archive-no.com » NO » N » NOAH.NO

Total: 429

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Folkemøte om reguleringsplanen gjennomført
  retningslinjer ansatte Sikkerhetsinformasjon Varsling Vår kompetanse Våre ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Folkemøte om reguleringsplanen gjennomført I underkant av 40 interesserte og engasjerte innbyggere stilte på folkemøtet om ny reguleringsplan for Langøya 14 april 2011 07 13 Det ble stilt mange og gode spørsmål fra de interesserte og engasjerte fremmøtte Møtet ble innledet av ordfører i Re Thorvald Hillestad og ledet av ordfører i samme kommune Trond Wifstad Det var adm dir i NOAH Carl Hartmann som presenterte planforslaget og som følgelig fikk de fleste spørsmålene Disse omhandlet både reguleringsplanforslaget og generelle spørsmål om NOAH og virksomheten på Langøya Høringsfristen på reguleringsplanforslaget er forøvrig 6 mai Her kan du lese reguleringsbestemmelsene Her kan se se reguleringsplanen Her er foilene benyttet under folkemøtet Her er pressemelding NOAH har utarbeidet i forbindelse med reguleringsplanen Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006 7 NOAH AS Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig avfall forurensede masser sedimenter og riveavfall NOAH

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/447/Folkemte-om-reguleringsplanen-gjennomfrt (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Utslippstall for mars 2011
  m 3 med renset vann til sjø fra Langøya i mars Nedbørsmengden i denne måneden var 15 mm Normalen for Holmestrand er 60 mm Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av KLIF Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til sjø summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i prosent av tillatt utslippsmengde Utslipp for mars og akkumulert utslipp for 2011 vises i vedlagt graf og kan oppsummeres som følger De største utslippene i forhold til utslippskonsesjon ble i mars av barium og molybden med henholdsvis 100 og i underkant av 50 De fleste andre komponentene ligger godt under 40 mens nitrogen ligger i overkant av 50 av hva konsesjon for måneden tillater Barium er blant flere tungmetaller som NOAH har konsesjonsbegrensning på Barium er regnet for å være av de mindre farlige i miljøsammenheng og utslippet i mars ligger godt under de konsentrasjoner som anses å være miljøskadelig Nitrogen regnes ikke som miljøgift men er næringsstoff for algevekst Algeveksten er vesentlig lavere i vinterhalvåret pga vanntemperaturen Dette gjenspeiles i at konsesjonen tillater høyere utslipp av nitrogen i perioden oktober april NOAH sitt nitrogenbidrag til Holmestrandsfjorden er svært lite sett i betraktning av totalmengden nitrogen som slippes ut fra andre kilder Utslippet av PAH polyaromatiske hydrokarboner ligger godt under 10 av hva konsesjon for måneden tillater Utslippet er innenfor den rammen som KLIF anser å ikke ha miljømessige konsekvenser Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene PCB polyklorerte bifenyler tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave og under bestemmelsesgrensen for analysen For EOX ekstraherbare organiske klorider ligger utslippet i overkant av 30 av det utslippskonsesjon for måneden tillater Renseanlegget for vann er designet for bl a å ta hånd om disse organiske miljøgiftene i tillegg til at anlegget renser tungmetaller NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/446/Utslippstall-for-mars-2011 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Utslipsstall for februar 2011
  Langøya i februar Nedbørsmengden i denne måneden var 52 mm Normalen for Holmestrand er 48 mm Utslipp til sjø styres etter utslippstillatelse gitt av KLIF Gjennom kontinuerlig overvåking av utpumping av vann til sjø summeres utslipp av hver enkelt parameter og gis i prosent av tillatt utslippsmengde Utslipp for februar og akkumulert utslipp for 2011 vises i vedlagt graf og kan oppsummeres som følger De største utslippene i forhold til utslippstillatelsen var i februar av barium og molybden med henholdsvis 100 og i overkant av 50 De fleste andre komponentene ligger godt under 40 mens tinn ligger i underkant av 50 av hva konsesjon for måneden tillater Barium er blant flere tungmetaller som NOAH har konsesjonsbegrensning på Barium er regnet for å være av de mindre farlige i miljøsammenheng og utslippet i februar ligger godt under de konsentrasjoner som anses å være miljøskadelig Utslippet av PAH polyaromatiske hydrokarboner ligger i overkant av 20 av hva konsesjon for måneden tillater Utslippet er innenfor den rammen som KLIF anser å ikke ha miljømessige konsekvenser Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene PCB polyklorerte bifenyler tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave og under bestemmelsesgrensen for analysen For EOX ekstraherbare organiske klorider ligger utslippet i overkant av 30 av det utslippskonsesjon for måneden tillater Renseanlegget for vann er designet for bl a å ta hånd om disse organiske miljøgiftene i tillegg til at anlegget renser tungmetaller Utslipp av nitrogen ligger like i overkant av 30 av hva konsesjon for måneden tillater Nitrogen regnes ikke som miljøgift men er næringsstoff for algevekst Algeveksten er vesentlig lavere i vinterhalvåret pga vanntemperaturen Dette gjenspeiles i at konsesjonen tillater høyere utslipp av nitrogen i perioden oktober april NOAH sitt nitrogenbidrag til Holmestrandsfjorden er svært lite sett i betraktning av totalmengden nitrogen som slippes ut fra andre kilder

