archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Oljebistand har dempet konfliktnivået - norad.no
  de mest krevende Oljeinntektene dominerer fullstendig statsbudsjettene både i Sør Sudan og Sudan og et brått bortfall kan gi dramatiske konsekvenser Norske eksperter i reservoarteknologi jus og miljø ble engasjert i opplæring innen petroleumsadministrasjonen i Sudan I Sør Sudan er arbeidet mer omfattende Det er gitt støtte til utvikling av et nasjonalt lovverk for petroleumsvirksomheten miljøproblemer er adressert og det statlige oljeselskapet Nilepet ble etablert med norsk faglig bistand Viktige utfordringer er blant annet hvordan utvinningsgraden fra feltene kan økes feltenes sannsynlige levetid og om det finnes alternative eksportmuligheter mot sør Grupper med oljeingeniører fra nord og sør har deltatt på fellesopplæring i Bergen og Stavanger Resultater Kompetanseutvikling har dempet konfliktnivå Bildet er fra 2008 I Sør Sudan har Norge gitt støtte til utvikling av et nasjonalt lovverk for petroleumsvirksomheten Foto Ken Oprann Foruten kompetanseutvikling hos sudanske fagfolk har prosjektet bidratt til å dempe konfliktnivået Felles opplæringstiltak har bidratt til å knytte partene sammen Et eksempel er et omfattende prosjekt med deltagere både fra Khartoum og Juba for å øke utvinningsgraden av olje Dette kan komme begge landene til nytte i form av økte inntekter i mange år fremover Det viste seg at vissheten om at det er mindre olje enn mange trodde bidro til å senke spenningen mellom partene Gjennom samarbeidet har de norske oljeekspertene opparbeidet tillit hos partene og god innsikt i oljesektoren i Sudan Begge parter ønsket de norske oljeekspertene som rådgivere i de siste krevende forhandlingene under ledelse av tidligere president M Beki fra Sør Afrika Målet om en avtale før delingen ble ikke nådd men partene ble enige om å fortsette forhandlingene De norske oljerådgiverne er bedt om å bistå partene også i de videre forhandlingene Norge vil fortsette samarbeidet med myndighetene i Sudan og Sør Sudan og det planlegges flerårig kapasitetsbygging innen ressursstyring inntektsforvaltning

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/oljebistand-har-dempet-konfliktniv%C3%A5et (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • 895 personer har fått rettshjelp - norad.no
  ulike kollektive og individuelle rettigheter Dette spenner fra de grunnleggende krav om vern mot overgrep som tortur og vilkårlig fengsling til innfrielse av rett til utdanning helse og arbeid Forhandlingene i FNs Menneskerettighetsråd gir ikke alltid de resultater Norge ønsker og regimer som har et annet syn på menneskerettigheter har økt sin relative innflytelse Norge har derfor vært med på å etablere en uformell fem landsgruppe som skal styrke tilliten og samarbeidet mellom de ulike regionale grupperingene i håp om at dette skal styrke Rådets arbeid mer i tråd med dets opprinnelige mandat Resultater Støtte til personer og organisasjoner To tiltak i Angola kan tjene som eksempler på støtte som dels gir konkret hjelp til enkeltpersoner dels driver rettspolitisk virksomhet i forhold til myndighetene Organisasjonene Adventist Development and Relief Agency ADRA og Mãos Livres mobiliserer henholdsvis landsbybefolkning og profesjoner Førstnevnte gir opplæring i grunnleggende rettighetsspørsmål knyttet til landrettigheter skolegang og lokalforvaltning mens Mãos Livres driver rettshjelp og kursing overfor blant annet påtalemyndigheten i Angola Mãos Livres hadde 895 klienter i siste halvår Lærdommer Effekten avhenger av kunnskap og håp Effekten av slike tiltak avhenger av at de sprer seg ved at lokalbefolkningen gradvis får større kunnskaper og håp Kilder Skriv ut Resultatrapport 2007 Tweet Flere eksempler Angola Petroleumsforvaltningen er styrket Oljebistand har forbedret lovene Forskning har startet debatt om offentlig pengebruk Se alle Flere eksempler Menneskerettigheter Norske organisasjoner bidrar til bedre utdanning rettigheter og miljø Styrking av FNs Menneskerettighetsråd Økt aksept for seksuelle minoriteter i Nepal Se alle Flere eksempler Sivilt samfunn Bondeorganisering har løftet levestandarden Forskning har startet debatt om offentlig pengebruk Religiøst dialogprosjekt har skapt gjensidig forståelse Se alle Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/895-personer-har-f%C3%A5tt-rettshjelp (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Politisk motstand har hindret utvikling... - norad.no
