archive-no.com » NO » N » NOAH.NO

Total: 429

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Utslippstall for juni 2010
  denne måneden var 44 mm Normalen for Holmestrand er 59 mm De største utslippene i forhold til konsesjonen ble i juni for PAH nitrogen og barium Alle de andre komponentene ligger på under 40 av konsesjonen for måneden Utslippet av PAH Poly Aromatiske Hydrokarboner for juni ligger helt inntil konsesjonen for måneden tillater Utslippet er innenfor den rammen som KLIF anser å ikke ha miljømessige konsekvenser Nitrogen regnes ikke som miljøgift men er næringsstoffer for algevekst Algeveksten er vesentlig lavere i vintermånedene pga vanntemperaturen Dette gjenspeiles i at konsesjonen tillater høyere utslipp av nitrogen i perioden oktober april NOAH sitt nitrogenbidrag til Holmestrandfjorden er svært lite sett i betraktning av totalmengden nitrogen som slippes ut fra andre kilder Barium er regnet for å være av de mindre farlige i miljøsammenheng Utslippet i juni ligger godt under de konsentrasjoner som anses å være miljøskadelig Utslippet av de andre tungmetaller er godt innenfor grensene NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene EOX og cyanid er lave også i mai Øvrige organiske miljøgifter som PCB tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave og under bestemmelsesgrensen

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/422/Utslippstall-for-juni-2010 (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • NOAH fornyer B7-avtalen med Bellona
  pressen Behandling og utslipp Utslipp luft Utslipp sjø Sjøen rundt Langøya Kvalitetspolitikk Etiske retningslinjer for leverandører Etiske retningslinjer ansatte Sikkerhetsinformasjon Varsling Vår kompetanse Våre ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv NOAH fornyer B7 avtalen med Bellona I likhet med flere andre ledende næringslivsaktører har NOAH de siste årene hatt samarbeidsavtale med miljøstiftelsen Bellona NOAH har nå besluttet å videreføre avtalen i tre nye år 05 juli 2010 11 22 Næringslivets samarbeid med Bellona har utgangspunkt i et felles ønske om å arbeide med de langsiktige og sentrale utfordringer i forhold til miljøet I NOAHs tilfelle konsentrer samarbeidet seg om problemstillinger innenfor avfallshåndtering og bl a utvikling av løsninger som er i front miljø og klimamessig Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006 7 NOAH AS Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig avfall forurensede masser sedimenter og riveavfall NOAH Sverige NOAH Danmark Brosjyre NOAH på Facebook NOAH på LinkedIn Siste nytt NOAHs logistikkstrategi gir lavere klimabelastning 18

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/420/NOAH-fornyer-B7-avtalen-med-Bellona (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH støtter Holmestrand kulturfestival med 200.000 kroner
  000 kroner NOAH har besluttet å støtte Holmestrand kulturfestival med 200 000 kroner fordelt på inneværende og neste år Dermed blir NOAH festivalens mest betydningsfulle økonomiske bidragsyter Totalt beløper nå NOAHs årlige støtte til lokalsamfunnet i Nordre Vestfold seg til 500 000 600 000 kroner i året 10 juni 2010 12 54 NOAH legger vekt på at festivalen er et lokalt viktig initiativ som engasjerer en rekke miljøer og som lokalbefolkningen i vid omegn har glede av og setter pris på Viktig for NOAH har også vært at festivalen er godt organisert og ledet de seneste årene av Roar Grønvold Samarbeidet mellom Holmestrand kulturfestival og NOAH innebærer at ett av neste års arrangementer skal kunne avholdes i spektakulære omgivelser på Langøya Adm dir Carl Hartmann Først og fremst utgjør NOAHs virksomhet på Langøya en positiv kraft i lokalsamfunnet ved å være en trygg arbeidsplass med god økonomi en samfunnsnyttig oppgave og høye mål innen helse miljø og sikkerhet Vi forsøker i tillegg til denne støtten til Kulturfestivalen å støtte lokale initiativer det være seg opparbeiding og vedlikehold av friluftsområdene på Langøya i regi av Re kommune historieprosjektet Slagene på Re aktiviteten i ulike lag og foreninger utdeling av NOAH og

