archive-no.com » NO » N » NOAH.NO

Total: 429

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2008-tall klare: 390.000 tonn farlig avfall ut av kretsløpet!
  390 000 tonn farlig avfall til sluttbehandling på Langøya Det betyr at store mengder miljøgifter som potensielt kunne ha forårsaket skade på natur og mennesker er tatt ut av kretsløpet og blitt stabilisert nøytralisert eller på annen måte behandlet på Langøya 29 januar 2009 13 44 I 2008 ble det mottatt ca 390 000 tonn farlig avfall til sluttbehandling på Langøya Det betyr at store mengder miljøgifter som potensielt kunne ha forårsaket skade på natur og mennesker er tatt ut av kretsløpet og blitt stabilisert nøytralisert eller på annen måte behandlet på Langøya Det avfallet som ble mottatt er vesentlig flyveaske fra forbrenning av husholdningsavfall ca 180 000 tonn produksjonsavfall fra industrien ca 120 000 tonn annet farlig industriavfall ca 15 500 tonn samt syrer til nøytralisering ca 70 000 tonn Tungmetaller som sink bly nikkel kadmium er de viktigste forurensningskomponentene i dette avfallet Disse blir stabilisert etter behandling Noen avfallfraksjoner inneholder også organiske komponenter som PCB PAH bromerte flammehemmere Disse stabiliseres også effektivt gjennom behandlingsprosessene på Langøya I tillegg til mengende nevnt ovenfor er lett forurensede masser mottatt til deponering Disse fordeler seg på ca 270 000 tonn jord og riveavfall og 68 000 tonn sedimenter Dette er masser

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/356/2008-tall-klare-390000-tonn-farlig-avfall-ut-av-kretslpet (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Rehabilitering nord på Langøya forberedes
  på Langøya for rekreasjonsformål er godt i gang Nylig hadde Re kommune og NOAH møte med en rekke interessentgrupper fra lokalmiljøet rundt Langøya 29 januar 2009 09 10 Foto Fra befaringen hvor interessentgrupper fra lokalmiljøet på befaring på Langøya Arbeidet med å tilrettelegge nye områder på Langøya for rekreasjonsformål er godt i gang Nylig hadde Re kommune og NOAH møte med en rekke interessentgrupper fra lokalmiljøet rundt Langøya Her kom mange innspill knyttet til det 60 mål store området nord på Langøya hvor man nå kan starte klargjøring for allmennhetens bruk På møtet var blant andre Fylkesmannen Naturvernforbundet i Vestfold Nord Jarlsbergmuseene Holmestrand kommune og Skjærgårdstjenesten representert Det aktuelle området grenser ned mot sjøen mot friområdet verneområdet og industriområdet og kan frigjøres etter at virksomheten nord på øya etter hvert flyttes til Sydbruddet NOAH har siden 1995 overført i størrelsesorden kr 200 000 pr år til Re kommune til løpende rehabilitering av øya Allerede kommende sommer er enkelte tiltak utført på det aktuelle området i nord bl a en molo for båtfolket Blant de innspillene som hittil er registrert er ønsket om at det brukes stedegne masser og at den vegetasjon og det plantelivet som er naturlig for Langøya får vokse fram I tillegg bør det være markerte skiller mellom de områdene som er åpne for allmennheten og industriområdet Ønsket om en sandstrand på øya ble også fremmet Det ble advart mot å felle trær på nordområdet på øya før etter grundig vurdering De løsninger som velges på det 60 mål store området nord på Langøya vil kunne bli førende for den rehabilitering som skal skje på Langøya som helhet Derfor er det viktig at vurderingene som nå gjøres blir grundige og ikke minst at alle interessentgrupper kommer til orde Uansett hvordan området vil bli rehabilitert vil den naturlige revegeteringen

