archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Review of Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) Projects in Eritrea - norad.no
  too early to draw any conclusions about the work in the field Interesting Findings During the first phase of the programme a baseline survey has been undertaken facilitators have been trained and IEC materials developed At the time of the review twelve anti FGM C committees had been established and a total of 88 persons had been trained Since January 2007 the anti FGM C campaign committees have organised various kinds of meetings and gatherings in all the 12 sub zobas A separate mass media campaign in the national radio has been broadcasted Few young people were observed at the village meetings visited This is a challenge in view of their importance as a target group Efforts to target circumcisers with micro credit in order to provide them with alternative livelihoods have had mixed results Thus this type of intervention should be tested out and handled with caution While the UNFPA NUEW programme document acknowledges that the health approach to combating FGM C is too narrow the gender and human rights approach has not been given a sufficiently high priority during training and dialogue meetings Not least in order to utilise resources in the most efficient way parallel vertical interventions on HIV prevention FGM C and gender issues should be avoided Instead an integrated multi disciplinary and community based approach should be followed This is not sufficiently reflected in the programme document and efforts to work across ministerial boarders should be given particular emphasis While the capacity within UNFPA and NUEW to follow up the project seems to be sufficient a further extension to other areas would require more staff at the head quarter of NUEW It should be explored how UNFPA could contribute to capacity strengthening on i e gender issues HIV prevention reproductive health and rights and a

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/publikasjoner/norads-samlede-rapporter/publikasjon?key=109724 (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Eliminating female genital mutilation - norad.no
  society and communities to uphold the rights of girls and women It also calls on those bodies and communities to develop strengthen and support specific and concrete actions directed towards ending female genital mutilation However despite some successes the overall rate of decline in the prevalence of female genital mutilation has been slow It is therefore a global imperative to strengthen work for the elimination of this practice which is essential for the achievement of many of the Millennium Development Goals Tweet Rapporten er kun elektronisk og kan ikke bestilles på papir Dine bestillinger Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater Norges resultatfokus Norads kvalitetssikring Håndbøker Hva er et resultat Norads resultatrapporter Publikasjoner Evaluering Om evaluering Kommende evalueringer Rapporter

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/publikasjoner/publikasjon?key=138894 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Handlingsplan mot kjønnslemlestelse : handlingsplan 2008-2011 - norad.no
  målrettet arbeid med fokus på forebygging og holdningsendring Alle må gjøre et krafttak og samarbeidet mellom berørte grupper og fagmiljøer må styrkes Å hindre overgrepene er det langsiktige målet Samtidig må jenter og kvinner som har vært utsatt for kjønnslemlestelse få relevant og god behandling Handlingsplanen understreker dette Gjennom handlingsplanen skal arbeidet mot kjønnslemlestelse forankres enda tydeligere hos nasjonale regionale og kommunale myndigheter Det er ønskelig med tett samarbeid mellom myndighetene og berørte grupper Det skal derfor opprettes en nasjonal rådgivningsgruppe som ledd i dette samarbeidet Handlingsplanen er utarbeidet i et samarbeid mellom syv departementer Barne og likestillingsdepartementet koordinerer innsatsen mot kjønnslemlestelse Tweet Handlingsplan mot kjønnslemlestelse handlingsplan 2008 2011 Bestill Gratis Dine bestillinger Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/publikasjoner/publikasjon?key=109770 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Lokalsamfunn i Indonesia sikrer eiendom... - norad.no
