archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Fiskeriforvaltning - norad.no
  kommer fra oppdrett Fiskekonsumet varierer sterkt fra land til land Fiskerisektoren bidrar til matsikkerhet både ved at fisk bringes til markedet og ved at fiskerisektoren bidrar til sysselsetting og inntekter Sysselsetting i fiskeri og oppdrett globalt har økt betydelig og økt mer enn verdens befolkning siden 1980 Prisøkningen på matvarer som korn og ris 2006 2008 bidro også til prisøkning på fisk Stor økning i Asia Det høyeste økningen i årlig fiskeinntak finner vi i Øst Asia en økning fra 10 8 kg pr person i 1961 til 30 1 kg i 2007 Den samme utviklingen skjer i Sørøst Asia og Nord Afrika selv om utgangspunktet i sistnevnte var lavt 2 8 kg i 1961 I Kina finner vi spesielt en dramatisk økning i konsumet med en gjennomsnittlig økning årlig på 5 7 prosent pr år i perioden 1961 2007 Norsk bistand bidrar inn i dette bildet med støtte til en bærekraftig ressursforvaltning for derved å bidra til at uttaket av fisk til mat kan fortsette på en bærekraftig måte Norge bidrar til økt oppdrettsproduksjon ved vekt på forskning og utdanning og finansierer en verdikjedestudie i regi av FAO sistnevnte ventes publisert i 2012 Ulovlig fiske UUU UUU fiske Miljø og økonomisk kriminalitet innen fiskerisektoren kalles UUU fiske ulovlig uregulert og urapportert fiske Dette omfatter en rekke forhold som svarte landinger svart omsetning feilføring av fangstdagbok landings eller sluttsedler utkast eller ulovlig bifangst Kombinasjonen av bekvemmelighetsflagg og bruk av finansielle tjenester som finansjurisdiksjoner tilbyr bidrar til at fiskebåtredere kan komme unna med slik kriminalitet Lovbrudd som ofte er en del av UUU fiske er slike forhold som korrupsjon hvitvasking og menneskehandel Et hovedproblem i forvaltningen av fiskeressursene nasjonalt og regionalt er det ulovlige uregulerte og urapporterte fisket UUU fiske Tiltak Internasjonalt regelverk Under folkeretten er det utformet en rekke internasjonale traktater og avtaler som regulerer fiske Havrettstraktaten UNCLOS FN avtalen på fiske UNFSA Internasjonal avtale på havnestatskontroll av 2009 FAO basert på at Norge fikk forslaget godkjent i Generalforsamlingens havrettsmøte og deretter i COFI FAO Flaggstatsavtalen fra 1993 FAO Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas Sistnevnte gjennomgås nå med tanke på å styrke denne I tillegg eksisterer det en rekke normative instrument så som Adferdskodeksen for ansvarlig fiskeri Code of Conduct for Responsible Fisheries og dennes internasjonale aksjonsplaner bl a mot UUU samt andre som utvikles p t Internasjonale organisasjoner instanser involvert i arbeidet med UUU type saksforhold FAOs og dennes fiskerikomite COFI United Nations Office on Drugs and Crime UNODC ILO IMO INTERPOL med deres Miljøprogram Lloyds List Norge har over lang tid vært meget aktiv på den internasjonale arena i kampen mot UUU og har selv etablert en egen enhet som jobber med UUU problematikk inkludert opp mot det internasjonale arbeidet på området I Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet av 15 mars 2011 samt i stortingsmeldingen om organisert kriminalitet er Fiskeriforvaltningens analysenettverk med base i FKD og med en styringsgruppe bestående av FKD JD FIN FD UD

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/klima-milj%C3%B8-og-naturressurser/fiske/fiskeriforvaltning/fiskeriforvaltning (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Identification of potential aquaculture and fish processing investment projects and partners in selected countries in Africa - norad.no
