archive-no.com » NO » N » NOAH.NO

Total: 429

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Våre ansatte
  NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Vår virksomhet Vår kompetanse Våre ansatte Våre ansatte NOAH har 70 ansatte samt engasjerer ca 30 innleide som i hovedsak arbeider med lossing transport og entreprenøroppgaver på Langøya NOAH er en attraktiv arbeidsplass Vi ser det når vi søker etter nye medarbeidere og at vi har svært mange medarbeidere som blir lenge i selskapet Det er lavt sykefravær blant NOAHs ansatte sammenlignet med norsk næringsliv forøvrig I 2014 lå sykefraværet på 3 06 Våre ansatte kommer fra hele Vestfold samt deler av Buskerud og i Oslo regionen NOAH verdsetter sine ansatte Det kommer til uttrykk på mange ulike måter ikke kun gjennom våre lønns og ansettelsesbetingelser Vi har også høye standarder og gjennomtenkte systemer innenfor helse miljø og sikkerhet HMS NOAH ettertrakter og underbygger gjennom ulike tiltak et godt arbeidsmiljø NOAH ansetter jevnlig læringer Vi er en godkjent Opplæringsbedrift gjennom organisasjonen Industrilærling Vestfold og Telemark NOAHs lærlingeordning er innenfor tre områder Industrimekaniker kjemi og prosessfaget samt laboratoriefaget Om å jobbe i NOAH NOAH AS Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for

  Original URL path: http://www.noah.no/V%C3%A5r-virksomhet/V%C3%A5r-kompetanse/V%C3%A5re-ansatte (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Fagområder
  og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Vår virksomhet Vår kompetanse Fagområder Fagområder NOAH er en utpreget kompetanseorganisasjon De fagområder som utgjør vår spisskompetanse kan defineres slik Kjemiprosess innenfor behandling av farlig uorganisk avfall Laboratorium analyse Industrimekanikk Automatiseringsteknikk Logistikk Våre ansatte representerer flere utdannelsesnivåer Blant de som er representert er både sivilingeniører ingeniører samt fagarbeidere operatører med fagbrev innen som prosess og industrimekaniker Kompetansen

  Original URL path: http://www.noah.no/V%C3%A5r-virksomhet/V%C3%A5r-kompetanse/Avdelinger (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH > Vår virksomhet > Stilling ledig
  retningslinjer ansatte Sikkerhetsinformasjon Varsling Vår kompetanse Våre ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Vår virksomhet Stilling ledig Jobbe i NOAH NOAH er en ekspansiv kompetent og anerkjent aktør i den samfunnsviktige og kompetansekrevende avfalls og gjenvinningsbransjen Hos oss er en rekke profesjoner og fagfelt representert Kanskje flere enn du aner Som kompetansebedrift i stadig utvikling mot nye mål er vi kontinuerlig på søk etter de beste i bransjen På denne siden kan du se de stillingene vi eventuelt har ledig eller du kan sende oss en åpen søknad Åpen søknad Vi ønsker alltid å komme i kontakt med kloke hoder Send oss en e post med åpen søknad og CV så tar vi kontakt dersom det skulle dukke opp en stilling som passer deg Send åpen søknad Ledige stillinger Etiske retningslinjer Se hva som forventes av ledere tillitsvalgte og ansatte samt konsulenter mellomledd og andre som handler på vegne av NOAH Etiske retningslinjer for ansatte NOAH AS Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig avfall forurensede masser sedimenter og riveavfall NOAH

  Original URL path: http://www.noah.no/V%C3%A5r-virksomhet/Stilling-ledig (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH > Vår virksomhet > Stilling ledig > Ledige stillinger
  Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Vår virksomhet Stilling ledig Ledige stillinger NOAH AS er et av Nordens ledende kompetansemiljøer for uskadeliggjøring av farlig uorganisk avfall Som miljøbedrift tar vi samfunnsansvar og satser på stadig utvikling av nye behandlingsmetoder for farlig avfall Vårt behandlingsanlegg ligger på Langøya utenfor Holmestrand NOAH har ca 70 ansatte og hadde i 2014 en omsetning på ca 450 MNOK Selskapet eies 100 av Gjelsten Holding AS For mer

  Original URL path: http://www.noah.no/V%C3%A5r-virksomhet/Stilling-ledig/Ledige-stillinger (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Nye behandlingssteder
  Langøyas kapasitet reduseres etter 2022 I planarbeidet vektlegger NOAH at de samme helse miljø og sikkerhetsstandarder som på Langøya videreføres Dette er kvalitetsstandarder som er anerkjente så vel hos europeiske miljømyndigheter nærmiljøet rundt anlegget og av NOAHs miljøbevisste kundemasse NOAHs nye anlegg vil bli basert på de samme dokumenterte og gjennomprøvde behandlingsprinsipper som på Langøya Disse innebærer at farlig avfall etter behandling fremstår som en gipsmatrix Den spesielle gipsblandingen stabiliserer og binder tungmetallene Gipsen kan nyttiggjøres til å rehabilitere ødelagt landskap f eks ved å fylle igjen gruver og dagbrudd som er etterlatt som følge av mange år med steinuttak Dette er en miljøtrygg og nyttig deponeringsløsning Den kompetanse og de dokumenterte metoder NOAH har utviklet er viktig for Norges evne til forsvarlig behandling av uorganisk farlig avfall Avgjørende for å opprettholde denne evnen er deponikapasitet for den gipsmatrix som er resultatet av NOAHs behandlingskonsept Slik deponikapasitet er de siste årene utredet i samarbeid med Norcem Dette selskapet har betydelig kapasitet i sine gruver i Brevik etter at kalksteinsuttaket her er avsluttet Det er så langt ikke politisk flertall i Porsgrunn kommune for slik utnyttelse av gruvegangene Koordinert med norske miljømyndigheter vil NOAH fortsette arbeidet med å utrede fremtidig deponikapasitet