  til at landsbyene selv eier og forvalter skogen ble utstedt av skogdepartementet i mars 2013 etter en lang og kronglete prosess Samdhanas partnerorganisasjoner satte i gang kartleggingen av regnskogen rundt utvalgte landsbyer i Riau provinsen i 2009 men det ble besluttet å fokusere det videre arbeidet i de to landsbyene Segamai og Serapung En søknad om landrettigheter til et samlet areal på 130 km2 ble sendt til de lokale myndighetene som deretter skrev en anbefaling til skogdepartementet om at 40 km2 kunne overføres til landsbyene Grunnen til at det anbefalte arealet ble redusert er ikke kjent men et privat selskap søkte om konsesjon i det samme området Departementet verifiserte skogarealene i juli 2011 men deretter stanset prosessen opp frem til august 2012 da landsbylederne fra Serapung og Segamai deltok i et møte med skogministeren i hovedstaden Jakarta I dette møtet kunngjorde ministeren at de to landsbyene ville få innvilget søknaden Serapung og Segamai er dermed de to første landsbyene i Riau provinsen som har sikret landrettighetene til deler av sine tradisjonelle skogsområder På bakgrunn av dette gjennombruddet jobber Samdhana videre med flere landsbyer i Riau provinsen og andre steder i Indonesia for å bidra til at lokalsamfunn sikrer landrettigheter til regnskogen I provinsen Central Kalimantan utføres det en kartlegging av regnskogen rundt landsbyen Aruk i området til urfolksgruppen dayak Guvernøren i provinsen har gitt tillatelse til at lokale ledere kan utstede skjøter til tradisjonelle landeiere både privatpersoner og landsbyer Arbeidet med landrettigheter har fått en ny giv etter at Indonesia utarbeidet en nasjonal REDD strategi der urfolks rettigheter og prinsippet om medbestemmelse og informert samtykke blir anerkjent Formalisering av lokale landrettigheter er viktig for å styrke lokalsamfunnenes posisjon ovenfor plantasjeindustrien og gruveselskaper men også for å sikre at bevaringstiltak og REDD prosjekter blir planlagt og gjennomført på en rettferdig og bærekraftig måte Den nasjonale REDD strategien er et av resultatene fra samarbeidsavtalen mellom Norge og Indonesia om reduksjon av utslipp fra avskoging Etter en langvarig innsats fra Samdhanas samarbeidspartner AMAN vedtok grunnlovsdomstolen i Indonesia i 2013 at staten ikke har eiendomsretten til skogsarealer der lokalsamfunnene har tradisjonelle rettigheter Dette vedtaket kan vise seg å bli et gjennombrudd i arbeidet med å styrke landrettighetene til urfolk og andre lokalsamfunn i Indonesia Det anslås at opptil 33 000 landsbyer og 40 millioner mennesker kan omfattes av denne dommen AMAN har også fått støtte til arbeidet med dommen fra Regnskogsfondet og Tebtebba som også er organisasjoner som Norad støtter Disse har altså gitt faglig støtte til AMAN innenfor ulike spesialområder i rettsprosessen og denne synergieffekten har bidratt til vedtaket Lærdommer Kartlegging er et skritt på veien til bærekraftig skogforvaltning REDD REDD REDD står for Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Altså å redusere utslipp fra avskoging og skogforringelse Ved klimaforhandlingene i Cancun i 2010 ble landene enige om å minske utslippene knyttet til avskoging og det ble lagt til flere punkter i avtalen som fikk navnet REDD Pluss tegnet står for bærekraftig skogforvaltning økning av skogens karbonfangst og vern av skog og

