archive-no.com » NO » N » NOAH.NO

Total: 429

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2007 Archive | Nyhetsarkiv
  mer Overvåking av vannkvaliteten i Holmestrandsfjorden 21 september 2007 00 00 NOAH driver en virksomhet på Langøya som har til formål å fjerne miljøgifter fra kretsløpet Spesielt derfor er det viktig at NOAH selv ikke forurenser omgivelsene Dette er reflektert i konsesjonen fra SFT hvor blant annet kravene til utslipp til sjø er angitt Les mer Godt besøkt folkemøte 11 september 2007 08 19 Prosjektorganisasjonen har som utlyst gjennomført folkemøte med viktig informasjon om prosjektet Nedenfor følger en kort orientering Les mer Oppryddingen på Gilhus har startet 11 september 2007 00 00 Nå har oppryddingen på Gilhus startet Som kjent er eiendommen sterkt forurenset av polyaromatiske hydrokarboner PAH organiske løsemidler og andre oljer Les mer Neptun har utplassert målebøyer ved Langøya 03 september 2007 00 00 Søndag 2 september plasserte Neptun ut målestasjoner i sjøen ved Langøya De har tidligere varslet NOAH om dette Les mer Oppryddingen på Gilhus NCC tomten i Lier starter snart 29 august 2007 00 00 Miljøvernminister Bjørnøy positiv til Gjelstens planer for opprydding Les mer Samfunnet og miljøet trenger større deponikapasitet for farlig avfall kommentarer til våre planer for utvidelse på Langøya 29 august 2007 00 00 NOAH ønsker at Langøya fortsatt skal ha en positiv og nødvendig funksjon i norsk miljøsammenheng Derfor arbeider selskapet for å skaffe ny deponikapasitet Dette gjenspeiler seg nå blant annet i et pågående arbeid med ny reguleringsplan for Langøya Re kommune samt ny konsesjon iht Forurensningsloven SFT Les mer NOAHs miljøgips mot forurenset sjøbunn 24 august 2007 00 00 NOAH er aktiv deltaker i et forskningsprosjekt som skal finne nye metoder for å rydde opp i forurenset sjøbunn Både Veritas Norcem Rambøl NIVA og Bellona har roller i prosjektet som er har en ramme på 20 mill kroner Les mer Europeisk gigangt valgte NOAH 22 juni 2007 00 00