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/443/Utslipsstall-for-februar-2011 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Utslippstall for januar 2011
  Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Utslippstall for januar 2011 09 februar 2011 07 14 Det ble pumpet 46 400 m 3 med renset vann fra Langøya i januar Nedbørsmengden i denne måneden var 54 mm Normalen for Holmestrand er 66 mm De største utslippene i forhold til utslippskonsesjon ble i januar for barium og PAH De fleste andre komponentene ligger godt under 40 av konsesjonen mens tinn og molybden ligger under henholdsvis 70 og 60 av konsesjonen for måneden Barium er blant flere tungmetaller som NOAH har konsesjonsbegrensning på Barium er regnet for å være av de mindre farlige i miljøsammenheng og utslippet i januar ligger godt under de konsentrasjoner som anses å være miljøskadelig Utslippet av barium ligger på 100 av det konsesjonen for måneden tillater Utslippet av PAH ligger oppunder 90 av det konsesjonen for måneden tillater Utslippet er innenfor den rammen som KLIF anser å ikke ha miljømessige konsekvenser Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene PCB tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave og under bestemmelsesgrensen for analysen For EOX ligger utslippet i overkant av 30 av det utslippskonsesjonen for måneden tillater Renseanlegget for vann er designet for bl a å ta hånd om disse organiske miljøgiftene i tillegg til at anlegget renser tungmetaller Utslipp av nitrogen ligger like i overkant av 40 av det konsesjonen for måneden tillater Nitrogen regnes ikke som miljøgift men er næringsstoff for algevekst Algeveksten er vesentlig lavere i vinterhalvåret pga vanntemperaturen Dette gjenspeiles i at konsesjonen tillater høyere utslipp av nitrogen i perioden oktober april NOAH sitt nitrogenbidrag til Holmestrandsfjorden er svært lite sett i betraktning av totalmengden nitrogen som slippes ut fra andre kilder NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller og organiske miljøgifter Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/442/Utslippstall-for-januar-2011 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH med å rydde i Hommelvik
  entreprenør oppryddingsarbeidet som skal gjøre arealet til et attraktivt landbruks natur og friluftsområde 06 februar 2011 09 47 På tomta ble det drevet impregnering av jernbanesviller fra 1925 og i ca 50 år Nå skal ca 50 000 tonn masse graves opp Arbeidet utføres etter nøye analyser under streng sikkerhet og i tråd med en plan som bl a sikrer at farlige miljøgifter ikke slipper ut i Trondheimsfjorden Best løsning NOAHs løsning ble vurdert til å gi best resultat når både kostnader og miljøforhold ble tatt i betraktning Behandlingsløsningen NOAH har på Langøya har en kapasitet ingen andre kan konkurrere med og dette var blant den forhold som var avgjørende for prosjektet i Hommelvik Massene fra Hommelvik er forurenset men det er ikke hele det oppgravde volumet som klassifiseres som farlig avfall Vår løsning medfører at massene ikke trengs sorteres Sortering ville ha vært vanskelig medført kostnadsøkninger samt ført til at prosjektet ville tatt betydelig lengre tid kommenterer markedssjef Bjørn Engelstad i NOAH Tett samarbeid Oppryddingsprosjektet i Hommelvik er avhengig av tett samarbeid mellom NOAHs prosjektorganisasjon og den stedlige entreprenøren i dette tilfellet Grunnarbeid AS en anerkjent lokal entreprenør med 300 ansatte og bred kompetanse En god kailøsning på området bidrar både til effektiv borttransport av massene og et godt miljøregnskap for selve anleggsarbeidet Skip som kan ta 3 500 tonn pr last legger til i umiddelbar nærhet av gravearbeidene og erstatter veitransport med flere hundre tunge lastebillass Langøyaløsningen skaper muligheter Prosjektleder Anita Fjellså og markedssjef Bjørn Engelstad poengterer at behandlingskonseptet på Langøya bidrar til at flere oppryddingsprosjekter innen forurenset grunn kan bli realisert Årsaken er den robusthet Langøyaløsningen representer Løsningen innebærer at et bredt spekter av forurensningskomponenter kan behandles Mottaket er dessuten dimensjonert for store volumer I tillegg kommer den logistikkløsning NOAH kan tilby på Langøya Båttransport gir store

