archive-no.com » NO » N » NOAH.NO

Total: 429

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2009 Archive | Nyhetsarkiv
  Utslipp luft Utslipp sjø Sjøen rundt Langøya Kvalitetspolitikk Etiske retningslinjer for leverandører Etiske retningslinjer ansatte Sikkerhetsinformasjon Varsling Vår kompetanse Våre ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Entries for 2009 Utslippstall for november 2008 20 januar 2009 16 07 Det ble pumpet ut 82 895 m 3 med renset vann fra Langøya i november Nedbørsmengden i denne måneden var 95 mm Normalen for Holmestrand er 97 mm Les mer Miljøinformasjon for november 08 januar 2009 00 00 Det ble pumpet ut 82 895 m 3 med renset vann fra Langøya i november Nedbørsmengden i denne måneden var 95 mm Normalen for Holmestrand er 97 mm Les mer Page 5 of 5 First Previous 1 2 3 4 5 Next Last Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006 7 NOAH AS Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig avfall forurensede masser sedimenter og riveavfall NOAH Sverige NOAH Danmark Brosjyre NOAH på Facebook NOAH på LinkedIn Siste nytt NOAHs logistikkstrategi

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/articleType/ArchiveView/Year/2009/currentpage/5 (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Nedgangstidene bør skape miljødugnad i Norge
  norsk næringsliv Administrerende direktør Carl Hartmann i NOAH AS håper innretningen på denne pakken underbygger bærekraftige prosjekter som vil ha verdi også etter at norsk økonomi har stabilisert seg igjen Et slikt område er opprydding av de 2 300 eiendommene som er forurenset her i landet 18 desember 2008 13 47 Bare i Oslo Vestfold Østfold Buskerud og Telemark finnes 616 eiendommer som Statens forurensningstilsyn SFT tilrår snarlig opprydding av I Vestfold alene er det registrert 104 slike tomter I følge Hartmann skriver forurensningene seg fra aktiviteter som har behandlet brukt eller produsert kjemikalier som kan være til skade eller ulempe for mennesker og miljø Eksempler på slike aktiviteter er industriproduksjon bensinstasjoner lagerområder og tankanlegg for olje og kjemikalier samt deponier for avfall miljøgifter og restprodukter Spesielt tomter fra nedlagt industri er ofte forurenset Det samme kan gjelde branntomter Å friskmelde disse tomtene kan skape verdifull byggegrunn eller tilse at de virksomhetene som i dag benytter tomtene ikke har fortidens og sine forgjengeres miljøsynder hengende over seg Forurensende avrenning til elver vassdrag og grunnvann ville bli stanset Norge ville som nasjon bokstavelig talt blitt et renere land kommenterer Carl Hartmann NOAH sjefen mener bruk av offentlige midler på disse miljøprosjektene er nødvendig og mulig Midlene ville understøtte sysselsettingen i flere bransjer både blant entreprenører transportører rådgivere arkitekter laboratorier og andre Det vil være synd dersom samfunnet ikke utnyttet de muligheter som har oppstått til å gjøre en miljødugnad innen opprydding av forurenset grunn mener Hartmann Han understreker at NOAH langt fra er alene om å kunne delta i en slik dugnad En rekke behandlingsmetoder skaper sunn konkurranse innen området NOAH er en av mange aktører Vi har imidlertid erfaring kompetanse og spiller en helt spesiell rolle innen miljøprosjekter i Norge og Nord Europa Dette gir oss et særskilt ansvar for

