archive-no.com » NO » N » NOAH.NO

Total: 429

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Oppdatert miljøinformasjon
  retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Oppdatert miljøinformasjon Det er lagt ut oppdatert miljøinformasjon under fanen Miljøinfo 23 juni 2008 00 00 Her ligger en stikkordliste med interessante data om virksomhetens miljøpåvirkning og med grafer som viser utslipp til sjø i månedene mars april og mai Se under Utslippskontroll og Utslipp til sjø Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/316/Oppdatert-miljinformasjon (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • NOAH baner vei i Sverige
  side med firefelts avansert motorvei NOAH er med og muliggjør de høye miljøambisjonene i prosjektet 19 juni 2008 00 00 For å løse oppgaven har svenske Vägverket og Banverket dannet samarbeidsprosjektet BanaVäg i Väst Prosjektet har stor interesse i Sverige ikke minst på grunn av de tidsbesparelser som vil oppnås for trafikkantene Et annet forhold har også vekket interesse nemlig prosjektets miljøprofil Forurenset industrigrunn Miljøfokuset kommer til uttrykk på flere områder Blant annet skal fauna dyreliv og vannressurser skånes mest mulig Støy og vibrasjoner skal reduseres slik at vei og bane virker minst mulig forstyrrende i naturen Der dyr og vekster vil kunne bli fortrengt skal det skapes nye naturområder med de samme livsvilkårene Et viktig område er også opprydding i forurenset grunn Utbyggingen går nemlig over gamle industritomter som er sterkt infisert med bl a tungmetaller og olje Endelig finner også denne problemstillingen sin løsning Jeg nøler ikke med å betegne dette som et prestisjeprosjekt for oss kommenterer salgssjef Bjørn Engelstad i NOAH Han forteller at ca 200 000 tonn forurenset masse skal mottas til behandling på Langøya fordelt over fire år RagnSells vil motta de mindre forurensede massene Nok en gang har vi fått bekreftet markedets aksept for NOAHs løsning som robust og veldokumentert Vår beliggenhet som tillater båttransport skaper i tillegg et miljøregnskap som er svært tilfredsstillende Dette gjelder også i prosjekter med en viss avstand slik som i tilfellet BanaVäg i Väst Sterk konkurranse Bjørn Engelstad bekrefter at NOAHs oppdrag ble vunnet i sterk konkurranse og at alle de største og mest anerkjente aktørene var med Engelstad tror at kombinasjonen pris miljøsikkerhet og logistikk er nøkkelen til den markedsaksept NOAH får på oppryddingsprosjekter NOAHs konsept innebærer også stor og fleksibel mottakskapasitet og metoder som håndterer høye forurensningsgrader av uorganiske miljøgifter sier Engelstad og legger til at

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/308/NOAH-baner-vei-i-Sverige (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH på internasjonal konferanse
  som i forbindelse med bl a vedlikehold av tunneler trenger å behandle isolasjonsmateriale inneholdende BFH Bare i Langnestunnelen i Tromsø ble det avdekket 850 tonn PE skum med BFH Kostbar og lite miljøgunstig transport til Danmark fremsto som eneste løsning Å støpe inn avfallet i en blindtunell ble avslått fra SFT som samtidig ble oppfordret av Statens Vegvesen til å finne norske behandlingsløsninger på problemet Har mottatt tunellmatter En slik behandlingsløsning var det NOAH som først kom på markedet med her i landet NOAHs Linda Thoresen og Terje Kirkeng kan fortelle at selskapet allerede har mottatt BFH holdige tunellmatter til behandling nettopp fra Langnestunnelen I tillegg har man behandlet sedimenter fra Mjøsa i tilknytning til et fraflyttet fabrikkområde I Mjøs området har undersøkelser utført på oppdrag fra SFT vist at fisken inneholder for store mengder med nettopp BFH Bryter ned og stabiliserer Bromerte flammehemmere tilsettes en rekke ulike produkter for å gjøre dem mindre brennbare Det er stor usikkerhet til mengdene som finnes i Norge men i 2003 ble den anslått til rundt 300 tonn BFH blir også tilført det norske miljøet med langtransporterte luftstrømmer Utslipp av BFH kan skje fra produksjon men også fra produkter under bruk Det er sågar funnet BFH i inneluften i kontorlokaler med store mengder datautstyr NOAHs metode innebærer i prinsipp at en avfallsfraksjon benyttes til å uskadeliggjøre en annen fraksjon med avfall Med utgangspunkt i avfallssyre fra fabrikken til Kronos Titan i Fredrikstad samt flyveaske som er avfall fra forbrenningsanlegg produserer NOAH på Langøya en gipsslurry En viktig innsatsfaktor i denne produksjonen er også kalkstein som det finnes rikelige mengder av på øya En rekke forsøk dokumenterer nå at gipsslurryen har reduserende egenskaper og bryter ned og uskadeliggjør de bromerte flammehemmerne forteller Linda Thoresen og skuer utover det store behandlingskrateret på Langøya Her legges

