archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Utdanning - jobb nummer 1 : Norges internasjonale strategi for Utdanning for alle innen 2015 - norad.no
  perspektivet baserer seg på FNs konvensjoner om økonomiske sosiale og kulturelle sivile og politiske rettigheter om barns rettigheter og konvensjonene mot kvinne og rasediskriminering Hvert enkelt menneske har rett til utdanning i samsvar med behov og interesser evner og anlegg Det innebærer at rase hudfarge kjønn språk religion politiske eller andre oppfatninger nasjonal eller sosial opprinnelse eiendom eller annen status ikke skal være til hinder for retten til utdanning Det er særlig viktig å sikre at retten til utdanning blir en realitet for diskriminerte og utsatte grupper Alle barns menneskeverd skal respekteres de skal ha rett til ytrings og trosfrihet og ikke utsettes for nedverdigende behandling økonomisk utbytting eller seksuelt misbruk Det offentlige må ta hovedansvaret for utdanning Myndighetene skal respektere og fremme menneskerettighetene De må derfor treffe tiltak for å ivareta barns rettigheter og sørge for at alle barn har adgang til obligatorisk og gratis grunnutdanning av god kvalitet I denne sammenheng er det av underordnet betydning om utdanningstilbudet er offentlig eller privat Myndighetene må integrere internasjonale forpliktelser i nasjonal lovgivning De må støtte videregående og høyere utdanning og medvirke til at den blir tilgjengelig for alle Norge vil arbeide for å gjøre dette mulig Rettighetsperspektivet gjennomsyrer de prinsipper Norge legger til grunn for sin bistand til utdanning Tweet Rapporten er kun elektronisk og kan ikke bestilles på papir Dine bestillinger Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/publikasjoner/publikasjon?key=109525 (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Landbruk mot fattigdom : Regjeringens handlingsplan for landbruk i utviklingspolitikken - norad.no
  Landbruksutvikling skal bidra til å bekjempe fattigdom og er et av flere virkemidler for å oppnå FNs tusenårsmål Norske bidrag til landbruksutvikling i utviklingsland må tilpasses mottakerlandenes strategier og prioriteringer og gjennomføres i samarbeid med andre givere og det sivile samfunn Tiltak for landbruksutvikling må skje i en helhetlig sammenheng der også andre sentrale tiltak for å bedre fattige småbønders mulighet til å bekjempe fattigdom støttes og ivaretas Landbruksutvikling er en sentral del av en bredere strategi for næringsutvikling i utviklingsland Et viktig bidrag til fattigdomsbekjempelse er å styrke de fattiges rettigheter og deltakelse i beslutningsprosesser Tiltak for landbruksutvikling må rettes inn mot og sikre deltakelse av kvinner som produserer mesteparten av maten og utgjør flertallet av bønder i de minst utviklede landene Landbruksutvikling må skje på en miljømessig bærekraftig måte slik at utarming av naturgrunnlaget unngås Tweet Rapporten er kun elektronisk og kan ikke bestilles på papir Dine bestillinger Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/publikasjoner/publikasjon?key=109452 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Gender Review: Mainstreaming Gender and Women’s Rights in the Development Portfolio of the Norwegian Representative Office in Al-Ram - norad.no
  Review of the development portfolio and work with women s rights and gender equality Norwegian Representative Office NRO Al Ram focuses on how the cooperation with the Palestinian Territories PT address women s issues and gender concerns as defined in the Norwegian policy documents Plan of Action for the Implementation of the UN Security Council Resolution 1325 Women Peace and Security 2006 the Plan of Action for women s rights and gender Equality in the Development Cooperation 2007 and the Stortingsmelding No 11 On Equal Terms 2008 The Review provides an assessment of status and the implementation of the gender policy and strategies and is initiated as a starting point of a process that is intended to improve the work in this field of cooperation Tweet Gender Review Mainstreaming Gender and Women s Rights in the Development Portfolio of the Norwegian Representative Office in Al Ram Bestill Gratis Dine bestillinger Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/publikasjoner/publikasjon?key=125134 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Mid-Term Review of the Norwegian Action Plan for Women’s Rights and Gender Equality in Development Cooperation (2007-2009) - norad.no
  has been difficult for the Review Team to assess WRGE s place in policy dialogue with partner countries and at the country level Norway no longer has annual country meetings with written mandates and minutes In several countries Norway engages in Joint Assessment Strategies where the main policy dialogue with the partner country seems to be related to General Budget Support and where WRGE is not a prominent topic although it is included in the policy markers In general it should be said that there is less visibility of WRGE s work in Norway and in bilateral aid than in multilateral meetings and arenas Has Norway increased its relative funding to projects and programmes supporting women s rights and gender equality The 2007 and 2008 statistics show an increase in relative funding to programmes and projects part of which is due to changes in the statistical registration system The marker on gender as a main objective showed a stagnation from 2007 to 2008 but the overall relative use of the gender marker increased from 20 in 2005 to 30 in 2008 This is however still a relatively low score However one should consider that the score on the gender marker depends greatly on the composition of aid Governance and human development generally score high on the gender marker while other sectors such as infrastructure energy etc score low This should encourage even stronger work on gender mainstreaming in these important sectors of development cooperation Has Norway increased gender mainstreaming in its development cooperation The Evaluation of 2005 pointed to the fact that gender mainstreaming was the main challenge for the MFA and Norad This challenge remains and evidence of gender mainstreaming is weak This is clearly the weakest part of the WRGE work and both the MFA and Norad admit that this is a subject topic that they have not worked on consistently The Gender budget line was designed to support the implementation of the GEAP but the guidelines mainly focus on women targeting projects and programmes and not on promoting gender mainstreaming in an innovative and catalytic way Guidelines and management systems for the gender budget line will be revised spring 2009 and should take this into consideration The Team also believes there is still substantial under reporting of good gender mainstreaming The MFA and Norad therefore need to look at reporting formats to better cover the substantial good work that has been done Has Norway improved the organisation of its development cooperation to ensure the necessary capacity competence and governance in its work on women s rights and gender equality The GEAP was never operationalised into annual plans and reports even if this was stated explicitly in the GEAP itself The Evaluation of 2005 documented a weak administrative capacity lack of staff and weak training efforts as well as weak planning and reporting systems for WRGE The staffing has been strengthened there are more gender advisers and small teams of gender advisers in FLID and in GIL However

