archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Skatt for utvikling - norad.no
  skatt er en nøkkel for å få til begge deler For å bekjempe fattigdom må vi ha økonomisk vekst store investeringer og ikke minst flere jobber i fattige land Varig og effektiv utvikling krever også et bredt tilbud av velferdstjenester som utdanning helsetilbud og infrastruktur Dette koster penger og bistand vil aldri kunne dekke hele behovet Bedre systemer for skatt kan gi fattige stater større og varige inntekter som finansierer velferdssamfunn Skattesystemer kan bidra til mer rettferdig fordeling av penger og makt noe som igjen vil kunne styrke den økonomiske veksten på lang sikt Slik kan Skatt for Utvikling bidra til en god sirkel for utvikling Tweet Skatt for utvikling Bestill Gratis Dine bestillinger Relaterte artikler Programmet Skatt for utvikling oppsummerer norsk skattebistand i ny rapport Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/publikasjoner/norads-rapportserie/publikasjon?key=396276 (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Programmet «Skatt for utvikling» oppsum... - norad.no
  11 2012 Skriv ut Tweet Norads direktør Villa Kulild og skattedirektør Berlin Msiska ved Zambias skatteadministrasjon I Norge utgjør skatteinntektene 43 prosent av brutto nasjonalprodukt BNP For land i Afrika sør for Sahara er andelen kun 14 prosent Lavinntektsland kan nødvendigvis ikke ha samme skattenivå som høyinntekstland men det er likevel et stort potensial for økte skatteinntekter i disse landene sier seniorrådgiver Tanja Ustvedt i Norad Økte skatteinntekter fra både bedrifter og privatpersoner vil kunne bidra til å finansiere fellesgoder som helse utdanning og infrastruktur i utviklingsland På lang sikt vil inntektene også gjøre landene mindre avhengige av bistand Tanja Ustvedt mener det er et fortrinn at skatt for utvikling programmet jobber med skatt fra flere vinkler som supplerer hverandre Både gjennom styrking av skattemyndigheter i utviklingslandene gjennom multinasjonalt samarbeid forskning og formidling av kunnskap og via støtte til sivilt samfunn Hovedvekten av programmet går til styrking av skattemyndigheter i utviklingsland Det er spesielt landene Mosambik Zambia og Tanzania som er omfattet av programmet Skatt for utvikling har videreført det arbeidet som allerede var i gang i disse tre landene Dette skjer først og fremst gjennom institusjonssamarbeid Her er det norske skattedirektoratet sentralt Kjernen i samarbeidet er kapasitetsbygging For eksempel ved at medarbeidere fra den norske skatteetaten deltar sammen med sine zambiske kolleger på skatterevisjoner forteller Tanja Ustvedt Tweet Relaterte artikler Skatt for utvikling Relaterte publikasjoner Skatt for utvikling Tax for Development Kontakter Ustvedt Tanja Seniorrådgiver Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/%C3%B8konomisk-utvikling-og-offentlig-forvaltning/skatt-for-utvikling/nytt-og-nyttig/programmet-skatt-for-utvikling-oppsummerer-norsk-skattebistand-i-ny-rapport (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Beskatning av naturressurser på agendaen - norad.no
  at de driver ulike veldedige prosjekter slo Kulild fast Hun poengterte at det også er viktig å føre en politikk som gjør at totalen som skal deles mellom staten og selskapene er størst mulig Dette krever en langsiktig og helhetlig tilnærming til ressursforvaltningen Det norske skattedirektoratet samarbeider med skatteadministrasjonen i Tanzania Mosambik og Zambia gjennom Skatt for Utviklingsprogrammet for å øke kapasiteten særlig innen skatterevisjon Den norske lærdommen er særlig relevant for Tanzania og Mosambik som nylig gjorde store olje og gassfunn Men erfaringene fra Sør Afrika og Botswana ble også løftet fram på seminaret fordi disse landene representerer ulike modeller for forvaltning og beskatning av naturressurser Multinasjonale selskaper og skattebetalerkultur Paneldebatt med deltagere på skatteseminar i Zambias hovedstad Lusaka En gjennomgående utfordring både i Zambia Tanzania og Mosambik er mangel på kapasitet hos skattemyndighetene til å kontrollere de multinasjonale selskapene som operere i landene sa skattedirektør Berlin Msiska ved Zambias skatteadministrasjon Det internasjonale pengefondet IMF og konsulentselskapet Econ Pöyry kom med innspill til hvordan system for beskatning av naturressurser bør se ut i land med lite kapasitet i skatteadministrasjonen Frian