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/lokalsamfunn-i-indonesia-sikrer-eiendomsretten-til-skogen (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Spedbarnsdødeligheten synker, men ikke ... - norad.no
  direkte kan tilskrives norsk støtte Resultater Spedbarnsdødeligheten er redusert men målet om to tredelers nedgang i barnedødelighet vil ikke nås globalt Gjennom felles innsats av myndigheter i utviklingsland givere og ulike bistandsaktører har barnedødeligheten gått ned fra 80 i 2000 til 48 per 1000 levendefødte i 2012 Spedbarnsdødeligheten er redusert fra 56 til 35 per 1000 levendefødte i samme periode Tilgangen til kvalifisert fødselshjelp globalt økte fra 55 til 65 prosent mellom 1990 og 2010 Det gjenstår likevel store utfordringer Da det kun var 1000 dager igjen før sluttdato for tusenårsmålene i 2015 var det klart at en rekke land ikke vil klare å nå målet om å redusere dødeligheten for barn under fem år med to tredeler Tallene sammenlignes med situasjonen i 1990 som er det året som fremgang på tusenårsmålene regnes i forhold til Bangladesh Etiopia Liberia Malawi Nepal Tanzania og Øst Timor er eksempler på land som hadde høy barnedødelighet i 2000 og som allerede har nådd tusenårsmålet Spedbarnsdødeligheten i disse landene gikk ned med mellom 61 og 67 prosent mellom 1990 og 2012 Årsakene er sammensatte Ikke minst skyldes dette målrette innsats fra myndighetene om å øke vaksinasjonsdekningen og amming samt å tilby fødselshjelp for mor og barn der bruken av livreddende medisiner og utstyr har stått sentralt Internasjonal bistand har bidratt til gjennomføringen av disse tiltakene I Afghanistan er spedbarnsdødeligheten redusert fra 120 per 1000 levendefødte i 1990 til 71 i 2012 En stor andel av denne forbedringen er takket være internasjonal bistand som utgjør 80 prosent av helsebudsjettet En rekke nasjonale og internasjonale sivilsamfunnsorganisasjoner har fordelt ansvar for tjenestelevering Norske bidrag til styrking av tjenestelevering gjennom Verdensbanken og utdanning av jordmødre gjennom Afghanistan komitéen er med på dette Spedbarnsdødeligheten i Tanzania er i perioden 1999 2012 redusert med litt over 60 prosent fra 101 til 38 per 1000 levendefødte Norge og andre givere har bidratt til dette gjennom stat til stat bistand støtte gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner multilaterale organisasjoner og globale fond Samarbeid mellom statsledere har vært en viktig drivkraft for å få til dette og engasjementet til Tanzanias president har vært avgjørende for landets egen satsing og utvikling Mens barne og spedbarnsdødeligheten på verdensbasis er nær halvert er nyfødtdødeligheten kun redusert fra 31 til 23 per 1000 levendefødte siden 2000 Hvert år dør fremdeles 2 8 millioner barn før de fyller fire uker av årsaker som kan forebygges gjennom god fødsels og nyfødthjelp Tilgang til livsviktige medisiner og utstyr er også forebyggende WHO påpeker at spedbarn og især nyfødte må prioriteres hvis målet om å bekjempe barnedødelighet skal nås Lærdommer Behov for økt og mer effektiv satsing på nyfødthelse Reduksjonen i dødelighet har vært størst blant barn mellom to og fem år Dette skyldes hovedsakelig suksessrike tiltak som vaksinasjon tilskudd av høydose vitamin A kapsler og forebygging av malaria Mens lungebetennelse diaré og malaria hos barn kan forebygges og behandles med enkle og billige midler er det dyrere og tar lengre tid å forebygge dødsfall blant nyfødte Til dette trengs det kvalifisert fødselshjelp som lege

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/spedbarnsd%C3%B8deligheten-synker-men-ikke-raskt-nok-til-%C3%A5-n%C3%A5-tusen%C3%A5rsm%C3%A5let (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Barn med nedsatt funksjonsevne inkluder... - norad.no
