archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kartlegging av ressurser har ikke løst ... - norad.no
  enige om hvordan ressursene skal forvaltes Kartleggingen forventes å påpeke underliggende årsaker til konflikter over land og ressurser men vil ikke i seg selv være konfliktløsende Resultater Alvorlige konflikter oppstår regelmessig Lokalbefolkningen i de fleste distrikter i Lakes State og Mvolo har deltatt i kartlegging av ressurser i sine områder og har fått produsert kart som grafisk viser hva slags ressurser de faktisk har tilgang til og hvor disse befinner seg Dette gjelder ulike typer skog dyrkbar mark elver beitemark dyreliv infrastruktur og områder der det oppstår konflikt I tillegg har det blitt gjennomført sosioøkonomiske studier og sammen har dette bidratt til anbefalinger som lokale myndigheter lokalbefolkningen og organisasjoner benytter i planlegging for videre utviklingstiltak Flere av disse tiltakene har bidratt til forbedret livssituasjon for lokalbefolkningen gjennom nye inntektsbringende aktiviteter og økt jordbruksproduksjon men de lokale myndighetene mangler ressurser til å gjennomføre anbefalinger fra kartleggingsstudiene Det har vært forsøk på å løse ressurskonflikter gjennom rettssystemet men de tradisjonelle lederne hevder de ikke har vært tilstrekkelig tatt med eller konsultert og at mekanismer for rettferdig kompensasjon ikke har blitt benyttet slik at misnøyen gruppene imellom vedvarer Det er samtidig kritikk fra lokalbefolkningen mot enkelte tradisjonelle ledere og at noen klaner prioriteres framfor andre Faktum er at de alvorlige konfliktene regelmessig gjenoppstår i Mvolo og i Yirol West Lærdommer Har manglet konfliktanalyse Selv om Coremap har bidratt positivt står det igjen å ta tak i mer grunnleggende årsaker til konfliktene Man har ikke lykkes i å finne gode løsninger som både ivaretar tradisjonelle mekanismer og nyere rettsprinsipper Med en bedre analyse av årsaker til konfliktene kunne prosjektet i større grad fremmet konfliktdempende tiltak Kilder Skriv ut Resultatrapport 2011 Tweet Flere eksempler Sør Sudan Oljebistand har dempet konfliktnivået Kvaliteten på økonomisk statistikk er forbedret Økt legitimitet for staten men liten sikkerhetseffekt Se alle

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/kartlegging-av-ressurser-har-ikke-l%C3%B8st-konflikt (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Forskning har startet debatt om offentl... - norad.no
  ved Det katolske universitetet Aktivitetene inkluderer forskning og formidling av resultatene Resultater Uavhengige studier om offentlige investeringer Den viktigste effekten av tiltaket er at det har bidratt til en mer åpen debatt i Angola og økt innsyn i offentlig pengebruk Det katolske universitetet og Chr Michelsens Institutt produserer en årlig rapport som tar for seg situasjonen i angolansk økonomi Den presenteres på et bredt anlagt møte der statsråder presse akademia og organisasjoner fra det sivile samfunnet deltar Gjennom å skape en slik møteplass har det sivile samfunnet muligheten til å påpeke svakheter og manglende samsvar mellom retorikk og reell politikk Funnene fra rapporten blir gjengitt i ulike media og gir økt offentlig innsyn i myndighetenes forvaltning av landets ressurser Tiltaket har lyktes i å styrke akademia både institusjonelt og faglig gjennom å bygge opp et forskningssenter som spesialiserer seg på spørsmål om styresett og offentlig forvaltning I tillegg til den årlige rapporten publiserer senteret annen relevant forskning som holder høy faglig kvalitet Senteret har opparbeidet seg legitimitet som gjør at det tør å behandle sensitive temaer For eksempel arbeider senteret og Chr Michelsens Institutt med en studie av offentlige investeringer innen infrastruktur en sektor som i mange land preges av misbruk av midler At en slik uavhengig studie om statlig økonomisk forvaltning i det hele tatt blir produsert er et fremskritt i forhold til tidligere Lærdommer Viktig med dialog om bruk av oljepenger Samarbeidet ble ansett som viktig for å bygge opp sivilsamfunnets kompetanse og kapasitet til å ha en dialog om styresett og bruk av oljepenger Å ha en norsk forskningsinstitusjon som Chr Michelsens Institutt inne i bildet bidrar til å styrke kunnskapen om Angola i Norge og samarbeidet gir tilgang til informasjon som ambassaden trenger i sitt påvirkingsarbeid Kilder Skriv ut Resultatrapport 2011 Tweet Flere eksempler Angola Petroleumsforvaltningen

