archive-no.com » NO » N » NOAH.NO

Total: 429

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • NOAH gir bidrag til kommunen: Prosjekt skal finne stedene for slagene på Re
  ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv NOAH gir bidrag til kommunen Prosjekt skal finne stedene for slagene på Re Gjennom eierselskapet Gjelsten Holding har NOAH bidratt med kr 300 000 til arbeidet med å finne stedene hvor slagene på Re sto 18 oktober 2008 00 00 Slagene på Re i 1163 og 1177 er omtalt i Heimskringla Det er flere hypoteser om hvor i kommunen slagene sto Kommunen har satt igang et viktig prosjekt for å finne de eksakte stedene Prosjektet vil strekke seg over perioden 2007 2010 I søkingen etter slagstedene vil man bruke avanserte metoder som georadar magnetometer satelitteknologi avansert metallsøk og røntgenanalyser Det haster med å finne stedene for at ikke funn under jordsmonnet skal gå tapt av tidens elde Dette gjelder spesielt skjeletter og metallgjenstander Behandlingsanlegget til NOAH på Langøya ligger som kjent i Re kommune Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006 7 NOAH AS Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/309/NOAH-gir-bidrag-til-kommunen-Prosjekt-skal-finne-stedene-for-slagene-pa-Re (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Utslippstall for september 2008
  pumpet ut 45 684 m3 med renset vann fra Langøya i september Nedbørsmengden i denne måneden var ca 75 mm Normalen for Holmestrand er 103 mm 01 oktober 2008 15 03 Nitrogen ble også for september styrende for hvor mye vann man kunne slippe ut Konsesjonen for nitrogen ble i oktober 2007 midlertidig forhøyet og den er igjen midlertidig utvidet fra mai 2008 Dog er det i utvidelsen gitt en mye lavere grense da nitrogentilførsel gir mer algevekst i de varme sommermånedene Nitrogen regnes ikke som miljøgift men er næringsstoffer for algevekst NOAH sitt nitrogenbidrag til Holmestrandfjorden er svært lite sett i betraktning av totalmengden nitrogen som slippes ut fra andre kilder Utslippet av tungmetaller er lave i september som følge av et redusert totalt utslippsvolum sammenlignet med vintermånedene hvor utslippsvolumet er høyere NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene EOX cyanid og PAH er lave også i september Øvrige organiske miljøgifter som PCB tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave og under bestemmelsesgrensen for analysen Renseanlegget for vann er designet for bl a å ta hånd om disse organiske miljøgiftene i

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/291/Utslippstall-for-september-2008 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Nye utslippstall fra Langøya
  Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Nye utslippstall fra Langøya Utslippstallene for september er nå lagt ut Tallene viser at det ble pumpet ut 45 684 m 3 med renset vann fra Langøya i september Nedbørsmengden i denne måneden var ca 75 mm Normalen for Holmestrand er 103 mm Les mer under Miljøinfo 21 september 2008 00 00 Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/315/Nye-utslippstall-fra-Langya (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • 2008 Archive | Nyhetsarkiv
  alle tidligere rekorder Les mer Alexela sørger selv for fjerning av avfall 06 august 2008 00 00 NOAH er orientert av Statens forurensningstilsyn SFT om at tilsynet har omgjort sitt vedtak i forbindelse med fjerning og sluttbehandling av forurenset grus og slam på Alexelas industriområde i Gulen NOAH tar vedtaket til etterretning Les mer SFTs systemrevisjon av NOAH i 2008 05 august 2008 00 00 Tilsynsmyndighetene foretar jevnlig revisjon av NOAHs virksomhet I år er det SFT som har foretatt revisjonen Revisjonen ble utført over fire hele dager og samtlige avdelinger på Langøya ble gjennomgått Av alle de forholdene som ble vurdert er det kun fire som SFT hadde kommentarer til Kommentarene fra SFT betegnes i tilsynets vokabular som anmerkninger og avvik og omfattet følgende Les mer Utslippstall for juli 2008 01 august 2008 15 21 Det ble pumpet ut 43 294 m3 med renset vann fra Langøya i juli Utslippet av EOX ekstraherbare organiske halogener var i juni målt til å være høyere enn normalt for NOAH og helt opp mot konsesjonsgrensen I juli har EOX konsentrasjonen stabilisert seg tilbake til det man normalt har analysert for utslippsvannet fra NOAH Det har vist seg vanskelig å spore kilden til hvorfor EOX ble så høyt i Juni da ingen eksisterende analyser viser noen klare kilder med et høyt EOX nivå EOX vil bli fulgt opp tettere fremover for vannet spesielt før renseanlegget slik at tiltak kan settes i verk raskere viss man oppdager at analyseverdiene stiger Les mer NOAHs videre arbeid med masser fra Gulen 01 august 2008 00 00 NOAH har på forespørsel fra Statens forurensningstilsyn SFT meldt tiltake til SFT at selskapet på visse vilkår vil påta seg å sørge for fjerning og behandling av forurensede grusmasser på Sløvåg industriområde i Gulen kommune Disse grusmassene utgjør toppdekket av