  pdf Vol III Annex A 9 Country profiles Norad Investment Study pdf Vol IV Annex B Four Countries Profiles Norad Investment Study pdf Oppsummering The study emanates from a memo to the Ministry of Foreign Affairs on strategic priorities for Norwegian cooperation assistance for business development within fisheries and aquaculture It concluded that commercial companies in Norway have special competence resources and interest that can be matched with existing or emerging commercial enterprises in developing countries and provide a basis for collaboration and investments within the aquaculture and fish processing sectors The purpose of the study was to provide relevant information for Norwegian companies interested in investment and or joint ventures in African fisheries and aquaculture by identify potential investment projects and partners within the aquaculture fish handling and processing sectors within selected African countries The study has been undertaken focusing primarily on commercial viability but wider issues such as development impact has also been noted In August 2009 the study was presented at a mini seminar at the Aqua Nor Exhibition in Trondheim with about 50 participants The documents below were prepared for the mini seminar Invitation to the mini seminar agenda and info brief on the study Afrika Invest seminar Presentation by authors Sandy Davis and Per Erik Bergh NFDS and Sveinung Fjose Econ Pöyry Tilapia Aquaculture in Africa the Lake Harvest Experience Presentation by Patrick Blow CEO Lake Harvest Group Zimbabwe og Uganda Tweet Rapporten er kun elektronisk og kan ikke bestilles på papir Dine bestillinger Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/publikasjoner/publikasjon?key=125664 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Fugletittere har bidratt til bedre leve... - norad.no
  etablert 15 lokale støttegrupper og lokalbefolkningen har vært involvert i en enkel overvåkningsmetodikk for utviklingen av biomangfoldet i sine områder Ni av de lokale gruppene er nå formelt registrert som lokale organisasjoner I tillegg til å delta i overvåkingen av naturtilstanden i sine områder er de lokale gruppene involvert i utvikling av inntektsbringende aktiviteter Eksempler er honningproduksjon produksjon av kurver og keramikk hagebruk geiteavl bærekraftig jakt og fiske utvinning av smykkesteiner utdanning av fugleguider skogplanting og etablering av små campingplasser for økoturisme Bird Watch Zambia har utviklet seg fra hovedsakelig å være en fugletitterforening med hvite medlemmer til en sterk zambisk miljøorganisasjon som deltar i samfunnsdebatten og i ulike nasjonale fora som er viktige i naturressurs og klimaspørsmål Suksessen som miljøorganisasjon ble synliggjort i 2010 da planer om omfattende hogst i Mutalanganga området i nedre Zambezi ble stanset som resultat av påvirkningsarbeid i samarbeid med den lokale støttegruppen Den planlagte hogsten ville vært svært negativ for landsbybeboerne i området og for alltid ødelagt viktige leveområder for fugler og annet biologisk mangfold som gjør Mutulanganga til et unikt område Lærdommer Lokal forankring gir aktivt og langvarig engasjement Teaterforestilling i den lokale naturverngruppen Den viktigste lærdommen fra prosjektet er at det er mulig å utvikle mer bærekraftig bruk av naturressursene med relativt begrensede midler og lokal innsats og at det er mulig å imøtekomme lokale behov samtidig som man ivaretar biologisk mangfold Prosjektet viser også at relativt små prosjekter kan danne grunnlag for sosial mobilisering om viktige saker Lokalbefolkningen gjør det meste av arbeidet selv både når det gjelder organisering og næringsutvikling Sterk lokal forankring kan ta tid å bygge opp på grunn av knapphet på egne ressurser og langsiktig oppfølging er viktig for at de lokale gruppene skal bli trygge Virksomheten er også sårbar for endringer i en liten stab Fordelen

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/fugletittere-har-bidratt-til-bedre-levevilk%C3%A5r-for-folk-og-fugler (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Skattesamarbeid har økt inntektene fra ... - norad.no
