archive-no.com » NO » N » NOAH.NO

Total: 429

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Utslippstall for januar 2012
  Nyhetsarkiv Utslippstall for januar 2012 14 februar 2012 07 45 Det ble pumpet 78 142 m 3 med renset vann til sjø fra Langøya i januar Nedbørsmengden i denne måneden var 87 mm Normalen for Holmestrand er 66 mm Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av KLIF Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til sjø summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i prosent av tillatt utslippsmengde Utslipp for januar og akkumulert utslipp for 2012 vises i vedlagt graf og kan oppsummeres som følger De største utslippene i forhold til utslippskonsesjon ble i januar av barium molybden tinn og nitrogen Barium molybden og tinn er blant flere tungmetaller som NOAH har konsesjonsbegrensning på og utslippet ligger under de konsentrasjoner som anses å være miljøskadelig For nitrogen ligger utslippet like over 80 av tillatt utslippsmengde Nitrogen regnes ikke som miljøgift men er næringsstoff for algevekst Algeveksten er vesentlig lavere i vinterhalvåret pga vanntemperaturen Dette gjenspeiles i at konsesjonen tillater høyere utslipp av nitrogen i perioden oktober april NOAH sitt nitrogenbidrag til Holmestrandsfjorden er svært lite sett i betraktning av totalmengden nitrogen som slippes ut fra andre kilder Utslippet av PAH polyaromatiske hydrokarboner ligger godt under 10 av hva konsesjon for måneden tillater Utslippet er innenfor den rammen som KLIF anser å ikke ha miljømessige konsekvenser Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene PCB polyklorerte bifenyler tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave og under bestemmelsesgrensen for analysen For EOX ekstraherbare organiske klorider ligger utslippet i overkant av 30 av det utslippskonsesjon for måneden tillater Renseanlegget for vann er designet for bl a å ta hånd om disse organiske miljøgiftene i tillegg til at anlegget renser tungmetaller NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller og organiske miljøgifter Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Nyhetsarkiv

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/473/Utslippstall-for-januar-2012 (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Holmestrand kommune og NOAH enige om havneavgifter
  har Holmestrand kommune og NOAH kommet fram til en omforent løsning på hvilke havneavgifter NOAH skal betale 02 februar 2012 12 59 Både kommunen og NOAH har til tider opplevd prosessen som krevende Kommunikasjonen mellom kommunens administrasjon og NOAHs ledelse har imidlertid vært saklig og løsningsorientert Det er den gode dialogen som har resultert i at partene selv har funnet en god omforent løsning uten å la rettsapparatet avgjøre I korttekst medfører forliket som er inngått at NOAH i perioden 2009 2011 skal betale en rabattert havneavgift med utgangspunkt i det ordinære regulativet som kommunen har fastsatt for den perioden Dette forliket er godkjent av Holmestrand bystyre Fra 2011 fram til nåværende aktivitet på Langøya er avsluttet trolig rundt 2024 er partene enige om havneavgiftene NOAH skal betale Dette er også godkjent av Bystyret Prosessen mellom Holmestrand kommune og NOAH med å avklare selskapets havneavgifter har gitt begge parter erfaring og kunnskap om hverandres vurderingsmåter og forventninger til hverandre Løsningen har muliggjort en forutsigbarhet for begge parter som sikrer kommunen at havneregnskapet bør kunne gå i balanse og sikrer NOAH et avgiftsnivå som gjør biltransport konkurransedyktig Vi håper at den kontakten som er opprettet vil komme godt med i den

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/472/Holmestrand-kommune-og-NOAH-enige-om-havneavgifter (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Europas største database for avfall!
  Langøya Han inngår i en organisasjon med bredt sammensatt kompetanse Her er funksjoner slik som prosesskjemikere som kundene sjelden møter direkte De har allikevel den største betydning både for kundene og for samfunnets krav om miljøsikker behandling av farlig avfall NOAHs kunnskap gir kunden trygghet Alle NOAHs driftsfunksjoner inngår i en verdikjede hvor kunden er i sentrum Vi samarbeider tett med markedsavdelingen og konfronteres tidlig med kundens avfall Med prosesskjemikerne og vårt laboratorium med på laget skal kunde og samfunn være trygg på at vi velger behandlingsmetoder som virkelig uskadeliggjør miljøgiftene i avfallet kommenterer Terje Kirkeng Heldigvis sjeldnere enn før møter Kirkeng avfallsbesittere som oppfatter deponiene på Langøya som fyllplasser Forståelsen av hvor raffinerte kravene til avfallsdestruksjon må være er heldigvis økende Det samme er kunnskapen om at avfallsbehandlingen på Langøya er en særdeles godt utredet prosess basert på omfattende formell og praktisk kunnskap om avfallskjemi Norgesrekord i vareprøver Hver avfallsfraksjon vi mottar på Langøya får sin unike vurdering Bare på den måten kan vi utrede avfallets sammensetning og miljøpåvirkning og hvilken behandlingsmetode som må velges Det er et uttall parametre og varianter av disse igjen som må vurderes og som sikrer kunden den mest kostnadseffektive og miljøtrygge avfallsbehandlingen Få laboratorier behandler så mange ulike og ukjente vareprøver som oss over 8 000 hvert eneste år For at kunden skal være trygg på vår seriøsitet må vi detektere på ørsmå konsentrasjoner både i avfallet vi mottar og prosessvannet vi slipper ut sier Terje Kirkeng Avfallsbesitter har stort ansvar Når vi mottar en avfallsfraksjon kan kunde og samfunn være overbevist om at miljøgiftene uskadeliggjøres og at avfallet omdannes til et veldokumentert sluttprodukt som benyttes i gjenoppbyggingen av Langøya Dette er helt sentrale momenter for den som leverer avfall til et behandlingsanlegg Økonomiske og strafferettslige konsekvenser av feil avfallshåndtering kan være dramatiske

