archive-no.com » NO » N » NOAH.NO

Total: 429

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Neptun har utplassert målebøyer ved Langøya
  Kontakt Nyhetsarkiv Neptun har utplassert målebøyer ved Langøya Søndag 2 september plasserte Neptun ut målestasjoner i sjøen ved Langøya De har tidligere varslet NOAH om dette 03 september 2008 12 13 Slik vi forstår Neptun har de ikke en spesiell grunn til å tro at anlegget på Langøya forurenser men at de ønsker selv å få bekreftet hva situasjonen er Det er særlig prosjektet i Oslo med opprydding av forurensede masser som har brakt Langøya på banen I den forbindelse har det fra ulike hold i Oslo vært fremmet kritiske synspunkter mot Langøya Dette ønsker Neptun å få avklart Neptun hadde håpet at NOAH selv skulle gjøre slike målinger NOAH gjør kontinuerlig målinger og kontrolltiltak som følger av konsesjonen og vi har vært i dialog med Neptun og deres ekspert vedrørende ønsket om å gjøre utvidede målinger Vi har i en årrekke samarbeidet med NIVA norsk institutt for vannforskning om oppfølging av vannkvaliteten og vi opplever at NIVAs arbeide er faglig godt NOAH har ikke vært negativ til selve målingene som Neptun foreslår med en annen leverandør men vi har selv ønsket å få bestemme hvem som skal være leverandør av måletjenester og det faglige opplegget rundt dette Nyhetsarkiv 2015

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/285/Neptun-har-utplassert-malebyer-ved-Langya (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Utslippstall for august 2008
  med renset vann fra Langøya i august Nedbørsmengden i denne måneden var ca 160 mm Normalen for Holmestrand er 91 mm 01 september 2008 14 57 Nitrogen ble også for august styrende for hvor mye vann man kunne slippe ut Konsesjonen for nitrogen ble i oktober 2007 midlertidig forhøyet og den er igjen midlertidig utvidet fra mai 2008 Dog er det i utvidelsen gitt en mye lavere grense da nitrogentilførsel gir mer algevekst i de varme sommermånedene Nitrogen regnes ikke som miljøgift men er næringsstoffer for algevekst NOAH sitt nitrogenbidrag til Holmestrandfjorden er svært lite sett i betraktning av totalmengden nitrogen som slippes ut fra andre kilder I november 2007 flyttet NOAH utslippspunktet fra 15 meters dybde ned til under 30 meters dybde Dette ble gjort etter anbefaling fra NIVA Norsk Institutt for Vannforskning Resultatet av denne endringen er mindre algevekst Utslippet av tungmetaller er lave i juni som følge av et redusert totalt utslippsvolum sammenlignet med vintermånedene hvor utslippsvolumet er høyere NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene EOX cyanid og PAH er lave også i august Øvrige organiske miljøgifter som PCB tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave og under bestemmelsesgrensen for analysen Renseanlegget for vann er designet for bl a å ta hånd om disse organiske miljøgiftene i tillegg til at anlegget renser tungmetaller Det er innført en ny praksis i 2008 for rapportering av analyseresultater under bestemmelsesgrensen Nå rapporteres halve bestemmelsesgrensen som utslipp i motsetning til tidligere hvor dette ble rapportert som null utslipp Dette gir utslag i diagrammene som vises spesielt på CN og EOX i forhold til tidligere da disse parametrene ofte alltid lå under bestemmelsesgrensen Her kan du laste opp graf som viser henholdsvis månedsmiddel

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/290/Utslippstall-for-august-2008 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • REKORD PÅ ÅPEN DAG: TAKK FOR BESØKET, VELKOMMEN IGJEN!
  og en behagelig sensommervind Besøkstallet slår alle tidligere rekorder 16 august 2008 00 00 NOAH legger stor vekt på Åpen Dag arrangementet Det gir selskapet anledning til å kommunisere med lokalbefolkningen og mulighet til å svare på alle de spørsmål disse måtte ha Også for de ansatte er dagen viktig Den gjør at alle medarbeiderne får vist fram en arbeidsplass med mening og som vi er stolt av Ferga gikk i skytteltrafikk hele dagen og ekstraturer ble påkrevd Det samme gjaldt de to innleide bussene som tok de besøkende med helt syd på øya Her fikk man et fasjonabelt skue over Langøya og ikke minst se det gedigne kalksteinsuttaket i Sydbruddet 80 meter under havoverflaten Ikke få var de som kommenterte besøket med følgende replikk Dette var noe annet enn jeg hadde forventet Og som deretter uttrykte tilfredshet med det innblikket de hadde fått i NOAHs arbeid med å bringe miljøgifter ut av kretsløpet for evig tid Av de mange aktiviteter på Langøya under årets Åpen Dag var også salg av Langøyaboka Over 30 bøker ble solgt og ikke få fikk høre Nord Jarlsbergmuseenes entusiastiske Stig Tore Lunde fortelle om tidligere tiders arbeidsmiljø og dagligliv på øya Vi takker hjertelig

