archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Jørgensen - norad.no
  0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-norad/ansattoversikt/avdeling-for-klima-energi-og-milj%C3%B8?person=IVJO (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Studsrød - norad.no
  Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-norad/ansattoversikt/avdeling-for-klima-energi-og-milj%C3%B8?person=JANS (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Arnesen - norad.no
  0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-norad/ansattoversikt/avdeling-for-klima-energi-og-milj%C3%B8?person=ODAR (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • EAF Nansenprogrammet - norad.no
  gjennom utvikling av bærekraftige fiskeriforvaltningsregimer og spesifikt gjennom anvendelsen av en økosystembasert fiskeriforvaltning Programmet støtter opp om arbeidet for å nå de miljømål som er satt av FN i fiskeri og miljøkonvensjoner og av miljøtoppmøtet i Johannesburg i 2002 Hva er en økosystembasert fiskeriforvaltning Det internasjonale havforskningsrådet ICES har definert økosystembasert tilnærming som en integrert forvaltning av menneskelige aktiviteter basert på kunnskap om økosystemenes dynamikk for å oppnå bærekraftig bruk av varer og tjenester fra økosystemene og opprettholdelse av økosystemenes integritet Programmets hovedkomponenter Støtte til å utvikle policy nasjonalt og regionalt i samsvar med EAF prinsipper Støtte fiskeriforvaltningen med helhetlige vurderinger ved planlegging og implementering Økosystemvurderinger og overvåking Kapasitets og kompetansebygging i nasjonale institusjoner og lokale organisasjoner Samarbeidsland Programmet omfatter i dag 32 land som inngår i Global Environment Facility GEF finansierte prosjekter rundt de fire store marine økosystemene i Afrika Large Marine Ecosystems LME Programmets fremtid Utenriksdepartementet vedtok i 2011 at programmet skulle videreføres i en tre års interimsperiode fra 2012 2014 i påvente av en beslutning om hva som skal skje med det 18 år gamle forskningsfartøyet som er modent for en oppgradering eller utskiftning Regjeringen går nå inn for at det skal bygges et nytt forskningsfartøy som etter planen skal være klart i 2016 Vil bygge en ny Dr Fridtjof Nansen Prisbelønt program For sitt bidrag til kunnskap om ressursene og bærekraftig fiskeriforvaltning i utviklingsland ble Nansenprogrammet Norad og HI i september 2007 tildelt en internasjonal pris fra Sverige The Swedish Seafood Award Kungsfenan Under FAOs rådsmøte i 2012 ble programmet lansert som en av FAOs ti suksesshistorier Kriteriene for å bli valgt som en FAOs suksesshistorier er at prosjektet må ha hatt positiv målbar effekt både lokalt og regionalt I tillegg er det lagt vekt på bærekraft kompetansebygging og overføringsverdi Se flere av FAOs suksesshistorier Tweet

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/klima-milj%C3%B8-og-naturressurser/fiske/eaf-nansen-programmet/eaf-nansenprogrammet (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Fiskeoppdrett og utviklingssamarbeid - norad.no
  i næringen Seminaret ble gjennomført i Bangkok i samarbeid med den norske ambassaden der Se rapporten Assessment criteria for Norwegian assistance to aquaculture in developing countries Les mer om fiskeribistand på våre temasider Se filmer om fiskeribistand I Thang Loi kommune i Vietnam har andel fattige sunket fra 48 til 18 på kun tre år og det har skjedd på grunn av et nytt lovverk rundt oppdrett av fisk Et lovverk støttet av norsk bistand Forskning på fisk har gitt friskere og bedre fisk og dermed større fiskeproduksjon i Vietnam Det kommer de fattigste til gode Tweet Rapport Assessment criteria for Norwegian assistance to aquaculture in developing