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/295/Nedgangstidene-br-skape-miljdugnad-i-Norge (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Nedgangstidene bør skape miljødugnad i Norge
  næringsliv Administrerende direktør Carl Hartmann i NOAH AS håper innretningen på denne pakken underbygger bærekraftige prosjekter som vil ha verdi også etter at norsk økonomi har stabilisert seg igjen Et slikt område er opprydding av de 2 300 eiendommene som er forurenset her i landet 18 desember 2008 13 23 Bare i Oslo Vestfold Østfold Buskerud og Telemark finnes 616 eiendommer som Statens forurensningstilsyn SFT tilrår snarlig opprydding av I Vestfold alene er det registrert 104 slike tomter I følge Hartmann skriver forurensningene seg fra aktiviteter som har behandlet brukt eller produsert kjemikalier som kan være til skade eller ulempe for mennesker og miljø Eksempler på slike aktiviteter er industriproduksjon bensinstasjoner lagerområder og tankanlegg for olje og kjemikalier samt deponier for avfall miljøgifter og restprodukter Spesielt tomter fra nedlagt industri er ofte forurenset Det samme kan gjelde branntomter Å friskmelde disse tomtene kan skape verdifull byggegrunn eller tilse at de virksomhetene som i dag benytter tomtene ikke har fortidens og sine forgjengeres miljøsynder hengende over seg Forurensende avrenning til elver vassdrag og grunnvann ville bli stanset Norge ville som nasjon bokstavelig talt blitt et renere land kommenterer Carl Hartmann NOAH sjefen mener bruk av offentlige midler på disse miljøprosjektene er nødvendig og mulig Midlene ville understøtte sysselsettingen i flere bransjer både blant entreprenører transportører rådgivere ark itekter laboratorier og andre Det vil være synd dersom samfunnet ikke utnyttet de muligheter som har oppstått til å gjøre en miljødugnad innen opprydding av forurenset grunn mener Hartmann Han understreker at NOAH langt fra er alene om å kunne delta i en slik dugnad En rekke behandlingsmetoder skaper sunn konkurranse innen området NOAH er en av mange aktører Vi har imidlertid erfaring kompetanse og spiller en helt spesiell rolle innen miljøprosjekter i Norge og Nord Europa Dette gir oss et særskilt ansvar for

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/294/Nedgangstidene-br-skape-miljdugnad-i-Norge (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • God vannkvalitet rundt Langøya
  at vannkvaliteten i farvannet rundt Langøya stadig blir bedre NIVA har overvåket området siden 1996 og klassifiserer nå området som stort sett ubetydelig lite forurenset 12 november 2008 14 28 NIVA rapporten ble nylig offentliggjort på et møte for en rekke inviterte fagmiljøer Rapporten bygger på analyser av miljøgiftinnholdet i blåskjell fra 8 stasjoner i området rundt Langøya I tillegg kommer analyser av miljøtilstanden i bunnsedimenter på dypere vann i området samt registreringer på flere strandsonestasjoner på øya Det er med grunnlag i klassifiseringssystemet til Statens forurensningstilsyn SFT at området rundt Langøya nå kan betegnes som ubetydelig lite forurenset De forurensninger som er funnet har sannsynligvis flere kilder enn NOAHs virksomhet på Langøya NIVA rapporten fastslår at det er komplisert å identifisere disse kildene med sikkerhet Siste år behandlet vannrenseanlegget på Langøya ca 790 000 kubikkmeter vann Dette tilsvarer det årlige vannforbruket til nesten halvparten av Holmestrands befolkning De store mengdene vann på Langøya har i hovedsak to kilder Nedbøren utgjør ca 600 000 kubikkmeter pr år mens vannet i avfallet som mottas til behandling står for ca 180 000 kubikkmeter Både regnvann og vannet fra behandlingsprosessene samles i et vannreservoar med kapasitet på mer enn 1 000 0000 kubikkmeter Etter behandling i renseanlegget på øya slippes det til sjø Dette utslippsvannet har stor oppmerksomhet fra NOAH selv fra omgivelser og myndigheter NIVA rapportens konklusjon er derfor gledelig selv om den ikke bør overraske mener NOAH Adm dir Carl Hartmann NOAH AS Hva gjelder vannsituasjonen på Langøya har vi gjennom alle år hatt to fokusområder nemlig at utslippet ikke skal påvirke havet og at det ikke skal være vann tilbake i reservoaret når øya er rehabilitert om 20 30 år Vi kan dokumentere at våre utslipp ligger markert under konsesjonsgrensene Vår samfunnsfunksjon med å bringe forbrukersamfunnets miljøgifter ut av naturens