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/320/REKORD-PA-APEN-DAG-TAKK-FOR-BESKET-VELKOMMEN-IGJEN (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Alexela sørger selv for fjerning av avfall
  om saken er slik Alexela Sløvåg AS har inngått en avtale med danske DVS Vandteknik om snarlig fjerning av forurenset grus og slam fra Alexelas område i Gulen SFT opphever derfor vedtaket om umiddelbar gjennomføring for bedriftens regning SFT påla Alexela Sløvåg AS å fjerne 800 tonn resterende forurenset grusmasse fra oppryddingen etter eksplosjonen ved bedriften i fjor Innen 31 juli skulle bedriften dokumentere at de hadde på plass en avtale om fjerning av massene SFT tok også kontakt med behandlingsbedriften Noah Langøya som ville bidra til en løsning Da fristen utløp hadde Alexela ingen avtale på plass og fredag 1 august fattet SFT vedtak om selv å sørge for fjerning av massene for bedriftens regning Opphever vedtak om umiddelbar gjennomføring Tirsdag 4 august mottok SFT dokumentasjon på at Alexela Sløvåg og DVS Vandteknik har inngått en bindende avtale om å fjerne de 800 tonnene med forurensede grusmasser fra Gulen SFT anser dette å være det beste og raskeste alternativet for opprydding i Gulen og vi har derfor opphevet vedtaket om selv å rydde opp på Alexelas regning Det er svært uheldig at dette har tatt så lang tid og at vi var nødt til å gå til det ekstraordinære skrittet å vedta umiddelbar gjennomføring før bedriften selv sørget for en løsning for fjerning av avfallet Samtidig er vi glade for at Alexela nå endelig får en forsvarlig behandling av både grusmassene og slammet sier SFT direktør Ellen Hambro Fjerner både grus og slam Avtalen mellom Alexela og DVS omfatter også de 1700 tonnene med slam som står lagret på virksomhetens område SFT har tidligere pålagt at dette slammet må lagres på en mer forsvarlig måte og vedtatt tvangsmulkt på 25 000 kroner per dag fra 16 august dersom Alexela ikke følger pålegget Krever import og eksporttillatelse Avtalen innebærer at

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/297/Alexela-srger-selv-for-fjerning-av-avfall (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Møte mellom Alexela Sløvåg og NOAH 15. juli
  NOAH i Sløvåg tirsdag 15 juli Bakgrunnen for møtet var utspillet fra SFT 8 juli der de ber de to selskapene om å inngå en avtale med sikte på å få fjernet og behandlet de gjenværende grusmassene fra Gulen på en betryggende måte og så raskt som mulig 16 juli 2008 00 00 Det er anslått at det er ca 800 tonn lett forurensede grus masser pakket i plastsekker som er gjenværende på Sløvåg industriområde NOAH mottok i mars i år ca 1 500 tonn av disse grusmassene under en avtale med et utenlandsk selskap Videre mottak ble stoppet da NOAH oppdaget at det var avvik mellom analysedata som vår kunde hadde gitt og de faktiske forhold men fortsatt slik at grusmassene var innenfor NOAHs konsesjon og våre egne retningslinjer Grusmassene ble raskt behandlet på Langøya Formålet med møtet den 15 juli var å diskutere utformingen av en avtale SFT har gitt en frist fram til 31 juli for å inngå en slik avtale Møtet ble avholdt i en god tone Begge parter er oppsatt på å arbeide på en åpen og tillitsfull måte i forhold til hverandre og omgivelsene vel vitende den mediaoppmerksomhet som saken har Det vil gå

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/305/Mte-mellom-Alexela-Slvag-og-NOAH-15-juli (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Sommerferien kan trygt nytes på Langøya
  massene fra Vest Tank ulykken i Sløvåg bringer vi noe tilleggsinformasjon 10 juli 2008 00 00 Før NOAH kan starte arbeid med å bestemme behandlingsmetode for massene fra Vest Tank skal det inngås en avtale mellom eieren av anlegget Alexela Sløvåg og NOAH SFT har gitt Alexela Sløvåg frist ut juli med å få på plass en avtale med NOAH Når en eventuell avtale er på plass må det gjennomføres en grundig kartlegging av massene ca 800 tonn for å avgjøre hva de inneholder og bestemme hvordan og hvor de skal behandles En eventuell avfallsleveranse til Langøya kan derfor ikke ventes før tidligst om en god del uker Det presiseres at et eventuelt mottak av avfallet skal skje etter NOAHs helse miljø og sikkerhetskrav Fokuset i vårt arbeid vil være å forvisse oss om at luktproblemet under transporten til og under sluttbehandlingen på Langøya blir løst på en betryggende måte Selve sluttbehandlingen av Sløvåg massene anses med den informasjon NOAH pr i dag besitter som ikke spesielt problematisk og på linje med de ca 400 000 tonn forurensede masser vi behandler årlig NOAH vil komme tilbake med mer informasjon om eventuelle leveranser til anlegget på Langøya før dette vil bli

