archive-no.com » NO » N » NOAH.NO

Total: 429

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Utslippstall for mai 2009
  fra Langøya i mai Nedbørsmengden i denne måneden var 70 mm Normalen for Holmestrand er 70 mm 10 juni 2009 18 46 De største utslippene i forhold til konsesjonen ble i mai for nitrogen og molybden Begge ligger på over 70 av konsesjon for måneden Molybden er blant flere tungmetaller som NOAH har konsesjonsbegrensning på Molybden er regnet for å være av de mindre farlige i miljøsammenheng i tillegg ligger utslippene i mai godt under de konsentrasjoner som anses å være miljøskadelig Nitrogen regnes ikke som miljøgift men er næringsstoffer for algevekst Algeveksten er vesentlig lavere i vintermånedene pga vanntemperaturen Dette gjenspeiles i at konsesjonen tillater høyere utslipp av nitrogen i perioden oktober april NOAH sitt nitrogenbidrag til Holmestrandfjorden er svært lite sett i betraktning av totalmengden nitrogen som slippes ut fra andre kilder Utslippet av tungmetaller er godt innenfor grensene NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene EOX cyanid og PAH er lave også i mai Øvrige organiske miljøgifter som PCB tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave og under bestemmelsesgrensen for analysen Renseanlegget for vann er designet for bl a

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/382/Utslippstall-for-mai-2009 (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Utslippstall for april 2009
  16 21 Det ble pumpet ut 61625 m 3 med renset vann fra Langøya i april Nedbørsmengden i denne måneden var 43 mm Normalen for Holmestrand er 54 mm De største utslippene i forhold til konsesjonen ble i april for Barium og Molybden Begge ligger på over 70 av konsesjon for måneden Molybden og Barium er blant flere tungmetaller som NOAH har konsesjonsbegrensning på Begge er regnet for å være av de mindre farlige i miljøsammenheng i tillegg ligger utslippene i april godt under de konsentrasjoner som anses å være miljøskadelig Utslippet av tungmetaller er i april høyere enn hva de har vært i sommermånedene men fortsatt godt innenfor grensene Dette er som en følge av et større utslippsvolum siden nitrogennivået tillates å være høyere slik at det ikke er begrensende for utslippsvolumet NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene EOX cyanid og PAH er lave også i april Øvrige organiske miljøgifter som PCB tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave og under bestemmelsesgrensen for analysen Renseanlegget for vann er designet for bl a å ta hånd om disse organiske miljøgiftene i

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/381/Utslippstall-for-april-2009 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH mottar ikke avfall klassifisert som radioaktivt
  og eksplosivt avfall har NOAH ikke tillatelse til å motta avfall som er klassifisert som radioaktivt d v s avfall med radioaktivt innhold høyere enn 10 Bequerel Bq gram Det er kun farlig avfall med mindre stråling enn dette NOAH mottar Både kundene og NOAH har prosedyrer som skal sikre at avfall som klassifiseres som radioaktivt ikke blir sendt eller behandlet på Langøya Kvalitetskontroll skjer gjennom målinger kundene utfører før avfallet sendes til NOAH gjennom den deklarering av avfallet som kunden sender NOAH og deretter gjennom stikkprøver NOAH selv utfører når avfallet ankommer Langøya Kun ikke radioaktivt avfall med grense under 10 Bq gram Radioaktivitet er naturlig bestanddel i våre omgivelser og naturlig stråling kan knapt unngås enten strålingen kommer fra bakken verdensrommet eller fra vår egen kropp Bransjen som behandler farlig avfall forholder seg til den såkalte frigrensen på opp til 10 Bq g Radium 226 Denne grensen brukes blant annet i oljeindustrien og reflekterer nivået for vanlig bakgrunnsstråling Avfall med verdier over frigrensen betegnes som lavradioaktivt avfall LRA og behandles i dertil egnede avfallsanlegg og krever egne vernetiltak NOAH forholder seg til anerkjente grenseverdier På Langøya er det primært avfall fra oljeindustrien s k boreavfall som inneholder svært små mengder radioaktivitet under friklassegrensen på 10 Bq g Denne radioaktiviteten forekommer naturlig i de sedimentlagene hvor det bores etter olje NOAHs kontrollmålinger skjer i milliSievert mSv som er enheten for hvor mye stråling en person mottar I Norge mottar innbyggerne i gjennomsnitt en stråledose på ca 4 mSv pr år fra ulike kilder inklusive den naturlige bakgrunnsstrålingen i naturen Til sammenligning mottar finnene en stråledose på ca 8 mSv pr pr år hvilket skyldes radoninnholdet i grunnvannet i Finland Dersom NOAH registrerer verdier over 2 ganger det som er bakgrunnsverdiene naturens egen stråling blir avfallet analysert eventuelt returnert avsenderen