  og deres familier inkluderes i samfunnet og får tilgang til sosiale tjenester Misjonsalliansen har i samarbeid med vietnamesiske myndigheter omgjort en spesialskole i Vinh Long provinsen til et ressurssenter for hele provinsen Senteret har ansvar for å formidle kunnskap til lærere foreldre og utdanningsdepartementet I tillegg tilbys det tiltak for barn under skolealder Tiltak i førskolealder er viktig for at barna skal utvikle ferdigheter innen språk bevegelse og samhandling I tillegg bidrar tiltak for denne aldersgruppen også til å skape et inkluderende samfunn preget av bevissthet omkring rettighetene til barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier Resultater 85 prosent av barna med nedsatt funksjonsevne ble inkludert i skolen i testprovinsen I 2012 deltok 145 barn i førskolealder med nedsatt funksjonsevne på aktiviteter i regi av ressurssenteret Dette var en økning fra 20 barn i 2007 Her tilegner barna seg kunnskap som er til nytte når de senere begynner på ordinær skole For eksempel har blinde barn fått opplæring i blindeskrift og barn med autisme har lært ulike sosiale ferdigheter for å kunne fungere i en vanlig skolehverdag Barna har vist tydelig fremgang i ferdigheter innen kommunikasjon bevegelse og evne til samhandling med andre I 2012 var 1 309 barn med nedsatt funksjonsevne inkludert i ordinære skoler i Vinh Long provinsen noe som utgjør 85 prosent av alle registrerte barn i skolealder som har nedsatt funksjonsevne Dette var en økning fra 198 i 2007 Denne gruppen barn har blitt inkludert i de ordinære skolene i provinsen og har fått nye klassekamerater og venner Lærerne har fått kunnskap og erfaring i å tilpasse læringsmetodene og pensum til hvert enkelt barn slik at alle skal kunne ta del i undervisningen og ha et læringsutbytte Ved feltbesøk har det blitt observert at barn med nedsatt funksjonsevne får delta i undervisningen og på linje med andre barn lært å lese skrive løse matematiske problemer og tilegne seg sosiale ferdigheter Det er også en stor utvikling selvfølelsen og tryggheten hos barna Holdningsendringen i lokalbefolkningen har i tillegg gitt barn med nedsatt funksjonsevne tilgang til helsetjenester og sosiale aktiviteter Prosjektet ble faset ut i 2012 og inkluderende utdanning i provinsen videreføres nå av myndighetene Åtte år etter at prosjektet startet har Vinh Long provinsen blitt den første provinsen i Vietnam som har gjennomført inkluderende utdanning i hele provinsen og er nå en foregangsprovins for resten av landet Lærdommer Samhandling mellom myndigheter skole og foreldre er viktig Holdningsendringer og økt kunnskap om barn med nedsatt funksjonsevne har ført til at myndigheter lærere og foreldre har fått tro på at det er mulig å tilby utdanning til denne gruppen i ordinær skole og bidratt til et mer inkluderende miljø i hjemmet på skolen og i samfunnet for øvrig Tilrettelegging fra lokale myndigheter skoleledelsen lærere foreldre og lokalsamfunnene har vært avgjørende for å gi barn med nedsatt funksjonsevne tilgang til skole og utdanning I alle disse prosessene har ressurssenteret spilt en sentral og avgjørende rolle Kilder Skriv ut Evaluering av Misjonsalliansens prosjekt forfattere Nguyen Nguyen Hu Trang Tu Ngoc Chau

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/barn-med-nedsatt-funksjonsevne-inkludert-i-skolen-i-vietnam (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Beskyttelse av isolerte indianergrupper... - norad.no
  begymret for at gullutvinningen i området ikke lar seg stoppe før urbefolkninges livsgrunnlag trues Foto Ken Opprann Resultater Lovgivningen og kontrollen har blitt bedre Det har blitt økt kontroll med vernede områder og ulovlig virksomhet i disse områdene er redusert I ett av leveområdene til isolerte urfolksgrupper har Regnskogfondets samarbeidspartnere og lokalbefolkningen opprettet kontrollposter Dette har skjedd som resultat av opplysningsvirksomhet og støtte fra programmet Kontrollpostene har stengt tre av de viktigste elvesystemene Det er nå ingen ulovlig tømmerhogst i den delen av området som disse