countries Presentasjon av rapporten Presentasjoner 1 NACA Responsible aquaculture in Asia pptx 2 M Phillips Worldfish Comment to presentation ppt 3 Niels Svennevig Responsible aquaculture pptx 4 AIT Role in Asian Aquaculturen ppt 5 S Funge Smith FAO International regulations pptx 6 DOF Thailand Historical Aquaculture ppt 7 RIA Vietnam Aquaculture ppt 8 M Phillips Worldfish Comment to presentation ppt 10 AIT Presentation pdf 11 SEAFDEC Development and aquaculture ppt 12 R Engelsen CDCF Norwegian Competence pdf 13 UoT Assessment criteria aquaculture pptx 14 Innovation Norway Norwegian marine suppliers pdf 15 Vitamar Investments in aquaculture ppt 16 Pharmaq experiences pdf 17 EWOS EWOS in Vietnam pptx 18 O Jamtøy GenoMar presentation pdf 19 Norad Norwegian policy and priorities ppt 20 Norad Appraisals ppt 21 Norad Private sector development ppt 22 Min of Fish Norwegian policies management pptx 23 Final remarks Bjørn Myrseth Vitamar ppt 24 Final remarks Miao Weimin FAO doc 25 Final remarks M Phillips WFC doc Kontakter Fisknes Brit Seniorrådgiver Bjøru Kirsten Seniorrådgiver Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/nyheter/fiskeoppdrett (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Nansenprogrammets historie - norad.no
  For mange land har dette vært viktig informasjon i forhold til egen utvikling regionalt samarbeid og forhandlinger om fiskeriavtaler med andre land eks EU Nansenprogrammet bisto frem til programmets avslutning i 2006 omkring 60 land med kartlegging og opplæring fra Asia til Mellom og Sør Amerika men med hovedvekt på afrikanske land fra Middelhavet via Rødehavet til Marokko ved Atlanterhavet d Global faglig tilnærming mot økosystembasert fiskeriforvaltning 2007 2011 Etter en prosess med vurdering av behov i utviklingsland og alternative modeller besluttet UD etter anbefaling fra Norad at de ville velge å bidra til en global faglig tilnærming mot økosystembasert fiskeriforvaltning EAF Økosystemtilnærmingen hadde da vokst frem i en internasjonal prosess hvor viktige milepæler var vedtakelsen av FAOs internasjonale ansvarskodeks for ansvarlig fiskeri Code of Conduct for Responsible Fisheries i 1995 og Reykjavikerklæringen fra 2001 om ansvarlige fiskerier i det marine økosystem På miljøtoppmøtet i Johannesburg i 2002 ble det enighet om at det innen 2010 skulle være etablert en økosystembasert forvaltning av fiskeressursene og at innen 2015 skulle nedfiskede bestander være gjenoppbygget Som en direkte oppfølging av miljøtoppmøtet i Johannesburg søkte FAO i 2004 om støtte til et nytt program Ecosystem Approach to Marine Fisheries Management in Development Countries EAF Nansenprogrammet Det tidligere Nansenprogrammet ble avsluttet og det nye programmet inkluderte kartlegging av flere miljøparametre enn de som programmet hittil hadde kartlagt inkludert forurensing habitater og flerbestandsinteraksjoner De samfunnsmessige og institusjonelle sidene av fiskeriforvaltning inkludert deltakerinvolvering og åpenhet utgjør nå et utvidet perspektiv i programmet Programmets målsetning er å styrke regional og landspesifikk innsats for å redusere fattigdom og skape betingelser for å bidra til oppnåelsen av matvaresikkerhet Dette skal skje gjennom utvikling av bærekraftige fiskeriforvaltningsregimer og spesifikt gjennom anvendelsen av en økosystembasert fiskeriforvaltning med en vektlegging av afrikanske land sør for Sahara i oppstartsfasen Programmet innebærer tett samarbeid

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/klima-milj%C3%B8-og-naturressurser/fiske/eaf-nansen-programmet/nansenprogrammets-historie (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Vil bygge en ny «Dr. Fridtjof Nansen» - norad.no