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/articleType/ArchiveView/Year/2007/currentpage/2 (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • 2007 Archive | Nyhetsarkiv
  leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Entries for 2007 Kvikksølvutslipp under konsesjonsgrensen 21 mai 2007 00 00 I en oversikt i Aftenposten er NOAH Langøya referert på den lange listen over bedrifter i Norge som har kvikksølvutslipp Hg fra sin produksjon NOAHs utslipp er lave og markert under de grensene SFT har satt i virksomhetens konsesjon Les mer Re kommune NOAHs miljøpris 2007 Foreslå kandidater 10 mai 2007 00 00 I samarbeid med Re kommune har NOAH Langøya etablert en miljøpris på kr 25 000 Prisen har tittelen Re kommune og NOAHs pris for miljø og trivsel i Re Les mer Ny reguleringsplan for Langøya 20 mars 2007 00 00 NOAH har nå utarbeidet forslag til en ny og helhetlig reguleringsplan som skal gjelde i den tiden selskapet har industrivirksomhet på Langøya Les mer NOAH har gitt hjertestartere til idrettslag 15 mars 2007 00 00 NOAH har gitt fullt utrustede hjertestartere til Holmestrand IF og IL Ivrig Les mer NOAH ble årets Vestfoldbedrift 05 februar 2007 00 00 NOAH AS i Re ble kåret til Årets Vestfoldbedrift 2006 Prisen som utdeles av NHO Vestfold ble overrakt i forbindelse med næringskonferansen om bord på MS Color Fantasy til Kiel Prisen er både overraskende og overveldende men betyr en stor inspirasjon til videre innsats på Langøya i Holmestrandfjorden sier administrerende direktør Carl Hartmann Les mer Deler av Ekofisk tanken til Langøya 09 januar 2007 00 00 For de som har levd en stund og opplevde oljeeventyrets begynnelse fremstår Ekofisk tanken som et monument og et begrep Nå saneres denne en av de første installasjonene i Nordsjøen og sentrale deler av den havner på Langøya Les mer Page 3 of 3 First Previous 1 2 3 Next Last Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/articleType/ArchiveView/Year/2007/currentpage/3 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Kvikksølv ut av kretsløpet til evig tid
  Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Kvikksølv ut av kretsløpet til evig tid 20 desember 2006 00 00 Akzo Nobel Eka Chemical AB i Bohus nord for Gøteborg eide et problem En saneringsverdig klorfabrikk hvor bygninger prosessutstyr og tomt var forurenset av kvikksølv Eka Chemical valgte NOAH til å løse problemet og anser seg i dag vel fornøyd med valget Vi valgte NOAH fordi selskapet etter vår vurdering hadde en god metode for å ta hånd om avfallet Vi er nå midt i prosjektet og så langt har NOAH innfridd alle våre forventinger sier miljöansvarige Bengt Wigstrand i demonteringsprojektet Mengdene kvikksølvforurenset materiale er foreløpig anslått til 300 tonn prosessutstyr og 10 000 tonn betong I tillegg kommer forurenset grunn som vil bli vurdert på et senere stadium av prosjektet NOAHs metode innebærer at miljøfarlig kvikksølv tas ut av kretsløpet til evig tid Hele prosjektorganisasjon har som ledd i oppdraget besøkt Langøya og ble imponert over både kvalitetsrutiner og behandlingsmetoder En av de store utfordringene var å etablere logistikkløsninger med båt og biltransport samt selvsagt også å få myndighetenes godkjenning for eksporten kommenterer Wigstrand På alle punkter har NOAHs ressurser svart til hva vi behøvde i prosjektet konkluderer han Logistikkløsningen innebar at NOAH hentet det farlige avfallet på fabrikkområdet ved Gøteborg og overtok formelt ansvaret for avfallet der og da Til transport av betongmassene ble det brukt bulkskip som gikk direkte fra rivningsplassen til Langøya Tradisjonelt er svenske myndigheter svært restriktive med eksport av kvikksølv I tilfellet Eka Chemicals NOAH ble tillatelser gitt uten spesielle forbehold Dette etter at NOAH både overfor kunde og myndigheter hadde gitt solid dokumentasjon på behandlingsmetoden så vel som de HMS messige sidene ved håndteringen av kvikksølvet Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/342/Kvikkslv-ut-av-kretslpet-til-evig-tid (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH med på å skape ny attraktiv bydel i Oslo
  umiddelbart vedkjenne seg enkeltheten For Tjuvholmen er en drøm som har krevd betydelig kompetanse for å få realisert Det arkitektoniske hovedgrepet er gjort av den anerkjente arkitekt Niels Torp gjennom konseptet Lek med vann Etter at det var tatt krevde realiseringen alt fra solid entreprenørskap til logistikkompetanse og sjømannskap Båtene har tidvis gått i skytteltrafikk fra Tjuvholmen til NOAHs anlegg på Langøya ved Holmestrand Det vi ble mest besnæret av ved NOAHs løsning var nettopp å bli kvitt de forurensede massene trygt og effektivt forteller prosjektdirektør Dagfinn Godell Både Godell Leren og Frogner betegner det som en lettelse å slippe sortering av de forurensede massene på stedet Under utgravningsperioden var det begrenset mellomlagringsplass på Tjuvholmen Omfattende analyser ville også bli en kostnadsdriver i prosjektet Her virket det positivt at NOAH besitter en robust løsning en løsning som takler de fleste forurensningstyper grader og mengder I et så omfattende prosjekt hvor tidsfaktoren i realiteten er penger tapt eller penger tjent er også evnen til god logistikk avgjørende I vurderingen av NOAHs tilbud var to komponenter avgjørende fastslår Godell For det første prisen men også muligheten av å slippe bruk av lastebiler til transport av de til sammen over 55 000 tonn forurensede massene Han presiserer at prosjektet har hatt en høy miljøprofil Skulle vi ønske oss noe fra NOAH måtte det være at selskapet under en hektisk prosjektfremdrift hadde enda flere båter å stille opp med sier Godell og anleggsleder Halvard Leren Det har allikevel vært en lettelse for oss ikke å måtte bekymre oss for hvilke forurensninger vi ville støte på Vi har aldri trengt å ha et kjempeapparat i beredskap dersom overraskelser skulle dykke opp under utgravingen avslutter Dagfinn Godell En drøm blir virkelighet Det er Oslo bystyre som har besluttet at byens havneområder skal frigjøres til boligbygging og

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/346/NOAH-med-pa-a-skape-ny-attraktiv-bydel-i-Oslo (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Store planer på Lierstranda ved Drammen
  Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Store planer på Lierstranda ved Drammen I media har det siden torsdag i forrige uke vært mye oppmerksomhet og dekning av Gjelsten Holdings planer for en stor utbygging av Lierstranda inklusiv en ny stadion for Strømsgodset 23 november 2006 00 00 Flere steder framgår det også at NOAH er en part i prosjektet i forhold til å ta imot forurensede masser og å levere kalkstein som skal brukes til utfylling Vi har jobbet med dette i ca 1 måned og synes det er et spennende prosjekt med mange muligheter for konsernet og NOAH Utbyggingen vil være tilsvarende 2 ganger Nydalen i Oslo og ha en kostpris på ca 6 mrd kroner For NOAH vil gevinsten være mottak og behandling av de forurensede masser som graves opp dette er trolig store volum men for tidlig å tallfeste Videre vil vår gevinst være å kunne eksportere stein som i seg selv skal gi et lite bidrag men viktigst økt steinuttak gir større plass kapasitet i bruddene Prosjektet er svært godt mottatt i Lier Kommune Vi er dog helt i starten av prosessen og det er mange runder som skal kjøres før alle formaliteter er på plass Nyhetsarkiv 2015 36

