archive-no.com » NO » N » NOAH.NO

Total: 429

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Utslippstall for november 2010
  ut 35950 m 3 med renset vann fra Langøya i november Nedbørsmengden i denne måneden var 69 mm Normalen for Holmestrand er 97 mm De største utslippene i forhold til konsesjonen ble i november for PAH Alle de andre komponentene ligger på under 70 av konsesjonen for måneden Utslippet av PAH Poly Aromatiske Hydrokarboner for november ligger helt inntil det konsesjonen for måneden tillater Utslippet er innenfor den rammen som KLIF anser å ikke ha miljømessige konsekvenser Nitrogen regnes ikke som miljøgift men er næringsstoffer for algevekst Algeveksten er vesentlig lavere i vintermånedene pga vanntemperaturen Dette gjenspeiles i at konsesjonen tillater høyere utslipp av nitrogen i perioden oktober april NOAH sitt nitrogenbidrag til Holmestrandfjorden er svært lite sett i betraktning av totalmengden nitrogen som slippes ut fra andre kilder Utslippet av de andre tungmetaller er godt innenfor grensene NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene som EOX og cyanid er lave også i november Øvrige organiske miljøgifter som PCB tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave og under bestemmelsesgrensen for analysen Renseanlegget for vann er designet for bl a å ta hånd

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/436/Utslippstall-for-november-2010 (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Utslippstall for oktober 2010
  renset vann fra Langøya i oktober Nedbørsmengden i denne måneden var 91 mm Normalen for Holmestrand er 114 mm De største utslippene i forhold til konsesjonen ble i oktober for Barium og Nikkel Alle de andre komponentene ligger på under 70 av konsesjonen for måneden Nikkel og Barium er blant flere tungmetaller som NOAH har konsesjonsbegrensning på Begge er regnet for å være av de mindre farlige i miljøsammenheng i tillegg ligger utslippene i oktober godt under de konsentrasjoner som anses å være miljøskadelig Nitrogen regnes ikke som miljøgift men er næringsstoffer for algevekst Algeveksten er vesentlig lavere i vintermånedene pga vanntemperaturen Dette gjenspeiles i at konsesjonen tillater høyere utslipp av nitrogen i perioden oktober april NOAH sitt nitrogenbidrag til Holmestrandfjorden er svært lite sett i betraktning av totalmengden nitrogen som slippes ut fra andre kilder Utslippet av de andre tungmetaller er godt innenfor grensene NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene som cyanid er lave også i oktober Øvrige organiske miljøgifter som PCB tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave og under bestemmelsesgrensen for analysen Renseanlegget for vann er designet for

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/435/Utslippstall-for-oktober-2010 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Utslippstall for august 2010
  ut 37030 m 3 med renset vann fra Langøya i august Nedbørsmengden i denne måneden var 188 mm Normalen for Holmestrand er 88 mm De største utslippene i forhold til konsesjonen ble i august for PAH og Nitrogen Alle de andre komponentene ligger på under 50 av konsesjonen for måneden Utslippet av PAH Poly Aromatiske Hydrokarboner for august ligger helt inntil det konsesjonen for måneden tillater Utslippet er innenfor den rammen som KLIF anser å ikke ha miljømessige konsekvenser Nitrogen regnes ikke som miljøgift men er næringsstoffer for algevekst Algeveksten er vesentlig lavere i vintermånedene pga vanntemperaturen Dette gjenspeiles i at konsesjonen tillater høyere utslipp av nitrogen i perioden oktober april NOAH sitt nitrogenbidrag til Holmestrandfjorden er svært lite sett i betraktning av totalmengden nitrogen som slippes ut fra andre kilder Utslippet av de andre tungmetaller er godt innenfor grensene NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene EOX og cyanid er lave også i august Øvrige organiske miljøgifter som PCB tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave og under bestemmelsesgrensen for analysen Renseanlegget for vann er designetfor bl a å ta hånd

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/433/Utslippstall-for-august-2010 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Vi ber sjåførene å vise ekstra hensyn!
  er at vi regelmessig minner sjåførene om de krav og forventinger NOAH og lokalbefolkningen setter til dem 10 desember 2010 08 32 Nå i juletiden har vi gitt samtlige sjåfører med last til og fra Langøya en liten oppmerksomhet I julepakken ligger også et brev med følgende ordlyd Til sjåfører med transportoppdrag til Langøya Vi antar at du som mottar dette brevet er blant våre profesjonelle erfarne sjåfører med yrkesstolthet Som takk for din gode oppførsel i trafikken mottar du sammen med dette brevet en liten oppmerksomhet fra oss Vi håper du vil fortsette å vise forsiktighet og profesjonalitet bak rattet i ditt store kjøretøy Vi ber deg også oppfordre dine kolleger til å vise samme omtenksomhet varsomhet og profesjonalitet som deg selv Ikke minst gjelder dette nå i vinterhalvåret og ved kjøring gjennom Holmestrand sentrum OBS PÅ EKSTRA STOR TRAFIKK Vær oppmerksom på at det er ekstra mange trafikkanter ute nå i førjulstiden både gående og kjørende OBS PÅ EKSTRA GLATT FØRE Tung trafikkbelastning gjør det ekstra glatt på enkelte deler av veinettet i byen Dette gjelder spesielt i avkjørselsveiene fra Langgaten og ned til fergeleiet på Hakan OBS PÅ FARTSGRENSENE Politiet i Holmestrand er sammen med UP stadig

