archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gartneri har skapt 400 arbeidsplasser - norad.no
  Jambo Roses Ltd ble etablert som roseproduserende gartneri i 1996 med økonomisk støtte fra Norad Bedriften ble etablert i nærheten av Victoriasjøen og ansatte opprinnelig 70 personer I tilknytning til Jambo Roses Ltd ble det etablert en barneskole som støttes av gartneriet og Rotaryklubben i Holmestrand Skolen underviser nærmere 200 barn Gartneriet driver også opplysningsprogrammer om familieplanlegging samt forebygging og kontroll av seksuelt overførbare sykdommer Resultater Storeksport og lokal vekst I dag har bedriften vokst til å bli den største arbeidsgiveren i lokalmiljøet med nærmere 400 ansatte som årlig produserer ca 30 millioner roser All produksjon eksporteres til kunder i Norge Frankrike England Tyskland og Sverige Takket være denne virksomheten har det i området rundt gartneriet vokst opp små butikker og annen næringsvirksomhet Lærdommer Samfunnsansvar kan være en fordel Bedriften rapporterer at økt fokus på samfunnsansvar har vært til fordel for en effektiv produksjon av kvalitetsroser Ettersom alle kundene befinner seg i Europa har bedriften satset bevisst på miljøtiltak innen kjemikaliebruk gjødselbruk hygiene avfallsbehandling kompostering for å oppnå nødvendig akkreditering for eksport til EU Kilder Skriv ut Resultatrapport 2009 Tweet Flere eksempler Uganda Partnerskap har styrket forvaltningen av nasjonalpark Bedre økonomistyring Utdanningsprosjekt har gitt flyktninger nyttige ferdigheter Se alle Flere eksempler Næringsutvikling Utnyttelse av dyphavskreps har gitt mer arbeid 559 kvinner har fått hjelp med mikrokreditt Bedrifter har fått tilgang på ny teknologi Se alle Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/gartneri-har-skapt-400-arbeidsplasser (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • 166.000 lavkaste kvinner har fått yrkes... - norad.no
  og slumområder i byene som tilhørte lavkaster Programmet var fullfinansiert av Norad fra 1982 til 1986 Etter 1986 ble Indias bidrag til programmet gradvis økt Fra 1997 ble programmet en del av Indias femårsplan og et nasjonalt program India finansierte da 80 prosent av programmet og det ble drevet i 30 stater I 2002 trakk Norge seg ut Resultater 60 prosent har fått jobb I løpet av de 20 årene programmet fikk støtte fra Norge mottok 166 000 jenter og kvinner yrkesopplæring innen sying spinning reparasjon av elektriske artikler skjønnhetspleie dataopplæring og bearbeiding av jordbruksprodukter Gjennomganger av Women s Economic Programmet har anslått at 60 prosent av kvinnene ble sysselsatt eller startet opp egen virksomhet etter endt opplæring I delstaten Andra Pradesh har kvinner som hadde tatt kurs i dataopplæring og skjønnhetspleie hatt en positiv karriereutvikling Noen skjønnhetspleiere har startet som assistenter for andre og i løpet av noen år åpnet egne salonger Lærdommer Starter egne opplæringssentre Flere av kvinnene som fikk opplæring i brodering og sying har startet egne opplæringssentre En annen utvikling er at kvinner har reinvestert det de har tjent i nytt og bedre utstyr for å øke inntektene Kilder Skriv ut Resultatrapport 2009 Tweet Flere eksempler India Fiskeribistand i Kerala førte til overfiske Landsbyelektrifisering gir husholdninger inntekter men når ikke de fattigste Bedre veier og tilgang på strøm er ikke tilstrekkelig for fattigdomsbekjempelse Se alle Flere eksempler Sysselsetting 559 kvinner har fått hjelp med mikrokreditt Se alle Flere eksempler Utdanning og forskning Universitetssamarbeid med Norge er styrket Bistand har bygget opp samfunnsviktig universitet Forskning har avlet bedre fisk Se alle Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/166.000-lavkaste-kvinner-har-f%C3%A5tt-oppl%C3%A6ring (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Bedre økonomistyring - norad.no
