archive-no.com » NO » N » NOAH.NO

Total: 429

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • NOAH > For kunder > Tillatelser
  Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt For kunder Tillatelser Tillatelser NOAHs behandlingsløsninger er robuste og veldokumenterte Vi har alle de påkrevde myndighetstillatelser Deler av vår prosess har R status recovery nyttiggjøring gjenbruk i EUs regelverk for avfallsbehandling Tillatelser Langøya NOAH AS Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for

  Original URL path: http://www.noah.no/For-kunder/Tillatelser (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Tillatelser Langøya
  Tillatelser Langøya NOAH forholder seg til to myndighetstillatelser for behandlingsanlegget for uorganisk farlig avfall på Langøya Det er Miljødirektoratet og Statens strålevern som er ansvarlig myndigheter for disse tillatelsene Miljødirektoratet Statens strålevern Tillatelser og godkjenninger Tillatelsen gitt av Miljødirektoratet og er datert 08 07 2014 og stiller krav og betingelser til driften ved Langøya NOAH kan årlig motta 500 000 tonn uorganisk farlig avfall 500 000 tonn forurensede masser Dette innebærer at NOAH årlig totalt kan motta 1 000 000 tonn regnet som et gjennomsnitt over 5 år Endringene i forhold til tidligere tillatelse er økt fyllingshøyde for farlig avfall og etablering av deponi for ordinært avfall i Sydbruddet Det gis tillatelse til å øke fyllingshøydene for deponi for farlig avfall i Sydbruddet fra kote 5 til 0 Videre gis det tillatelse til å bruke ordinært avfall til konstruksjon av veier demninger og lignende i deponiet for farlig avfall i Sydbruddet NOAH har også midlertidig tillatelse til å deponere alunskifer i deponi for farlig avfall på Langøya I endret tillatelse er det satt en spesifikk utslippsgrense for PFOS PFOA og 6 2 FTS til vann Les NOAHs tillatelse Tillatelsen gjelder naturlig forekommende i naturen radionuklider fra bl a petroleumsvirksomhet og

  Original URL path: http://www.noah.no/For-kunder/Tillatelser/Tillatelser-Lang%C3%B8ya (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAHs samfunnsansvar
  Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Samfunnsansvar NOAHs samfunnsansvar Ved aktivt å behandle farlig avfall gjennom kjemiske og industrielle prosesser bidrar NOAH til at flere tusen tonn miljøgifter årlig tas ut av naturens kretsløp Selv om våre anlegg som all annen nærings og industrivirksomhet har utslipp er allikevel miljøregnskapet for vår virksomhet positivt Vi bidrar i betydelige større grad til et godt miljø enn hva vi forurenser det Vi har god kontroll og kontinuerlig overvåking av vår avfallsbehandling og vår miljøpåvirkning Dette skjer gjennom anerkjente metoder men ikke minst gjennom kompetente ansatte Våre ca 70 ansatte har god skolering bl a gjennom fagbrev ingeniør og sivilingeniørutdannelse samt annen relevant utdannelse på høyskole og universitetsnivå For tiden har NOAH tre ansatte med doktorgrad PhD i kjemi Farlig avfall inneholder ulike helse og miljøfarlige stoffer Det er et prioritert politisk mål å sikre at mest mulig farlig avfall leveres til forsvarlig behandling Dermed hindres skader på mennesker og miljø Årlig leveres i størrelsesorden 1 3 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling hos ulike aktører i Norge Dessverre går fortsatt om lag 70 000 tonn farlig avfall til ukjent behandling NOAH og nærmiljøet

  Original URL path: http://www.noah.no/Milj%C3%B8informasjon (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH > Samfunnsansvar > NOAH og nærmiljøet
  Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Samfunnsansvar NOAH og nærmiljøet NOAH og nærmiljøet NOAH er en aktiv bidragsyter i de lokalsamfunnene vi har aktivitet Først og fremst gjør vi dette ved å være en trygg arbeidsplass med god økonomi samfunnsnyttig forretningsvirksomhet og høy standard innen helse miljø og sikkerhet I tillegg gir vi økonomisk støtte til lag og foreninger samt enkeltinitiativ

  Original URL path: http://www.noah.no/Samfunnsansvar/NOAH-og-n%C3%A6rmilj%C3%B8et (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH > Samfunnsansvar > NOAH og nærmiljøet > Åpen dag
  retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Samfunnsansvar NOAH og nærmiljøet Åpen dag Åpen dag Det årlige Åpen dag arrangementet på Langøya har lange tradisjoner Arrangementet skjer i august vanligvis første lørdag etter at skolenes sommerferie er slutt Besøkstallet varierer mellom 600 og over 900 Intensjonen er å gi de besøkende god saklig innsikt i NOAHs behandlingsprosesser for farlig avfall og forurensede masser og ikke minst vise hvordan NOAH arbeider

