøya NOAH takker 05 mai 2012 18 02 Tomkanner plastsekker drivved og andre uhumskheter som absolutt ikke hører hjemme i strandsonen ble plukket opp av flittige barnehender I åtte år har elever fra Røåstoppen skole i Re kommune plukket søppel på strendene nord på Langøya Området er blitt betydelig oppgradert de siste årene bl a med ny molo toalettanlegg og fiskeplass tilrettelagt for bevegelseshemmede Ekstra flott blir området etter at søppel og skrot er plukket bort NOAH takker elevene som i så mange år har gjort en flott miljøinnsats på den idylliske øya vår Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006 7 NOAH AS Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig avfall forurensede masser sedimenter og riveavfall NOAH Sverige NOAH Danmark Brosjyre

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/480/Elever-utfrte-strandrydding-pa-Langya (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • ISO-revisjon av NOAH: Gode resultater og sertifisering fornyet
  foreligger nå og konkluderer med at ISO sertifikatet opprettholdes Det ble ikke utstedt avvik under revisjonen 10 april 2012 11 51 Det er alltid knyttet spenning til en omfattende revisjon av styringssystemene i en bedrift Revisjonsrapporten som nå foreligger konkluderer bl a med at målstrukturen for 2012 er vesentlig forbedret og sikrer en klar rød tråd fra administrerende direktør og nedover i organisasjonen Det bemerkes også at NOAH har besluttet kvartalsvis gjennomgåelse av mål og delmål for 2012 Siste gjennomgang vurderes av NEMKO som grundig og konkret Rapporten refererer følgende mål som viktige for NOAH de neste årene Utrede nyetablering av deponikapasitet Prioritere riktig utnyttelse av tilgjengelig deponikapasitet på Langøya Øke rense og utpumpingskapasitet uten negativ belastning på resipient NEMKO konkluderer videre med at bruk av ikke fornybare ressurser som brentkalk og kalkstein samt beholdning av syre følges tett opp Bruk av brentkalk er kraftig redusert fra 2010 til 2011 I tillegg er driften av nøytraliseringsanlegget nå mer stabil og mengde aske gjennom mølla pr tidsenhet er også økt betydelig i samme tidsrom Dette har blant annet bidratt til den kraftige reduksjonen i forbruk av brentkalk NOAHs ledelse og ansatte er svært fornøyd med rapporten og at det overhode ikke

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/479/ISO-revisjon-av-NOAH-Gode-resultater-og-sertifisering-fornyet (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Utslippstall for februar 2012
  Nyhetsarkiv Utslippstall for februar 2012 10 april 2012 10 52 Det ble pumpet 87 643 m 3 med renset vann til sjø fra Langøya i februar Nedbørsmengden i denne måneden var 4 mm Normalen for Holmestrand er 48 mm Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av KLIF Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til sjø summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i prosent av tillatt utslippsmengde Utslipp for februar og akkumulert utslipp for 2012 vises i vedlagt graf og kan oppsummeres som følger De største utslippene i forhold til utslippskonsesjon ble i februar av barium molybden tinn og nitrogen Barium molybden og tinn er blant flere tungmetaller som NOAH har konsesjonsbegrensning på og utslippet ligger under de konsentrasjoner som anses å være miljøskadelig For nitrogen ligger utslippet like under 100 av tillatt utslippsmengde Nitrogen regnes ikke som miljøgift men er næringsstoff for algevekst Algeveksten er vesentlig lavere i vinterhalvåret pga vanntemperaturen Dette gjenspeiles i at konsesjonen tillater høyere utslipp av nitrogen i perioden oktober april NOAH sitt nitrogenbidrag til Holmestrandsfjorden er svært lite sett i betraktning av totalmengden nitrogen som slippes ut fra andre kilder Utslippet av PAH polyaromatiske hydrokarboner ligger på 10 av hva konsesjon for måneden tillater Utslippet er innenfor den rammen som KLIF anser å ikke ha miljømessige konsekvenser Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene PCB polyklorerte bifenyler tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave og under bestemmelsesgrensen for analysen For EOX ekstraherbare organiske klorider ligger utslippet i overkant av 30 av det utslippskonsesjon for måneden tillater Renseanlegget for vann er designet for bl a å ta hånd om disse organiske miljøgiftene i tillegg til at anlegget renser tungmetaller NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller og organiske miljøgifter Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Nyhetsarkiv 2015