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/forskning-har-stimulert-debatt-om-offentlig-pengebruk (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Vannsamarbeid ga verken fordeling eller... - norad.no
  og politiske spørsmål Det skulle skapes en selvforsterkende prosess av økt tillit gjensidige forpliktelser og løsninger som gagnet alle Resultater Økt kontakt førte til noe mer tillit Programmet førte til økt kontakt og i noen grad til økt tillit men ga få konkrete resultater innen vannfordeling Møter og konferanser med fagpersoner fra forskjellige stater ble organisert og en rekke samarbeidstiltak ble satt i gang Informasjonsutveksling økte mellom noen av partene og i 1996 ble de viktigste partene enige om en felles prinsipperklæring om samarbeid Ressurskartleggingen ga ikke mye ny informasjon Evalueringen fant at det var mangel på lokal gjennomføring av avtalte tiltak og antydet noen mulige årsaker til dette noen av partene ønsket et sterkere engasjement fra norske myndigheters side det fantes ikke juridisk bindende rammeverk for gjennomføringen i noen tilfeller ble ikke kunnskap fra norske eksperter overført slik at lokal implementering kunne finne sted CESAR hadde ikke nok mennesker ansatt i forhold til prosjektenes størrelse Også på dialogsiden var mange av framskrittene begrensede Så snart de mer overordnede politiske prosessene i regionen kjørte seg fast skjedde det samme med prosjektene i programmet Den ønskede selvforsterkende prosessen av økt tillit og samarbeid uteble Lærdommer Vann var riktig men ikke nok At parter som ellers lå i konflikt kunne enes om en felles prinsipperklæring for samarbeid viser at vannsektoren som inngangsportal var et godt valg Likevel er det politikken som er viktigst Når politiske prosesser gikk framover synliggjorde programmet fordelene med felles løsninger Når den politiske situasjonen i regionen ble vanskeligere var det lite CESAR kunne gjøre Kilder Skriv ut Resultatrapport 2011 Tweet Flere eksempler Palestina Ikke statlig organisasjon har skapt debatt om korrupsjon Norske organisasjoner bidrar til bedre utdanning rettigheter og miljø Juridisk hjelp har forhindret husrivninger Se alle Flere eksempler Konflikt fred og sikkerhet Kartlegging av ressurser har ikke

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/vannsamarbeid-oppn%C3%A5dde-verken-fordeling-eller-forsoning (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Mineryddere har fått utstyr og trening - norad.no
  mineryddingsprogram i Etiopia Hovedmålet for den norske støtten har vært å bistå i oppbyggingen av den nasjonale minekompetansen gjennom oppretting av Ethiopean Mine Action Office Resultater Bedre tilgang på mat og transport Den etiopiske mineorganisasjonen har siden starten i 2002 vokst til omlag 850 medarbeidere hvorav 500 er mineryddere organisert i seks grupper Samarbeidet med Norsk Folkehjelp har blant annet dreid seg om opplæring av mineryddere og bombehundtrenere Fem av de seks bombeteamene fikk utstyr og opplæring i løpet av 2007 Innføring av å bruke minehunder har vært en suksess Hundene dekker et større område med til dels ekstremt varmt klima og gjør ryddingen mer effektiv Mineryddingen har gitt lokalbefolkningen bedre tilgang på blant annet vann brensel veger og broer Lærdommer Anstrengt samarbeid i begynnelsen Samarbeidet mellom institusjonene har i perioder vært anstrengt for eksempel da det i de tidlige faser av prosjektet var uenighet om viktigheten av de enkelte komponentene i programmet En del byråkratiske forsinkelser har også skapt frustrasjon i prosjektet men de aller fleste planlagte komponentene er blitt gjennomført og samarbeidet har forbedret seg betraktelig Kilder Skriv ut End Review of the Norwegian People Aid Mine Action Programme in Ethiopia 2005 to 2007 Tweet Flere eksempler Etiopia Bærekraftig vannforvaltning har økt matproduksjonen Universitetssamarbeid med Norge er styrket Religiøst dialogprosjekt har skapt gjensidig forståelse Se alle Flere eksempler Konflikt fred og sikkerhet Kartlegging av ressurser har ikke løst konflikt Oljebistand har dempet konfliktnivået Vannsamarbeid ga verken fordeling eller forsoning Se alle Flere eksempler Norsk Folkehjelp Kartlegging av ressurser har ikke løst konflikt Norske organisasjoner bidrar til bedre utdanning rettigheter og miljø Mineryddingsorganisasjon klarerer dobbelt så mye Se alle Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/mineryddere-har-f%C3%A5tt-utstyr-og-trening (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Infoprosjekt har involvert minoriteter ... - norad.no
  av til politikerne Resultater Minoriteter har deltatt i debatt om valgsystem MIREST antas å ha bidratt til mindre fiendtlighet mellom ulike politiske grupperinger i Nepal Bildet er tatt i 2008 Foto Ken Opprann Dette innebærer økt ansvarlighet blant politikere overfor sine velgere Det har også bidratt til økt engasjement og informasjonsutveksling blant marginaliserte og fattige og har ført til en offentlig diskusjon av hvordan valgsystemet bør utformes for å ivareta behovene til marginaliserte grupper Ambassaden mener at dette har bidratt til bedre forståelse og mindre fiendtlighet mellom ulike politiske grupperinger Gjennom å ha bidratt til økt forståelse mellom de ulike gruppene anses MIREST å ha bidratt til en reduksjon i antall væpnede grupper fra 108 i 2008 til 35 i dag Lærdommer Dialog og informasjon kan redusere konfliktnivå Sterk grasrotsforankring har gjort det mulig å håndtere kontroversielle problemstillinger på fredelig og demokratisk vis Bildet er tatt i 2008 Foto Ken Opprann MIREST legger ikke skjul på at mange av problemstillingene de jobber med er kontroversielle og kan skape økt konfrontasjonsnivå i samfunnet Å kanalisere støtte via en lokal organisasjon med sterk grasrotforankring ser ut til å ha skapt en arena der slike kontroverser håndteres på fredelig og demokratisk vis Resultater fra MIREST prosjektet viser med tydelighet også medias viktige rolle i en fredsbyggingsfase Medienes påvirkningskraft er stor og uavhengige medier er avgjørende for å holde politikere og andre mennesker med makt ansvarlige I tillegg sikrer media større åpenhet rundt komplekse og betente spørsmål og kan bidra til å skape et mer inkluderende og tolerant samfunn MIREST prosjektet viser også at dialog og informasjon kan bidra til å redusere konfliktnivået i et samfunn som nylig har vært gjennom gjennomgripende konflikter Kilder Skriv ut Resultatrapport 2011 Den norske ambassaden i Kathmandu basert på innrapportering fra MIREST Tweet Flere eksempler Nepal Økonomisk og