  Original URL path: http://www.noah.no/Samfunnsansvar/NOAH-og-n%C3%A6rmilj%C3%B8et/%C3%85pen-dag (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH > Samfunnsansvar > NOAH og nærmiljøet > Ringvirkningsregnskap
  Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Samfunnsansvar NOAH og nærmiljøet Ringvirkningsregnskap Ringvirkningsregnskap NOAH har en viktig nasjonal rolle i å uskadeliggjøre farlig avfall I tillegg har NOAHs aktivitet lokale ringvirkninger Her er noen nøkkeltall for 2014 109 lokale bedrifter med til sammen 1 300 ansatte hadde inntekt fra NOAH NOAH kjøpte varer og tjenester lokalt for kr 131 861 463 4 bedrifter i lokalmiljøet har omsetning fra NOAH som utgjør mer enn 15 prosent av deres totale inntekter De ansatte i NOAH bruker til sammen kr 27 065 439 på kjøp av varer og tjenester lokalt Ansatte i NOAH handlet mat og drikke for mer enn kr 44 000 hver dag i lokale forretninger og i tillegg for totalt kr 2 2 millioner bare til lokale kultur og fritidsarrangementer Gjennom skatter avgifter og lokal verdiskaping bidro NOAH i 2014 med over kr 131 millioner kroner til lokalsamfunnet i Vestfold Det vil si at NOAH hver eneste virketime betalte kr 18 876 tilbake til offentlig velferd NOAH AS Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av

  Original URL path: http://www.noah.no/Samfunnsansvar/NOAH-og-n%C3%A6rmilj%C3%B8et/Ringvirkningsregnskapet (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH > Vår virksomhet > Om NOAH
  leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Vår virksomhet Om NOAH Om NOAH NOAH utfører en oppgave som er helt nødvendig i det moderne forbrukersamfunnet Vår kompetanse løser miljøutfordringer i industrivirksomheter hos entreprenører avfallsvirksomheter og andre aktører som besitter avfall som krever spesiell håndtering NOAH er aktiv aktør i flere europeiske land Vår virksomhet over landegrensene gir oss internasjonal konkurranse på pris kvalitet leveringsdyktighet og alle parametere av

  Original URL path: http://www.noah.no/V%C3%A5r-virksomhet/Om-NOAH (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH > Vår virksomhet > Om NOAH > Eierskap
  innen eiendom handel og industri Virksomheten Fabritius 100 utvikler og forvalter kombinasjonsbygg lager kontor i Stor Oslo og andre norske byer Fabritius er også eier av Profier 80 som er en landsdekkende eiendomsutvikler innen bolig handel og kontor Gjelsten Holding er videre investert i eiendom i Møre og Romsdal gjennomAngvik Investor AS 10 Gjelsten Holding presenterte høsten 2006 planene om en større miljøopprydding og eiendomsutvikling på Lierstranda i Lier kommune Arbeidet med dette skjer gjennom selskapeneMiljøstein AS 50 og Miljøstein Shipping AS 50 NOAH 100 er Nordens ledende miljøbedrift innen håndtering av uorganisk farlig avfall som nøytraliseres og sluttbehandles på Langøya utenfor Holmestrand Konsernets handelsvirksomhet utgjøres av Sport 1 Gruppen 80 Sport 1 er Norges nest største sportskjede med ca 200 butikker fordelt over hele landet Sport 1 Gruppen er også eier av sportsmodekjeden Xon Sports samt fjell og friluftskjeden Skandinavisk Høyfjellsutstyr Siden etableringen av Gjelsten Holding i 2000 har selskapet vært gjennom en aktiv oppbyggings og utviklingsperiode Selskapet har i perioden hatt en god resultatutvikling og har en solid finansiell plattform som gjør virksomheten godt rustet for videre vekst og utvikling Det er skapt betydelige verdier siden oppstarten i 2000 Gjelsten familien Firmaets logo som inneholder en ørn og en lilje er inspirert av et familievåpen fra Bergen på 1500 tallet Familiens aner går tilbake til gårdene Gjelsten og Nakken nordøst for Ålesund Familiens historie preges av handel og næringsutvikling På 1600 tallet var en av Gjelstens forfedre Magdalene Tørresdotter en av få skrive og regnskapskyndige kvinner i Norge Virksomheten som hun og etterhvert hennes sønner drev bestod både av skipsfart trelasthandel og fiskehandel Fra 1871 drev handelsfirmaet P A Gjelsten en betydelig virksomhet innen handel og skipsfart fra Fiksdal som inntil 1 verdenskrig var et av de største handelsstedene mellom Trondheim og Bergen Bjørn Rune Gjelsten Bjørn Rune

  Original URL path: http://www.noah.no/V%C3%A5r-virksomhet/Om-NOAH/Eierskap (2016-01-13)
  Open archived version from archive •