archive-no.com » NO » N » NOAH.NO

Total: 429

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Carls blogg: Ønsker meninger om Langøya!
  Nyhetsarkiv Carls blogg Ønsker meninger om Langøya NOAHs administrerende direktør Carl Hartmann inviterer lokalbefolkningen til å ha meninger om rehabiliteringen av Langøya 17 mars 2009 17 36 Allerede nå pågår rehabilitering av øya og på nordenden av øya kan man allerede til sommeren se endel forandringer I de nærmeste årene blir ytterligere områder nord på øya rehabilitert og tilgjengeliggjort for publikum Les Carls blogg og kom med synspunkter Nyhetsarkiv 2015

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/366/Carls-blogg-nsker-meninger-om-Langya (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • NOAH får utvidet tillatelse fra SFT
  NOAHs virksomhet Langøya 13 mars 2009 08 07 Utkastet innebærer at virksomheten kan motta 1 mill tonn avfall til behandling pr år mot nå 622 000 tonn pr år Tillatelsen fordeler seg på 500 000 tonn uorganisk farlig avfall og 500 000 tonn ordinært avfall pr år NOAH forventer en gradvis vekst opp til det nivået den nye tillatelsen setter for mottak Dette er imidlertid avhengig av en rekke forhold bl a aktiviteten innen opprydding av forurenset grunn og tilgangen på farlig avfall fra industrien Til tross for økt mottak er ikke utslippsgrensene endret med unntak av for nitrogen som er i tråd med den midlertidige tillatelsen bedriften har hatt i ett års tid Utslippene fra avfallsbehandlingen på Langøya vil derfor fortsatt være på et nivå som er miljømessig fullt ut akseptabelt mener både SFT og NOAH Videre har NOAH fått tillatelse til å deponere ordinære masser opp til 18 meter over havnivå i Nordbruddet Dette innebærer både økt deponikapasitet men også en mer spennende landskapsutforming på øya Adm dir Carl Hartmann NOAH AS Vi er fornøyd med å ha fått avklart betingelsene i den nye tillatelsen Vi har fått rammebetingelser som gjør at vi kan utføre de oppgaver selskapet

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/365/NOAH-far-utvidet-tillatelse-fra-SFT (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH får utvidet tillatelse fra SFT
  tillatelse til økt årlig mottak men de samme utslippsgrensene 13 mars 2009 00 17 Utkastet innebærer at virksomheten kan motta 1 mill tonn avfall til behandling pr år mot nå 622 000 tonn pr år Tillatelsen fordeler seg på 500 000 tonn uorganisk farlig avfall og 500 000 tonn ordinært avfall pr år NOAH forventer en gradvis vekst opp til det nivået den nye tillatelsen setter for mottak Dette er imidlertid avhengig av en rekke forhold bl a aktiviteten innen opprydding av forurenset grunn og tilgangen på farlig avfall fra industrien Til tross for økt mottak er ikke utslippsgrensene endret med unntak av for nitrogen som er i tråd med den midlertidige tillatelsen bedriften har hatt i ett års tid Utslippene fra avfallsbehandlingen på Langøya vil derfor fortsatt være på et nivå som er miljømessig fullt ut akseptabelt mener både SFT og NOAH Videre har NOAH fått tillatelse til å deponere ordinære masser opp til 18 meter over havnivå i Nordbruddet Dette innebærer både økt deponikapasitet men også en mer spennende landskapsutforming på øya Adm dir Carl Hartmann NOAH AS Vi er fornøyd med å ha fått avklart betingelsene i den nye tillatelsen Vi har fått rammebetingelser som gjør at