  SSB faglig samarbeid med søsterorganisasjoner i sør og SSB har etablert en egen seksjon for rådgivning til søsterorganisasjoner i utviklingsland Slike partnerskap finansieres over bistandsbudsjettet Norge har støttet Eritrea innenfor statistikkutvikling siden 2003 Bakrunnen for samarbeidet var en henvendelse fra eritreisk myndigheter om et samarbeid på dette området Støtte til statistikkutvikling gjennom institusjonssamarbeid mellom Statistisk Sentralbyrå og statistikkbyrået i Eritrea ble slik en del av Norges arbeid med å fremme godt styresett i landet Samarbeidet omhandlet støtte til produksjon av økonomisk statistikk og nasjonalregnskap Samarbeidet pågikk frem til 2011 tross lite aktivitet de siste årene Samarbeidet vil ikke videreføres Resultater Målene har ikke blitt nådd Prosjektet har pågått under en utfordrende politisk situasjon og møtt en del hinder En gjennomgang gjort av Norad i oktober 2008 konkluderte med at prosjektet hadde vært delvis vellykket med hensyn til målet om økt produksjon av statistikk men på grunn av manglende offentliggjøring og publisering av data var ikke de overordnede målene for samarbeidet oppnådd Høsten 2009 ble Norad bedt om å gjøre en vurdering av et programforslag for videre støtte etter 2009 men anbefalte da Den norske ambassaden å avslutte prosjektet Begrunnelsen var manglende resultater med hensyn til publisering av statistikk Lærdommer Ensidig samarbeid har gitt få resultater Programmet har ikke hatt den forventede framdriften Det har også vært nødvendig å gjøre justeringer underveis blant annet på grunn av eritreiske myndigheters manglende vilje til å offentliggjøre statistikk Kilder Skriv ut Mid Term Review of Cooperation between National Statistics Office in Eritrea and Statistics Norway Tweet Flere eksempler Eritrea Religiøst dialogprosjekt har skapt gjensidig forståelse Se alle Flere eksempler Styresett og demokrati Forskning har startet debatt om offentlig pengebruk Ikke statlig organisasjon har skapt debatt om korrupsjon Bistand har produsert flere økonomiske data Se alle Flere eksempler Statistisk Sentralbyrå Bistand har produsert flere økonomiske

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/politisk-motstand-har-hindret-utvikling-av-statistikk (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Bistand på statistikk har gitt nye indi... - norad.no
  statistikkutvikling og kapasitetsutvikling i samarbeidslands statistikkbyråer Som et ledd i dette har Statistisk Sentralbyrå SSB faglig samarbeid med søsterorganisasjoner i sør og SSB har etablert en egen seksjon for rådgivning til søsterorganisasjoner i utviklingsland Slike partnerskap finansieres over bistandsbudsjettet Sammen med Sverige og Danmark støtter Norge det nasjonale statistikkinstituttet i Mosambik der Norge bidrar med 55 millioner kroner Støtten innebærer et institusjonssamarbeid mellom statistikkbyråene i Skandinavia og statistikkinstituttet i Mosambik Målet med støtten er å styrke statistikksystemet i landet slik at det genererer pålitelig og relevant statistikk Denne statistikken skal gi grunnlag for planlegging og overvåkning av den økonomiske og sosiale utviklingen i landet Resultater Indikatorer på sosioøkonomisk utvikling En evaluering gjennomført i 2007 konkluderte med at de fleste av de planlagte aktivitetene var gjennomført Dette innebar blant annet gjennomføring av ulike sosiodemografiske undersøkelser som ga viktig innspill til analyser og måling av fattigdomsreduksjon Dessuten ble det i denne perioden utviklet indikatorer til å følge med på den sosioøkonomiske utvikling i landet En folketelling ble også gjennomført i august 2007 Lærdommer Grunnlag for videre samarbeid På bakgrunn av gode resultater inngikk Norge sammen med de andre giverne en avtale med det nasjonale statistikkbyrået som går ut 2012 Ambassaden jobber med å inngå en ny avtale om støtte til statistikkbyråets strategiske plan fram mot 2017 Kilder Skriv ut Tweet Flere eksempler Mosambik Energibistand har gitt blandede resultater Kompetanse og institusjonsbygging har gitt oljeinntekter Faglig bistand har sikret nasjonal kontroll over vannkraften Se alle Flere eksempler Styresett og demokrati Forskning har startet debatt om offentlig pengebruk Ikke statlig organisasjon har skapt debatt om korrupsjon Politisk motstand har hindret utvikling av statistikk Se alle Flere eksempler Statistisk Sentralbyrå Politisk motstand har hindret utvikling av statistikk Bistand har produsert flere økonomiske data Samarbeid resulterte i mindre statistikk enn forventet Se alle Relaterte filer Appraisal