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/288/God-vannkvalitet-rundt-Langya (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NIVA-rapport offentliggjort: God vannkvalitet rundt Langøya
  Etiske retningslinjer for leverandører Etiske retningslinjer ansatte Sikkerhetsinformasjon Varsling Vår kompetanse Våre ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv NIVA rapport offentliggjort God vannkvalitet rundt Langøya En rapport fra Norsk institutt for vannforskning NIVA dokumenterer at vannkvaliteten i farvannet rundt Langøya stadig blir bedre NIVA har overvåket området siden 1996 og klassifiserer nå området som stort sett ubetydelig lite forurenset 05 november 2008 00 00 Rapporten ble nylig presentert på Langøya for spesielt inviterte fag og interessemiljøer De fremmøtte fikk presentert rapporten av Mads Walday fra NIVA Som bakgrunn for rapporten ble det orientert om den vannbehandlingen som skjer på Langøya før renset regnvann og prosessvann slippes til sjø Nedenfor kan presentasjonene fra møtet lastes opp Presentasjon Mads Walday NIVA Presentasjon Marit Lægreid og Kjell Tore Smith NOAH Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006 7 NOAH AS Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig avfall forurensede masser sedimenter og riveavfall NOAH Sverige NOAH Danmark Brosjyre NOAH på

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/307/NIVA-rapport-offentliggjort-God-vannkvalitet-rundt-Langya (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Tillatelser fra myndighetene
  stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Tillatelser fra myndighetene 03 november 2008 07 53 Her er NOAHs myndighetstillatelser vedrørende oppryddingen på Gilhus Tillatelse til tiltak for rehabilitering Tillatelse til tiltak i forurenset grunn Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006 7 NOAH

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/367/Tillatelser-fra-myndighetene (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Utslippstall for oktober 2008
  pumpet ut 83 134 m3 med renset vann fra Langøya i oktober Nedbørsmengden i denne måneden var ca 160 mm Normalen for Holmestrand er 117 mm 01 november 2008 15 10 Det største utslippet i forhold til konsesjonen ble også i oktober for Nitrogen Nitrogen regnes ikke som miljøgift men er næringsstoffer for algevekst Algeveksten er vesentlig lavere i vintermånedene pga vanntemperaturen Dette gjenspeiles i at konsesjonen tillater høyere utslipp av nitrogen i perioden oktober april NOAH sitt nitrogenbidrag til Holmestrandfjorden er svært lite sett i betraktning av totalmengden nitrogen som slippes ut fra andre kilder Utslippet av tungmetaller er i oktober høyere enn hva de har vært i sommermånedene Dette er som en følge av et større utslippsvolum siden nitrogennivået tillates å være høyere slik at det ikke er begrensende for utslippsvolumet NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene EOX cyanid og PAH er lave også i oktober Øvrige organiske miljøgifter som PCB tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave og under bestemmelsesgrensen for analysen Renseanlegget for vann er designet for bl a å ta hånd om disse organiske miljøgiftene i

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/292/Utslippstall-for-oktober-2008 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Gilhus: Nå starter NOAH oppryddingen i sjøen
  oktober 2008 00 00 Arbeidet som nå planlegges påbegynt er i tråd med tillatelse gitt av Statens forurensningstilsyn SFT i juli i år Oppryddingen i sjøbunnen er en direkte oppfølging av det store arbeidet som nå er avsluttet på land NCC tomta Før arbeidet i sjøbunnen nå påbegynnes er det gjennomført et pilotprosjekt i Gilhusbukta Erfaringene fra pilotprosjektet som ble gjennomført i 2007 var å få erfaringer for derved å få til en best mulig gjennomføring av hovedoppryddingen i bukta I dette ligger blant annet å sikre teknologi og prosedyrer som virkelig fjerner forurensningene og dessuten gir minimal spredning til vannsøylen SFT konkluderer med at mudringsmetoden det nå er lagt opp til har vist seg å være skånsom effektiv og vektmessig lite belastende for området Arbeidet som nå planlegges innebærer å sugemudre forurensede sedimenter og frifasetjære som finnes i bukta Det er utviklet en undervannsfartøy en såkalt ROV Remotely Operated Vehicle og et oppsugingssystem som er spesielt for formålet Som navnet tilsier er farkosten fjernstyrt Sedimentene pumpes rett fra farkosten og over i et sedimentasjonsbasseng ved hjelp av slanger Forurensede sedimenter og frifasetjære tas opp fra bassenget og sendes til godkjent behandlingsanlegg NOAHs anlegg på Langøya Vannet behandles videre i

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/300/Gilhus-Na-starter-NOAH-oppryddingen-i-sjen (2016-01-13)
  Open archived version from archive