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/362/NOAH-far-utvidet-tillatelse-fra-SFT (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH med i Sveriges største miljøprosjekt
  aktør i det som svenske myndigheter betegner som Sveriges største miljøprosjekt Oppryddingen av tre store sterkt forurensede industriområder som alle grenser til den idylliske Gøta älv drikkevannskilde for ½ million mennesker NOAH vant dette oppdraget i sterk konkurranse med svenske aktører Inntil 100 000 tonn forurenset jord vil bli behandlet ved NOAHs anlegg på Langøya i løpet av prosjektet som har oppstart september i år NOAHs kontrakt omfatter to av de tre områdene som skal ryddes NOAHs miljølogistikk tillagt stor vekt NOAHs løsning ble vurdert som den mest konkurransedyktige etter at det offentlige anbudet ble åpnet Ikke minst vekket NOAHs miljølogistikk anerkjennelse Oppdragsgiver hadde sterkt fokus på Co2 belastningen det store oppryddingsarbeidet kunne påføre miljøet På tross av tilbydere hadde anlegg bare mil unna området som skal ryddes innebar NOAHs behandlingsløsning på Langøya i Norge et like godt Co2 regnskap Løsningen innebærer ingen lastebiltransport på offentlig vei samt i tillegg bruk av båttransport som i seg selv gir et godt miljøregnskap Forurensing blant annet fra skipsverft Forurensningene i Sveriges største miljøprosjekt stammer i hovedsak fra virksomheten til de tre store verftene Gøtaverken Lindholmen og Eriksberg Disse tippet i perioden 1930 og et stykke inn på 1960 tallet store mengde forurensede fyllmasser langs bredden av Göta Älv i Ale kommune Massene inneholder bl a bly kopper kvikksølv og arsenikk Det er først og fremst faren for at forurensningene i marken skal bli tilført elven som har påskyndet oppryddingsarbeidet Det forelå ingen forbud mot slik utfylling på denne tiden hvilket medfører at det i hovedsak er offentlige instanser som må betale oppryddingen Det er Ale kommune som er NOAHs oppdragsgiver Totalt beregnes oppryddingen til over 250 MSEK Omfattende undersøkelser viser at lekkasjen fra fyllmassene er liten og at det ikke er noen umiddelbar fare for drikkevannets kvalitet Skred ved strandlinjen kan imidlertid

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/361/NOAH-med-i-Sveriges-strste-miljprosjekt (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • De siste utslippstallene offentliggjort
  behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv De siste utslippstallene offentliggjort Det ble pumpet ut 68 987 m 3 med renset vann fra Langøya i februar Under Miljøinformasjon finnes detaljert oversikt over de stoffene som utslippsvannet inneholdt 09 mars 2009 17 44 Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/360/De-siste-utslippstallene-offentliggjort (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Utslippstall for februar 2009
  2009 17 24 De største utslippene i forhold til konsesjonen ble i februar for nitrogen barium og molybden Alle ligger på over 70 av konsesjon for måneden Nitrogen regnes ikke som miljøgift men er næringsstoffer for algevekst Algeveksten er vesentlig lavere i vintermånedene pga vanntemperaturen Dette gjenspeiles i at konsesjonen tillater høyere utslipp av nitrogen i perioden oktober april NOAH sitt nitrogenbidrag til Holmestrandfjorden er svært lite sett i betraktning av totalmengden nitrogen som slippes ut fra andre kilder Molybden og barium er blant flere tungmetaller som NOAH har konsesjonsbegrensning på Begge er regnet for å være av de mindre farlige i miljøsammenheng i tillegg ligger utslippene i februar godt under de konsentrasjoner som anses å være miljøskadelig Utslippet av tungmetaller er i februar høyere enn hva de har vært i sommermånedene men fortsatt godt innenfor grensene Dette er som en følge av et større utslippsvolum siden nitrogennivået tillates å være høyere slik at det ikke er begrensende for utslippsvolumet NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene EOX cyanid og PAH er lave også i februar Øvrige organiske miljøgifter som PCB tinnorganiske