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/bistand-p%C3%A5-statistikk-har-gitt-nye-indikatorer-og-data (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Flyktninghjelpen har distribuert mat ti... - norad.no
  i Somalia tilgang til de rammede områdene utenfor Mogadishu Flyktninghjelpen har vært aktiv i Somalia siden 2004 og gir også støtte til hungersrammede i Kenya og Etiopia inkludert de 450 000 somaliske flyktningene som bor i leire i Kenya Resultater Flyktninger har fått mat husly latriner og rent vann I løpet av de syv årene Flyktninghjelpen har drevet sine operasjoner i Somalia har titusener fått tilgang til nødhjelp I 2011 har Flyktninghjelpen drevet grunnskoleutdanning for 6 900 barn konstruert 90 klasserom med latriner kontor lager og lekeplass bistått 15 600 mennesker med husly og distribuert livsnødvendige artikler som kokekar vannkanner spisebestikk såpe og annet til 50 000 mennesker 29 000 mennesker har fått tilgang til latriner forbedrede sanitærforhold og hygieneopplysing Gjennom rehabilitering og boring av brønner har 10 000 mennesker fått tilgang til rent vann Som svar på tørken og sultkatastrofen som nå rammer Afrikas Horn har Flyktninghjelpen startet et større prosjekt i de hungersrammede områdene Bare i august 2011 mottok 70 000 mennesker matbistand i disse områdene I tillegg driver Flyktninghjelpen arbeid i flyktningleirene i Dadaab Kenya som huser 450 000 flyktninger Her får flyktningene mat og husly selv om det fortsatt er store behov for latriner husly og utdanningsmuligheter Flyktninghjelpen har kunnet oppnå disse resultatene gjennom aktivt å bygge gode relasjoner til lokalsamfunn Dette skaper aksept for og et ønske om at organisasjonen skal operere i området På denne måten får den tilgang uten at de makthavende styrer hvem som får bistanden eller skummer fløten Den opprettholder dermed prinsippet om at nødhjelp skal deles ut basert på behov og ikke skal bestemmes av politisk eller annen tilhørighet Lærdommer Gode lokale relasjoner har gitt tilgang til ofrene Å få tilgang til nødlidende i Somalia har krevd grundig kunnskap om lokale forhold fortløpende analyse av sikkerhetssituasjonen og fleksibilitet til raskt

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/flyktninghjelpen-har-distribuert-mat-til-70-000 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Demokratistøtte har styrket urfolks ret... - norad.no
  som et direkte resultat av valgloven Norge hadde støttet Guatemala har nå også flere borger mestere med mayabakgrunn noe som ikke ville vært mulig før 1996 Norsk støtte til demokratiutvikling i Guatemala gjennom to UNDP programmer i årene 2000 2009 der Norge bidro med 93 2 millioner kroner ble evaluert i 2010 Støtten skulle bidra til styrking av det sivile samfunnet og styrke urfolks rettsvern gjennom det offentlige strafferettssystemet Hovedkonklusjonene i evalueringen er at programmet har bidratt positivt til tross for begrensninger UNDPs rolle som tilrettelegger og rådgiver var viktig for å styrke det sivile samfunnets rolle lokalt og nasjonalt Et styrket sivilt samfunn har innvirket positivt på utviklingen av et demokratisk styresett Vold korrupsjon organisert kriminalitet og en svak justissektor har bidratt til å svekke programmets evne til å oppnå alle mål Støtten skulle styrke urfolks tilgang til juridisk bistand og øke muligheten til å bli hørt i det nasjonale rettssystemet Evalueringen konkluderer med at programmet økte bevisstheten om urfolks rettigheter i rettssystemet og økte tilgangen på forsvarsadvokater som behersker lokale språk kultur og tradisjon Programmets ambisjon om å koordinere det tradisjonelle rettssystemet med det statlige systemet var relevant men lite vellykket Målet om full gjennomføring av fredsavtalene er ikke nådd blant annet på grunn av at staten er svak mangel på penger i statskassen og korrupsjon Skattereform som var et punkt i fredsavtalen og som kunne ha økt statens inntekter har ikke blitt gjennomført Jordreform har heller ikke blitt gjennomført Landet preges fortsatt av rasisme fattigdom og skjev fordeling Ambassaden påpeker også at selv om det er fred på landsbygda så har volden flyttet seg til byene Voldsstatistikken er verre enn under borgerkrigen Lærdommer Kriminalitet har erstattet den militære volden Guatemala er et eksempel på at slutten på kamphandlinger i en borgerkrig ikke nødvendigvis betyr slutten på volden

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/demokratist%C3%B8tte-har-styrket-urfolks-rettigheter (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Organisasjonsstøtte har ført til bedre ... - norad.no
