archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Næringsliv skaper utvikling - Hva norske myndigheter gjør for å fremme private investeringer i utviklingsland - norad.no
  samlede rapporter Gjennomganger fra organisasjoner Næringsliv skaper utvikling Hva norske myndigheter gjør for å fremme private investeringer i utviklingsland Publisert Februar 2012 Utført av Utenriksdepartementet Sider 34 ISBN 978 82 7177 8835 Emneord Næringsutvikling Næringsliv skaper utvikling Hva norske myndigheter gjør for å fremme private investeringer i utviklingsland pdf Oppsummering Tweet Rapporten er kun elektronisk og kan ikke bestilles på papir Dine bestillinger Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater Norges resultatfokus Norads kvalitetssikring Håndbøker Hva er et resultat Norads resultatrapporter Publikasjoner Evaluering Om evaluering Kommende evalueringer Rapporter Aktuelt Evalueringsavdelingen Kontakt oss Aktuelt Nyheter Arrangementskalender Presse Postjournal Varslingstjeneste Anbud Spørsmål og svar RSS Ekspertkommentaren Grafisk profil Norad konferansen 2013 Filmer Følg oss Følg oss på Twitter Finn oss på

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/publikasjoner/publikasjon?key=390130 (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Virker mikrofinans? - norad.no
  denne prosessen skaper i tillegg jobber og profitt Fra dette perspektivet kan en si at mikrofinans har vært en suksess i forhold til å bygge institusjoner og en industri som konkurrerer og dekker behovene til de fattige med innovative produkter samtidig som det skapes jobber og har en generell positiv effekt for samfunnsøkonomien I noen områder er imidlertid markedet mettet og dette understreker behovet for å ha beste praksiser standarder kredittbyråer osv Basert på David Roodman forfatter av boken Due Diligence An impertinent inquiry into microfinance Det er klart at mikrofinans ikke er løsningen på alle hindringene som fattige entreprenører står overfor Noen hindringer er også relatert til entreprenørenes individuelle karakteristikker herunder ferdigheter og kunnskap om forretningsdrift Det har de senere år blitt iverksatt programmer som tar sikte på å gi mikrofinansklienter trening i entreprenørskap og forretningsdrift Parallelt er det også igangsatt forskningsprosjekter bl a ved NHH i Bergen som ser på de ulike effektene slike opplæringsprogram har i kombinasjon med mikrofinans Flere og flere mikrofinansinstitusjoner opererer i tillegg med utvidede modeller som tilbyr opplæring innenfor forretningsdrift økonomi helse husdyrhold ernæring osv i tillegg til mikrofinanstjenester Kommersialisering og konkurranse Mikrofinans preges i dag av en økende grad av kommersialisering og høyere konkurranse i enkelte urbane områder Et økt antall aktører med ulik lånepraksis har kommet til og berørte land har varierende grad av myndighetskontroll og regulering på området Økt konkurranse har i noen markeder ført til at aktørene konkurrerer om de samme klientene noe som kan føre til en aggressiv lånepolitikk Dette har skjedd hovedsaklig i urbane områder i modne mikrofinansmarkeder eksempelvis i India og Bangladesh Allikevel har rundt 70 av verdens fattigste fortsatt ikke tilgang på finansielle tjenester dette tilsier at behovet for mikrofinans fortsatt er stort og at det er rom for flere aktører Kommersialiseringen som skjer har