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/359/Utslippstall-for-februar-2009 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Utslippstall for januar 2009
  Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Utslippstall for januar 2009 Det ble pumpet ut 73 263 m 3 med renset vann fra Langøya i januar Nedbørsmengden i denne måneden var 116 mm Normalen for Holmestrand er 83 mm 12 februar 2009 13 30 De største utslippene i forhold til konsesjonen ble i januar for Nitrogen Barium og Molybden Alle ligger på rundt 70 av konsesjon for måneden Nitrogen regnes ikke som miljøgift men er næringsstoffer for algevekst Algeveksten er vesentlig lavere i vintermånedene pga vanntemperaturen Dette gjenspeiles i at konsesjonen tillater høyere utslipp av nitrogen i perioden oktober april NOAH sitt nitrogenbidrag til Holmestrandfjorden er svært lite sett i betraktning av totalmengden nitrogen som slippes ut fra andre kilder Molybden og Barium er blant flere tungmetaller som NOAH har konsesjonsbegrensning på Begge er regnet for å være et av de mindre farlige i miljøsammenheng i tillegg ligger utslippene i januar godt under de konsentrasjoner som anses å være miljøskadelig Utslippet av tungmetaller er i januar høyere enn hva de har vært i sommermånedene men fortsatt godt innenfor grensene Dette er som en følge av et større utslippsvolum siden nitrogennivået tillates å være høyere slik at det ikke er begrensende for utslippsvolumet NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene EOX cyanid og PAH er lave også i november Øvrige organiske miljøgifter som PCB tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave og under bestemmelsesgrensen for analysen Renseanlegget for vann er designet for bl a å ta hånd om disse organiske miljøgiftene i tillegg til at anlegget renser tungmetaller Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/358/Utslippstall-for-januar-2009 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Re kommune og NOAHs miljøpris til bondelagene i Re
  Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Re kommune og NOAHs miljøpris til bondelagene i Re Den årlige miljøprisen som Re kommune og NOAH utdeler i fellesskap er tildelt de lokale bondelagene i Re 10 februar 2009 21 09 I begrunnelsen henvises det til det store engasjementet bondelagene har vist i forbindelse med kommunens ulike miljøtiltak Bondelagene har gitt viktige bidrag til arbeidet med Grønn Energikommune kommunens klima og energiplan opprettelse av Re miljøforum og i utfordringen med å utvikle og øke bruken av fornybar energi Ut fra bondelagene arbeides det nå med å etablere et eget bioenergiselskap hvor målet er å levere fornybar energi både til bolig sentrums og næringsområder i Re kommune Det er Hovedutvalg for drift eiendom og næring som formelt tildeler prisen Hovedutvalget understreker den funksjon bøndene i kommunen har Utvalget tillegger bondenæringen mye av æren for at Re kommune er en god kommune å bo i Re bøndene eier og disponerer 80 prosent av det totale arealet i kommunen og er en betydelig verdiskaper i forbindelse med matproduksjon tømmerdrift og bioenergi Bøndene gir viktige bidrag til den generelle trivsel for kommunens innbyggere blant annet ved at at Re sokningene kan ferdes i et vakkert åpent og levende kulturlandskap Re og NOAHs miljøpris tildeles som en oppmerksomhet og motivasjon for de som gir bidrag til trivsel og miljø i kommunen Flere ulike miljøer og enkeltpersoner har mottatt prisen siden den ble opprettet i forbindelse med NOAHs 10 årsjubileum i 2002 Det er Re kommune i egenskap av NOAHs vertskommune som administrerer prisen som er på 25 000 kroner Foto Fra venstre Hans Harald Kirkevold Ramnes bondelag Helge Skjeggestad Vivestad bondelag Ole Gunnar Røisgård Fon bondelag Olav Sæthre Undrumsdal bondelag Harald Lie Våle bondelag og adm dir Carl Hartmann NOAH AS Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/357/Re-kommune-og-NOAHs-miljpris-til-bondelagene-i-Re (2016-01-13)
  Open archived version from archive