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/310/NOAH-pa-internasjonal-konferanse (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Søknad vedrørende rehabilitering av Gilhusbukta
  Vår virksomhet Økonomi For pressen Behandling og utslipp Utslipp luft Utslipp sjø Sjøen rundt Langøya Kvalitetspolitikk Etiske retningslinjer for leverandører Etiske retningslinjer ansatte Sikkerhetsinformasjon Varsling Vår kompetanse Våre ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Søknad vedrørende rehabilitering av Gilhusbukta NOAH AS har på vegne av tiltakshaver Gilhus Invest AS søkt om tillatelse til å gjennomføre tiltak mot forurensing i Gilhusbukta 23 april 2008 00 00 Tiltaket innebærer fjerning av fri fase kreosot og olje samt tildekking av restforurensing i sedimentene Oppstart mudring er planlagt sen vår 2008 og hele tiltaket vil bli ferdigstil innen utgangen av året For detaljer om tiltaket vennligst se vedlagte link Søknad rehabilitering Gilhusbukta Tiltaksplan rehabilitering Gilhusbukta Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006 7 NOAH AS Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig avfall forurensede masser sedimenter og riveavfall NOAH Sverige NOAH Danmark Brosjyre NOAH på Facebook NOAH på LinkedIn Siste nytt NOAHs logistikkstrategi gir lavere klimabelastning 18 desember 2015 Tilleggsferge satt

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/324/Sknad-vedrrende-rehabilitering-av-Gilhusbukta (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Søknad vedrørende rehabilitering av Gilhusbukta
  Vår virksomhet Økonomi For pressen Behandling og utslipp Utslipp luft Utslipp sjø Sjøen rundt Langøya Kvalitetspolitikk Etiske retningslinjer for leverandører Etiske retningslinjer ansatte Sikkerhetsinformasjon Varsling Vår kompetanse Våre ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Søknad vedrørende rehabilitering av Gilhusbukta NOAH AS har på vegne av tiltakshaver Gilhus Invest AS søkt om tillatelse til å gjennomføre tiltak mot forurensing i Gilhusbukta 17 april 2008 07 59 Tiltaket innebærer fjerning av fri fase kreosot og olje samt tildekking av restforurensing i sedimentene Oppstart mudring er planlagt sen vår 2008 og hele tiltaket vil bli ferdigstil innen utgangen av året For detaljer om tiltaket vennligst se vedlagte link Søknad rehabilitering Gilhusbukta Tiltaksplan rehabilitering Gilhusbukta Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006 7 NOAH AS Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig avfall forurensede masser sedimenter og riveavfall NOAH Sverige NOAH Danmark Brosjyre NOAH på Facebook NOAH på LinkedIn Siste nytt NOAHs logistikkstrategi gir lavere klimabelastning 18 desember 2015 Tilleggsferge satt