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/380/NOAH-mottar-ikke-avfall-klassifisert-som-radioaktivt (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Landområdet på Gilhus er friskmeldt!
  retningslinjer ansatte Sikkerhetsinformasjon Varsling Vår kompetanse Våre ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Landområdet på Gilhus er friskmeldt Hele landområdet på tidligere NCC tomta er nå friskmeldt etter at 90 000 tonn forurenset masse er skiftet ut Til høsten fortsetter oppryddingen i sjøen 13 mai 2009 08 37 Hele landområdet på tidligere NCC tomta er nå friskmeldt etter at 90 000 tonn forurenset masse er skiftet ut Til høsten fortsetter oppryddingen i sjøen Store deler av området som var til dels sterkt forurenset av kreosot har nå oppnådd samme kvalitet som stilles til barnehagejord Oppryddingen i Gilhusbukta er utsatt og vil bli gjenopptatt med full styrke fra månedsskiftet august september i år Selve mudringen vil foregå i de dypeste og mest forurensede partiene i bukta Les mer under Miljøinformasjon og Gilhus prosjektet Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006 7 NOAH AS Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig avfall forurensede masser sedimenter og riveavfall NOAH Sverige

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/379/Landomradet-pa-Gilhus-er-friskmeldt (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Siste nytt om NOAHs opprydding på Gilhus
  er skiftet ut Store deler av området som var til dels sterkt forurenset av kreosot har nå oppnådd samme kvalitet som stilles til barnehagejord 13 mai 2009 08 25 Oppryddingen i Gilhusbukta er utsatt og vil bli gjenopptatt med full styrke fra månedsskiftet august september i år Selve mudringen vil foregå i de dypeste og mest forurensede partiene i bukta Ved inngangen til 2008 utførte NOAH i samarbeid med undervannsentreprenør SeaBed en pilotmudring nær kaiområdene på Gilhus Hensikten med piloten var å teste valgt metode og gjennomføre eventuelle modifiseringer av denne Testperioden ga oss tilfredsstillende svar og metoden viste seg skånsom og effektiv med tanke på håndteringen av de giftige sedimentene Oppstarten for miljøtiltaket i Gilhusbukta ble igangsatt senhøstes 2008 ogca 1 000 kubikk forurenset sjøbunn ble tatt opp Kulde og ising gjorde imidlertid arbeidet svært krevende og mindre effektivt enn ønskelig NOAH besluttet derfor sammen med SeaBed å utsette arbeidet Siden SeaBed er bundet til et annet stort prosjekt nå i vår og vi ønsker deres fulle oppmerksomhet og ressurstilgang er oppstart i Gilhusbukta bestemt til august september Gjenoppstarten av oppryddingsarbeidet i sjøbunnen innebærer en intensiv mudringsperiode på om lag to måneder Det er ca 60 mål sjøbunn som skal ryddes for miljøgifter og dybden det skal rydde på er ned til 13 meter De mest forurensede partiene av sjøbunnen er omfattet av dette arbeidet Etter at mudringen på sjøbunnen er avsluttet vil det på land bli gjennomført en del avsluttende miljøtiltak Sedimentasjonsbassenget vil bli fjernet og erstattet med rene masser og øvre del av kaidekket vil bli masseutskiftet Et begrenset men krevende område ved den gamle tjærefabrikken ble ryddet i vinter Dette området ble forlatt under landarbeidene pga ustabil grunn NOAHs prosjektledelse har gjennom hele prosjektet gitt statusrapporter til SFT og andre berørte myndigheter Det er med tilfredshet