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/349/Store-planer-pa-Lierstranda-ved-Drammen (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Endret grense for utslipp av molybden
  av molybden I utslippstillatelsen fra SFT datert 04 06 03 er det satt grense for utslipp av molybden Mo Grensen er satt svært lavt og vesentlig under det nivået som kan forventes å gi miljøskade Nå søkes det om å øke grensen 11 oktober 2006 00 00 NOAH har i løpet av siste år opplevd at Mo nivået har økt og har etter hvert fått problemer med å etterleve grensen som er satt i utslippstillatelsen Årsaken til økt nivå på Mo er vanskelig å forklare Det kan i noen grad skyldes nye avfallstyper men det er også tegn som tyder på at det er naturlig forekommende Mo i kalksteinen som frigjøres spesielt i Sydbruddet NOAH har bedt NIVA om en rapport om effekten av utslipp av Mo til sjøvann Med bakgrunn i denne har NOAH funnet det forsvarlig å søke om økt utslipp av Mo NIVA skriver for øvrig i sin rapport at negative effekter av Mo i det marine miljø ikke er kjent SFT deler langt på vei NOAHs synspunkt og har i brev til lokale høringsinstanser deriblant kommuner og Fylkesmannen varslet om at man vil heve grensen for Mo i NOAHs utslippstillatelse Det foreslåtte utslippskravet ligger selv før utblanding i sjøvannet godt under et nivå som kan gi miljøskade Enkelte kommuner har gitt uttrykk for at de er skeptiske til endringer i utslippstillatelsen både på faglig og mer prinsipielt grunnlag og ber om at gjeldende grense opprettholdes NOAH har forståelse for at kommunene i utgangspunktet er imot at det må gjøres endringer i utslippstillatelsen Endringene er ressurskrevende for alle som blir involvert NOAH deler imidlertid ikke kommunene miljømessige skepsis til den foreslåtte endringen av Mo utslippet NOAH anser også at så lenge de miljøfaglige forhold er akseptable må enkeltforhold i konsesjonen kunne tilpasses ved behov ettersom nye aspekter

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/340/Endret-grense-for-utslipp-av-molybden (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH inntar energimarkedet
  Kontakt Nyhetsarkiv NOAH inntar energimarkedet NOAH har i samarbeid med Hydro og Rockwool arbeidet med en gjenvinningsløsning for katodeavfall fra aluminiumsindustrien 18 september 2006 00 00 Fra avfallet skal energirikt kull utsorteres og forbehandles Kullet skal utnyttes som erstatning for innkjøpt energi hos Rockwool og evt andre tilsvarende energikrevende aktører NOAH håper å kunne tilby dette produktet tjenesten i løpet av 2006 Se forøvrig oppslag i Moss Avis Nyhetsarkiv 2015

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/344/NOAH-inntar-energimarkedet (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH > Kontakt
  78 71 07 Marit Vasbotten Seniorkonsulent marit vasbotten noah no 47 99 20 69 78 Roar Hansen Kommunikasjon roar hansen2 noah no 47 92 43 35 82 Sverre Andersen Myndighetskontakt sverre andersen noah no 47 93 04 21 53 Egil Solheim Prosjektsjef Brevik egil solheim noah no 47 41 56 37 87 Hans Åmund Skumlien HR sjef hsk noah no 47 91 69 62 21 Margrete Eiken HMS og Kvalitetsleder margrete eiken noah no 47 98 80 19 66 Terje Kongsfjell Fabrikkdirektør Langøya terje kongsfjell noah no 47 93 25 26 83 Trond B Berg Markedsdirektør trond berg noah no 47 92 83 38 43 Bjørn Engelstad Markedssjef Salgssjef Sanering bjorn engelstad noah no 47 97 62 73 35 Maiken Reitan Prosjektleder Sanering maiken reitan noah no 47 98 87 80 76 Karsten Ludvigsen Salgssjef Energi karsten ludvigsen noah no 45 40 55 90 90 Peter Kaiser Salgssjef Industri peter kaiser noah no 47 97 05 14 91 Alex Gundersen Økonomidirektør alex gundersen noah no 47 41 47 41 07 Marianne S Haune Faktura Økonomisekretær marianne haune noah no 47 99 20 69 69 47 33 09 95 00 Logistikk mottak mottak noah no 47 33 06 44 06 Leveringsadresse

  Original URL path: http://www.noah.no/kontakt (2016-01-13)
  Open archived version from archive