archive-no.com » NO » N » NOAH.NO

Total: 429

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Reguleringsplanen for Langøya vedtatt
  videre styring av virksomheten på Langøya og den senere avslutning og rehabilitering av øya Det er lange perspektiver på dette arbeidet Med den kunnskap man har i dag vil nåværende virksomhet på Langøya være avsluttet ca 2025 Deretter følger en periode frem til ca 2030 hvor deponiene vil bli overdekket og ferdigstilt Etter dette kommer en s k etterdriftsperiode på ca 30 år hvor bl a massene skal konsolidere Først ca 2060 vil Langøya helt kunne tas i bruk av allmennheten Da vil 84 av Langøyas areal være frigjort for allmenne formål som naturreservat og som friområde for allmennheten Store arealer blir imidlertid tilgjengelig på et langt tidligere tidspunkt Foto Miljærådgiver Berit Svensson fra Re kommune har vært sentral i utformingen av friområdet i nord som nå begynner å ta form Til høyre NOAHs driftsdirektør Morten Hallan Planen åpner for at deponiet i Nordbruddet kan bygges videre i høyden opp til 18 m over havnivå Deponiet vil bli benyttet til såkalt ordinært avfall Løsningen er godkjent av miljømyndighetene og representerer en stor utvidelse av deponikapasiteten for ordinært avfall på Langøya Detaljutformingen av terrenget over Nordbruddet er ellers ennå ikke besluttet i detalj men vil bli fastlagt i en detaljreguleringsprosess i løpet av det kommende året Reguleringsbestemmelsene sier imidlertid at Langøyas opprinnelig form skal danne et utgangspunkt Avslutningen og tildekningen av Nordbruddet vil starte nordfra og allerede i 2016 er det planlagt å frigi et område på bortimot 60 da Området ligger i tilknytning til det friområdet nord på øya som nå er istandsatt av Re kommune Sammen med friområdet og naturreservatet vil det gi store sammenhengende områder som blir åpne for allmenn ferdsel Således imøtekommes nærmiljøets ønske om gradvis å få tilgang til større områder for rekreasjonsformål Avslutningen av Sydbruddet ligger noe lenger frem i tid Her er det ingen

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/464/Reguleringsplanen-for-Langya-vedtatt (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Utslippstall for august 2011
  mot 88 mm som er normalen for Holmestrand Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av KLIF Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til sjø summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i prosent av tillatt utslippsmengde Utslipp for august og akkumulert utslipp for 2011 vises i vedlagt graf og kan oppsummeres som følger De største utslippene i forhold til utslippskonsesjon ble i august av nitrogen nikkel og barium med henholdsvis 100 og 83 og 74 Øvrige komponenter ligger godt under 50 Barium og nikkel er blant flere tungmetaller som NOAH har konsesjonsbegrensning på og utslippet i august ligger godt under de konsentrasjoner som anses å være miljøskadelig Nitrogen regnes ikke som miljøgift men er næringsstoff for algevekst Algeveksten er vesentlig lavere i vinterhalvåret pga vanntemperaturen Dette gjenspeiles i at konsesjonen tillater høyere utslipp av nitrogen i perioden oktober april NOAH sitt nitrogenbidrag til Holmestrandsfjorden er svært lite sett i betraktning av totalmengden nitrogen som slippes ut fra andre kilder Utslipp av organiske miljøgifter er i august nesten ikke påvist Dette gjelder PAH polyaromatiske hydrokarboner PCB polyklorerte bifenyler tinnorganiske forbindelser dioksiner og EOX ekstraherbare organiske klorider Renseanlegget for vann er designet for bl a å ta hånd om