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/355/Rehabilitering-nord-pa-Langya-forberedes (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAHs tungtrafikk gjennom Holmestrand er redusert
  januar 2009 07 45 Siden september i fjor er tungtransporten gjennom Holmestrand og til NOAHs fergekai på Hakan redusert med fire vogntog tur retur daglig d v s totalt ca 350 vogntog fram til nå I 2009 vil totalt 50 000 tonn flyveaske fra Danmark ankomme pr båt i stedet for pr bil som tidligere Dette tilsvarer 1 600 færre tungtransporter gjennom Holmestrand sentrum i år Reduksjon av biltrafikken er konsekvens av NOAHs investering i et fukteanlegg på Horsens havn i Danmark Fukteanlegget muliggjør at avfallsfraksjonen flyveaske gjøres støvfri og dermed kan losses på båt i stedet for på tankbil Foruten positiv effekt for lokalsamfunnet medfører båttransporten også et betydelig bedre miljøregnskap NOAHs prosjektleder Harald Gangmark forteller at anlegget er designet med utgangspunkt i kundenes behov Korte kjøreavstander og fleksibilitet i mottaket er viktige kriterier for anlegget På Horsens havn fremstår anlegget som en 1 200 kvadratmeter stor hall og en silo på 100 kubikk Det er danske Bech gruppen som eier og drifter anlegget på oppdrag fra NOAH NOAHs prosjektorganisasjon har nedlagt mye arbeid i å etablere et anlegg hvor HMS standarden er høy Fukteanlegget bevirker at asken blir støvfri mulig å håndtere med gravemaskinskuffe og dumper men asken skal ikke være rennende Selv om operasjonen kan fremstå enkel er det allikevel en rekke parametre som skal innfris for at driften skal skje effektivt og i tråd med ambisjonene forteller Gangmark Anlegget i Horsens markerer NOAHs tilstedeværelse og det utmerkede miljøsamarbeidet vi har med våre kunder i Danmark kommenterer NOAHs markedssjef Trond B Berg Han understreker den unike industrielle løsningen som er etablert og som har vært i drift i et tiår Røkgassavfallet nyttiggjøres ved tilføring av andre farlig avfallsfraksjoner hvor kjemiske prosesser tilser uskadeliggjøring Både skandinaviske myndigheter og miljøorganisasjoner har full innsikt i denne industrielle løsningen og den

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/354/NOAHs-tungtrafikk-gjennom-Holmestrand-er-redusert (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Utslippstall desember 2008
  fra Langøya i desember Nedbørsmengden i denne måneden var 48 mm Normalen for Holmestrand er 83 mm De største utslippene i forhold til konsesjonen ble i desember for nitrogen 23 januar 2009 11 06 Nitrogen regnes ikke som miljøgift men er næringsstoffer for algevekst Algeveksten er vesentlig lavere i vintermånedene pga vanntemperaturen Dette gjenspeiles i at konsesjonen tillater høyere utslipp av nitrogen i perioden oktober april NOAH sitt nitrogenbidrag til Holmestrandfjorden er svært lite sett i betraktning av totalmengden nitrogen som slippes ut fra andre kilder Utslippet av tungmetaller er i desember høyere enn hva de har vært i sommermånedene men fortsatt godt innenfor grensene Dette er som en følge av et større utslippsvolum siden nitrogennivået tillates å være høyere slik at det ikke er begrensende for utslippsvolumet NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene EOX cyanid og PAH er lave også i november Øvrige organiske miljøgifter som PCB tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave og under bestemmelsesgrensen for analysen Renseanlegget for vann er designet for bl a å ta hånd om disse organiske miljøgiftene i tillegg til at anlegget renser

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/353/Utslippstall-desember-2008 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Utslippstall for november 2009
  Holmestrand er 97 mm 23 januar 2009 10 41 De største utslippene i forhold til konsesjonen ble i november for Nitrogen og Molybden Nitrogen regnes ikke som miljøgift men er næringsstoffer for algevekst Algeveksten er vesentlig lavere i vintermånedene pga vanntemperaturen Dette gjenspeiles i at konsesjonen tillater høyere utslipp av nitrogen i perioden oktober april NOAH sitt nitrogenbidrag til Holmestrandfjorden er svært lite sett i betraktning av totalmengden nitrogen som slippes ut fra andre kilder Molybden er et av flere tungmetaller som NOAH har konsesjonsbegrensning på Molybden er regnet for å være et av de mindre farlige i miljøsammenheng i tillegg ligger utslippet av Molybden i november godt under de konsentrasjoner som anses å være miljøskadelig Utslippet av tungmetaller er i november høyere enn hva de har vært i sommermånedene Dette er som en følge av et større utslippsvolum siden nitrogennivået tillates å være høyere slik at det ikke er begrensende for utslippsvolumet NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene EOX cyanid og PAH er lave også i november Øvrige organiske miljøgifter som PCB tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave og