Aarsnes fra Econ Pöyry varslet om at de store utfordringene for skatteadministrasjoner i årene framover vil være knyttet til derivathandel og hedging Seminaret ble avrundet med utgangspunkt i en rapport om skattebetalerkultur i Mosambik Tanzania og Zambia utført av Chr Michelsens Institutt på oppdrag fra Skatt for Utvikling Diskusjonen dreide rundt hvilke tiltak som kan øke skattebetalerkulturen i disse landene Et stort problem som motvirker skattemoral blant vanlige skattebetaler er den utbredte kulturen med å gi skatteinsentiver i form av skatteunntak og skatteutsettelser for å lokke selskaper til å investere i landene fortalte professor Odd Helge Fjeldstad da han presenterte rapporten Når de store selskapene ikke betaler skatt føler ikke mannen i gata at han trenger å gjøre det

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/%C3%B8konomisk-utvikling-og-offentlig-forvaltning/skatt-for-utvikling/nytt-og-nyttig/beskatning-av-naturressurser-p%C3%A5-agendaen (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Stor interesse for norsk petroleumsbeskatning - norad.no
  inntekter fra oljevirksomheten veies opp mot mer langsiktige Hvilken betydning har kapasiteten hos myndighetene til blant annet å kontrollere kostnader for valg av modell En ny olje og gassnasjon Mosambik har betydelige gassreserver og potensialet for nye funn er stort Landet ligger an til å kunne bli en av verdens ti største eksportører av flytende gass I tillegg til å eksportere gassen har Mosambik mulighet til å utvikle et nasjonalt gassmarked med positive ringvirkninger på arbeidsplasser og økonomisk vekst For at landet skal få fullt utbytte av de store naturressursene er det imidlertid viktig at de har et godt system for å beskatte de internasjonale selskapene som etablerer seg Samarbeidet mellom skatteetatene Den mosambikiske toll og skatteetaten AT og den norske skatteetaten har allerede samarbeidet i ett år Institusjonssamarbeidet er en del av programmet Skatt for utvikling som ble lansert av Statssekretær Ingrid Fiskaa i mars 2011 Samarbeidet bygger på at kollegaer fra de to etatene jobber sammen om praktiske oppgaver Dette er noe annet enn det som ofte skjer i bistanden der utenlandske eksperter kommer inn og forteller hvordan ting bør gjøres Gode resultater Resultatene fra samarbeidet så langt er gode Den første felles skatterevisjonen av et petroleumsselskap førte til et større krav om restskatt Samarbeidet har også gitt den mosambikiske partneren en bedre forståelse av de utfordringene som utviklingen av landets rike gassressurser vil gi for skatteinnkrevingen Den norske ambassaden i Maputo samarbeider tett med andre sentrale partnere som IMF Verdensbanken og ikke minst flergiverfondet Tax Common Fund som støtter opplæringsprogrammet til AT En viktig del av arbeidet er å sikre en bred skattebase og en velfungerende skatteetat Når det gjelder skattepolitikk er ambassaden tyngst inne på petroleumsbeskatning gjennom Olje for Utvikling Ambassaden har tatt initiativ til å etablere en Task Force for Extractive Industries for å koordinere

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/%C3%B8konomisk-utvikling-og-offentlig-forvaltning/skatt-for-utvikling/nytt-og-nyttig/stor-interesse-for-norsk-petroleumsbeskatning (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Seminar med afrikanske skatteetater - norad.no
  Sør Afrika og Norge African Tax Administrations Forum ATAF CMI ambassadene i de tre landene og sekretariatet for Skatt for Utvikling i Norad Seminaret er en del av programmet Skatt for Utvikling Hovedformålet med seminaret var å bidra til tettere dialog og samarbeid om felles utfordringer i arbeidet med å bygge opp skattesystem i Mosambik Tanzania og Zambia Her kan du laste ned presentasjonene fra seminaret Felles utfordringer De tematiske presentasjonene og de påfølgende diskusjonene ga tydelig uttrykk for at skatteadministrasjonene i de tre landene står overfor en rekke felles utfordringer og har mye å lære av hverandre Det var stor interesse både for økt samarbeid landene i mellom og for assistanse fra Norge og det norske skattedirektoratet til kapasitetsutvikling særlig innenfor skattlegging av uformell sektor internprising informasjonsutveksling og bokettersyn av multinasjonale selskaper og store skattebetalere Grunnlaget for et godt samarbeid er nå styrket sier seniorrådgiver Tanja Ustvedt i avdeling for bistandsstrategi og