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/minoriteter-har-blitt-involvert-i-grunnlovsdebatt (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Riksrevisjon har sjekket dobbelt så man... - norad.no
  Nederland har også støttet dette arbeidet Det har vært et flerårig institusjonelt samarbeid med den norske riksrevisjonen Personell fra den norske riksrevisjonen har hovedsakelig gjennomført rådgivningen gjennom kortidsopphold i Zambia Resultater Lovkravene blir etterfulgt I første del av støtteperioden ble den faglige kompetansen i revisjonsmetodikk og utarbeidelse av revisjonsrapporter styrket Økningen i kapasitet var begrenset Etter 2003 har budsjettøkninger muliggjort en økning i antall ansatte fra 250 til 450 Antall autoriserte revisorer og regnskapsførere har økt fra et fåtall til nær 70 alle landets ni provinser har fått egne kontorer og det er etablert spesialiserte revisjonsavdelinger blant annet for forvaltningsrevisjon miljørevisjon og IKT Internasjonale revisjonsstandarder er innført og det er utarbeidet manualer og retningslinjer som blir anvendt i alle arbeidsområdene Den zambiske riksrevisjonen bistår nå selv med rådgivning gjennom et institusjonssamarbeid med Liberia De årlige revisjonsrapportene til parlamentet har de siste årene blitt oversendt i henhold til landets lovkrav dvs innen tolv måneder etter avsluttet regnskapsår Før 2003 var det forsinkelser på to til tre år Regelmessig revisjon av forvaltningen dekker om lag 70 prosent av de offentlige utgifter mot 20 til 30 prosent før 2003 Det er vanskelig å si noe entydig om effektene av den økte kapasiteten Andelen av offentlige utgifter der det er observert forvaltningsmangler i de årlige revisjonsrapportene til parlamentet gikk markert ned i perioden 2004 til 2007 sammenlignet med perioden 1998 til 2003 Dette indikerer at kontrollen med offentlige midler har blitt bedre Det er behov for bedre rutiner for oppfølging av revisjonsmerknader og parlamentets anbefalinger Det gis årlig en formell tilbakemelding fra finansdepartementet til parlamentets anbefalinger men om og hvordan anbefalingene følges opp blir i liten grad systematisk rapportert Lærdommer Resultater krever flere år Dette samarbeidet har vist at det er nødvendig med et relativt langt tidsperspektiv gjerne mer enn ti år for å