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/477/Utslippstall-for-februar-2012 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Langøya: Behandlingsanlegg i særklasse!
  og kundene krever ofte det samme av NOAH Dokumentert trygghet for at avfall sikres mot å skape fremtidige miljøkonsekvenser Her er kortversjonen av hvordan denne tryggheten er sikret 09 april 2012 10 13 NOAHs myndighetstillatelser åpner for årlig mottak av 500 000 tonn farlig avfall og lik mengde nøytrale masser ordinært avfall Bærende prinsipp er at farlig avfall stabilisert i gipsmatrix lagres under havnivå øvrige fraksjoner over Lagringen under havnivå er sikret mot utlekking gjennom trykk fra havet utenfor samt tett kalksteinsfjell Sikringen over havnivå er også tett fjellvegg men over denne også et sofistikert ingeniørarbeid bestående av spesialkonstruert ringmur dreneringssystemer og kunstig membran Ingen deponier i Europa har sikringstiltak utarbeidet etter samme solide prinsipper Mens Nordbruddet på Langøya er avsluttet hva gjelder farlig avfall foregår de samme behandlingsprosessene nå i Sydbruddet I Nordbruddet fortsetter oppfyllingen med nøytrale masser ordinært avfall til 18 meter over havflaten Foto under Gips i Nordbruddet Deponi over havnivå vil over år presse ut vann som samles i komplekst dreneringssystem og renses Foto under Membran ringdrenering og andre tekniske installasjoner skaper et trygt skille mellom avfall og Langøyas vakre natur Foto under Armert injistert ringmur boltet og støpt på fjell skaper en fortsettelse i høyden av deponiets naturlige tette barriere under havoverflaten Foto under Sydbruddet på Langøya representerer langsiktig behandlingstrygghet Samtidig rehabiliteres Langøya og gjdnskapes som naturperle i Oslofjorden Fakta Sikringstiltak Ringdrenering pukk stein separasjons filtreringsduk betongrør betongkummer drensdam Vertikal og horisontal drenering samler opp vann som komprimeres fra gipsen og bidrar til å gi gipsen stor bæreevne Armert injisert ringmur betongkant boltet og støpt på fjell skaper en fortsettelse av deponiets naturlige tette barriere Flomsikringssystem leder bort vann ved ekstremnedbør Tetting og forsterkning av svake fjellpartier i tråd med Avfallsforskriftens krav Tetting av naturlige åpninger i fjellveggen på Langøyas østside Sidetetting i form av

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/475/Langya-Behandlingsanlegg-i-srklasse (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Nyhetsarkiv
  Kontakt Nyhetsarkiv Utslippstall for november 2010 21 desember 2010 11 28 Les mer Utslippstall for oktober 2010 21 desember 2010 11 19 Les mer Utslippstall for september 2010 21 desember 2010 11 15 Les mer Utslippstall for august 2010 21 desember 2010 11 08 Les mer NOAH bruker innovasjon til å bedre miljøregnskapet ytterligere 08 desember 2010 08 31 Nok en gang har det kommet noe positivt ut av samarbeidet NOAH på Langøya har hatt med Vannklyngen og VRI Vestfold Les mer NOAH nevnt i danske Ekstrabladet 01 desember 2010 21 43 NOAH er kjent med at den danske avisen Ekstrabladet har hatt en serie artikler om giftig industriavfall fra Australia som danske myndigheter har tillatt importert og destruert ved forbrenning hos Kommunekemi Det er politisk uenighet i Danmark om denne importen NOAH er nevnt i sammenhengen Les mer NOAH steinlagrining og betalingen til lokalsamfunnet 25 november 2010 08 25 I enkelte medieoppslag den siste tiden har NOAHs midlertidige lagring av stein på Langøya vært tema NOAHs administrerende direktør Carl Hartmann har laget følgende kommentar Les mer Hendelsen tirsdag God tilstand for sjåføren 03 november 2010 14 37 Det er gledelig at sykehuset nå kan melde at tilstanden for sjåføren er tilfredsstillende og at han blir utskrevet med det første Les mer Hendelse på Langøya 02 november 2010 09 27 Sjåfør fra transportfirma som transporterer avfall til Langøya ble kl 0820 funnet bevisstløs ved siden av tankbilen Les mer NOAH på offensiven Flere spennende stillinger ledige 02 oktober 2010 15 41 Offensiv satsning på utvikling av NOAH som fortsatt sterk markedsaktør i fremtiden er noe av bakgrunnen for at selskapet nå søker etter flere nøkkelstillinger i sin organisasjon Les mer Page 14 of 28 First Previous 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Next Last Nyhetsarkiv 2015

