archive-no.com » NO » N » NOAH.NO

Total: 429

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Samfunnet og miljøet trenger større deponikapasitet for farlig avfall- kommentarer til våre planer for utvidelse på Langøya.
  stein Disse utvidelsene krever godkjenning av relevante myndigheter representert ved Re kommune Reguleringsplan SFT konsesjon etter forurensningsloven og Bergmesteren uttak av stein samt høring hos et stort antall instanser NOAH ser positivt på dialogen selskapet nå har med myndighetene Dialogen vil medføre at misforståelser avverges og at alle sider i planene blir belyst Høringsinstansene har spesielt vært opptatt av oppfyllingsgraden i Nordbruddet til over havnivå d v s over kote 0 Det er stilt spørsmål ved om denne løsningen kan medføre lekkasjer av miljøgifter NOAH henviser i denne sammenheng til en omfattende miljørisikovurdering gjennomført av Norges Geotekniske Institutt NGI Denne konkluderer med at løsningen er fullt ut akseptabel og innfrir gjeldende krav forskrifter og miljøstandarder Vi registrerer at det via media har kommet flere utspill om saken Noen av utspillene er klart politiske og skal ikke kommenteres av NOAH annet enn å si at vi viderefører en samfunnsnyttig virksomhet som i sin tid ble eiet etablert og utviklet av staten Det at vi som privat selskap tjener penger på virksomheten må kun ses på som en positiv faktor som styrker tilliten og troverdigheten til at vi driver forsvarlig og kan sluttføre rehabiliteringen av Langøya Flere av utspillene slik de er gjengitt bygger også på åpenbare feil og misforståelser noen korrigeringer er gjengitt her det er foretatt en konsekvensutredning av de tiltak vi ønsker gjennomført samt en grundig miljørisikovurdering Disse er oversendt hver av høringspartene eg kommunene pga økt tilgang på avfall vil ikke økt deponivolum nødvendigvis forlenge driftstiden avslutning av deponering er som kommunisert tidligere ca år 2022 Adm dir Carl Hartmann i NOAH gir følgende uttalelse til den prosessen selskapet er inne i for å endre reguleringsplanen og konsesjonen for Langøya Vi har et meget godt avfallsbehandlingsanlegg og et unikt deponi på Langøya som i tillegg gir tilstrekkelig avkastning

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/337/Samfunnet-og-miljet-trenger-strre-deponikapasitet-for-farlig-avfall-kommentarer-til-vare-planer-for-utvidelse-pa-Langya (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • NOAHs miljøgips mot forurenset sjøbunn?
  er aktiv deltaker i et forskningsprosjekt som skal finne nye metoder for å rydde opp i forurenset sjøbunn Både Veritas Norcem Rambøl NIVA og Bellona har roller i prosjektet som er har en ramme på 20 mill kroner 24 august 2007 00 00 NOAHs bidrag i prosjektet er kompetanse knyttet til selskapets produksjon av miljøgips På Langøya produseres som kjent slik gips som et sluttprodukt av avfallsbehandlingen Gipsen benyttes i dag til å rehabilitere og fylle igjen kratrene på øya Det som nå skal prøves ut er å benyttes den meget spesielle gipsen sammen med sement til bindemiddel av forurenset sjøbunn NOAHs miljøgips kan imidlertid vise seg å være et godt bindemiddel ved at den absorberer de tungmetaller som oftest er det største problemet i forurenset sjøbunn NOAH deltar også i et annet prosjekt relatert til bruk av miljøgips Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge og skal for NOAHs del undersøke om gipsen har de egenskapene som trengs i overdekkingsprosjekter i havner og fjorder Til nå er det først og fremst sand som er benyttet til slik overdekking I motsetning til overdekking med sand kan det vise seg at det kun trengs et tynt lag med NOAHs gips for å oppnå ønskelig effekt I slike prosjekter er det viktig at gipsen ikke hindrer det biologiske mangfoldet slik som overdekking med tykke sandlag gjør NOAH samarbeider i dette prosjektet spesielt med NIVA som igjen er engasjert av Hydro I den forbindelse er blant andre forurensnings problematikken i Frierfjorden i Grenland et aktuelt case Jeg kan ikke forskuttere at NOAHs miljøgips skal gjøre Frierfjorden giftfri men vi jobber aktivt med å teste ut gipsens egenskaper i slike sammenhenger kommenterer Terje Kirkeng i NOAHs utviklingsavdeling og tillegger at selskapet også har flere andre prosesser i gang for å utrede den helt spesielle gipsmatriksens