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/378/Siste-nytt-om-NOAHs-opprydding-pa-Gilhus (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Utslippstall for mars offentliggjort
  retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Utslippstall for mars offentliggjort 45 316 m 3 renset vann pumpet ut fra behandlingsprosessene på Langøya i mars 16 april 2009 18 25 Samtlige utslippsgrenser er overholdt og utslippene ligger under tillatelsen fra SFT Nedbørsmengden i mars 95 mm mot normalt 69 mm Les mer under Miljøinformasjon Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/377/Utslippstall-for-mars-offentliggjort (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Utslippstall for mars 2009
  Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Utslippstall for mars 2009 16 april 2009 18 04 Det ble pumpet ut 45316 m 3 med renset vann fra Langøya i mars Nedbørsmengden i denne måneden var 95 mm Normalen for Holmestrand er 69 mm De største utslippene i forhold til konsesjonen ble i mars for molybden Også denne parameteren ligger på under 60 av konsesjon for måneden Molybden er blant flere tungmetaller som NOAH har konsesjonsbegrensning på Parameteren er regnet for å være av de mindre farlige i miljøsammenheng i tillegg ligger utslippet i mars godt under de konsentrasjoner som anses å være miljøskadelig Utslippet av tungmetaller er i mars lavt og godt innenfor grensene Dette er som en følge av et lavt utslippsvolum NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene EOX cyanid og PAH er lave også i mars Øvrige organiske miljøgifter som PCB tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave og under bestemmelsesgrensen for analysen Renseanlegget for vann er designet for bl a å ta hånd om disse organiske miljøgiftene i tillegg til at anlegget renser tungmetaller Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/376/Utslippstall-for-mars-2009 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Effektiv støvdemping på Langøya
  tid Nå er støvproblemet effektivt eliminert 19 mars 2009 18 08 Under spesielle værforhold har støvingen vært synlig fra land og har kunnet forårsake spørsmål fra allmennheten om noe spesielt skjer på øya Støvingen har imidlertid ikke hatt miljøkonsekvenser utover å være til sjenanse for de som arbeider i nærheten av tippstedet En investering på om lag 5 mill kroner samt betydelig innsats av NOAHs egne utviklingsressurser er har nå resultert i to støvfrie tippeplasser Det var i forbindelse med flytting av behandlingsvirksomheten til Sydbruddet at NOAH besluttet å fokusere på støvproblemet Vi satte som egendefinert mål tilnærmet 100 prosent støvfrie tippeplasser forteller prosjektlederne Harald Gangmark og Nils Grødem Nilsen Etter tre ukers utprøving kan man konstatere at målet er nådd NOAHs vannvegger har i prinsippet ingen kapasitetsbegrensning men om lag 20 000 tonn farlig avfall til behandling vil trolig passere det støvfrie tippeanlegget pr år Det var Harald Gangmark som unnfanget den tekniske ideen som nå er realisert i praksis Hans bakgrunn fra Statoil minnet ham om vannvegger som bl a hindret spredning av brannfarlig gass Samme prinsipp er nå brukt ved tippeplassene på Langøya vel og merke betydelig videreutviklet og tilpasset Dermed er de små støvskyene som kunne

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/363/Effektiv-stvdemping-pa-Langya (2016-01-13)
  Open archived version from archive