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/432/Vi-ber-sjafrene-a-vise-ekstra-hensyn (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH nevnt i danske Ekstrabladet
  NOAH er kjent med at den danske avisen Ekstrabladet har hatt en serie artikler om giftig industriavfall fra Australia som danske myndigheter har tillatt importert og destruert ved forbrenning hos Kommunekemi Det er politisk uenighet i Danmark om denne importen NOAH er nevnt i sammenhengen 01 desember 2010 21 43 NOAHs navn er nevnt av Ekstrabladet i sammenheng med at vi mottar flyveaske fra danske forbrenningsanlegg til behandling på Langøya Det er altså asken etter en eventuell forbrenning hos Kommunekemi som NOAH kan komme til å motta selv om Ekstrabladet feilaktig fremstiller det som om vi skal motta det opprinnelige avfallet Vi har hatt diskusjoner med Kommunekemi om å etablere et mottakssystem for en del av deres løpende rester fra forbrenningsanleggene men vi understreker at vi pr dato ikke har noen avtale med Kommunekemi om mottak av flyveaske Det er ikke søkt om tillatelse til eksport av dette spesielle avfallet For NOAH representerer et eventuelt mottak av flyveaske etter forbrenning av avfallet i Danmark et helt ordinært mottak som ikke gir noen særskilte utfordringer De spesielle giftene i det australske avfallet vil være nedbrutt og helt borte Vår behandling resulterer som kjent i at miljøgiftene i flyveaske blir nøytralisert gjennom

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/430/NOAH-nevnt-i-danske-Ekstrabladet (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH, steinlagrining og betalingen til lokalsamfunnet
  at den ikke skal blandes med avfall Dette er ingen hastesak Vi har brukt lang tid på å søke alternativer inklusive lagring i sjø Det var det ingen myndigheter i Vestfold som ønsket Derfor må steinen midlertidig lagres på land på Langøya slik regionale myndigheter ønsker Som du vet er NOAH pålagt av Klif tidligere SFT å benytte kalkstein fra Langøya til rehabiliteringen og vi snakker store mengder Det tror jeg alle inklusive Naturvernforbundet støtter I tillegg trenger vi kalkstein til produksjonen Det synes som alle er enige i at vi trenger å ha kalkstein men ikke alle ønsker lagring på eller ved Langøya Hvordan henger det sammen Kan du eller andre fortelle meg hvor dere heller ville ha lagret steinen midlertidig annet enn der vi har den nå Artikkelen fortsetter under bildet Fototekst Bildet er tatt ca 400 meter ut fra Langøya og viser steinlageret sett fra sydvest Oppfyllingen mot sjøen er ferdig Titt ut mot Langøya vi er snart ferdig med å flytte steinen Det er kun mindre mengder av den steinen vi flytter som blir liggende ved sjøkanten Jeg har vanskelig å forstå at dette er så forferdelig som det framstilles gitt utgangspunktet det er mye ved naturen på Langøya som ikke er pent slik du definerer det Det er forøvrig mange mange år siden Langøya var pen Etter stenbruddstiden lå øya der med to store kratre mange store driftsbygninger og kun en liten del av øya tilgjengelig for friluftsformål NOAH har tatt oppgaven med å gjøre den både pen og tilgjengelig for framtiden Når vi er ferdig blir det 800 mål med friluftsområder og naturreservat Er ikke det en bra betaling til lokalsamfunnet Vi har siste år bygget og finansiert en ny molo og en fiskebrygge til ca 800 000 kroner Vi har de siste årene

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/429/NOAH-steinlagrining-og-betalingen-til-lokalsamfunnet (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Hendelsen tirsdag: God tilstand for sjåføren
  ansatte Sikkerhetsinformasjon Varsling Vår kompetanse Våre ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Hendelsen tirsdag God tilstand for sjåføren Det er gledelig at sykehuset nå kan melde at tilstanden for sjåføren er tilfredsstillende og at han blir utskrevet med det første 03 november 2010 14 37 Sjåføren har nå selv forklart at han gled da han skulle entre førerhuset på det høye kjøretøyet sitt Han slo først hodet i rattet og deretter i asfalten etter å ha falt ned Mannen er følgelig kraftig forslått og har sannsynligvis fått hjernerystelse Han er nå på sykehuset til observasjon men blir etter hva sykehuset melder utskrevet i dag eller morgen NOAH er glad for at uhellet ikke fikk mer alvorlige følger Politi og Arbeidstilsyn som rutinemessig har vært koblet inn i saken har nå kvittert den ut Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006 7 NOAH AS Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig avfall forurensede masser sedimenter og riveavfall NOAH

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/428/Hendelsen-tirsdag-God-tilstand-for-sjafren (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Hendelse på Langøya
  Om NOAH Eierskap Ledelse Vår virksomhet Økonomi For pressen Behandling og utslipp Utslipp luft Utslipp sjø Sjøen rundt Langøya Kvalitetspolitikk Etiske retningslinjer for leverandører Etiske retningslinjer ansatte Sikkerhetsinformasjon Varsling Vår kompetanse Våre ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Hendelse på Langøya Sjåfør fra transportfirma som transporterer avfall til Langøya ble kl 0820 funnet bevisstløs ved siden av tankbilen 02 november 2010 09 27 Personen ble tatt hånd om av NOAHs beredskapsorganisasjon Han ble kl 0945 fraktet til Ullevål sykehus med ambulansehelikopter Årsaken til hendelsen er foreløpig ukjent Det er ingen indikasjoner på at hendelsen har bakgrunn i lastens egenskaper eller av påvirkning fra andre aktiviteter på Langøya Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006 7 NOAH AS Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig avfall forurensede masser sedimenter og riveavfall NOAH Sverige NOAH Danmark Brosjyre NOAH på Facebook NOAH på LinkedIn Siste nytt NOAHs logistikkstrategi gir lavere klimabelastning 18 desember 2015 Tilleggsferge satt inn Hakan Langøya 17

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/427/Hendelse-pa-Langya (2016-01-13)
  Open archived version from archive