archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Fredsorganisasjon har hjulpet krigsofre - norad.no
  av krigshandlingene Av de overlevende er svært mange fortsatt traumatisert Lokale organisasjoner er godt egnet til å nå de overlevende Den lokale organisasjonen Justice and Reconciliation Project JRP arbeider for at de overlevende gjennom nedtegning av sine opplevelser kan forsone seg med sin historie og sine omgivelser Resultater Opplæring i forsoningsarbeid Midlene har hovedsaklig blitt brukt til å etablere et senter i Gulu der mennesker møtes for å utveksle og nedtegne historiene 50 personer har fått opplæring i å lede grupper av overlevende De leder lokale samlinger der det møter opp 100 til 200 mennesker hver gang Organisasjonen har gjennomført en serie forsoningssamlinger i landsbyer der dialog i tråd med tradisjonell konfliktløsning blir gjennomført og dokumentert Konflikter knyttet til hjemvendte fra LRA har blitt løst på hjemstedet og gjensidig aksept er etablert Mange overlevende har gjennom prosessen fått styrke til å komme seg videre i livet Kvinner blant annet unge mødre som satt i fangenskap hos LRA har i tillegg til traumebehandling fått opplæring og blitt i stand til å finne inntektsgivende arbeid JRP har gjennom publikasjoner og hjemmeside dokumentert overgrep uavhengig av hvilken væpnet gruppe som stod for overgrepene Dette betyr at informasjon om overgrep som blant annet myndighetene har fortiet i årevis kommer ut Gjennom sine prosjekter bidrar organisasjonen til at myndighetenes generelle amnesti blir kombinert med forsoning på lokalt plan Dette gjør at overgripere og overlevende kan reintegreres og fungere sammen Lærdommer Lokale ressurser må vektlegges Samarbeidet har avdekket behov for langsiktighet i denne type post konflikt arbeid noe som vil bli ivaretatt i det videre samarbeidet Overlevende kvinners kunnskaper om lokale forhold og deres rolle som drivkraft og ressurs for hverandre ble undervurdert da prosjektet startet I fortsettelsen vil kvinnenes situasjon bli mer vektlagt Kilder Skriv ut Resultatrapport 2011 Den norske ambassaden i Kampala basert på

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/fredsorganisasjon-har-hjulpet-krigsofre (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Pinsemenigheten har avvæpnet opprørere - norad.no
  hjemlandet Gjennom sin lokale partner Eglise de Christ au Congo ECC driver Pinsemenighetens Ytremisjon informasjonsarbeid for å få soldater til å henvende seg til FN styrken for avvæpning og sivile til å gå til UNHCR for å kunne vende hjem I tillegg har kirken og prosjektet engasjert seg på politisk nivå for å få til en fredsavtale som vil innebære full avvæpning av rwandiske opprørsstyrker i DR Kongo Resultater Mer enn 1350 opprørere har lagt ned våpnene Rwandiske soldater og flyktninger søker framdeles tilflukt i Den demokratiske republikken Kongo Her fra flyktningeleiren utenfor byen Goma Foto Wayne Conradie picturingafrica com I løpet av fem år har Pinsemenighetens Ytremisjon og kirkelige partnere i den østlige delen har DR Kongo fått mer enn 1350 opprørere til å legge ned sine våpen og vende tilbake til Rwanda I tillegg til opprørssoldatene har 9 300 flyktninger med tilknytning til opprørerne valgt å vende tilbake til Rwanda Målet om full avvæpning og retur av rwandiske styrker er ikke nådd Rwandiske opprørsstyrker i DR Kongo rekrutterer fortsatt Tallene varierer og de mest konservative anslagene sier at det fortsatt er mellom 6 000 og 8 000 rwandiske soldater og ca 70 000 flyktninger i Kongo Myndighetene sier at tallet på flyktninger kan være så høyt som 167 000 Varig fred kan neppe oppnås uten en avtale om avvæpning av hele den rwandiske bevegelsen Lærdommer Lokale ledere er viktig for å skape tillit Styrken i prosjektet har vært samarbeidet med lokale ledere og prester med tillit i lokalsamfunnet Dette gjorde det mulig å nå mennesker i områder der mistilliten til både regjeringen og FN er stor Kilder Skriv ut Resultatrapport 2011 Pinsemenighetens Ytremisjon basert på prosjektets årsrapporter Tweet Flere eksempler DR Kongo Ofre for seksualisert vold har fått hjelp Kirker hjelper opprørere med å legge ned våpnene Soldater

