archive-no.com » NO » N » NOAH.NO

Total: 429

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • KLIF-revisjonen hos NOAH er avsluttet
  de seg godt inn i vårt datasystem som vi bruker for å dokumentere alt arbeidet vi gjør i forbindelse med vurderinger av mulige mottak samt under selve mottaket og behandlingen Avvik fra forskrifter og vårt eget kvalitetssystem registreres og dokumenteres av oss selv som en del av det daglige arbeidet mest vanlig eller ved interne eksterne revisjoner Det er et mål å ha flest mulig ikke alvorlige avvik og anmerkninger Dette gir et godt grunnlag for forbedringsarbeidet Resultater fra revisjonen KLIF uttrykte på sluttmøtet 6 mai tilfredshet med samarbeidet med NOAH før og under revisjonen Vi opplevde også at de fant vår kompetanse og fokusering på HMS til å være generelt tilfredsstillende Under revisjonen påpekte Klif 2 avvik og 2 anmerkninger Kommentarene under er NOAHs Avvik 1 Virksomheten har ikke vurdert usikkerheten i sine måle og beregningsprogrammer for utslipp Kommentar Dette var et nytt krav som kom i den nye tillatelsen 4 mai 2009 NOAH har i etterkant av denne datoen basert på møter med og korrespondanse fra KLIF forstått det slik at kravet først skal gjelde fra 2010 og er derfor ikke rapportert for 2009 Avvik 2 Grensen på 1 TOC i gipsslurryen er overskredet Kommentar NOAH har selv fulgt opp situasjonen og gjennomført tiltak for å få ned TOC nivået Total Organic Carbon Langøya har i egenskap av behandlingsanlegg for uorganisk avfall begrensninger på det organiske innholdet for å sikre en ønsket utvikling i deponiet Anmerkning 1 Virksomhetens dokumenterte rutiner for mottak av avfall kan forbedres Kommentar Dette gjelder oppfølging av den dokumenterte basiskarakteriseringen som NOAHs kunder er pålagt å levere samt NOAHs egen dokumentasjon som supplement til dette Anmerkningen er basert på den informasjonen som ligger tilgjengelig i vårt datasystem Det er kvaliteten på denne informasjonen som har potensial for forbedring Vi vil lage en plan for

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/414/KLIF-revisjonen-hos-NOAH-er-avsluttet (2016-01-13)
  Open archived version from archive


 • Utslippstall for mars 2010
  Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Utslippstall for mars 2010 15 april 2010 21 20 Det ble pumpet ut 7460 m 3 med renset vann fra Langøya i mars Nedbørsmengden i denne måneden var 39 mm Normalen for Holmestrand er 69 mm De største utslippene i forhold til konsesjonen ble i mars for PAH Alle de andre komponentene ligger på under 20 av konsesjonen for måneden PAH polyaromatiske hydrokarboner er blant de organiske miljøgiftene som NOAH har konsesjonsbegrensning på PAH ligger på 50 av konsesjonen for måneden Utslippet av de andre tungmetaller er godt innenfor grensene NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene EOX og cyanid er lave også i mars Øvrige organiske miljøgifter som PCB tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave og under bestemmelsesgrensen for analysen Renseanlegget for vann er designet for bl a å ta hånd om disse organiske miljøgiftene i tillegg til at anlegget renser tungmetaller Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/413/Utslippstall-for-mars-2010 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Utslippstall for februar 2010
  Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Utslippstall for februar 2010 15 april 2010 21 09 Det ble pumpet ut 42500 m 3 med renset vann fra Langøya i februar Nedbørsmengden i denne måneden var 53 mm Normalen for Holmestrand er 59 mm De største utslippene i forhold til konsesjonen ble i februar for barium og nikkel Alle de andre komponentene ligger på under 40 av konsesjonen for måneden Barium og nikkel er blant flere tungmetaller som NOAH har konsesjonsbegrensning på Både barium og nikkel er regnet for å være av de mindre farlige i miljøsammenheng For begge metallene ligger utslippet i februar godt under de konsentrasjoner som anses å være miljøskadelig Utslippet av de andre tungmetaller er godt innenfor grensene NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene EOX PAH og cyanid er lave også i februar Øvrige organiske miljøgifter som PCB tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave og under bestemmelsesgrensen for analysen Renseanlegget for vann er designet for bl a å ta hånd om disse organiske miljøgiftene i tillegg til at anlegget renser tungmetaller Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/412/Utslippstall-for-februar-2010 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Verdiskaping Vestfold på Langøyabesøk
  ansatte Sikkerhetsinformasjon Varsling Vår kompetanse Våre ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Nyhetsarkiv Verdiskaping Vestfold på Langøyabesøk Verdiskaping Vestfold har besøkt Langøya og fått orientering om NOAHs virksomhet her Forumet har i oppgave å se sammenhenger mellom ulike sektorer og tilse samarbeid 14 april 2010 14 53 Det er Vestfold fylkeskommune som er sekretariat for styringsgruppen til Verdiskaping Vestfold VSV Representantene her kommer fra LO og NHO kommuner og statlige etater i Vestfold Høgskolen i Vestfold Innovasjon Norge og Vestfold fylkeskommune VSV henter sitt mandat fra årlige partnerskapskonferanser Den første ble holdt i 2005 VSV forvalter fylkets såkalte frie regionale utviklingsmidler på vegne av fylkestinget 551 6 midlene og ledes av fylkesordfører Foto NOAHs administrerende direktør Carl Hartmann orienterer medlemmer av styringsgruppen i Verdiskaping Vestfold Foran til høyre gruppens leder fylkesordfører Per Eivind Johansen Nyhetsarkiv 2015 36 2014 22 2013 28 2012 22 2011 30 2010 35 2009 42 2008 33 2007 26 2006 7 NOAH AS Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig avfall forurensede masser sedimenter og riveavfall NOAH