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/463/Utslippstall-for-august-2011 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Statens strålevern orienterte om lavradioaktivt avfall på Langøya
  er lagt ut til høring og det er som ledd i høringsprosessen at NOAH tok initiativ til dialogmøtet Miljørettet helsevern er et interkommunalt organ som samarbeider med og utfører oppgaver for kommuneoverlegene bl a i Re Holmestrand og de andre nærkommunene til Langøya Naturlig forekommende radioaktivitet Det er som nevnt over endringer i regelverket som medfører at NOAH må søke om tillatelse til fortsatt mottak av avfall med lavradioaktivitet NOAH har behandlet slikt avfall i en årrekke allerede Avfallet eksempelvis alunskifer som er gravd opp fra byggetomter kan inneholde naturlig forekommende radioaktivitet på linje med bakgrunnsstrålingen i naturen Stråledosene fra avfall NOAH mottar er langt under de rammer myndighetene setter for kunstig stråling og er også under de doser som mennesker mottar fra verdensrommet og fra jordsmonnet Ikke behov for endringer i behandlingsmetodene Det var Statens strålvern ved seksjonssjef Ingar Amundsen som orienterte om bakgrunnen for nytt regelverk samt strålevernets foreløpige vurdering av NOAHs søknad Den vesentligste konsekvensen av nytt regelverk er for NOAHs del at behandlingsanlegget på Langøya nå må ha tillatelse fra Statens strålevern i tillegg til dagens tillatelser fra Klima og forurensningsdirektoratet KLIF De nye reglene gir ikke behov for endringer i behandlingsmetodene på Langøya men noen justeringer i prosedyrene for mottak og kontroll Tilbakemeldingen fra Strålevernet er så langt at behandlingsanlegget på Langøya synes å imøtekomme kravene men søknaden med høringsuttalelser skal behandles før en tillatelse gis Viktig å ta hensyn til følelser og følt bekymring På møtet konkluderte både Miljørettet helsevern Statens strålevern og NOAH med at det er viktig å ta hensyn til den bekymring allmennheten føler i enhver sammenheng hvor ordet radioaktivitet bringes på bane Også ubegrunnet bekymring må møtes med informasjon som er forståelig balansert og faglig riktig Dette for eksempelvis å hindre at publikum ubegrunnet blir skeptiske til å bruke Langøya

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/462/Statens-stralevern-orienterte-om-lavradioaktivt-avfall-pa-Langya (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Utslippstall for juli 2011
  med renset vann til sjø fra Langøya i juli Nedbørsmengden var 160 mm Normalen for Holmestrand er 72 mm Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av KLIF Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til sjø summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i prosent av tillatt utslippsmengde Utslipp for juli og akkumulert utslipp for 2011 vises i vedlagt graf og kan oppsummeres som følger Det største utslippet i forhold til utslippskonsesjon ble i juli av nitrogen med 88 For øvrige parameter var utslippet like over eller godt under 50 av tillatt utslippsmengde Nitrogen regnes ikke som miljøgift men er næringsstoff for algevekst Algeveksten er vesentlig lavere i vinterhalvåret pga vanntemperaturen Dette gjenspeiles i at konsesjonen tillater høyere utslipp av nitrogen i perioden oktober april NOAH sitt nitrogenbidrag til Holmestrandsfjorden er svært lite sett i betraktning av totalmengden nitrogen som slippes ut fra andre kilder Utslipp av organiske miljøgifter er i juli nesten ikke påvist Dette gjelder PAH polyaromatiske hydrokarboner PCB polyklorerte bifenyler tinnorganiske forbindelser dioksiner og EOX ekstraherbare organiske klorider Renseanlegget for vann er designet for bl a å ta hånd om disse organiske miljøgiftene i tillegg til at anlegget renser tungmetaller NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/461/Utslippstall-for-juli-2011 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Nesten 200 på Åpen dag
  Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Nesten 200 på Åpen dag Dårlig værvarsel skremte nok noen men nesten 200 bsøkende deltok allikevel på NOAHs Åpen dag arrangement 27 august 2011 17 01 Været ble langt fra så dårlig som varslet men værvarselet bidro nok i seg selv til at årets besøksrekord på ca 600 ikke ble slått Årets ca 200 besøkende var imidlertid spørrelystne og positivt nysgjerrige på NOAHs arbeid med å nøytralisere farlig avfall og forurenset jord Mange var også interesserte i vårt arbeid med å rehabilitere øya Hillestad promenadeorkester satte også i år en god musikalsk stemning under arrangementet Et annet populært innslag var i år som tidligere år også Langøyakjenneren Stig Tore Lunde fra Nord Jarlsbergmuseene Han viste film og fortalte om Langøya som bo og industrisamfunn i mer enn 100 år NOAH takker årets besøkende og ønsker velkommen tilbake neste år forhåpentligvis til enda bedre vær Noen fotos fra årets Åpen dag arrangement Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006 7 NOAH AS Et av