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/335/NOAHs-miljgips-mot-forurenset-sjbunn (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Europeisk gigangt valgte NOAH
  som brenselskilde Med full kapasitet produserer SYSAV 1 400 GWh varme og 250 GWh elektrisk kraft årlig For å opprettholde sin store produksjon og sin markerte miljøprofil er SYSAV helt avhengig av gode bortskaffelsesmetoder for asken prosessen skaper SYSAV var inntil avtalen med NOAH ikke tilfreds med håndteringen av aske fra forbrenningsprosessen Spesielt var håndteringen belastende for arbeidsmiljøet Asken ble transportert til eget deponi og krevde flere lite tilfredsstillende arbeidsoperasjoner blant annet mye rengjøring av eget utstyr Vår egen interne håndtering var nok rimeligere enn den løsningen vi nå har valgt med NOAH men vi har oppnådd andre svært viktige fordeler kommenterer avdelingssjef Jonas Eek som er meget tilfreds med den gode dialogen med NOAHs representanter i Norge og Danmark En miljøbevisst kjempe Syd Skånes avfallsaktiebolag er SYSAVs opprinnelige navn Selskapet har ansvar for den regionale avfallshåndteringen i Sør Skåne med over 620 000 innbyggere Regionen er svært ekspansiv og med nær tilknytning til København som over Øresundsbroen bare ligger en drøy halvtime borte Jonas Eek forteller at selskapets prosess med miljøforbedring er en kontinuerlig operasjon Mest mulig gjenvinning og minst mulig deponering er en uttrykt målsetting Å ha samarbeidsavtaler med høyt kompetente miljøer er viktig for å oppnå dette Hadde tre alternativer SYSAV vurderte tre alternativer for fremtidig håndtering av sitt askeavfall Fortsatt egenhåndtering på deponi deponering i tyske gruver eller behandling hos NOAH på Langøya NOAHs miljøstandard men også den logistikken som kunne tilbys var utslagsgivende for valget forteller Jonas Eek For ytterligere å underbygge den effektive logistikken NOAH tilbød har vi selv bygget en 200 kubikk stor silo for tørr utmating på anlegget vårt Inn til denne siloen gå det fire tilførselslinjer Asken tappes direkte over på biler fra NOAHs transportpartner Jørgensen transport Bilene som trafikkerer SYSAV henter asken som returfrakt og laster daglig Båt ble aldri

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/331/Europeisk-gigangt-valgte-NOAH (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Kvikksølvutslipp under konsesjonsgrensen!
  Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Kvikksølvutslipp under konsesjonsgrensen I en oversikt i Aftenposten er NOAH Langøya referert på den lange listen over bedrifter i Norge som har kvikksølvutslipp Hg fra sin produksjon NOAHs utslipp er lave og markert under de grensene SFT har satt i virksomhetens konsesjon 21 mai 2007 00 00 I NOAHs konsesjon gir forurensningsmyndighetene tillatelse til utslipp av kvikksølv fra virksomheten på Langøya Tillatelsen gjelder både til luft og vann Til luft har bedriften tillatelse til å slippe ut 0 15 g t gram pr time Siste måling ble utført på nyåret og viste et utslipp markert under konsesjonsgrensen nemlig 0 014 g t Til vann er NOAHs konsesjonsgrense en årsmiddel på 0 0013 kg døgn Resultatet for 2006 er på 0 013 av konsesjonstillatelsen Målingene viser følgelig at NOAHs utslipp er lave i forhold til hva konsesjonen fra Statens forurensningstilsyn gir adgang til De gode resultatene er oppnådd etter at bedriften over tid har hatt spesiell fokus på nettopp kvikksølv Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006 7

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/333/Kvikkslvutslipp-under-konsesjonsgrensen (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • 2015 Archive | Nyhetsarkiv
  november brenne bråte syd på Langøya Røyk kan sees Les mer Enda et utlandsbesøk på Langøya 08 desember 2015 18 31 Tarchs prosjektet i Romania besøkte NOAH AS på Langøya og fikk en grundig orientering om håndteringen av uorganisk avfall og om hvordan selskapet overvåker miljøet rundt deponiet Dette er ett av mange besøk fra anerkjente internasjonale miljøer i år Les mer Isachsen gruppen får viktig oppdrag av NOAH 19 november 2015 14 09 Deler av Nordbruddet på Langøya skal lukkes etter at farlig avfall er behandlet nøytralisert og deponert i form av en veldokumentert og miljøsikker gipsblanding I den forbindelse har Isachsen gruppen har fått oppdrag med kontraktsverdi på 25 5 mill kroner Les mer Indiske og estiske miljøfagfolk på Langøya 14 oktober 2015 19 53 Miljødirektoratet besøkte NOAHs behandlingsanlegg på Langøya 14 oktober da direktoratet hadde over 20 gjester fra ulike miljømyndigheter i India Hensikten var å vise den kompetanse Norge besitter innen miljøforsvarlig behandling av uorganisk farlig avfall Samme dag hadde vi også gjester fra Estland Les mer Gode resultater ved tilsyn på NOAHs anlegg på Langøya 08 oktober 2015 13 55 NOAH er en virksomhet som har stor oppmerksomhet fra myndighetenes side Flere offentlige tilsynsorganer utfører hyppige tilsyn på Langøya Les mer Sterk NOAH markering på Farlig avfallskonferansen 2015 22 september 2015 13 54 NOAH markerte seg sterkt på årets Farlig avfallskonferanse i Hamar Foruten en meget godt besøkt stand kunne de over 380 påmeldte lese om selskapet vårt i et seks sider bilag til fagbladet Kretsløpet I bladet som også inneholdt et portrettintervju med NOAHs administrerende direktør Carl Hartmann kan man lese om selskapets viktige rolle også i fremtidens behandling av farlig avfall Les mer Mottak 2 500 uten uhell 31 august 2015 09 11 Svovelsyre fra Kronos Titan i Fredrikstad er viktig innsatsprodukt i