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/%C3%B8konomisk-utvikling-og-offentlig-forvaltning/mikrofinans/effekt-og-endring/virker-mikrofinans (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Større konkurransedyktighet - norad.no
  samlede kostnaden for prosjektet var 5 95 millioner USD hvorav Verdensbanken bidro med 5 4 millioner USD og myndighetene med resten Prosjektet bidro til utviklingen av den private sektoren i Nicaragua ved blant annet å forenkle regel og lovverket styrke institusjoner opprette bedriftsgrupper og fremme eksport Noen konkrete resultater Antall dager for å starte et firma gikk ned fra 71 til 39 mens antallet prosedyrer de nye firmaene matte gjennom ble redusert fra 12 til 6 i perioden fra 2003 til 2006 Turismen til Nicaragua økte med 17 prosent I 2004 fra 525 400 til 614 800 personer Inntektene fra kaffeproduksjonen ble nærmest fordoblet fra 2004 5 til 2005 06 Eksporten av meieriprodukter vokste med 33 prosent fra 2003 til 2004 Sysselsettingen økte med 38 prosent innen turistnæringen og med 67 prosent innen fabrikkvirksomhet Direktoratet for fremme av investering Pro Nicaragua tiltrakk seg 137 7 millioner USD i utenlandske investeringer noe som i sin tur førte til 12 000 nye arbeidsplasser i perioden 2003 2005 Kilder Skriv ut Resultarapport 2009 Tweet Flere eksempler Nicaragua Utnyttelse av dyphavskreps har gitt mer arbeid 15 000 bønder har tatt i bruk nye dyrkningsmetoder Budsjettstøtte gav resultater valgfusk bidro til kutt Se alle Flere eksempler Næringsutvikling Utnyttelse av dyphavskreps har gitt mer arbeid 559 kvinner har fått hjelp med mikrokreditt Gartneri har skapt 400 arbeidsplasser Se alle Flere eksempler Verdensbanken Kraftutbygging har økt strømdekningen fra 15 til 71 prosent Kraftutbygging ga mer energi Landsbyelektrifisering gir husholdninger inntekter men når ikke de fattigste Se alle Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/st%C3%B8rre-konkurransedyktighet (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Delvis vellykket næringslivsbistand - norad.no
  norske partnere har vært tilgang til arbeidskraft med lave lønninger men god lokal kompetanse innen it fag har også vært viktig Over 300 norske bedrifter har fått støtte på en eller flere måter stort sett med mindre beløp til studier av samarbeidsmuligheter og markedsforhold opplæring av ansatte og delvis til investeringer Av de 233 norske bedriftene som har fått støtte via matchmaking programmet har cirka 70 prosent besøkt Sri Lanka for nærmere vurdering av mulighetene Evalueringsteamet vurderer at dette har vært seriøse forsøk på bedriftsetablering De fleste bedriftene som har undersøkt mulighetene har konkludert at etablering ikke har vært realistisk ofte ut fra testproduksjon som har vist at kvaliteten på produktene har vært for dårlig eller at krav til miljø og arbeidsforhold ikke har vært oppfylt Omlag 15 prosent av de norske bedriftene som har fått støtte via Norads ordninger hadde virksomhet på gang i Sri Lanka i august 2009 Lærdommer Norads støtte har i liten grad vært kvalitetssikret innen helse miljø og sikkerhet Flere svakheter i den norske bistanden til Sri Lanka er identifisert De foreløpige vurderingene til evalueringsteamet er at den norske støtten i liten grad har fulgt opp overordnete politiske føringer om konfliktnøytralitet eller den norske næringsrelaterte strategien fra 1998 om ubundet bistand En av forklaringene er at den samlede norske bistand til Sri Lanka i betydelig grad har vært dreid mot fredsbevarende bidrag Lav kostnadseffektivitet er påpekt ved flere viktige næringsrelaterte tiltak Det påpekes også som en svakhet at Norads støtteordninger i for liten grad har vært kvalitetssikret når det gjelder helse miljø og sikkerhet For Sri Lankas økonomi har den norske innsatsen vært beskjeden De norske direkte investeringene utgjør fem promiller av totale utenlandske investeringene De norske investeringene har delvis ført til overføring av spisskompetanse og avansert teknologi Den norske støtten til oppbygging av nasjonale