elvene gir tilgang til Til sammenlikning ble det dokumentert at inntil 2000 tømmerhoggere drev ulovlig hogst i området i 2004 og det var voldelige sammenstøt mellom dem og urbefolkningen Det mangler en kontrollpost i ett siste elvesystem før hele området på 55 000 km² er beskyttet Denne kontrollposten er under planlegging To oljekonsesjoner som overlappet deler av området har blitt trukket tilbake som følge av Regnskogfondets arbeid Programmet har oppnådd liknende resultater i andre områder av Peru Dette inkluderer beskyttelse av menneskeliv kulturer og biologisk mangfold Gjennom urfolksorganisasjonenes arbeid har isolerte gruppers rettigheter blitt anerkjent En gjennomgang fra 2009 viser at programmet har bidratt til økt dekning av temaet i peruanske medier at temaet har blitt innlemmet i læreplaner ved universiteter at sivilombudsmannen har rapportert om isolerte grupper og at det er økt bevissthet om isolerte gruppers rettigheter i nasjonalforsamlingen I 2006 fikk Peru en nasjonal lov som forbyr uautoriserte forsøk på å kontakte isolerte urfolk To fylkeslover fra 2009 og 2011 sier at det er i myndighetenes interesse å beskytte de isolerte indianerne Helsedepartementet anerkjenner nå at den mest forsvarlige helsestrategien ovenfor isolerte urfolk er å unngå all kontakt Til nå har myndighetene kun opprettet én kontrollpost og denne fungerer ifølge Regnskogfondet ikke effektivt Etter etableringen av loven om beskyttede reservater i 2009

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/beskyttelse-av-isolerte-indianergrupper-i-peruansk-amazonas-har-blitt-lovfestet (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Eiendomsrettigheter har bevart skog og ... - norad.no
  millioner hektar skog Reformen gjorde at samfunn kunne fordele landrettigheter internt og selv bestemme om områder skulle drives som allmenning eller fordeles på mindre grupper eller individer Endringene ledet til økt handel med tømmer og andre skogprodukter og økte i gjennomsnitt inntektene til lokalbefolkningen med ti prosent Samtidig har det beplantede området gjennomsnittlig økt med 150 prosent Disse resultatene var ikke kjent før RRI ved hjelp av kinesiske akademikere dokumenterte dem i 2009 og har ifølge evalueringen vært viktige insentiver for å opprettholde og utvide reformen I 2011 avslørte en av partnerne i RRI Forest Peoples Programme FPP at lokalbefolkningen i flere skogområder i Indonesia ble tvangsforflyttet og gjort hjemløse av et palmeoljeselskap Siden selskapet hadde fått støtte fra Verdensbanken fikk FPP banken til å mekle i saken Dette ledet til at skog ble tilbakeført til lokalbefolkningen i to områder og at videre mekling fortsetter for ett område til Verdensbanken utførte dessuten etter press fra blant andre RRI en gjennomgang som ledet til at banken frøs all støtte til palmeoljeselskaper mens et nytt rammeverk kom på plass Det nye rammeverket krever at selskaper respekterer lokale landrettigheter inkludert sedvanerett RRI brukte de nye reglene til å klage inn planene til et annet palmeoljeselskap som hadde begynt hogst av 200 000 hektar skog i Liberia Resultatet ble at selskapet måtte avbryte hogsten og innlede forhandlinger med lokalbefolkningen for å løse tvister om landrettigheter Lærdommer Påvirkningsarbeid krever partnerskap og tilpasning til hver enkelt situasjon Landreformen i Kina viser at med lokalt eierskap kan både handel med skogprodukter og tilvekst av skog skje samtidig Økte rettigheter gjør at skogen beskyttes som en viktig ressurs I Kina støttet RRI statens pågående arbeid og skapte insentiver til å opprettholde og gjennomføre reformene I Indonesia lyktes RRI med sin påvirkning gjennom å engasjere en viktig finansinstitusjon Verdensbanken

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/eiendomsrettigheter-har-bevart-skog-og-bedret-livsgrunnlag (2014-09-27)
  Open archived version from archive