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/articleType/ArchiveView/Year/2015/currentpage/1 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH og Norcem inngår avtale med Geelmuyden Kiese
  for leverandører Etiske retningslinjer ansatte Sikkerhetsinformasjon Varsling Vår kompetanse Våre ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv NOAH og Norcem inngår avtale med Geelmuyden Kiese NOAH og Norcem har inngått avtale med Geelmuyden Kiese om å rådgi og bistå i praktisk informasjonsarbeid for prosjektet i Brevik 04 februar 2015 12 13 NOAH og Norcem har startet reguleringsarbeidet for endret råvareforsyning til Norcem og nytt avfallsbehandlingsanlegg og deponi i Brevik i regi av NOAH Det er en omfattende prosess og behovet for informasjon er betydelig De to selskapene har derfor bestemt at vi vil styrke informasjonsarbeidet med å bruke ressurser fra Geelmuyden Kiese til å rådgi og bistå oss Det er inngått en avtale fram til sommeren 2015 NOAH og Norcem vil selv være ansvarlig for og fronte all informasjon og kontakt Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006 7 NOAH AS Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig avfall forurensede masser sedimenter og riveavfall NOAH Sverige NOAH Danmark

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/551/NOAH-og-Norcem-inngar-avtale-med-Geelmuyden-Kiese (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • 2014 Archive | Nyhetsarkiv
  vi kan bidra i et bredere miljøperspektiv Klima er et av de viktigste temaene i vår tid Les mer NOAH bidrar til ny løypemaskin 17 desember 2014 19 47 NOAH ønsker å være en bidragsyter til lokalsamfunnet innen kultur idrett og på andre områder Vi prioriterer områder som har bred oppslutning kommer folk flest til gode og som er med på å bygge et godt attraktivt miljø I tråd med denne ambisjonen har NOAH besluttet å støtte Botne Skiklubb IS Botneløyper økonomisk Les mer Forskningsrådet støtter NOAH prosjekt med mål om CO2 fangst 17 desember 2014 10 03 Forskningsrådet har gitt NOAH støttemidler til å utvikle prosess basert på karbonatisering av flyveaske med CO2 hentet fra Norcems avgass i Brevik Les mer EVRY signerer 5 årig driftsavtale med NOAH 17 desember 2014 09 53 NOAH har valgt å sette ut IT driften og signerer en avtale med IT selskapet EVRY for en periode på fem år Les mer Utslippstall november 2014 13 desember 2014 17 13 Les mer Utslippstall oktober 2014 18 november 2014 08 47 Les mer Utslippstall september 2014 26 oktober 2014 11 56 Les mer Utslippstall for august 2014 26 oktober 2014 11 52 Les mer Utslippstall

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/articleType/ArchiveView/Year/2014/currentpage/1 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH støtter lokalsamfunnet
  NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv NOAH støtter lokalsamfunnet NOAH har stort engasjement for det lokalsamfunnet vi er en del av Vi har nå annonsert frist for lokale foreninger i Re og Holmestrand til å søke oss om støtte 14 juni 2013 15 17 NOAH er en betydelig samfunns og næringslivsaktør i Norge med anerkjent kompetanse innen uskadeliggjøring av farlig avfall Også i lokalsamfunnet markerer vi oss Som en vesentlig arbeidsgiver og med oppgave å føre Langøya tilbake til en idyll i Oslofjorden Vårt engasjement for lokalsamfunnet vi er en del av uttrykker vi også gjennom å gi økonomisk støtte til lokale initiativ lag og foreninger I år fortsetter vi denne over 20 år lange tradisjonen og henvender oss nå spesielt til idrettslag og foreninger som bidrar til aktivitet for folk flest Er dere i denne gruppen og er lokalisert i Re eller Holmestrand finner dere søknadsskjema her Søknadsfrist 1 juli 2013 Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006 7 NOAH AS Et av Europas mest

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/509/NOAH-sttter-lokalsamfunnet (2016-01-13)
  Open archived version from archive •