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/delvis-vellykket-n%C3%A6ringslivsbistand (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Fra mikrokreditt til sosial industri - norad.no
  miljøet Etableringene skal ha et sosialt fokus Mange av bedriftene gir arbeidsplasser og muligheter for fattige kvinner Utenlandske bedrifter som investerer skal få tilbake det de investerer men det skal ikke utbetales profitt En av de mest vellykkede organisasjonene under Grameen Bank paraplyen er energiselsskapet Grameen Shakti som startet i 1996 Grameen Shakti arbeider med å fremme utvikle og spre teknologi for fornybar energi på landsbygda Organisasjonen arbeider med spredning av solcellepanel varmeeffektive ovner biogass og vindenergi Resultater Grameen Shankti har lært opp 3000 teknikere Siden 1996 har Grameen Shakti etablert 45 teknologisentre og 750 kontor rundt om i landet Selskapet har ansatt ca 5000 ingeniører hvorav 150 er kvinner De kvinnelige ingeniørene driver sentrene og trener lokale kvinner til å bli teknikere Etter 15 dagers opplæring blir de sertifiserte teknikere I mai 2009 hadde Grameen Shakti gjennomført opplæring av 3000 teknikere Kvinnelige teknikerne lærer å montere og drive service av utstyr i landsbyene Teknikerne blir også opplært til å lage små lamper og mobilladerutstyr Det er 44 millioner mobilabonnementer i Bangladesh En kvinnelig tekniker som jobber deltid tjener fra 70 til 120 kroner pr måned I mai 2009 var det installert 239 000 solcellepanel i privathjem skoler bedrifter og institusjoner på landsbygda Mange bruker strømmen fra solcellepanel til å etablere nye inntektsgivende virksomheter Lokalsamfunns TV opplading av mobiltelefoner salg av strøm til naboen osv Det har vokst frem små butikker som reparerer radioer TV og mobiltelefoner Grameen Shakti har som mål å installere en million solcellepaneler innen 2012 Kilder Skriv ut Resultatrapport 2009 Tweet Flere eksempler Bangladesh Analyseinstitutt har bare fungert med norsk støtte Norge har finansiert strømtilgang Oljebistand har produsert kunnskap Se alle Flere eksempler Næringsutvikling Utnyttelse av dyphavskreps har gitt mer arbeid 559 kvinner har fått hjelp med mikrokreditt Gartneri har skapt 400 arbeidsplasser Se alle Norad

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/fra-mikrokreditt-til-sosial-industri (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Ulike erfaringer med utvikling av små- ... - norad.no
  drift selv om Norge nå har trukket seg ut I Bangladesh gikk det annerledes Et program opprinnelig støttet av Norge Small Enterprise Development Project SEDP er fremdeles i drift selv om Norge har trukket seg ut Pilotfasen startet i 1990 og programmet kom i full drift fra 1995 Modellen var stort sett den samme som i Zambia med at lån ble gitt som en kombinasjon av prosjektmidler fra Norad og fra en statlig eid kommersiell bank Agrani Bank SEDP bidro med opplæring og lånesøknader I 2003 da Bangladesh ønsket å fornye avtalen med Norad gikk operasjonen finansielt omtrent i balanse men det ble stilt spørsmålstegn ved bærekraften Blant annet på bakgrunn av en vurdering av at et næringslivsrettet program burde kunne klare seg selv etter 13 år med støtte ble videre støtte fra Norge avslått Da Norge trakk seg ut i 2004 ble resultatene av SEDP oppsummert Det var gitt lån til 33 000 småbedrifter i perioden 1995 til 2003 Av disse var 25 prosent kvinnelige entreprenører målet var 20 prosent Tilbakebetalingsraten var ca 92 prosent Det ble skapt 68 000 nye jobber i de bedriftene som ble støttet Rundt 19 000 eiere av småbedrifter hadde fått opplæring Studier hadde beregnet at de entreprenørene som hadde fått opplæringen økte inntektene med 77 prosent i gjennomsnitt mens antall ansatte i bedriftene økte med ca 140 prosent I desember 2003 hadde SEDP utestående lån til ca 14 000 klienter SEDP har fortsatt virksomheten ved hjelp av egne midler etter at Norge trakk seg ut Det institusjonelle eierskapet er fortsatt uavklart men SEDP fungerer som en parallell kredittgiver under Agrani Bank Kilder Skriv ut Resultatrapport 2009 Tweet Flere eksempler Bangladesh Analyseinstitutt har bare fungert med norsk støtte Norge har finansiert strømtilgang Oljebistand har produsert kunnskap Se alle Flere eksempler Zambia Jordbruksprosjekt har redusert