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/351/Utslippstall-for-november-2009 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Utslippstall for november 2008
  for Holmestrand er 97 mm 20 januar 2009 16 07 De største utslippene i forhold til konsesjonen ble i november for Nitrogen og Molybden Nitrogen regnes ikke som miljøgift men er næringsstoffer for algevekst Algeveksten er vesentlig lavere i vintermånedene pga vanntemperaturen Dette gjenspeiles i at konsesjonen tillater høyere utslipp av nitrogen i perioden oktober april NOAH sitt nitrogenbidrag til Holmestrandfjorden er svært lite sett i betraktning av totalmengden nitrogen som slippes ut fra andre kilder Molybden er et av flere tungmetaller som NOAH har konsesjonsbegrensning på Molybden er regnet for å være et av de mindre farlige i miljøsammenheng i tillegg ligger utslippet av Molybden i november godt under de konsentrasjoner som anses å være miljøskadelig Utslippet av tungmetaller er i november høyere enn hva de har vært i sommermånedene Dette er som en følge av et større utslippsvolum siden nitrogennivået tillates å være høyere slik at det ikke er begrensende for utslippsvolumet NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene EOX cyanid og PAH er lave også i november Øvrige organiske miljøgifter som PCB tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/350/Utslippstall-for-november-2008 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Miljøinformasjon for november
  Holmestrand er 97 mm 08 januar 2009 00 00 De største utslippene i forhold til konsesjonen ble i november for Nitrogen og Molybden Nitrogen regnes ikke som miljøgift men er næringsstoffer for algevekst Algeveksten er vesentlig lavere i vintermånedene pga vanntemperaturen Dette gjenspeiles i at konsesjonen tillater høyere utslipp av nitrogen i perioden oktober april NOAH sitt nitrogenbidrag til Holmestrandfjorden er svært lite sett i betraktning av totalmengden nitrogen som slippes ut fra andre kilder Molybden er et av flere tungmetaller som NOAH har konsesjonsbegrensning på Molybden er regnet for å være et av de mindre farlige i miljøsammenheng i tillegg ligger utslippet av Molybden i november godt under de konsentrasjoner som anses å være miljøskadelig Utslippet av tungmetaller er i november høyere enn hva de har vært i sommermånedene Dette er som en følge av et større utslippsvolum siden nitrogennivået tillates å være høyere slik at det ikke er begrensende for utslippsvolumet NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene EOX cyanid og PAH er lave også i november Øvrige organiske miljøgifter som PCB tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave og

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/304/Miljinformasjon-for-november (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Oppryddingen på Gilhus har startet
  Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Oppryddingen på Gilhus har startet Nå har oppryddingen på Gilhus startet Som kjent er eiendommen sterkt forurenset av polyaromatiske hydrokarboner PAH organiske løsemidler og andre oljer 11 september 2008 13 45 Når nå arbeidene har startet skjer framdriften løpende og vil i hovedsak pågå i perioden september oktober og november i 2007 Mindre arbeider kan pågå etter den tid Arbeidene på Gilhus består av oppgraving lasting i skip og transport av forurensede masser til behandling på Langøya utenfor Holmestrand I tillegg inneholder prosjektet et kontroll og overvåkingsprogram som tar hensyn til alle miljørisikovurderinger i forkant av arbeidene Dette programmet skal dokumentere arbeidene og bidra til at prosjektet overholder de vilkår og krav som er nedfelt i tillatelsen gitt av Statens forurensningstilsyn SFT For at prosjektet skal være beredt til å håndtere store mengder forurenset vann både overflatevann og grunnvann er det etablert et renseanlegg på tomta Først etter at vannet er renset etter de krav SFT har satt blir det sluppet til sjø Normalt vil alt arbeid på Gilhus skje innenfor rammen av normal arbeidstid selv om noe overtidsarbeid må påregnes Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/286/Oppryddingen-pa-Gilhus-har-startet (2016-01-13)
  Open archived version from archive •