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/articleType/ArchiveView/Year/2008/currentpage/2 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • 2008 Archive | Nyhetsarkiv
  en behandlingsløsning for de gjenværende forurensede massene etter Vest Tank ulykken Les mer Utslipp til sjø i juni 2008 01 juli 2008 14 55 Det ble pumpet ut 41 310 m3 med renset vann fra Langøya i juni Nedbørsmengden i samme måned var ca 80 mm men med store lokale variasjoner Normalen for Holmestrand er 63 mm Les mer Oppdatert miljøinformasjon 23 juni 2008 00 00 Det er lagt ut oppdatert miljøinformasjon under fanen Miljøinfo Les mer NOAH baner vei i Sverige 19 juni 2008 00 00 Utbyggingen av togstrekningen Norge Vänerbanan og veistrekningen E45 mellom Gøteborg og Trollhättan i Sverige er et gigantprosjekt Her skal bygges dobbeltsporet jernbane konstruert for høy hastighet side om side med firefelts avansert motorvei NOAH er med og muliggjør de høye miljøambisjonene i prosjektet Les mer NOAH på internasjonal konferanse 19 juni 2008 00 00 NOAHs løsning for uskadeliggjøring av bromerte flammehemmere BFH er presentert på en stor internasjonal konferanse i Amsterdam Det var nedbrytningsresultatene for BFH i sedimenter fra Mjøsa behandlet med NOAH gips som ble gjennomgått Presentasjonen som ble holdt av NOAHs samarbeidspartner Bioforsk ved Trine Eggen vekket stor interesse Les mer Søknad vedrørende rehabilitering av Gilhusbukta 23 april 2008 00 00 NOAH AS har på vegne av tiltakshaver Gilhus Invest AS søkt om tillatelse til å gjennomføre tiltak mot forurensing i Gilhusbukta Les mer Søknad vedrørende rehabilitering av Gilhusbukta 17 april 2008 07 59 NOAH AS har på vegne av tiltakshaver Gilhus Invest AS søkt om tillatelse til å gjennomføre tiltak mot forurensing i Gilhusbukta Les mer Overutslipp av sink i januar 05 april 2008 00 00 NOAHs miljømålinger på Langøya viser et overutslipp av sink i januar 2008 Årsaken var en overraskende og svært rask økning av sinkinnholdet i prosessvannet Renset vann som slippes til hav fikk et månedsmiddel for