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/publikasjoner/norads-rapportserie/publikasjon?key=132907 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Gender and Development – a review of evaluation reports 1997-2004 - norad.no
  og likestilling eva report 3 2005 pdf Summary of Conclusions and Recommendations 3 2005 pdf Oppsummering This report presents the outcome of a review of the gender perspectives in 63 evaluation reports produced during the years 1997 2004 The evaluation reports were reviewed by a set of questions designed to verify gender mainstreaming in evaluation design and implementation The report concludes that despite the emphasis on gender equality in policies guiding development assistance gender has not been a key issue in evaluations conducted in the period 1997 2004 Tweet Gender and Development a review of evaluation reports 1997 2004 Bestill Gratis Dine bestillinger Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater Norges resultatfokus Norads kvalitetssikring Håndbøker Hva er et resultat

  Original URL path: http://www.norad.no/no/evaluering/publikasjoner/publikasjon?key=109546 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Likestilling i utviklingssamarbeid: fra... - norad.no
  Tre år med pilotambassader på likestilling hva har vi lært Fem anbefalinger Pilotambassadene og Norad kommer etter endt periode med fem klare anbefalinger til hvordan arbeidet med likestilling kan styrkes i utenrikstjenesten klare krav til rapportering på likestillingsresultater klare instruksjoner for likestillingsarbeidet i de årlige tildelingsbrevene fra UD til ambassadene likestilling som eget tema i medarbeidersamtaler for alle på alle nivåer egne ambassadehandlingsplaner for likestilling en innsats for kapasitetsbygging for likestilling for både egne ambassadeansatte og partnere Ambassadørene har signert erfaringsoppsummeringen for å signalisere sin støtte til anbefalingene Egne planer og bedre rapportering Ved å sette inn ekstra ressurser og prøve ut metoder for å styrke arbeidet har målet vært å finne metoder som kan være til nytte for resten av det bilaterale utviklingssamarbeidet Pilotambassadene har blant annet rapportert årlig på et eget resultatrammeverk for Handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling 2007 2013 Alle pilotambassadene har også utarbeidet egne strategiske planer for hvordan de konkret skal arbeide med kvinner og likestilling på ambassaden Bred støtte Anbefalingene bygger opp under erfaringer med integrering av likestillingshensyn som både vår egen utenrikstjeneste og fagdirektorat og andre har gjort seg siden integrering av likestilling ble anbefalt som metode etter den store FN kvinnekonferansen i Beijing i 1995 Anbefalingene er nå oversendt Utenriksdepartementet Tweet Pilotambassader for likestilling Seks norske ambassader har vært pilotambassader for likestilling fra 2011 2013 Formålet har vært å prøve ut nye metoder og satse for å oppnå bedre resultater Ambassadene i Addis Abeba Kampala Kathmandu Lilongwe Luanda og Maputo har deltatt Norad har vært sekretariat for satsningen Bakgrunnen for initiativet var evalueringen av Kvinnestrategien 1997 2005 og midtveisgjennomgangen av Handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling 2007 2009 forlenget til 2013 som viste at høye politiske ambisjoner ofte blir vannet ut og ikke kommer til handling Det ble blant annet påpekt at