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/471/Europas-strste-database-for-avfall (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Utslippstall for desember 2011
  Kontakt Nyhetsarkiv Utslippstall for desember 2011 04 januar 2012 18 20 Det ble pumpet 89 145 m 3 med renset vann til sjø fra Langøya i desember Nedbørsmengden i denne måneden var 112 mm Normalen for Holmestrand er 68 mm Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av KLIF Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til sjø summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i prosent av tillatt utslippsmengde Utslipp for desember og akkumulert utslipp for 2011 vises i vedlagt graf og kan oppsummeres som følger De største utslippene i forhold til utslippskonsesjon ble i desember av barium og nikkel Barium og nikkel er blant flere tungmetaller som NOAH har konsesjonsbegrensning på og utslippet ligger under de konsentrasjoner som anses å være miljøskadelig For nitrogen ligger utslippet like over 80 av tillatt utslippsmengde Nitrogen regnes ikke som miljøgift men er næringsstoff for algevekst Algeveksten er vesentlig lavere i vinterhalvåret pga vanntemperaturen Dette gjenspeiles i at konsesjonen tillater høyere utslipp av nitrogen i perioden oktober april NOAH sitt nitrogenbidrag til Holmestrandsfjorden er svært lite sett i betraktning av totalmengden nitrogen som slippes ut fra andre kilder Utslippet av PAH polyaromatiske hydrokarboner ligger godt under 10 av hva konsesjon for måneden tillater Utslippet er innenfor den rammen som KLIF anser å ikke ha miljømessige konsekvenser Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene PCB polyklorerte bifenyler tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave og under bestemmelsesgrensen for analysen For EOX ekstraherbare organiske klorider ligger utslippet i overkant av 30 av det utslippskonsesjon for måneden tillater Renseanlegget for vann er designet for bl a å ta hånd om disse organiske miljøgiftene i tillegg til at anlegget renser tungmetaller NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller og organiske miljøgifter Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Nyhetsarkiv 2015 36

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/470/Utslippstall-for-desember-2011 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Nyhetsarkiv
  20 16 Les mer Mer enn 550 besøkende under årets Åpen Dag på Langøya 21 august 2010 19 42 Alle NOAH ansatte takker hjertelig de over 550 som besøkte Langøya under årets Åpen dag arrangement Vi er takknemlige for å kunne vise dere hvordan vi uskadeliggjør farlig avfall kunne besvare spørsmål og ikke minst gi alle interesserte en øytur med sommerlig bevertning promenademusikk og hyggelig samvær Les mer Utslippstall for juli 2010 18 august 2010 18 31 Les mer Utslippstall for juni 2010 18 august 2010 18 20 Les mer NOAH fornyer B7 avtalen med Bellona 05 juli 2010 11 22 I likhet med flere andre ledende næringslivsaktører har NOAH de siste årene hatt samarbeidsavtale med miljøstiftelsen Bellona NOAH har nå besluttet å videreføre avtalen i tre nye år Les mer NOAH støtter Holmestrand kulturfestival med 200 000 kroner 10 juni 2010 12 54 NOAH har besluttet å støtte Holmestrand kulturfestival med 200 000 kroner fordelt på inneværende og neste år Dermed blir NOAH festivalens mest betydningsfulle økonomiske bidragsyter Totalt beløper nå NOAHs årlige støtte til lokalsamfunnet i Nordre Vestfold seg til 500 000 600 000 kroner i året Les mer Miljøovervåking av Langøya Beste vannkvalitet noensinne 06 juni 2010 20 13 Godt nytt innfor badesesongen Resultatene fra NIVAs undersøkelser av sjøområdet rundt Langøya foreligger Vannkvaliteten er god og blir gradvis bedre Les mer Utslippstall for april 2010 04 juni 2010 09 31 Det ble pumpet ut 22400 m3 med renset vann fra Langøya i april Nedbørsmengden i denne måneden var 45 mm Normalen for Holmestrand er 44 mm De største utslippene i forhold til konsesjonen bl Les mer Aftenposten NOAH brukt som eksempel på KLIFs tilsynsarbeid 31 mai 2010 21 17 NOAH har samarbeidet med Klima og forurensingsdirektoratet KLIF tidligere SFT slik at revisjonen på Langøya i mai i