  side Utviklingsminister Heikki Holmås slapp nyheten denne uken under et seminar om norsk fiskeribistand arrangert av Fiskerifaglig Forum i Bergen Det nye fartøyet blir det tredje forskningsfartøyet Norge bygger til bruk for kartlegging av marine ressurser i utviklingsland gjennom EAF Nansenprogrammet Dette er arbeid av økende betydning for å sikre og utvikle kunnskapen om marine økosystem og klimarelaterte endringer i havområdene rundt disse landene forteller avdelingsdirektør Einar Telnes i Norads avdeling for klima energi og miljø Ressurskartleggingen har også stor betydning for matsikkerheten i de landene det gjelder Et godt datagrunnlag er fundamentalt for å kunne etablere en bærekraftig fiskeriforvaltning og dermed sikre at fremtidige generasjoner kan høste av disse ressursene sier Telnes Les også Norsk forskningsfartøy inn på FAOs ti på topp liste Skal stå ferdig i 2016 Norads nåværende fartøy ble bygget i 1993 og er etter nesten 20 års drift i tropisk farvann modent for en utskiftning Bygging av et nytt forskningsfartøy innebærer at EAF Nansenprogrammet i samarbeid med sine 32 partnerland i Afrika sør for Sahara kan fortsette forteller Telnes i Norad Regjeringen foreslår i første omgang å bevilge 45 millioner kroner over bistandsbudsjettet for 2013 Det er forventet at fartøyet alt i alt vil koste i underkant av en halv milliard norske kroner Det skal etter planen være klart til 2016 Det nye fartøyet blir det tredje forskningsfartøyet i rekken Det første fartøyet ble sjøsatt i 1975 Siden den gang har over 60 land i Afrika Asia og Latin Amerika fått hjelp til å innhente data som igjen danner grunnlaget for forvaltningen av landenes fiskeressurser Dagens Dr Fridtjof Nansen har vært i drift siden 1993 og er klar for en utskiftning Tweet Relaterte artikler EAF Nansenprogrammet Nansenprogrammets historie Fiskeriforvaltning Fiske som næringsliv Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/nyheter/vil-bygge-en-ny-dr.fridtjof-nansen (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Norsk fiskeribistand inn på ti på topp-liste - norad.no
  Nansenprogrammet for innhenting av data som grunnlag for forvaltning av fiskeressurser Norad eier fartøyet og har forvaltningsansvar for det FAO har nettopp offentliggjort en liste over sine ti mest vellykkete bistandsprosjekt Kriteriene for å bli en FAO Success Story er at prosjektet ha hatt positiv målbar effekt både lokalt og regionalt I tillegg blir det lagt vekt på bærekraft kompetansestyrking og overføringsverdi Se de utvalgte prosjektene på FAOs hjemmesider Størst i norsk fiskeribistand EAF Nansenprogrammet Ecosystem approach to fisheries management er nåværende fase av et fiskeribistandsprogram FAO og Norge har samarbeidet om i snart 40 år Dette programmet er det største enkelttiltaket i norsk fiskeribistand hvor man i årenes løp har bistått over 60 land i Afrika Asia og Latin Amerika med kartlegging overvåking og forvaltning av fiskeressurser opplæring utdanning samt kapasitetsbygging av forvaltningsinstitusjoner Forskningsfartøyet Dr Fridtjof Nansen er sentralt i EAF Nansenprogrammet for innhenting av data som grunnlag for forvaltning av fiskeressurser Havforskningsinstituttet i Norge er ansvarlig for driften av forskningsfartøyet og den vitenskapelige delen av programmet som inkluderer feltarbeid vedlikehold av database rådgivning og opplæring Norad eier fartøyet og har forvaltningsansvaret på norsk side Norge bidro i perioden 2006 2011 med 222 millioner kroner til EAF Nansenprogrammet Tweet Les mer om EAF Nansenprogrammet Norsk fiskeribistand Kontakter Avdeling for klima energi og miljø Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/nyheter/norsk-firskeribistand-inn-p%C3%A5-ti-p%C3%A5-topp-liste (2014-09-27)
  Open archived version from archive