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/ulike-erfaringer-med-utvikling-av-sm%C3%A5-og-mellomstore-bedrifter (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Globale investeringer har gitt økteskat... - norad.no
  én milliard USD og formidler risikovillig kapital til små og mellomstore bedrifter i utviklingsland Resultater Nye fond etablert for Afrika og Latin Amerika Foto Ken Opprann Siden den gang har Aureos vokst til en organisasjon bestående av mer enn 80 investeringsrådgivere globalt Norfund og CDC bidro med såkornkapital i oppstartsfasen Aureos forvalter nå rundt én milliard USD og formidler risikovillig kapital til små og mellomstore bedrifter i utviklingsland I tråd med sin strategi for regional ekspansjon har Aureos etablert nye fond for Afrika og Latin Amerika i 2008 og 2009 Norfund har deltatt med en investering på totalt 40 millioner USD i det nye Aureos Africa Fund som hittil har gjort investeringer i ni selskaper med virksomhet i 15 afrikanske land Aureos Latin America Fund har en total kapital på 184 millioner USD hvorav Norfund har bidratt med 25 millioner USD Lærdommer Stort antall mindre bedrifter er nådd på grunn av samarbeid Norfund kunne ikke ha nådd et stort antall mindre bedrifter uten samarbeidet med Aureos Modellen har økt Norfunds kunnskaper om de lokale markeder og vist seg som et eksempel på utvikling gjennom investering Mellom årene 2002 og 2008 betalte eksempelvis bedriftene som Aureos har investert i 142 millioner USD i lokal skatt Total sysselsetting i de samme selskapene var omkring 73 000 personer ved slutten av 2008 Kilder Skriv ut Resultatrapport 2009 Tweet Flere eksempler Global uspesifisert Vaksinealliansen GAVI har bidratt til å forebygge mer enn fem millioner dødsfall Afrikansk forhandlingskapasitet har gitt mer rettferdig fordeling av genressurser Eiendomsrettigheter har bevart skog og bedret livsgrunnlag Se alle Flere eksempler Næringsutvikling Utnyttelse av dyphavskreps har gitt mer arbeid 559 kvinner har fått hjelp med mikrokreditt Gartneri har skapt 400 arbeidsplasser Se alle Flere eksempler Norfund Vannkraftverk gir mer ren energi Bærekraftig turisme har beskyttet naturreservat Investeringer som har gitt

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/globale-investeringer-har-gitt-%C3%B8kteskatteinntekter-og-arbeidsplasser (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Næringsråd skapt med norske midler - norad.no
  industri Hambantota District Chamber of Commerce fikk sin fødselshjelp med norsk bistand i 1993 og har i alle årene siden mottatt norsk støtte også etter at HIRDEP ble avviklet Formålet med støtten har vært å bygge opp en sterkere privat sektor og sørge for et profesjonelt kompetent næringsråd som klarer å drive videre på egen hånd Næringsrådet skal hjelpe bedrifter og gründere med opplæring og informasjon Resultater Etablering av næringsrådet gav nye investeringer og etablering av private banker En evaluering av norsk næringslivsbistand har sett spesielt på næringsrådet i Hambantota som har vært en modell for andre distrikters næringsråd Det var en viktig pådriver for nye investeringer i området inkludert etableringen av private banker I 1999 hadde næringsrådet 250 medlemmer Utviklingen har stagnert og medlemstallet i 2008 var ikke stort større Rådet har et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk og mottar bistand fra flere kilder Det stilles spørsmål ved hvor nyttig næringsrådet er for lokale forretningsfolk Lærdommer Bistandsavhengighet er det største problemet Evalueringen hevder at det største problemet er bistandsavhengighet Graden av egenfinansiering gjennom medlemskontingent og andre inntekter er 40 prosent Det er nødvendig at rådet legger om sin strategi men evalueringen sier ikke noe om hvordan I et distrikt som ennå ikke har store bedrifter med betydelig overskudd er det vanskelig å se for seg at lokale inntekter kan finansiere næringsrådet i overskuelig fremtid Alternativet er enten å bygge ned virksomheten og gjøre den billigere eller å finne nye eksterne sponsorer Avtalen med Norge løper ut i 2010 Kilder Skriv ut Resultatrapport 2010 Evaluation of Norwegian Business related Assistance Sri Lanka Case Study Tweet Flere eksempler Sri Lanka Forskningssamarbeid har resultert i nye fiskeprodukter Observatørstyrke bidro til å dempe konflikt Delvis vellykket næringslivsbistand Se alle Flere eksempler Næringsutvikling Utnyttelse av dyphavskreps har gitt mer arbeid 559 kvinner har fått

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/n%C3%A6ringsr%C3%A5d-skapt-med-norske-midler (2014-09-27)
  Open archived version from archive