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/currentpage/15 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Utslippstall for juni 2011
  og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Utslippstall for juni 2011 11 juli 2011 20 59 Det ble pumpet 50 590 m 3 med renset vann til sjø fra Langøya i juni Nedbørsmengden var 139 mm Normalen for Holmestrand er 59 mm Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av KLIF Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til sjø summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i prosent av tillatt utslippsmengde Utslipp for juni og akkumulert utslipp for 2011 vises i vedlagt graf og kan oppsummeres som følger De største utslippene i forhold til utslippskonsesjon ble i juni av tinn og nitrogen med henholdsvis 88 og 100 Tinn er blant flere tungmetaller som NOAH har konsesjonsbegrensning på Uorganisk tinn er ikke klassifisert som miljøfarlig stoff men tinn kan inngå i organiske forbindelser som er giftige NOAHs kontrollprogram omfatter både total uorganisk tinn og tinnorganiske forbindelser For juni ble det ikke påvist tinnorganiske forbindelser i utslippsvann pumpet til sjø Nitrogen regnes ikke som miljøgift men er næringsstoff for algevekst Algeveksten er vesentlig lavere i vinterhalvåret pga vanntemperaturen Dette gjenspeiles i at konsesjonen tillater høyere utslipp av nitrogen i perioden oktober april NOAH sitt nitrogenbidrag til Holmestrandsfjorden er svært lite sett i betraktning av totalmengden nitrogen som slippes ut fra andre kilder Utslipp av organiske miljøgifter er i juni nesten ikke påvist Dette gjelder PAH polyaromatiske hydrokarboner PCB polyklorerte bifenyler dioksiner og EOX ekstraherbare organiske klorider Renseanlegget for vann er designet for bl a å ta hånd om disse organiske miljøgiftene i tillegg til at anlegget renser tungmetaller NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller og organiske miljøgifter Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/457/Utslippstall-for-juni-2011 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Utslippstall for mai 2011
  og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Utslippstall for mai 2011 11 juli 2011 20 45 Det ble pumpet 44 848 m 3 med renset vann til sjø fra Langøya i mai Nedbørsmengden var 84 mm Normalen for Holmestrand er 64 mm Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av KLIF Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til sjø summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i prosent av tillatt utslippsmengde Utslipp for mai og akkumulert utslipp for 2011 vises i vedlagt graf og kan oppsummeres som følger De største utslippene i forhold til utslippskonsesjon ble i mai av barium og nitrogen med henholdsvis 100 og 92 De øvrige parameterne ligger godt under 40 med unntak av tinn på 59 Barium er blant flere tungmetaller som NOAH har konsesjonsbegrensning på Barium er regnet for å være av de mindre farlige i miljøsammenheng og utslippet i april ligger godt under de konsentrasjoner som anses å være miljøskadelig Nitrogen regnes ikke som miljøgift men er næringsstoff for algevekst Algeveksten er vesentlig lavere i vinterhalvåret pga vanntemperaturen Dette gjenspeiles i at konsesjonen tillater høyere utslipp av nitrogen i perioden oktober april NOAH sitt nitrogenbidrag til Holmestrandsfjorden er svært lite sett i betraktning av totalmengden nitrogen som slippes ut fra andre kilder Utslipp av organiske miljøgifter er i april nesten ikke påvist Dette gjelder PAH polyaromatiske hydrokarboner PCB polyklorerte bifenyler tinnorganiske forbindelser dioksiner og EOX ekstraherbare organiske klorider Renseanlegget for vann er designet for bl a å ta hånd om disse organiske miljøgiftene i tillegg til at anlegget renser tungmetaller NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller og organiske miljøgifter Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/456/Utslippstall-for-mai-2011 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH-midler for 2011 er utdelt
  Vår kompetanse Våre ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv NOAH midler for 2011 er utdelt NOAH kunngjorde tidligere iår sin støtteordning hvor lokale lag og foreninger kan søke om midler Nå er tildelingen skjedd og alle som har fått midler er gitt beskjed 01 juli 2011 14 01 Som alle andre virksomheter mottar NOAH gjennom hele året henvendelser om å gi midler til ulike foreninger og lag Vår policy er i utgangspunktet kun å støtte lokale aktiviteter i Holmestrand og Re kommuner Utdeling skjer i prinsippet etter en samlet vurdering èn gang hvert år Det er et betydelig beløp vi årlig tilgodeser lokale aktiviteter med I tillegg er NOAH også sponsor av Holmestrand kulturfestival Vårt inntrykk er at midlene kommer godt med i mang en slunken foreningskasse Årets støtte er nå utdelt og mottakerne har fått beskjed Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006 7 NOAH AS Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig avfall forurensede masser

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/455/NOAH-midler-for-2011-er-utdelt (2016-01-13)
  Open archived version from archive •