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/419/NOAH-sttter-Holmestrand-kulturfestival-med-200000-kroner (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Miljøovervåking av Langøya: Beste vannkvalitet noensinne
  og organiske miljøgifter primært i blåskjell Det gjøres også registreringer av plante og dyrelivet i strandsonen I 2009 ble det i tillegg gjennomført omfattende undersøkelser på bunnsedimenter i sjøområdet rundt øya Undersøkelsene viser at tilstanden med hensyn til metallinnhold i blåskjellene for det meste er god NIVA definerer området i klasse 1 som har karakteristikken Ubetydelig eller lite forurenset For metallet arsen ble de høyeste verdiene målt på kontrollstasjonen på Mølen Dette tyder på generell forurensing fra arsen i midtre deler av Oslofjorden og at NOAH ikke er kilden til denne Vanadium hadde også høyere verdier på kontrollstasjonen enn på stasjonene rundt Langøya Måling av organiske miljøgifter viser at fjorårets resultater er de beste siden NIVA startet sine målinger midt på 1990 tallet NOAHs miljøprogram innebærer også målinger av tilstanden av vannet nede i deponiene og i fjellveggen rundt Disse målingene utføres av Norges geotekniske institutt NGI og rapportene fra 2009 foreligger nå Vann hentes opp fra målebrønner og analyseres i laboratorium NGI rapporten viser en forventet og god utvikling og gir trygghet for at Langøya ikke vil utgjøre noe fremtidig miljøproblem NGIs vurderinger konkluderer med at Nordbruddgipsens styrke og bæreevne øker raskt og i takt med konsolidering og porevannsutpressing Dette innebærer at gipsen blir et fast dekke med god bæreevne sannsynligvis raskere enn planlagt Aktuell bakgrunn for de siste målingene fra NGI er at man nå har avsluttet gipsdeponeringen i Nordbruddet og er i ferd med å klargjøre et deponi for ordinært avfall over gipsdeponiet bl a gjennom installasjon av en rekke sikkerhetstiltak Etter at det nye deponiet for ordinært avfall er fylt opp om ca 15 år vil deponiet bli avsluttet og overdekket i samsvar med krav fra myndighetene Overdekningen vil bestå av dreneringslag ulike membraner et robust kalksteinslag og på toppen et jord og kalksteinlag som skal

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/418/Miljovervaking-av-Langya-Beste-vannkvalitet-noensinne (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Utslippstall for april 2010
  Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Utslippstall for april 2010 04 juni 2010 09 31 Det ble pumpet ut 22400 m 3 med renset vann fra Langøya i april Nedbørsmengden i denne måneden var 45 mm Normalen for Holmestrand er 44 mm De største utslippene i forhold til konsesjonen ble i april for EOX Alle de andre komponentene ligger på under 40 av konsesjonen for måneden EOX ekstraherbare organiske halogener er blant de organiske miljøgiftene som NOAH har konsesjonsbegrensning på EOX ligger på under 70 av konsesjonen for måneden Utslippet av de andre tungmetaller er godt innenfor grensene NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene PAH og cyanid er lave også i april Øvrige organiske miljøgifter som PCB tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave og under bestemmelsesgrensen for analysen Renseanlegget for vann er designet for bl a å ta hånd om disse organiske miljøgiftene i tillegg til at anlegget renser tungmetaller Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/417/Utslippstall-for-april-2010 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • 2010 Archive | Nyhetsarkiv
  for november 2010 21 desember 2010 11 28 Les mer Utslippstall for oktober 2010 21 desember 2010 11 19 Les mer Utslippstall for september 2010 21 desember 2010 11 15 Les mer Utslippstall for august 2010 21 desember 2010 11 08 Les mer Vi ber sjåførene å vise ekstra hensyn 10 desember 2010 08 32 NOAH er opptatt av at biltrafikk som går gjennom Holmestrand sentrum og til vår fergekai på Hakan skal oppleves minst mulig belastende Et tiltak er at vi regelmessig minner sjåførene om de krav og forventinger NOAH og lokalbefolkningen setter til dem Les mer NOAH bruker innovasjon til å bedre miljøregnskapet ytterligere 08 desember 2010 08 31 Nok en gang har det kommet noe positivt ut av samarbeidet NOAH på Langøya har hatt med Vannklyngen og VRI Vestfold Les mer NOAH nevnt i danske Ekstrabladet 01 desember 2010 21 43 NOAH er kjent med at den danske avisen Ekstrabladet har hatt en serie artikler om giftig industriavfall fra Australia som danske myndigheter har tillatt importert og destruert ved forbrenning hos Kommunekemi Det er politisk uenighet i Danmark om denne importen NOAH er nevnt i sammenhengen Les mer NOAH steinlagrining og betalingen til lokalsamfunnet 25 november 2010 08 25 I enkelte medieoppslag den siste tiden har NOAHs midlertidige lagring av stein på Langøya vært tema NOAHs administrerende direktør Carl Hartmann har laget følgende kommentar Les mer Hendelsen tirsdag God tilstand for sjåføren 03 november 2010 14 37 Det er gledelig at sykehuset nå kan melde at tilstanden for sjåføren er tilfredsstillende og at han blir utskrevet med det første Les mer Hendelse på Langøya 02 november 2010 09 27 Sjåfør fra transportfirma som transporterer avfall til Langøya ble kl 0820 funnet bevisstløs ved siden av tankbilen Les mer Page 1 of 4 First Previous 1 2 3