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/riksrevisjon-har-sjekket-dobbelt-s%C3%A5-mange-offentlige-utgifter (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Kampanje og opplæring har gitt flere kv... - norad.no
  i parlamentet Kvinner i politikken FN fører en egen statistikk over andelen kvinnelige politikere i parlamenter verden over Disse landene hadde størst andel kvinner i parlamentet ved inngangen til 2012 Rwanda 56 prosent Andorra 50 prosent Sverige og Sør Afrika 45 prosent Kilde United Nation Statistics Division Andelen kvinner som ble valgt inn i det indonesiske parlamentet i 2009 økte fra 10 5 prosent i 2004 til 18 prosent i 2009 Asia Foundation var ikke eneste aktør men ga ifølge en evaluering et vesentlig bidrag til påvirkningsarbeidet som førte til resultatet Resultatene reiser likevel noen spørsmål blant annet om hvem kvinnene som velges representerer Evalueringen peker på at politisk aktive kvinner ofte kommer fra familier eller er gift med menn som har lang fartstid i politikken Valgbarhet dreier seg i stor grad om de rette relasjonene og elitetilhørighet Politisk deltakelse er ikke en reell mulighet for kvinnelige kandidater som ikke har den sosiale og finansielle kapitalen som eliten har Lærdommer Sosiale og kulturelle endringer tar tid Det var viktig at Asia Foundation valgte en robust nasjonal institusjon som hovedpartner Puskapol er en forskningsbasert organisasjon som holder til ved et av Indonesias beste universiteter Organisasjonen har arbeidet med valg i en årrekke og har gode nettverk i provinsene Asia Foundation har også trukket inn organisasjoner som arbeider med relevante spørsmål som budsjett og lovreformer Dette har bidratt til å skape en bredere oppslutning om påvirkningsarbeidet for å øke kvinners politiske deltakelse Evalueringen peker på utfordringer knyttet til bærekraften i sivilsamfunnsorganisasjoner på provinsnivå og det faktum at slike organisasjoner ofte er svært avhengige av bistand Det er en utfordring å bidra til robuste organisasjoner som kan videreføre arbeidet etter prosjektperioden Kvinners politiske deltakelse avhenger av endrede kulturelle og sosiale strukturer og slike endringer krever langsiktig arbeid og lokal forankring Kilder Skriv ut

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/kampanje-og-oppl%C3%A6ring-har-gitt-flere-kvinnelige-politikere (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Mineryddingsorganisasjon klarerer dobbe... - norad.no
  lag 100 ganger 150 meter per dag Først klareres korridorer av hundene som kan lukte seg frem til sprengstoffet i minene Områder på om lag tjue ganger tjue meter rammes inn og markeres før hundene sniffer seg gjennom førti cm brede korridorer I følge CMAC bommer hundene aldri på en mine og ulykker har de hittil vært forskånet for ved bruk av hunder Når hundene markerer overlates resten av arbeidet til mineryddere med metalldetektorer Forsiktig lirkes minen frem og tilintetgjøres Minehundene ble fra begynnelsen av hentet fra Folkehjelpas minehundsenter i Bosnia I 2010 forsøker CMAC for første gang å lære opp seks hunder som er født i Kambodsja Norsk Folkehjelp har samarbeidet med CMAC siden 1993 Resultater 257 kvadratkilometer har blitt klarert Det har ikke vært noen uavhengig evaluering av minearbeidet i Kambodsja Mineaksjonssenterets egne rapporter viser at det fra 1992 til august 2010 er klarert i overkant av 257 kvadratkilometer landområder Det innebar fjerning av 436 000 antipersonell miner 8 500 antitank miner og 1 6 millioner ueksploderte sprenglegemer I følge senterets egne rapporter har organisasjonen doblet sin produktivitet i løpet av de siste fem årene Organisasjonen klarerte i gjennomsnitt 12 kvadratkilometer minelagt land årlig i perioden 1992 2004 mens de klarerte i overkant av 24 kvadratkilometer i 2009 Ved siden av mineryddingsarbeidet driver CMAC med opplæring og informasjon i de berørte lokalsamfunnene I følge egne tall har organisasjonen nådd frem til nær 2 7 millioner av landets 14 2 millioner innbyggere med opplæring i hvilken risiko miner utgjør Lærdommer Gode resultater kan ha uønskede konsekvenser Resultatene av innsatsen er gode men dette er et eksempel på hvordan det kan oppstå uønskede konsekvenser Med økonomisk vekst en økende befolkning og stor interesse fra utenlandske investorer har konflikt om jord som lenge har vært ubrukelig blitt et stort problem Fattige

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/mineryddingsorganisasjon-klarerer-dobbelt-s%C3%A5-mye (2014-09-27)
  Open archived version from archive