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/menneskerettigheter/kvinner-og-likestilling/aktuelt-om-likestilling/likestilling-i-utviklingssamarbeid-fra-ord-til-handling (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Ny handlingsplan skal styrke kvinners r... - norad.no
  norsk utviklingspolitikk nås Fagdirektør Bjørg Skotnes i Norad mener handlingsplanen vil styrke større deler av systemet til å oppnå de resultatene Norge ønsker når vi jobber for kvinners rettigheter og likestilling For det første innføres det nå mer systematikk i gjennomføringen av likestillingspolitikken Det skal lages forpliktende planer for integrering av likestillingsdimensjonen i de store politiske satsingene Arbeidsprosessene får større krav blant annet understrekes det at alle saker som skal legges frem for politisk ledelse skal ha vurdert likestilling Handlingsplanen har definert konkrete mål som det skal rapporteres årlig på Dette vil gjøre det mulig å se om en faktisk oppnår det en ønsker eller om innsatsene bør gjøres annerledes sier Skotnes Fagdirektør Bjørg Skotnes i Norad mener handlingsplanen vil styrke større deler av systemet til å oppnå de resultatene Norge ønsker når vi jobber for kvinners rettigheter og likestilling For det andre dekker planen nå både utenriks og utviklingspolitikken Dermed kobles bistandsvirkemidler og diplomatisk arbeid slik at de forsterker hverandre samtidig som utenrikspolitikken generelt skal ha gjennomgående fokus på likestilling Dette har vi erfart kan gi bedre resultater Et eksempel kjenner vi fra energisektoren hvor de konkrete landinnsatsene som nå i større grad også møter kvinners engeribehov styrkes av at Norge i globale forhandlinger så tydelig legger vekt på kjønnsdimensjonen i energipolitikken sier Skotnes I tillegg til å styrke integrering av likestilling i store politiske satsinger videreføres de tematiske satsingene på kvinner fred og sikkerhet seksuell og reproduktiv helse og rettigheter vold mot kvinner og kvinners politiske og økonomiske deltakelse Betydelig press mot kvinners rettigheter internasjonalt Selv om det kjempes for likestilling verden over er det fortsatt et betydelig press mot kvinners rettigheter internasjonalt Alt for mange jenter og kvinner blir diskriminert får helseskade har ikke kontroll over egen kropp og seksualitet kan ikke forsørge seg selv og sin

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/menneskerettigheter/kvinner-og-likestilling/aktuelt-om-likestilling/ny-handlingsplan-skal-styrke-kvinners-rettigheter-og-likestilling (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Likestilling og kvinners rettigheter - norad.no
  har forpliktet seg til Det er anslått at 1 3 milliarder mennesker lever i absolutt fattigdom De globale krisene både innen økonomi og klima kan forverre situasjonen i årene som kommer På grunn av kvinnediskriminering rammes nå jenter og kvinner hardest Kvinners kontroll over egen kropp og eget liv mulighet til å legge premissene for samfunnsutviklingen og ha like økonomiske og politiske rettigheter som menn er sentralt for å få til utvikling Likestilling er ikke bare et gode i seg selv men det har også stor betydning for utviklingen i et land Studier viser at satsing på kvinner og jenter i utviklingssamarbeidet vil gagne hele samfunnet sosialt og økonomisk Les mer i World Development report 2012 Utfordringer Kvinne lager mat på Madagaskar Foto Bodil Maal Norad Utfordringene er mange På verdensbasis er kvinner i flertall blant de fattigste fordi de diskrimineres i utdanning og arbeidsliv og dermed ikke sees som en viktig del av et lands ressurser De møter større hindringer enn menn i å få tilgang til kreditt drive entreprenørskap motta arv ha eierrettigheter til jord tilgang til innsatsfaktorer i jordbruk og fiske Kvinner har større arbeidsbyrder enn menn fordi de gjør hoveddelen av det ubetalte omsorgsarbeidet I politikken er menn overrepresentert og utgjør om lag 80 av parlamentarikerne i verden En rekke land reserverer seg mot FNs Kvinnekonvensjonen sitt pålegg om like rettigheter for kvinner 30 land gir ikke like rettigheter i ekteskapet 20 land nekter kvinner lik rett til statsborgerskap og 7 land gir ikke kvinner samme rett som menn til å velge bosted Her er en oversikt over hvilke land som har undertegnet Kvinnekonvensjonen Kvinner utsettes for partnervold som går ustraffet i mange land Tre millioner jenter i Afrika står i fare for å bli kjønnslemlestet hvert år Det må legges vekt på forebygging og helsemessig

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/menneskerettigheter/kvinner-og-likestilling/kvinners-rettigheter-og-likestilling (2014-09-27)
  Open archived version from archive •