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/411/Verdiskaping-Vestfold-pa-Langyabesk (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH orienterte statssekretæren om Gilhus-prosjektet
  og eierne i Gjelsten Holding har hatt orientering om oppryddingen på Gilhus for statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet 07 mars 2010 20 32 Det var Lier kommune ved ordfører Ulla Nævestad som arrangerte møtet På sitt besøk i Lier fikk statssekretæren høre om hvordan den storstilte miljøoppryddingen på Gilhus er gjennomført Gilhusområdet har vært et av de verste hvor store mengder kreftfremkallende kreosot bitumen og olje produkter har forurenset både grunnen på land og ikke minst sjøbunnen i Gilhusbukta Forholdene har vært uholdbare både for menneskelig aktivitet og for økosystemet Det er nå ryddet opp i etterlatenskapene etter 90 års tjære og oljebasert næringsvirksomhet på Gilhus Dette har vært en krevende miljøopprydding for Gilhus Invest det Gjelsten eide selskapet som har hatt ansvaret for arbeidet og hvor NOAH har vært utøvende part Det er utviklet og tatt i bruk nye metoder for rensing av forurensede jordmasser og for sugemudring av sjøbunnen På møtet deltok også representanter fra Klima og forurensningsdirektoratet tidligere SFT og Fylkesmannen i Buskerud Det ble på møtet også bli orientert om status i arbeidet med Ren Drammensfjord og Lier kommunes miljørådgiver Unn Hofstad fortalte om Liers miljøarbeid og hvordan kommunen arbeider med visjonen om null utslipp for

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/409/NOAH-orienterte-statssekretren-om-Gilhus-prosjektet (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Teknisk Ukeblad skriver om NOAH-prosjekt
  med i dette kompetansemiljøet 20 februar 2010 16 09 Vannklyngen er et uavhengig prosjekt som arbeider med arena og nettverksbygging for å øke aktiviteten og styrke verdiskaping og innovasjon i vannbehandlingsbedrifter i Vestfoldregionen Foruten flere bedrifter er Høyskolen i Vestfold og Universitet for miljø og biovitenskap UMB også med NOAH er aktiv deltaker i prosjektet Et forprosjekt NOAH har eid har som mål å øke vannrensekapasiteten på Langøya I prosjektet deltok Krüger Kaldnes UMB og Asplan Viak Til Teknisk Ukeblad forteller bl a Terje Kirkeng bildet som er FoU ansvarlig i NOAH Våre samarbeidspartnere besitter en slags vektøykasse av teknoligi og metoder for vannrensing som vi ikke hadde fra før Vi kan mye om kjemi og behandling av avfall men gjennom vannklyngen har vi fått kontakt med en ekspertise på vannrensing som er helt unik Det NOAH relaterte prosjektet resulterte i teknikker og metoder som NOAH ikke kjent fra før Metodene kom fram gjennom kreative diskusjoner gjennom å kaste fram ideer og i det hele tatt benytte seg av den kompetanse som skapes gjennom et åpent fellesskap Prosjektet har medført at NOAH nå vurderer nye forretningsmuligheter ved å ta imot forurenset vann fra industrien Vannrensning har derved for NOAH utviklet