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/323/Sommerferien-kan-trygt-nytes-pa-Langya (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • SFT ber NOAH om bistand
  Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv SFT ber NOAH om bistand SFT har anmodet NOAH om bistand for å finne en behandlingsløsning for de gjenværende forurensede massene etter Vest Tank ulykken 08 juli 2008 00 00 SFT har i brev av 8 juli 2008 anmodet NOAH om bistand for å finne en behandlingsløsning for de resterende massene etter ulykken på Vest Tank anlegget i Sløvåg i mai 2007 Massene er oppgitt å være grusmasser som er lett forurenset etter nedfall fra eksplosjonen og den etterfølgende brannen NOAH mottok den 7 mars i år ca 1 500 tonn grusmasser fra Vest Tank anlegget Disse massene er nå trygt sluttbehandlet på Langøya NOAH har sagt seg villig til å stille ressurser til rådighet for hurtigst mulig å finne en behandlingsløsning for de gjenværende massene Bedriften har fått opplyst at disse massene utgjør ca 800 tonn Massene er nå pakket i storsekker og står lagret på industriområdet på Sløvåg i Gulen kommune En gjennomføring av arbeidet krever en forretningsmessig avtale mellom dagens eier av anlegget Alexela Sløvåg AS og NOAH AS For NOAH er det en absolutt forutsetning at et mottak på Langøya skal skje i henhold til NOAH sine HMS krav herunder konsesjonsvilkår Arbeidet vil være delt i ulike faser Første fase er å inngå en forretningsmessig avtale innen 31 juli 2008 Parallelt vil NOAH arbeide med å utvikle en behandlingsløsning som tilfredsstiller både SFTs og NOAHs krav og som medfører at massene hurtigst mulig kan fjernes fra Sløvåg i Gulen kommune For nærmere informasjon kontakt adm dir Carl Hartmann NOAH AS tlf 41 44 00 55 Les brev fra SFT til NOAH på SFTs hjemmeside Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/321/SFT-ber-NOAH-om-bistand (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Utslipp til sjø i juni 2008
  55 Utslippet av EOX ekstraherbare organiske halogener ble i juni høyere enn normalt for NOAH og helt opp mot konsesjonsgrensen NOAHs konsesjonsgrense for EOX svært streng og selv et utslipp opp mot utslippsgrensen er regnet som små Dette betyr at utslippet for juni selv om det er høyere enn hva som er normalt fra NOAH ikke vil ha noen miljøkonsekvenser Man har så langt ikke klart å spore kilden til EOX men dette vil bli undersøkt nærmere Nitrogen sammen med EOX ble for juni styrende for mye vann man kunne slippe ut Konsesjonen for nitrogen ble i oktober 2007 midlertidig forhøyet og den er igjen midlertidig utvidet fra mai 2008 Dog er det i utvidelsen gitt en mye lavere grense da nitrogentilførsel gir mer algevekst i de varme sommermånedene Nitrogen regnes ikke som miljøgift men er næringsstoffer for algevekst NOAH sitt nitrogenbidrag til Holmestrandfjorden er lite sett i betraktning av totalmengden nitrogen som slippes ut fra andre kilder I november 2007 flyttet NOAH utslippspunktet fra 15 meters dybde ned til under 30 meters dybde Dette ble gjort etter anbefaling fra NIVA Norsk Institutt for Vannforskning Resultatet av denne endringen er mindre algevekst Utslippet av tungmetaller er lave i juni som følge av et redusert totalt utslippsvolum sammenlignet med vintermånedene hvor utslippsvolumet er høyere NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene cyanid og PAH er lave også i juni Øvrige organiske miljøgifter som PCB tinnorganiske forbindelser og dioksiner er også lave og under bestemmelsesgrensen for analysen Det er innført en ny praksis i 2008 for rapportering av analyseresultater under bestemmelsesgrensen Nå rapporteres halve bestemmelsesgrensen som utslipp i motsetning til tidligere hvor dette ble rapportert som null utslipp Dette gir utslag i diagrammene som

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/289/Utslipp-til-sj-i-juni-2008 (2016-01-13)
  Open archived version from archive