  organisasjoner i samarbeidslandene slik at disse blir effektive talsmenn for interessegrupper på sine områder Resultater Kapasitetsbyggingen har vært svak lokalt En evaluering ble foretatt i fra 2003 til 2005 av to norske organisasjoner om hvorvidt de faktisk bidro til å bygge kapasitet og styrke mottakerne som selvstendige deler av det sivile samfunn i egne land Evalueringen viste hvor komplisert dette er i praksis Redd Barna i Etiopia bruker statlige virksomheter som utførende organer fordi det sivile samfunn er svakt utbygget utenfor Addis Abeba Studien viser svakheter ved organisasjonenes evne til kapasitetsbygging lokalt Hovedvekten har ligget på administrative forhold som i første rekke de norske organisasjoner er opptatt av Både når det gjelder mobilisering tjenesteyting og rettshjelp er kunnskapsoverføring og kapasitetsbygging svakere slik at de lokale organisasjonene i liten grad har utviklet en selvstendig rolle Men medlemmene i de lokale partnerorganisasjonen har fått sterkere bevissthet om selve temaet for organisasjonen og styrket deres deltakelse og selvtillit Lærdommer Endring krever strukturert samarbeid Studien viser at lokale organisasjoner må samarbeide mer strukturert for å starte opp og påvirke endringsprosesser Redd Barna alliansen har til en viss grad evnet dette i andre sammenhenger Kilder Skriv ut Resultatrapport 2007 Tweet Flere eksempler Etiopia Bærekraftig vannforvaltning har økt matproduksjonen Universitetssamarbeid med Norge er styrket Religiøst dialogprosjekt har skapt gjensidig forståelse Se alle Flere eksempler Sivilt samfunn Bondeorganisering har løftet levestandarden Forskning har startet debatt om offentlig pengebruk 895 personer har fått rettshjelp Se alle Flere eksempler Redd Barna Utdanningsrevolusjon med store utfordringer Mer og bedre skolegang for konfliktrammede barn Støtte til kapasitetsbygging i det sivile samfunn Se alle Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/organisasjonsst%C3%B8tte-har-f%C3%B8rt-til-bedre-administrasjon (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Bistand har produsert flere økonomiske data - norad.no
  planlegging og utvikling det nasjonale statistikkbyrået og Statistisk Sentralbyrå SSB Samarbeidet kom i gang etter en henvendelse fra malawiske myndigheter som ønsket støtte til å produsere relevant statistikk for å følge opp den nasjonale planen for økonomisk planlegging og fattigdomsreduksjon Samarbeidet med det nasjonale statistikkbyrået i Malawi gikk inn i en tredje fase høsten 2011 Resultater Nye data og bedre institusjoner En midtveisgjennomgang fra slutten av 2008 konkluderte med at programmet er i rute og gir tilfredsstillende resultater både i form av produksjon av ny data og styrket kapasitet hos institusjonene Spesielt kan en se resultater fra arbeidet med nasjonalregnskap der etableringen av et internasjonalt anerkjent standardisert system har ført til bedre effektivisering av arbeidet og stadig tidligere tilgjengeliggjøring av nasjonalregnskapet Innenfor arbeidet med sosial statistikk har en sett stor fremgang i det nasjonale statistikkbyråets kapasitet til å gjennomføre årlige husholdsundersøkelser som har til hensikt å følge med på fattigdomsnivået i landet Lærdommer Store utskiftninger er et problem Bærekraften til samarbeidsinstitusjonene er derimot en bekymring med mye utskifting av spesialisert personell Målet om en mer brukerorientert statistikkproduksjon samt større anvendelse av statistikk i planleggingsarbeid er også en utfordring Kilder Skriv ut Tweet Flere eksempler Malawi Bondeorganisasjon har blitt viktig samfunnsaktør Uvisst om elektrisitetsnett har bidratt til utvikling Bondeorganisering har løftet levestandarden Se alle Flere eksempler Styresett og demokrati Forskning har startet debatt om offentlig pengebruk Ikke statlig organisasjon har skapt debatt om korrupsjon Politisk motstand har hindret utvikling av statistikk Se alle Flere eksempler Statistisk Sentralbyrå Politisk motstand har hindret utvikling av statistikk Bistand på statistikk har gitt nye indikatorer og data Samarbeid resulterte i mindre statistikk enn forventet Se alle Relaterte filer Appraisal of Malawi Statistics and Planning 2011 pdf Mid term review Malawi 2008 pdf Pre appraisal for phase III statistics 2010 pdf Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/bistand-har-gitt-mer-omfattende-og-bedre-statistikk (2014-09-27)
  Open archived version from archive