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/408/Teknisk-Ukeblad-skriver-om-NOAH-prosjekt (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • Utslippstall for desember 2009
  De største utslippene i forhold til konsesjonen ble i desember for PAH og Barium For PAH Poly Aromatiske Hydrokarboner er det registrert et overutslipp i desember Det er sluppet ut 0 006 kg døgn mot kravet i konsesjonen på 0 005 kg døgn Selv om utslippet er over konsesjonen er utslippet lavt og vil ikke ha miljømessige konsekvenser Overutslippet er håndtert i NOAHs avvikssystem og kilden er sporet tilbake til en avfallsleveranse Vannet på Langøya følges ekstra opp mhp PAH i tiden framover Barium er blant flere tungmetaller som NOAH har konsesjonsbegrensning på Barium er regnet for å være av de mindre farlige i miljøsammenheng For Barium ligger utslippet i desember godt under de konsentrasjoner som anses å være miljøskadelig Utslippet av tungmetaller er godt innenfor grensene NOAH arbeider kontinuerlig med forbedringer vedrørende rensing av metaller Målsettingen er å ha disse så lave som mulig Konsentrasjonen av de andre konsesjonsbelagte organiske miljøgiftene EOX og cyanid er lave også i desember Øvrige organiske miljøgifter som PCB tinnorganiske forbindelser og dioksiner er svært lave og under bestemmelsesgrensen for analysen Renseanlegget for vann er designet for bl a å ta hånd om disse organiske miljøgiftene i tillegg til at anlegget renser tungmetaller Året 2009 Overutslippet av PAH i desember var uønsket og beklagelig Resultatene for 2009 samlet er likevel meget positive Målet med drifting av anleggene og utslippskontrollen er ikke å benytte utslippskvotene fullt ut men å ha så lave utslipp som mulig Diagrammet for 2009 akkumulert viser at vi for 3 komponenter ligger på ca 50 60 av årskvoten for de resterende er vi på 30 eller under Dette viser at behandlingsprosessene på Langøya fungerer svært godt Utslippskvotene er satt lave og på nivåer slik at de ikke skal ha noen negativ påvirkning på miljøet NOAH bruker betydelige ressurser hvert år på

  Original URL path: http://www.noah.no/Nyhetsarkiv/ID/407/Utslippstall-for-desember-2009 (2016-01-13)
  Open archived version from archive

 • NOAH - Kompetanse til å overta ansvar
  Eierskap Ledelse Vår virksomhet Økonomi For pressen Behandling og utslipp Utslipp luft Utslipp sjø Sjøen rundt Langøya Kvalitetspolitikk Etiske retningslinjer for leverandører Etiske retningslinjer ansatte Sikkerhetsinformasjon Varsling Vår kompetanse Våre ansatte Fagområder Internasjonalt NOAH Sverige AB NOAH Danmark Aps Stilling ledig Ledige stillinger Miljøstyringsprogram Tillatelser Nye behandlingssteder Langøya Verdier og etikk Etiske retningslinjer leverandører Etiske retningslinjer ansatte Varsling Sikkerhetskurs Beredskapsinformasjon Nyhetsarkiv Kontakt Kompetanse til å overta ansvar NOAH har et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig avfall NOAHs samfunnsansvar Våre behandlingsmetoder bidrar til et renere miljø NOAH og nærmiljøet NOAH er en aktiv bidragsyter i lokalsamfunnet NOAH og nærmiljøet Hva mottas Uorganisk farlig avfall og forurenset jord Hva mottas Ny behandlingskapasitet Behandlingskapasitet som sikrer behovene i dag og i fremtiden Ny behandlingskapasitet Verdier og etikk Våre verdier hjelper oss og motiverer oss til innsats og gode prestasjoner Verdier og etikk Langøya Med industrielle prosesser gjøres uorganisk farlig avfall om til stabilt og miljøtrygt byggemateriale Langøya NOAH AS Et av Europas mest anerkjente kompetansemiljøer for behandling av farlig avfall forurensede masser sedimenter og riveavfall NOAH Sverige NOAH Danmark Brosjyre NOAH på Facebook NOAH på LinkedIn Siste nytt NOAHs logistikkstrategi gir lavere klimabelastning 18 desember 2015 Tilleggsferge satt inn

  Original URL path: http://www.noah.no/CarlsBlogg/tabid/773/articleType/ArticleView/articleId/1125/Alle-vil-bo-her-men-hva-med-jobb.aspx (2016-01-13)
  Open archived version from archive