  eget finansforvaltingsprogram 13 5 millioner kroner for 2008 2010 på Zanzibar med mål om å styrke kapasiteten hos finansdepartementet på Zanzibar En god økonomistyring i et land eller offentlig finansforvaltning som det heter på fagspråket er en forutsetning for en langsiktig og bærekraftig fattigdomsreduksjon Derfor støtter Norge styrking av finansforvaltningen i utviklingsland Tanzanias program for forbedring av offentlig finansforvaltning har en total ramme for 2008 2009 på ca 200 millioner norske kroner Resultater Bedre revisjon innkjøp og skatteinntekter Tanzanias finansforvaltning er vurdert til å være bedre enn andre land i regionen I perioden 2004 til 2008 har forvaltningssystemet hatt forbedring innenfor nøkkelområder som ekstern revisjon innkjøp og inntektsreform Årlige riksrevisjonsrapporter har de senere årene blitt oversendt parlamentet innenfor frister og en ny og forbedret lov for riksrevisjon ble vedtatt i 2008 Innkjøpsfunksjoner er blitt videreutviklet blant annet gjennom etablering av lovverk forbedret innkjøpsrutiner og klageinstans Endringer i skattesystemet og skatteadministrasjon har sammen med økt økonomisk vekst bidratt til økte skatteinntekter de siste årene Lærdommer Fortsatt utfordringer Samtidig viser flere rapporter at for andre områder innenfor finansforvaltningssystemet har reformene stagnert som prosessene for budsjettering gjennomføring av budsjettet rapportering likviditetsstyring og intern revisjon Disse utfordringene må tas hånd om for at gjennomføringen av programmet skal bli vellykket Kilder Skriv ut Tweet Flere eksempler Tanzania Avsluttede vannprosjekter gir fortsatt rent vann Bistand har bygget opp samfunnsviktig universitet Befolkningen har fått strøm Se alle Flere eksempler Bank og finansnæring 559 kvinner har fått hjelp med mikrokreditt Bedre økonomistyring Se alle Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/bedre-finansforvaltning (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Aksellastkontroll har spart 320 million... - norad.no
  knyttet til veilaboratoriet samt ekspertbistand til Zambias veidepartment Tunge kjøretøy med overlast har vært et problem med store kostnader til reparasjon og vedlikehold av veinettet Med støtte fra Norge og EU med henholdsvis har zambiske veimyndigheter gjennomført et prosjekt for bedre aksellastkontroll Aksellastkontrollprosjektet er det største enkeltprosjektet Norge har støttet i Zambia på veisektoren Resultater Bedre kontroll krever mindre vedlikehold Norsk støtte til programmet ble avsluttet i 2008 En sluttgjennomgang er nylig gjennomført Den konkluderer at programmet har bidratt til bedre kontroll med overlast av tunge kjøretøyer og mindre korrupsjon ved vektstasjoner i Zambia Statens vegvesen som i gjennomføringen av programmet har fungert som faglig rådgiver for zambiske myndigheter har regnet ut at tiltakene sparer myndighetene for 320 millioner kroner i vedlikehold i løpet av 15 år på grunn av mindre slitasje på vegnettet I tillegg kommer nytten programmet har gjennom økt kompetanse ved vektstasjonene økt bevissthet rundt korrupsjon og rettferdig og effektiv konkurranse Lærdommer Vektstasjonene er også en inntektskilde Vektstasjoner som nå er i drift opererer 24 timer i døgnet og er i seg selv en inntektskilde avhengig av hvor mange som følger reglene Bærekraften i prosjektet er avhengig av at myndighetene fortsetter å holde streng kontroll og at vektstasjonene får tilført nødvendige midler Kilder Skriv ut Resultatrapport 2009 Tweet Flere eksempler Zambia Jordbruksprosjekt har redusert krypskyting Viltforvaltning har gitt økonomisk utvikling Landbruksprogram ga ikke ønsket virkning Se alle Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/aksellastkontroll-har-spart-320-millioner-kroner (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Bedrifter har fått tilgang på ny teknologi - norad.no
  er mangel på sikkerhet for lån fordi det ikke finnes tilstrekkelige registre over eiendom og løsøre mangel på kompetanse og veiledningskapasitet for primærnæringene og dårlig organisering av produsentene Adgang til markedene kan være tungvint akkrediteringsorganer mangler og korrupsjon er utbredt Hindringene bidrar til at lokale produsenter får mindre ut av næringsvirksomheten og at lokale og globale investorer vegrer seg for å sette i gang ny næringsvirksomhet Formålet med Matchmakingprogrammet er å kople norske bedrifter med bedrifter i utvalgte utviklingsland for å fremme forretningsvirksomhet i partnerlandene Matchmaking programmet gjennomføres av Innovasjon Norge Resultater 50 samarbeidsavtaler har skapt 500 arbeidsplasser I Sør Afrika startet programmet i 1997 Ved utgangen av 2006 hadde 229 norske selskaper deltatt i programmet Det har ført til etablering av mer enn 50 samarbeidsavtaler Samarbeidet foregår blant annet gjennom joint ventures leieproduksjon lisensproduksjon og