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/pinsemenigheten-har-avv%C3%A6pnet-oppr%C3%B8rere (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Juseksperter bidro til å opprette uavhe... - norad.no
  Commission en overgangsordning til Bosnia Hercegovina fikk på plass sitt eget rettsvesen Norge ledet arbeidet med å se på mulige modeller og foreslo et uavhengig statlig rettsvesen ikke ulikt den norske domstolsadministrasjonen Denne godkjenner dommere og påtalemyndighet i hele Bosnia Hercegovina Den kan også avsette de som blir funnet uegnet til jobben Resultater En statlig uavhengig domstoladministrasjon En statlig uavhengig domstolsadministrasjon High Judicial and Prosecutorial Council HJPC ble opprettet I den første oppryddingsfasen ble over 1 000 dommere og ansatte i påtalemyndigheten avskjediget I stedet ble bedre utdannete jurister satt inn for å lede an i kampen for et bedre og ikke korrupt rettsvesen Hele rettsapparatet er blitt rasjonalisert og håndtering av enkle forseelser er forenklet Moderne IT baserte arbeidsverktøy som forenkler prosedyrer er innført Det gjør lovverk og rettskraftige dommer tilgjengelige for alle relevante parter slik at grunnlaget for påtale og dom er mer synlig Politikere i forskjellige deler av Bosnia Hercegovina har i etterkant sagt at de angrer på at de har overlatt fullmaktene til et uavhengig domstolsråd De har ikke lykkes i å få dem tilbake HJPC er i dag en av de mest respekterte samfunnsinstitusjonene og modellen blir nå vurdert som interessant av flere nabostater Lærdommer Norges rykte som upartisk innga tillit Norge stilte tidlig opp med fleksibel finansiering og erfaren kompetanse og ble en viktig part i prosessen Den norske erfaringen koblet med at Norge har rykte som upartisk det at Norge ikke er medlem av EU var i denne konteksten sett på som en fordel var viktig Norske rådgivere fikk mye tillit og den ble bygget videre ved at de viste en lyttende holdning til de lokale problemstillingene noe de fikk mye skryt for Kombinasjonen av fleksibilitet og kompetanse var viktig for å utnytte muligheten som oppsto da lokale myndigheter gikk med på å

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/juseksperter-bidro-til-%C3%A5-opprette-uavhengig-rettsvesen (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Samarbeid resulterte i mindre statistik... - norad.no
  et ledd i dette har Statistisk Sentralbyrå SSB faglig samarbeid med søsterorganisasjoner i sør og SSB har etablert en egen seksjon for rådgivning til søsterorganisasjoner i utviklingsland Slike partnerskap finansieres over bistandsbudsjettet Det nasjonale statistikkbyrået i Angola la i samarbeid med SSB frem et forslag om samarbeid med Norge innenfor statistikkutvikling allerede i 1997 Forslaget ble bearbeidet og startet i 2001 Hovedmålet med samarbeidet var å forbedre kapasiteten til statistikkinstituttet i Angola for å bedre kunne identifisere produsere og distribuere statistikk Norge har nå avsluttet sitt samarbeid med Angola innenfor statistikk Samarbeidet møtte på diverse utfordringer Som følge av dette ble det innhentet og publisert lite statistikk i forhold til det man hadde forventet Likevel kan programmet vise til resultater Resultater Bedriftsregister og husholdsundersøkelser Institusjonssamarbeidet i Angola har møtt på diverse utfordringer på grunn av mye utskiftning av personell og dårlig koordinering mellom giverne Dessuten ble det produsert og publisert lite statistikk i forhold til det man hadde forventet Programmet har likevel bidratt til resultater som blant annet opprettelse av et bedriftsregister gjennomføring av en husholdsundersøkelse og generell forbedring innenfor utenriksstatistikk Det er antatt at arbeidet har bidratt til generell kapasitetsutvikling ved Angolas nasjonal statistikkinstitutt Lærdommer Vanskelig å trekke robuste konklusjoner På grunn av mangel på baseline og regelmessig oppfølging av programmet er det vanskelig å trekke robuste konklusjoner Kilder Skriv ut Technical Support to the National Institute of Statistics INE in Angola Tweet Flere eksempler Angola Petroleumsforvaltningen er styrket Oljebistand har forbedret lovene Forskning har startet debatt om offentlig pengebruk Se alle Flere eksempler Styresett og demokrati Forskning har startet debatt om offentlig pengebruk Ikke statlig organisasjon har skapt debatt om korrupsjon Politisk motstand har hindret utvikling av statistikk Se alle Flere eksempler Statistisk Sentralbyrå Politisk motstand har hindret utvikling av statistikk Bistand har produsert flere økonomiske data Bistand