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/currentpage/14 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH med metode for stålgjenvinning
  Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv NOAH med metode for stålgjenvinning Forurenset stål utgjør ikke bare en miljørisiko Dersom forurenset stål kan gjenvinnes og ny produksjon reduseres spares i tillegg samfunnet både for et stort ressursforbruk og industriforurensning 18 september 2006 00 00 Dette er var noen av tankene da NOAH igangsatte et forsøksprosjekt for stripping av kadmium fra stål Markedsvurderinger vil avgjøre om NOAH vil etablere løsningen Høy pris på jomfruelig stål vil selvsagt gjøre det spesielt attraktivt med gjenvinning Metoden som er utredet har uansett en svært høy miljøstandard og leder for produktutvikling i NOAH Terje Kirkeng innrømmer at han håper på realisering innen kort tid Stålet er tiltenkt behandlet i en spesialtilpasset container i nærheten av det eksisterende syrebassenget på Langøya Behandlingen innebærer bruk av en syreblanding det vil si avfallssyre som allerede er til behandling på øya NOAH utnytter derved et svært nyttig prinsipp Å bruke avfall til å uskadeliggjøre avfall Analyseresultatene etter forsøk på Langøya er svært oppløftende Det vil si stål forurenset av kadmiumbelegg blir rent etter 30 90 minutter behandling I testforsøkene løste stålets overflatebelegg av kadmium seg i sin helhet Analyser av utlakingsforsøk viser god stabilisering av kadmiumet Rensingen av forurenset stål kan bli en integrert del av resten av behandlingslinjene på Langøya og kan benyttes også til stålfraksjoner med andre tungmetallforurensninger enn kadmium Kvikksølvforurenset stål blant annet fra offshorevirksomheten kan være en høyst aktuell fraksjon Metoden er både enkel og raffinert på samme tid sier Terje Kirkeng og påpeker enkeltheten ved at det er kjemiske og metallurgiske prinsipper som utnyttes Raffinementet består bl a av gode logistikkløsninger og vel gjennomtenkte miljø og sikkerhetsvurderinger av anlegget Prospektive kunder som så langt er identifisert er forsvar galvanoindustrien stålverksindustrien og gjenvinningsindustri Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/345/NOAH-med-metode-for-stalgjenvinning (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Status i planarbeidet for Nordbruddet
  kostnadskrevende å gjennomføre men dette veies opp ved at deponikapasiteten øker Fremdeles gjenstår en del planarbeid og verifikasjonsarbeid før planene kan få sin endelige godkjenning Det er ikke gjort noen nye vurderinger med hensyn på avslutningen av Sydbruddet Tidsaspektet Den nye løsningen er som sagt fortsatt under bearbeiding Med de foreløpige tall vi har i dag gir løsningen et økt volum i Nordbruddet på ca 1 mill m3 i forhold til den løsningen som er omtalt i rehabiliteringsplanen Når deponikapasiteten øker vil under ellers like forhold også driftsperioden øke i dette tilfellet ca 2 3 år En økning av driftsperioden gir både fordeler og ulemper Fordelen er selvfølgelig økt verdiskapning i lokalsamfunnet Ulempen vil være en tilsvarende forsinkelse av avslutningen av deponiet i Sydbruddet Nordbruddet vil med et unntak bli rehabilitert i samsvar med tidsplanen som ligger i rehabiliteringsplanen fra 2005 Gradvis omdisponering av arealer Unntaket er at den nordre delen av Nordbruddet dvs området som ligger i tilknytning til friområdet i nord sannsynligvis vil kunne omdisponeres til friluftformål allerede om ca 5 år Vi i NOAH er veldig glad for å kunne få til en slik løsning siden ønsket om gradvis rehabilitering av Nordbruddet har vært så sterkt i lokalmiljøet Området var i utgangspunktet planlagt brukt som lager for stein til rehabilitering NOAH har imidlertid tatt ut noe mindre stein enn opprinnelig planlagt og har økt utnyttelsen av andre lagerområder for å kunne imøtekomme ønsket om en gradvis rehabilitering av øya Friområdet i Nord I sommer har Re kommune startet opparbeidelsen av friområdet nord på øya I første omgang bygges det nå en molo Når friområdet er oppgradet og det innenforliggende området er omdisponert til friluftformål vil det etter hvert åpne seg mange nye muligheter for friluftsfolket Forhold til myndigheter Enhver endring av planer av denne karakter må avklares

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/348/Status-i-planarbeidet-for-Nordbruddet (2016-01-13)
  Open archived version from archive