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/460/Nesten-200-pa-Apen-dag (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Ett minutts stillhet i NOAH kl. 1200
  Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Ett minutts stillhet i NOAH kl 1200 NOAH viser sin medfølelse og solidaritet overfor de døde savnede og etterlatte etter de tragiske terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 25 juli 2011 11 09 Vi holder derfor ett minutts stillhet i dag 25 juli kl 1200 Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/459/Ett-minutts-stillhet-i-NOAH-kl-1200 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • 2011 Archive | Nyhetsarkiv
  2011 11 juli 2011 20 59 Les mer Utslippstall for mai 2011 11 juli 2011 20 45 Les mer NOAH midler for 2011 er utdelt 01 juli 2011 14 01 NOAH kunngjorde tidligere iår sin støtteordning hvor lokale lag og foreninger kan søke om midler Nå er tildelingen skjedd og alle som har fått midler er gitt beskjed Les mer Stilfull og tradisjonell St Hans på Langøya 25 juni 2011 18 07 Full klaff for St Hans arrangementet på Langøya Omkring 400 store og små møtte opp til god gammeldags St Hans feiring for hele familien Les mer Markering for Kronos mottak nr 2000 24 juni 2011 14 20 Fredag 24 juni 2011 ble det gjort en enkel men også historisk markering på Langøya Last nummer 2 000 med avfallssyre fra Kronos Titan i Fredrikstad ankom Alle mottak er gjennomført uten noen form for uhell Les mer God gammeldags St Hans feiring for hele familien på Langøya 12 juni 2011 13 20 Holmestrand kulturfestival og NOAH slår i år et slag for den tradisjonelle St Hans feiringen Ingrediensene er øytur trekkspill bål grilling leker for barna og selvsagt dans Brødrene Bacchus kommer også Les mer Avfallskonferansen på Langøya 07 juni 2011 18 49 Nesten 100 delegater fra Avfall Norges avfallskonferanse 2011 har vært på befaring på NOAHs anlegg på Langøya Les mer Vanndamp kan kunne observeres på Langøya i juni 31 mai 2011 19 05 Vanndampen har ingen konsekvenser for nærmiljøet men kan tidvis observeres ikke minst av båtfolket Les mer Røråstoppen skole ryddet strendene 27 mai 2011 07 36 Tradisjonen tro har 6 klasse ved Røråstoppen skole i NOAHs vertskommune Re også i år ryddet i strandsonen nord på Langøya Les mer Utslippstall for april 2011 24 mai 2011 06 50 Les mer Page 2 of 3 First Previous

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/articleType/ArchiveView/Year/2011/currentpage/2 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • 2011 Archive | Nyhetsarkiv
  Les mer Utslippstall for mars 2011 13 april 2011 13 45 Les mer Folkemøte om Langøya onsdag 13 april 05 april 2011 07 38 NOAH og Re kommune inviterer til folkemøte på Holmestrand fjordhotell Bakgrunnen er ny reguleringsplan for Langøya Les mer Åpen Dag på Langøya lørdag 27 august 01 april 2011 14 39 Vi tar det som et popularitetstegn Vi har allerede fått flere forepørsler om dato for årets Åpen Dag på Langøya Les mer Utslipsstall for februar 2011 18 mars 2011 07 40 Les mer Utslippstall for januar 2011 09 februar 2011 07 14 Les mer NOAH med å rydde i Hommelvik 06 februar 2011 09 47 Kreosotholdig væske i strandkanten og oljeaktig hinne på sjøen Det var noen av indikasjonene på at en tidligere industrieiendom ved Nygården i Hommelvik innerst i Trondheimsfjorden var sterkt forurenset I løpet av februar starter NOAH i samarbeid med lokal entreprenør oppryddingsarbeidet som skal gjøre arealet til et attraktivt landbruks natur og friluftsområde Les mer Biltransport til Langøya NOAH sikrer transport i tråd med norsk lov 29 januar 2011 17 11 Det har kommet spørsmål om asketransport til Langøya med en gitt transportør er lovlig iht regler om kabotasje Inntil spørsmålet er avklart har NOAH i samarbeid med transportør og kunde fått leiet inn en annen norsk transportør Les mer Utslippstall for desember 2010 17 januar 2011 12 09 Det ble pumpet ut 47900 m3 med renset vann fra Langøya i desember Nedbørsmengden i denne måneden var 30 mm Normalen for Holmestrand er 68 mm De største utslippene i forhold til konsesjonen Les mer Carls blogg Skaper mediene sine egne virkeligheter 09 januar 2011 10 20 Et oppslag i Tønsbergs Blad har gitt meg grunn til å reflektere over NOAHs informasjonsoppgave og medienes funksjon ansvar og deres bevisste eller ubevisste evne til

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/articleType/ArchiveView/Year/2011/currentpage/3 (2016-01-13)
  Open archived version from archive