langsiktig prosjektsamarbeid Det anslås at programmet har bidratt til å skape mellom 500 og 1 000 nye arbeidsplasser Lærdommer Samarbeid kan gi adgang til internasjonalt marked Programmet har bidratt til økt produksjon og omsetning for de involverte sørafrikanske bedriftene og har gitt disse bedriftene et internasjonalt marked de ikke ville hatt uten dette samarbeidet Programmet har også bidratt med introduksjon av mer moderne teknologi i det sørafrikanske samfunnet Kilder Skriv ut Resultatrapport 2007 Tweet Flere eksempler Næringsutvikling Utnyttelse av dyphavskreps har gitt mer arbeid 559 kvinner har fått hjelp med mikrokreditt Gartneri har skapt 400 arbeidsplasser Se alle Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/bedrifter-har-f%C3%A5tt-tilgang-p%C3%A5-ny-teknologi (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • - Det er fremdeles mulig med bærekrafti... - norad.no
  å utvikle FNs nye bærekraftige utviklingsmål i den såkalte post2015 agendaen De nye utviklingsmålene bør være mål som kombinerer økonomisk vekst sosial inkludering og miljømessige bærekraft Det innebærer blant annet å jobbe for ren energi ren industri og smarte byer som ikke forurenser sa Sachs Største utfordring Sachs viste fram dette bildet som et eksempel på konsekvensene av forurensing og menneskeskapte klimaendringer Bildet er fra Qindao i Shandong provinsen i Kina og viser en gutt som svømmer under algeoppblomstringen i 2013 Foto www natureworldnews com De største utfordringene i fremtiden vil være klimaendringene sa Sachs Vi har allerede sett det med superstormen Sandy i oktober 2012 Beijing innhyllet i forurensing i januar 2014 Paris i smog i mars 2014 samt tyfonen Haiyan som herjet på Filippinene poengterte han i sitt foredrag Jeffrey Sachs og UNSDSN anbefaler at de nye bærekraftige utviklingsmålene mot 2030 fokuserer på følgende temaer Avskaffe ekstrem fattigdom Fremme bærekraftig vekst og sysselsetting Utdanning for alle Rettferdig fordeling Helse for alle Bærekraftig landbruk Bærekraftige byer Bærekraftig energi og klimaforandring Bærekraftig biologisk mangfold Godt styresett Les mer om Jeffrey D Sachs Jeffery D Sachs 1954 har forfattet en rekke bøker De to seneste bøkene om verdens fattigdom lå på New York Times liste over bestselgere Sachs er inkludert på Time Magazines liste over verdens mest innflytelsesrike personer i 2004 og 2005 og har ledet FNs tusenårsprosjekt 2002 2006 Han har utviklet et gratis nettbasert kurs The Age of Sustainable Development Tweet Tusenårsmålene Utryddelse av ekstrem fattigdom og sult Oppnå universell tilgang til grunnskoleutdanning Fremme likestilling og styrke kvinners posisjon Redusere barnedødelighet Bedre mødres helse Bekjempe hiv aids malaria og andre sykdommer Sikre miljømessig bærekraft Utvikle et globalt partnerskap for utvikling Relaterte artikler FNs tusenårsmål Kontakter Hoven Tori Avdelingsdirektør Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/nyheter/det-er-fremdeles-mulig-med-b%C3%A6rekraftig-utvikling (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Olje for utvikling i 2013: Gode resulta... - norad.no
  erfaring innen forvaltning av petroleumsressurser med en rekke utviklingsland Nå er programmets årsrapport for 2013 klar Rapporten viser til gode resultater men illustrerer også at det er krevende og risikabelt å drive petroleumsrettet bistand særlig i sårbare stater forteller Stigset Blant viktige milepæler trekker han frem en strategisk miljøkonsekvensvurdering i Uganda som et godt resultat av den norske bistanden i 2013 Det er en betydelig miljøutfordring at oljereservene i Uganda befinner seg i sårbare naturområder rundt Lake Albert Konsekvensvurderingen ble til gjennom en bred prosess i Uganda som gir myndighetene bedre grunnlag for å ta beslutninger om videre utvikling av sektoren Utredningen har pågått over flere år og omfatter miljø lokalt næringsliv og konsekvenser av oljeutbyggingen for lokalbefolkningen Krevende situasjon i Sør Sudan Olje for utvikling programmet hadde også et betydelig engasjement i Sør Sudan i 2013 men innsatsen ble satt på prøve da det brøt kamphandlinger og uroligheter i landet i desember 2013 Situasjonen i Sør Sudan er helt spesielt krevende og en viktig påminnelse om at det er risiko knyttet til innsatsen vår Les mer Stor usikkerhet rundt Ofu samarbeidet i Sør Sudan Stigset forteller at Ofu programmet