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/samarbeid-resulterte-i-mindre-statistikk-enn-forventet (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Kvaliteten på økonomisk statistikk er f... - norad.no
  i samarbeidslands statistikkbyråer Som et ledd i dette har Statistisk Sentralbyrå SSB faglig samarbeid med søsterorganisasjoner i sør og SSB har etablert en egen seksjon for rådgivning til søsterorganisasjoner i utviklingsland Slike partnerskap finansieres over bistandsbudsjettet Samarbeidet mellom SSB og Kommisjonen for folketelling statistikk evaluering i Sør Sudan startet i 2005 og var basert på direkte en henvendelse fra myndighetene i Sør Sudan Målet med samarbeidet var å bidra til gjennomføringen av folketellingen samt kapasitetsbygging for statistikkutvikling i Sør Sudan Samarbeidet fokuserer særlig på produksjon av økonomisk statistikk I 2010 underskrev norske og sør sudanske myndigheter en avtale om langvarig støtte til makroøkonomisk planlegging i Sør Sudan Statistisk Sentralbyrå er ansvarlig for dette arbeidet fra norsk side og samarbeider med Finansdepartementet i Sør Sudan Støtte til statistikkutvikling og makroøkonomisk planlegging er ansett som svært viktig i arbeidet med å sikre bærekraftig utvikling i Sør Sudan Resultater Plan for statistikkutvikling Det nasjonale statistikkbyrået har utarbeidet en plan for statistikkutvikling i Sør Sudan folketellingen har blitt fullført kvaliteten på økonomisk statistikk har bedret seg og konsumprisindeksen blir produsert månedlig Gjennom samarbeidet med Finansdepartementet har Norge bidratt til økt kapasitet til å utføre makroøkonomisk planlegging Lærdommer Teknisk opplæring er viktig Viktig for at gjennomføringen skal bli vellykket framover er at Sør Sudan får den tekniske assistansen og opplæringen de trenger Kilder Skriv ut Tweet Flere eksempler Sør Sudan Kartlegging av ressurser har ikke løst konflikt Oljebistand har dempet konfliktnivået Økt legitimitet for staten men liten sikkerhetseffekt Se alle Flere eksempler Styresett og demokrati Forskning har startet debatt om offentlig pengebruk Ikke statlig organisasjon har skapt debatt om korrupsjon Politisk motstand har hindret utvikling av statistikk Se alle Flere eksempler Statistisk Sentralbyrå Politisk motstand har hindret utvikling av statistikk Bistand har produsert flere økonomiske data Bistand på statistikk har gitt nye indikatorer og data

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/kvaliteten-p%C3%A5-%C3%B8konomisk-statistikk-er-forbedret (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Ikke-statlig organisasjon har skapt deb... - norad.no
  fra De palestinske områdene AMAN har bidratt til større bevissthet og mer debatt om korrupsjon i Det palestinske området I 2010 bidro AMAN blant annet til en offentlig høring av statsbudsjettet I og med at parlamentet i Det palestinske området ikke møtes på grunn av den politiske situasjonen er høring den eneste anledningen hvor befolkningen kan ta opp spørsmål til statsbudsjettet direkte med finansministeren Det samme året bidro AMAN til etableringen av en palestinsk anti korrupsjonskommisjon Kommisjonen arbeider med en lov mot korrupsjon og AMAN er aktive i å kommentere på elementer som bør inngå i loven Verdensbanken fremhever kommisjonens ansvar for å undersøke og rettsforfølge korrupsjon som en milepæl fordi den innebærer en mer offensiv politikk mot korrupsjon Dette kan øke befolkningens tillit til myndighetene De peker på at kommisjonen må ha et realistisk mandat og nødvendige ressurser Et annet resultat som fikk oppmerksomhet i media var AMANs innflytelse på beslutningen om å endre bruken av regjeringens biler slik at disse kun skal brukes til offentlige formål AMAN har samarbeidet med Verdensbanken og gitt viktige bidrag til deres rapportering på anti korrupsjon blant annet gjennom husholdsundersøkelser og undersøkelser blant offentlige ansatte Resultatene kommer på tross av kampanjer mot AMANs arbeid For eksempel ble de motarbeidet både når det gjaldt offentlig reform og arbeidet med å redusere den private bruken av regjeringsbiler Lærdommer Ikke statlige organisasjon har begrenset myndighet Eksemplene over viser at AMAN har bidratt til større bevissthet og mer debatt om korrupsjon i Det palestinske området Men AMAN har ikke mandat til å etterforske korrupsjonssaker og det er derfor viktig at den nyetablerte kommisjonen inntar en aktiv rolle Kilder Skriv ut Det norske representasjonskontoret overfor de palestinske myndigheter Tweet Flere eksempler Palestina Vannsamarbeid ga verken fordeling eller forsoning Norske organisasjoner bidrar til bedre utdanning rettigheter og miljø Juridisk