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/articleType/ArchiveView/Year/2008/currentpage/3 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • 2008 Archive | Nyhetsarkiv
  Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Entries for 2008 Pilotskalamudring er gjennomført med gode resultater 26 mars 2008 08 00 Pilotprosjektet med sugemudring av oljeforurensede sedimenter og frifase tjære i Gilhusbukta ble gjennoført i to omganger sen høst 2007 og vinter 2008 Les mer NOAHs laboratorium Garantist for kunden 12 februar 2008 00 00 Økonomiske og strafferettslige konsekvenser av avfallshåndtering kan være dramatiske for avfallsbesitter I NOAHs laboratorium på Langøya elimineres negative følger avfall kan skape for eieren Her blant kolber og reagensrør ICP AES og ED XRF instrumenter aktiv bruk av kvantefysikk og et svakt summende FIMS apparat skifter både avfallet og ansvaret for konsekvensene av det sin eier Les mer NOAHs miljøgips mot forurenset sjøbunn 10 januar 2008 00 00 NOA H er aktiv deltaker i et forskningsprosjekt som skal finne nye metoder for å rydde opp i forurenset sjøbunn Både Veritas Norcem Rambøl NIVA og Bellona har roller i prosjektet som er har en ramme på 20 mill kroner Les mer Page 4 of 4 First Previous 1 2 3 4 Next Last Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/articleType/ArchiveView/Year/2008/currentpage/4 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Boka om Langøya er lansert
  har en rekke personer forvaltet Langøya ut fra sine interesser og planer Heriblant en person med navn Jakob som i de eldste skrifter betegnes som den første oppsitteren på øya i 1610 Men også Kong Chistian VI som overtok øya høsten 1734 Den perioden som satte størst spor har allikevel AS Christiania Portland Cementfabrik CPC ansvar for Etter at CPC overtok Langøya i 1895 startet et gedigent uttak av kalksten som dannet to gigantiske dagbrudd på øya Dagbruddene sammen med Langøyas andre naturgitte egenskaper skapte i sin tur grunnlaget for ny næringsvirksomhet nye arbeidsplasser og ny kompetanse Håndtering av farlig avfall Denne boken omhandler mest av alt om Langøya som arbeidsplass Derved handler den også om det ufattelige slit som ligger bak det å etterlate seg to til sammen over 10 millioner kubikk store hull i den idylliske øya i Holmestrandsfjorden Et slit som resulterte i millioner av tonn kalkstein en helt nødvendig bestanddel i produksjonen av sement Sement et materiale som har vært med på å bygge opp det moderne Norge i form av veier storslåtte samfunnsbygg boligblokker og hus broer kaier og andre nødvendige samfunnsinnretninger NOAH føler ansvar for å bringe historien om arbeidslivet på Langøya videre til våre etterkommere Derfor denne boken Siden bilder ofte forteller mer enn tusen ord er hovedingrediensen i boken nettopp fotografier Ved å studere bildene settes vi tilbake til en ikke så altfor fjern fortid Allikevel en tid hvor mye var annerledes enn i dag Det er fascinerende å se tidskoloritten i fotografiene enten de er 80 eller bare 20 år gamle NOAH retter en stor takk til de personer og institusjoner som har lånt oss sine fotografier og som har fortalt sine bruddstykker av en hverdag på Langøya i arbeid og fritid Uten dem hadde boken aldri blitt til Også takk

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/299/Boka-om-Langya-er-lansert (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Torsdag 6. des ble det avviklet storøvelse på Langøya
  virksomhet Om NOAH Eierskap Ledelse Vår virksomhet Økonomi For pressen Behandling og utslipp Utslipp luft Utslipp sjø Sjøen rundt Langøya Kvalitetspolitikk Etiske retningslinjer for leverandører Etiske retningslinjer ansatte Sikkerhetsinformasjon Varsling Vår kompetanse Våre ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Torsdag 6 des ble det avviklet storøvelse på Langøya Øvelsen hadde fokus på følgende områder Førstehjelp Brannslukking røykdykking media og pårørende håndtering Trussel mot skip kai i forhold til ISPS regelverk 06 desember 2007 00 00 Under øvelsen var det tett kommunikasjon dialog med politiet øvelsen som var rettet mot generell innsats førstehjelp og brannslukking var meget bra gjennomført Øvelsen var vellykket og det ble avdekket flere forbedringspotensialer Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006 7 NOAH AS Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig avfall forurensede masser sedimenter og riveavfall NOAH Sverige NOAH Danmark Brosjyre NOAH på Facebook NOAH på LinkedIn Siste nytt NOAHs logistikkstrategi gir lavere klimabelastning 18 desember 2015 Tilleggsferge satt inn Hakan Langøya 17

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/325/Torsdag-6-des-ble-det-avviklet-storvelse-pa-Langya (2016-01-13)
  Open archived version from archive