  Original URL path: http://www.noah.no/V%C3%A5r-virksomhet/nye-behandlingssteder (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Verdier og etikk
  for leverandører Etiske retningslinjer ansatte Sikkerhetsinformasjon Varsling Vår kompetanse Våre ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Vår virksomhet Verdier og etikk Verdier og etikk NOAH krever høy etisk standard av alle som handler på vegne av selskapet og av våre samarbeidspartnere På bakgrunn av dette har vi etablert etiske retningslinjer for både ansatte og leverandører Disse skal være styrende for alt vi gjør som enkeltmennesker og som selskap Våre verdier Lærende og nytenkende først til fremtiden jage og gripe mulighetene Endringsvillig både se etter og tilpasse oss nye behov og muligheter Samspillende få frem de beste løsningene ved å samarbeide og dele Troverdig og ansvarlig skape trygghet for kunder omgivelser og myndigheter være åpne Våre verdier hjelper oss og motiverer oss til innsats og gode prestasjoner De tjener som en veileder i hvordan vi driver virksomheten og samarbeider med både kolleger og våre omgivelser Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling NOAH AS Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig avfall forurensede masser sedimenter og riveavfall NOAH Sverige NOAH Danmark Brosjyre

  Original URL path: http://www.noah.no/V%C3%A5r-virksomhet/V%C3%A5r-visjon (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH > Sikkerhetskurs
  retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Sikkerhetskurs Sikkerhetskurs Dette kurset er påkrevd å gjennomføre for alle som besøker vårt driftssted Langøya forutsatt at de ikke har ledsager under hele sitt opphold Kurset gir forståelse for de forholdsregler man må ta på vårt industriområde og hvordan man skal oppføre seg i en beredskapssituasjon Ikke minst bidrar kurset til å skape trygghet i den betydelige daglige trafikkavviklingen med store nyttekjøretøyer Langøya Sikkerhetskurs norsk Velkommen til NOAHs sikkerhetskurs Du vil ved å klikke Start kurs nedenfor se videoopptak og få spørsmål som du må besvare underveis Du må benytte høyttalere eller høretelefoner på kurset i tillegg kan du se tekst klikk på CC og Norsk etter at videoklippet har startet dersom teksten ikke kommer fram Etter hvert kapittel klikk neste for å fortsette Ta kurset nå Safety course english Welcome to NOAHs Safety Course When you click Start course below you will see video recordings and you must answer questions based on what you see in the videos You must use speakers or headset in this course in addition you will see text click at CC and English after the video recording has started if the text does not

  Original URL path: http://www.noah.no/Sikkerhetskurs (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH > Beredskapsinformasjon
  Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Beredskapsinformasjon Beredskapsinformasjon NOAH har et industrivern som er opplært til å håndtere uhell og eventuelle konsekvenser av disse Industrivernet har opplæring og utstyr til å håndtere en rekke ulike typer uhell f eks brann eller personskade fram til ekstern hjelp kan bistå Iht krav i ISO 14001 Storulykkeforskriften Internkontrollforskriften Arbeidsmiljøloven og våre interne prosedyrer arbeider NOAH målbevisst for å Unngå uhell Dersom uhell likevel skulle skje skal konsekvensene være minst mulig Følgende prinsipper relatert til kjemikalier følges Det praktiseres strenge regler for håndtering av farlig avfall Det lagres mindre mengder til enhver tid Kun mindre mengder behandles ad gangen Risikovurderinger med tilhørende spredningsanalyser viser derfor at det i første rekke er sentrale områder på øya og det nærmeste sjøområdet som blir direkte berørt i tilfellet et uhell Kjemiske prosesser er en viktig del av avfallbehandlingen på Langøya Prosessene kan av og til gi utslipp av damp som vil kunne observeres som små røykskyer Slike utslipp er normalt helt ufarlige og er å oppfatte som en normal del av driften Som mange andre industribedrifter er NOAHs virksomhet på Langøya underlagt Storulykkesforskriften Det innebærer enkelt sagt at bedrifter som lagrer eller behandler større mengder kjemikalier med farlige potensialer skal følge bestemte krav og rapportere til DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Fra tid til annen gjennomføres det aktiviteter på Langøya som vil kunne observeres utenfra og som publikum vil kunne oppfatte som unormale Føler man usikkerhet i forbindelse med slike observasjoner kan man ringe bedriften på 47 33 09 95 00 Politi og brannvesen kan også kontaktes Registrerer du hva som oppleves som unormal aktivitet ved vårt behandlingssted Langøya utenfor Holmestrand støy lukt eller andre observasjoner kan du ringe følgende telefonnummer I tidsrommet kl 0800 1600 47 33 09 95 00 Utenom arbeidstid og

  Original URL path: http://www.noah.no/Beredskapsinformasjon (2016-01-13)
  Open archived version from archive