utviklingsøkonomi i Norad Følges opp I arbeidet videre blir det viktig å ta innover seg momentene som kom fram under seminaret særlig i forhold til videre kapasitetsutvikling i de tre landene Skatt for Utvikling ønsker i tiden fremover særlig å videreutvikle samarbeidet med den regionale organisasjonen ATAF og trekke på deres kompetanse Det legges opp til et oppfølgingsseminar i samarbeid med African Tax Administration Forum ATAF og med deltakelse fra skatteadministrasjonene i de tre landene om et års tid Tweet Relaterte filer Final Report Maputo Workshop 120511 pdf Kontakter Ustvedt Tanja Seniorrådgiver Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/%C3%B8konomisk-utvikling-og-offentlig-forvaltning/skatt-for-utvikling/nytt-og-nyttig/seminar-med-afrikanske-skatteetater (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Fattigdomskonferansen 2010: Skatt og ut... - norad.no
  Ghana Social contract or social punishment Rebecca Dottey Policy and Programmes Manager Christian Aid Ghana Role of Taxation in State building and Good governance The Rwandan experience Mary Baine Commissioner General Rwanda Revenue Authority Mining taxation and development in Africa The case of Zambia Olav Lundstøl First Secretary The Norwegian Embassy in Tanzania Resource taxation and revenue generation in developing countries Petter Nore Director Energy Department Norad Om konferansen Flere av landene med lave skatteinntekter er fortsatt avhengige av bistand etter tiår med store finansielle overføringer Betyr det at bistand virker som en sovepute for myndighetene Fører bistanden til økt bistandsavhengighet og dårligere styresett fordi politikerne ikke trenger å utvikle gode skattesystemer Er det mulig å argumentere for norsk skattefinansieret bistand hvis ikke lederne i utviklingslandene viser vilje til økt skatteinnkreving lokalt Hvordan har noen land sør for Sahara lykkes med å innføre bedre skattesystemer Hva kan Norge og andre givere gjøre for å bidra til bedre skattesystemer i fattige land Dette er spørsmål vi ønsker å sette søkelys på med årets fattigdomskonferanse Professor Paul Collier fra Oxford University er hovedtaler på konferansen I tillegg blir det innledninger diskusjonsgrupper og intervjuer med Miljø og utviklingsminister Erik Solheim Statssekretær Ingrid Fiskaa Rwandas skattedirektør Mary Baine Seniorforsker Odd Helge Fjeldstad Christian Michelsens Institutt Policy and Programme Manager Rebecca Dottey Christian Aid Ghana Direktør John Christensen internasjonalt sekretariat Tax Justice Network Landøkonom Olav Lundstøl Den norske ambassaden i Tanzania Avdelingsdirektør Petter Nore Norad Tweet Video Fattigdoms konferansen 2010 Se igjen konferansen om skatt og utvikling som ble avholdt fredag 15 oktober 2010 Les også Hvorfor er skatt viktig for utvikling i fattige land Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/norad-konferansen-2013/norad-konferansen-2012/norad-konferansen-2011/fattigdomskonferansen-2010-skatt-og-utvikling (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Konferanse om naturressurser og skatt - norad.no
  Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/%C3%B8konomisk-utvikling-og-offentlig-forvaltning/skatt-for-utvikling/nytt-og-nyttig/konferanse-om-naturressurser-og-skatt (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Støtte til partnersøk - norad.no
  ved tilføring av finansielle ressurser og teknologi Samarbeidet skal være langsiktig og innebære overføring av kapital kunnskap kompetanse og eller teknologi fra Norge til partnerlandene Norske bedrifter som godkjennes kan få rådgivning mhp markedsinformasjon partnersøk og økonomisk støtte til besøksreise Dersom BMMP resulterer i grunnlag for forpliktende samarbeid og mulighet for langsiktig investering er det mulig å søke om støtte til forstudier opplæring etc over ordningen Søknadsbasert støtte til næringslivet Klikk på lenkene for å finne mer informasjon om hvordan du kan delta i partnersøk Innovasjon Norge Advance Business Partner Se hvordan norske bedrifter samarbeider med bedrifter i Vietnam Gjennom BMMP bidrar Norad med støtte til norske bedrifter som vurderer å investere i og etablere samarbeid med bedrifter i eksempelvis Vietnam Tweet Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tilskudd/s%C3%B8k-st%C3%B8tte/n%C3%A6ringsliv/s%C3%B8knadsbasert-st%C3%B8tte/st%C3%B8tte-til-partners%C3%B8k (2014-09-27)
  Open archived version from archive