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/ikke-statlig-organisasjon-har-skapt-debatt-om-korrupsjon (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Bondeorganisering har løftet levestandarden - norad.no
  foreningene med utvikling av markeder og salg av varer Utviklingsavdelingen bistår med utviklingstiltak som omfatter varehus butikker for innsatsvarer transport infrastruktur utdanning landbruksveiledning hiv aids opplysning og lese og skriveferdigheter Opplysningsvirksomhet drives også på nasjonalt plan gjennom egenproduserte radioprogram NASFAM har etablert mekanismer for markedsføring mest internasjonalt av jordbruksprodukter Småbrukerne har blitt største aktør i markedet og kan forhandle gunstige priser på store volum Organisasjonen fremmer produksjon av alternative avlinger som chili jordnøtter ris bomull grønnsaker og soya Jordnøtter selges i England som fair trade med eget varemerke og gode priser Produksjon av soya i NASFAM gikk opp fra 500 000 til 1 800 000 tonn i løpet av to år Lærdommer Organisering og markedsføring kan bidra til å bekjempe fattigdom En evaluering i 2006 målte levestandarden blant NASFAMs medlemmer og sammenliknet med en kontrollgruppe Undersøkelsen viste at medlemmene hadde en klart høyere levestandard enn kontrollgruppen NASFAMs medlemmer hadde i 2006 en produksjon som lå en tredel høyere enn bønder i kontrollgruppen Transportutgifter for ikke medlemmer var det doble av utgiftene for medlemmer Konklusjonen i undersøkelsen var at den bedrede levestandarden var resultat av deltakelsen i NASFAM og at denne type organisering og markedsføring kan bidra til å bekjempe fattigdom I undersøkelsen gir 72 prosent av medlemmene uttrykk for at deres økonomiske situasjon har bedret seg mens de har vært medlemmer Kilder Skriv ut Resultatrapport 2007 Tweet Flere eksempler Malawi Bondeorganisasjon har blitt viktig samfunnsaktør Uvisst om elektrisitetsnett har bidratt til utvikling Betre kontroll og opplæring har redda nasjonalpark Se alle Flere eksempler National Smallholder Farmers Association of Malawi Bondeorganisasjon har blitt viktig samfunnsaktør Se alle Flere eksempler Primærnæring landbruk fiske skogbruk Bærekraftig vannforvaltning har økt matproduksjonen Bondeorganisasjon har blitt viktig samfunnsaktør Bærekraftig regulering har mer enn halvert fiskefangsten Se alle Flere eksempler Sivilt samfunn Forskning har startet debatt om

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/bondeorganisering-har-l%C3%B8ftet-levestandarden (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Religiøst dialogprosjekt har skapt gjen... - norad.no
  De religiøse lederne fikk mulighet til å møtes over landegrensene Dette ville vært nær umulig uten bistand fra en tredje part som Kirkens Nødhjelp De kom først sammen i et tredje land blant annet to ganger i Norge I 2002 bisto FNs fredsbevarende styrker slik at de religiøse lederne fra Etiopia fikk besøke Eritreas hovedstad Asmara og de eritreiske religiøse ledere fikk besøke Etiopias hovedstad Addis Abeba I begge hovedsteder ble det arrangert fredsmarkeringer Et planlagt møte i Nairobi i 2003 ble avlyst fordi Eritreas president nektet de religiøse lederne å reise I 2005 ble et felles prosjekt i regi av de religiøse lederne gjennomført i grenseområdene I byen Selambessa på etiopisk side ble det delt ut husholdningsartikler til befolkningen som var direkte rammet av krigen og en skole og et slaktehus ble bygget På eritreisk side ble arbeidet med å bygge en moské og en kirke påbegynt men er ikke sluttført på grunn av mangel på byggematerialer og den vanskelige politiske situasjonen i landet Prosjektet skapte også en mellomreligiøs plattform internt i landene På etiopisk side er dette videreført gjennom etableringen av et Mellomreligiøst Råd Dette har ført til større kunnskap om og respekt for hverandres tro så vel som tiltak for å bekjempe kulturelle praksiser som hindrer fred og utvikling For eksempel har dette vært en inngangsport til å diskutere sensitive spørsmål rundt kvinnehelse som omskjæring av jenter Kjønnslemlestelse er et problem både blant kristne og muslimer De religiøse lederne har tatt avstand fra praksisen og både den protestantiske og den ortodokse kirke med respektive 35 millioner og 18 millioner medlemmer har utstedt offentlige erklæringer med dette budskapet Lærdommer Dialog kan føre til samarbeid Selv om slike småskalaprosjekter ikke kan hindre krig har prosjektet forsterket krefter for fred både mellom og internt i landene Eksempelet viser også at

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/religi%C3%B8st-dialogprosjekt-har-skapt-st%C3%B8rre-gjensidig-forst%C3%A5else (2014-09-27)
  Open archived version from archive •