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/368/Sknad-vedrrende-rehabilitering-av-Gilhusbukta (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Avvik i forbindelse med pilotmudring i Gilhusbukta
  Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Avvik i forbindelse med pilotmudring i Gilhusbukta Den 26 februar 2008 gjennomførte Statens forurensingstilsyn SFT en inspeksjon av NOAHs mudringsaktivitet i Gilhusbukta 26 mars 2008 08 03 Rapporten fra inspeksjonen beskriver et avvik knyttet til overvåking i forbindelse med pilotskalaprosjektet samt observasjon av en begrenset mengde oljefilm på overflaten Rapporten kan leses i sin helhet i vedlagte link På vegne av Gilhus Invest AS har NOAH gitt tilbakemelding på SFTs rapport i vedlagte link NOAHs svar gir en grundig redegjørelse for valgte løsning men vi erkjenner samtidig å ha brutt vilkåret vedrørende turbiditetsmålinger i siste fase av pilotprosjektet NOAH har imidlertid i et eget svar til SFT kommentert faktafeil vedrørende oljefilm på overflaten Prosjektet har hele tiden hatt fokus på eventuell forekomst av olje på overflaten mens mudringen pågår og har etter siste modifisering av utstyret ikke registrert slike forhold Rapport fra SFT inspeksjon 26 februar 2008 NOAHs tilbakemelding på SFT rapport Revidert rapport fra SFT inspeksjon 26 februar 2008 Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/370/Avvik-i-forbindelse-med-pilotmudring-i-Gilhusbukta (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Pilotskalamudring er gjennomført med gode resultater
  Kvalitetspolitikk Etiske retningslinjer for leverandører Etiske retningslinjer ansatte Sikkerhetsinformasjon Varsling Vår kompetanse Våre ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Pilotskalamudring er gjennomført med gode resultater Pilotprosjektet med sugemudring av oljeforurensede sedimenter og frifase tjære i Gilhusbukta ble gjennoført i to omganger sen høst 2007 og vinter 2008 26 mars 2008 08 00 I første del av piloten var hensikten å teste ut eksisterende utstyr fra Seabed Services AS Basert på erfaringer tidlig i prosjektet gikk neste fase ut på å tilrettelegge og modifisere teknikk og utstyr Sugemudring genererer store mengder vann som må behandles i et spesialkonstruert renseanlegg Prosjektgruppen anser piloten som svært vellykket etter at nødvendige tilpasninger var gjennomført Detaljer fra pilotskalaprosjketet er beskrevet i en rapport til Statens forurensingstilsyn SFT se vedlagte link Rapport pilotprosjekt Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006 7 NOAH AS Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig avfall forurensede masser sedimenter og riveavfall NOAH Sverige NOAH Danmark Brosjyre NOAH på

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/369/Pilotskalamudring-er-gjennomfrt-med-gode-resultater (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAHs laboratorium: Garantist for kunden
  kolber og reagensrør ICP AES og ED XRF instrumenter aktiv bruk av kvantefysikk og et svakt summende FIMS apparat skifter både avfallet og ansvaret for konsekvensene av det sin eier 12 februar 2008 00 00 Få andre laboratorier i Norge behandler så mange ulike og ukjente vareprøver som oss kommenterer laboratorieleder Kristin MacBeath Våre konsesjoner sammen med det samfunnsansvar vi føler gjør at vi må detektere på ørsmå konsentrasjoner både i avfallet vi mottar og prosessvannet vi slipper ut Våre analyser bidrar til at vi velger de tryggeste behandlingsmetodene for farlig avfall sier laboratorielederen en nøktern realist som er opptatt av nøyaktighet og presisjon NOAH har gjort betydelige investeringer i sin laboratoriefunksjon på Langøya Årsaken er at viktigheten av avfallsanalyser øker som konsekvens av det ansvar som pålegges de som skaper avfallsstoffene Også de som transporterer eller behandler de samme stoffene er pålagt et stort ansvar NOAHs laboratorium inngår i en verdikjede hvor kunden er i sentrum Vi kommer tidlig inn i prosessen med kunden Vårt mål er å gi kunden trygghet for at vi velger behandlingsmetoder som virkelig uskadeliggjør miljøgiftene De analyser vi gjør er avgjørende i vurderingen av kapasitet og konsesjon til behandling av det aktuelle avfallet forteller Kristin MacBeath og henviser til NOAHs slagord Kompetanse til å overta ansvar Når vi mottar en avfallsfraksjon kan kunden være overbevist om to forhold Eierskap og ansvar overføres til NOAH Dessuten at miljøgiftene uskadeliggjøres og at avfallet omdannes til et veldokumentert sluttprodukt som benyttes i gjenoppbyggingen av Langøya Kristin MacBeath anerkjenner NOAH kundenes samfunnsbevissthet Enkelte kunder leverer analysebevis sammen med avfallet andre har kvalitetssystemer som kan innebære krav til dokumentasjon for den avfallsbehandlingen NOAH gjennomfører Laboratoriets funksjon strekker seg allikevel lenger enn til alle fasene i avfallsbehandlingen Laboratoriet har også ansvar for kontroll av NOAHs utslipp til sjø og luft

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/311/NOAHs-laboratorium-Garantist-for-kunden (2016-01-13)
  Open archived version from archive