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/441/NOAH-med-a-rydde-i-Hommelvik (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Biltransport til Langøya: NOAH sikrer transport i tråd med norsk lov
  Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Biltransport til Langøya NOAH sikrer transport i tråd med norsk lov Det har kommet spørsmål om asketransport til Langøya med en gitt transportør er lovlig iht regler om kabotasje Inntil spørsmålet er avklart har NOAH i samarbeid med transportør og kunde fått leiet inn en annen norsk transportør 29 januar 2011 17 11 Iht regler fra Samferdselsdepartementet forstås kabotasje slik Med kabotasje menes transport på vei mot vederlag i et annet land enn der transportøren er hjemhørende uten at vedkommende har forretningssted eller annen etablert virksomhet der Spørsmålet dreier seg om hvor mange og i hvor lang tid en utenlandsk transportørs bil kan foreta transportoppdrag i Norge før bilen forlater Norge NOAH er opptatt av at våre samarbeidspartnere skal følge lover og forskrifter også de særlover som gjelder innenfor deres eget fagområde og som det ikke naturlig kan forventes at NOAH detaljert kjenner til Dette er nedfelt i våre kontrakter med transportørene Straks NOAH ble kjent med spørsmålet tok vi grep og sikret at en norsk transportør midlertidig overtar denne transporten NOAH vil understreke at transportøren har NOAHs tillitt og at det ikke er avklart at ulovlig transport har pågått Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/440/Biltransport-til-Langya-NOAH-sikrer-transport-i-trad-med-norsk-lov (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Utslippstall for desember 2010
  Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Utslippstall for desember 2010 17 januar 2011 12 09 Det ble pumpet ut 47900 m 3 med renset vann fra Langøya i desember Nedbørsmengden i denne måneden var 30 mm Normalen for Holmestrand er 68 mm De største utslippene i forhold til konsesjonen ble i desember for Barium og Molybden Alle de andre komponentene ligger på under 60 av konsesjonen for måneden Barium og Molybden er blant flere tungmetaller som NOAH har konsesjonsbegrensning på Både Barium og Molybde er regnet for å være av de mindre farlige i miljøsammenheng For begge metallene ligger utslippet i desember godt under de konsentrasjoner som anses å være miljøskadelig Utslippet av de andre tungmetaller er godt innenfor grensene NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene EOX PAH og cyanid er lave også i desember Øvrige organiske miljøgifter som PCB tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave og under bestemmelsesgrensen for analysen Renseanlegget for vann er designet for bl a å ta hånd om disse organiske miljøgiftene i tillegg til at anlegget renser tungmetaller Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/439/Utslippstall-for-desember-2010 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Nyhetsarkiv
  var 169 mm Normalen for Holmestrand er 122 mm De største utslippene i forhold til konsesjon Les mer Fransk besøk på Langøya 29 januar 2010 16 50 Med NHO Vestfold som døråpner har elever fra en fransk internasjonal skole besøkt utvalgte bedrifter i fylker NOAH stod på listen Les mer Nytt effektivt telefonsystem under innkjøring 12 januar 2010 10 53 For å bedre tilgjengeligheten overfor kunder og andre forbindelser har NOAH etablert ny telefonløsning Det er viktig å merke seg endringene Tidligere direktenumre til ansatte fungerer ikke lenger Les mer Utslippstall for oktober 2009 15 desember 2009 18 44 Det ble pumpet ut 10 820 m3 med renset vann fra Langøya i oktober Nedbørsmengden i denne måneden var 62 mm Normalen for Holmestrand er 109 mm De største utslippene i forhold til konsesjone Les mer Se video av de forurensede sedimentene i Gilhusbukta 24 november 2009 12 40 Under Gilhus prosjektets område på NOAHs hjemmeside er det nå lagt ut mer informasjon Blant annet kan du se en video fra sjøbunnen og som viser den betydelige mengder olje og kreosotforurenset sediment som nå hentes opp fra sjøbunnen Les mer Siste fra Gilhusbukta Betydelig mer forurensning enn antatt 24 november 2009 12 30 Siden gjenoppstart av mudring i Gilhusbukta i midten av september er betydelige mengder med olje og kreosotforurenset sediment brakt i sikkerhet på land Les mer NOAH tilpasser seg nytt regelverk for avfall som nå vil bli å anse som stoffer med svært lav radioaktivitet 16 november 2009 15 05 Den nedre grensen for hva som er radioaktivt vil nå bli senket Det innebærer at noe avfall som tidligere var ansett ikke å være radioaktivt vil komme under den nye forskriften Les mer NOAHs Holmestrandskontor flytter 12 november 2009 19 42 Holmestrandskontoret flytter inn i nyoppussede lokaler i Havnegata

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/currentpage/17 (2016-01-13)
  Open archived version from archive