i 2013 valgte å ha nettopp økt forståelse for politisk kontekst og risiko i fokus og det ble gjennomført politisk økonomianalyser og oppstartstudier i en rekke land Dette blir et viktig innsatsområde også fremover sammen med en tung satsing på generell kvalitetssikring og gode prosesser på kapasitetsutvikling Målet er en bistand som blir bedre for hvert år på tross av vanskelige omstendigheter avslutter Stigset Tweet Se flere resultater Oljebistand har økt skatteinntektene Oljebistand har bidratt til petroleumsfond Oljebistand har forbedret lovene Se rapporten for 2013 Oil for development Annual Report 2013 Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/%C3%B8konomisk-utvikling-og-offentlig-forvaltning/nyhetsarkiv/olje-for-utvikling-i-2013-gode-resultater-krevende-kontekst (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Stor usikkerhet rundt Ofu-samarbeidet i... - norad.no
  for kontroll av oljeselskapenes regnskaper Her ser vi synergier med det langsiktige samarbeid Riksrevisjonen i Norge har inngått med sin søsterorganisasjon i Juba sier Christophersen Christophersen ser lignende synergieffekter mellom Ofu programmet og det engasjementet SSB har med Sør Sudans finansdepartement Norsk Folkehjelps Oil Task forces Ofu samarbeidet i Sør Sudan Samarbeidet har fokus på Inntektsforvaltning Lovgivning Policyutforming Miljø og utslipp Målinger av oljestrøm Dataforvaltning Organisasjonsutvikling Kompetansebygging Som et supplement til institusjonssamarbeidet bidrar Norad og Ofu med støtte til Norsk Folkehjelp som har et omfattende engasjement i landet I de ulike oljestatene i Sør Sudan har de opprettet såkalte Oil Task Forces som skal bidra til informasjon og økt bevissthet blant befolkningen i distriktene om hva oljevirksomheten innebærer Sør Sudans petroleumslov og inntektsforvaltningslov er utarbeidet som en del av Ofu programmet og en implementering av disse vil innebære betydelige økte overføringene av oljeinntektene til distriktshovedstedene i Sør Sudan Disse ligger per i dag på 10 15 millioner amerikanske dollar i året Etter loven skal 2 prosent av oljeinntektene overføres til de oljeproduserende distriktene og en håndheving av denne kan medføre mer enn en tidobling av overføringene Også tidligere tvunget ut av landet Det er ikke første gangen Ofu programmet tvinges ut fra et av landene de opererer i påpeker Christophersen Også Øst Timor opplevde store interne konflikter få år etter staten ble etablert Ulike fraksjoner røk sammen og 15 prosent av befolkningen ble drevet på flukt i 2006 Ofus rådgivere den gang bosatt i hovedstaden Dili måtte i den urolige perioden operere fra Darwin Australia Forholdene bedret seg og teamet kunne etter noen måneder igjen returnere til Dili Det hersker i dag stor usikkerhet om den videre utvikling av konflikten i Sør Sudan men vi får jo bare håpe på at det løser seg som det gjorde i Øst Timor legger Christophersen til Uten inntekter Myndighetene i Sør Sudan forbereder seg nå på at opprørsstyrkene har oljeinstallasjonene som militært mål Produksjonen har de siste månedene ligget nær 170 000 fat per døgn men antas å ligge under det i dag da produksjonsbrønner og felt som myndighetene anser som utsatt for angrep fra opprørsstyrkene stenges ned All produksjon i dag skjer fra Upper Nile regionen det østligste av de to hovedproduksjonsområdene i Sør Sudan Dersom produksjonen avtar betydelig kan man igjen måtte gjennomføre en total stans i oljeeksporten sier Christophersen Landet vil da nok en gang stå uten inntekter slik situasjonen var i en lengre periode i 2012 2013 Da pågikk det forhandlinger om en oljeavtale med Sudan som har kontroll med eksportrørledningene som transporterer oljen gjennom Sudan til utskipning i Port Sudan Miljømessige utfordringer Ved nedstengning av produksjonen må oljerørene tømmes for olje som erstattes med vann Blir oljen liggende rolig i rørledningene vil den størkne til en slags voks ved temperaturer under 40 grader og det vil være en omfattende operasjon å gjenoppta produksjonen Tømming av rørledningene gir store volumer spillolje og spillvann som utgjør en alvorlig miljørisiko hvis den ikke håndteres på forsvarlig måte Myndighetene arbeider hardt for

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/nyheter/stor-usikkerhet-rundt-ofu-samarbeidet-i-s%C3%B8r-sudan (2014-09-27)
  Open archived version from archive