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/articleType/ArchiveView/Year/2010/currentpage/1 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Aftenposten: NOAH brukt som eksempel på KLIFs tilsynsarbeid
  etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Aftenposten NOAH brukt som eksempel på KLIFs tilsynsarbeid NOAH har samarbeidet med Klima og forurensingsdirektoratet KLIF tidligere SFT slik at revisjonen på Langøya i mai i år fikk være bakgrunn for en Aftenposten artikkel der avisen skulle følge Klif på tilsyn 31 mai 2010 21 17 Oppslaget i avisen var rettet mot generell miljøkriminalitet og satte søkelys på useriøse aktører og behovet for at disse blir gjenstand for strengere reaksjonsformer I en mindre rubrikk stod det kort referert til Klifs tilsyn på Langøya Myndighetenes det være seg Klif DSB eller Arbeidstilsynets årlige kontrollaksjoner på NOAHs anlegg har aldri vært i nærheten av å avdekke forhold av denne kategorien Snarere tvert imot er NOAH av kontrollpersonene blitt karakterisert som blant de beste i klassen Artikkelen i Aftenposten tok for seg alle former for miljøkriminalitet fra faunakriminalitet overtredelse av utslippstillatelser i industrien og kriminalitet knyttet til kulturminner Utgangspunktet for artikkelen var en rapport fra Direktoratet for IKT og forvaltning DIFI Rapporten konkluderer bl a med at miljøkriminelle bare unntaksvis politianmeldes Med et slikt budskap i artikkelen forstår vi at noen har reagert på at koblingen mellom miljøkriminalitet og tilsynet på Langøya kan oppfattes uheldig Som vi har beskrevet i et eget oppslag NOAH oppfattet tilsynet fra Klif til å være tilfredsstillende NOAH deler synet på at miljøkriminalitet må få strenge reaksjoner Som en stor aktør skal NOAH bidra til å heve standarden innen håndteringen av farlig avfall hos oss selv men også i hele verdikjeden Ikke minst skjer kvalitetsarbeidet i godt samarbeid med våre kunder og transportører Generelt har NOAHs kunder og transportører en god forståelse og innsikt i lover og forskrifter relatert til farlig avfall Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/416/Aftenposten-NOAH-brukt-som-eksempel-pa-KLIFs-tilsynsarbeid (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH rydder naturreservatet på Langøya for historisk kisaske
  etter den etter hvert historiske asken Kisasken representerer nemlig et lite stykke av historien om farlig avfall i Norge Da den første lasten ankom Langøya våren 1985 ble ikke kisaske betraktet som farlig avfall men ble benyttet som skråningsmasser i fjellskjæringene på Langøya Massene ble tilslutt overdekket med kalkstein og stabilisert kloakkslam Det ble kuriøst nok også observert revehi inne i kisaskemassene Reven ble ikke mindre rød av dette Havnet på Langøya på grunn av lavvann på Rhinen I utgangspunktet var kisasken en råvare for stålverkene Årsaken til at asken havnet på Langøya var intet mindre enn lavvann på Rhinen Opphavet til kisaskehaugene på Langøya er svovelkis fra gruvene på Hjerkinn i Trøndelag Med tog ble denne kisen fraktet til Borregaards fabrikker i Sarpsborg Her ble den gjennom industrielle prosesser forbrent til svoveldioksid som en råvare for svovelsyre Et restprodukt av forbrenningen var kisaske Asken ble normalt fraktet til stålverk i Tyskland hvor kisaskens jernoksidinnhold på 95 prosent representerte en god råvare for stålfremstillingen Lavvann på Rhinen skapte i perioder problemer for utskipningen fra Norge og kisasken måtte da disponeres på annet vis I praksis betydde dette deponering Fra 1985 fikk Langøya godkjennelse for slik deponering Her ble mesteparten av til sammen 300 000 tonn trygt plassert nede i deponiene men hele 45 000 tonn ble brukt til å arrondere skråningene i et utsprengt område nord på øya I dette idylliske naturreservatet har den så ligget usikret i 25 år Deponeringen her skjedde før deler av Langøya ble regulert til naturreservat i 1988 Etter hvert som årene er gått har samfunnet og myndighetene gjennom ny tenkning og reviderte normer for miljøstandarder tydelig uttrykt i forskrifter og lovverk harmonisert med EU og resten av verden omdefinert askehaugene til farlig avfall Farlig avfall som absolutt ikke har noe i et naturreservat å

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/415/NOAH-rydder-naturreservatet-pa-Langya-for-historisk-kisaske (2016-01-13)
  Open archived version from archive