  22 land er EITI kandidater EITI som har et styre bestående av representanter for myndigheter selskaper og sivilt samfunn ble etablert i 2003 Norge har støttet EITI fra starten og det internasjonale sekretariatet har holdt til i Oslo siden 2007 Norge ble EITI godkjent i 2011 Les mer på eiti org Institusjonssamarbeidet mellom det norske Skattedirektoratet og Mosambiks skatte og tolletat skal øke kompetansen til å planlegge gjennomføre og følge opp skatterevisjoner av store aktører i petroleumssektoren Norge gir også støtte til generell kompetansebygging i skatteetaten i samarbeid med blant andre Tyskland Belgia og Storbritannia I tillegg støtter Norge sivilsamfunnsorganisasjoner som bidrar til EITI kravene om åpenhet om inntekter fra naturressurser se faktaboks Norge har også bidratt til et forskningsprosjekt i regi av CMI Chr Michelsen Institute om utvikling av skatteetatene i Mosambik Tanzania og Zambia I to regionale samlinger delte disse tre skatteetatene og den norske skatteetaten erfaringer om bl a beskatning av internasjonale selskaper Resultater Høyere skatteutbytte fra petroleumssektoren Mosambik har økt skatteinntektene med 0 5 prosent av BNP hvert år de siste fem årene og norsk støtte har bidratt til dette Som ledd i skattesamarbeidet bisto norske revisorer i 2011 toll og skattemyndighetene i Mosambik i arbeidet med skatterevisjon Til nå er et beløp tilsvarende flere millioner USD innbetalt i ekstra skatt som resultat av denne gjennomgangen Det viktigste resultatet er likevel at det er fastslått prinsipper for beskatning i den kompliserte petroleumssektoren og at skatteetaten har fått erfaring med å foreta slike gjennomganger Dette kan innbringe flere hundre millioner USD i økte skatteinntekter de kommende årene Mosambik fikk også nyttige innspill fra erfaringsdelingen til praktiske løsninger tilpasset lokale forhold og problemstillinger Salget av Cove Energy s andel i landets Anadarko blokk til thailandske PTTEP i 2012 viser inntektspotensialet ved beskatning av petroleumssektoren Salget førte til at Mosambik mottok 175 millioner USD i kapitalskatt Mosambik leverte i 2011 sin andre rapport til EITI I forberedelsen av rapportene har Mosambik styrket sine interne kontrollrutiner med skatteinntektene Norsk støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner og særlig Centre for Public Integrity CIP i Mosambik har bidratt til høyere kvalitet på den andre EITI rapporten enn den første Dette fordi CIP ved hjelp av støtten har kunnet produsere relevante bakgrunnsdokumenter og delta aktivt i utformingen av rapporten Norge gir sammen med Canada direkte støtte til utarbeidelsen av den tredje landrapporten Gjennom skattesamarbeidet med Norge er Mosambik blitt bedre rustet til å kreve inn sin rettmessige andel av inntektene fra utvinning av naturressurser Det er likevel først i årene som kommer når de store inntektene begynner å strømme til statskassen at det vil vise seg om innsatsen kommer befolkningen i Mosambik til gode Et viktig spørsmål blir hvordan Mosambik vil bruke gassinntekter til å skape økonomisk vekst i andre sektorer særlig i landbrukssektoren som 80 prosent av befolkningen livnærer seg av Trolig vil størsteparten av inntektene avsettes i et investeringsfond for å komme andre sektorer til gode Lærdommer Klart definert behov er en forutsetning for et effektivt samarbeid Skattesamarbeidet ble etablert etter Mosambiks ønske Norges

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/skattesamarbeid-har-%C3%B8kt-inntektene-fra-petroleumsvirksomhet-i-mosambik (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Bedre forberedt til å takle naturkatastrofer - norad.no
  stiftelsen for anvendt geofysisk forskning NORSAR har vært norske partnere Senere ble det opprettet et eget prosjekt om skredfare med Norges geoteknisk institutt NGI som norsk partner Støtten til CEPREDENAC har hatt som mål å utvikle en regional plan for håndtering av naturkatastrofer styrke samarbeidet mellom fagfolk i regionen utvikle retningslinjer for og gjennomføre sårbarhetsvurderinger for viktige fysiske installasjoner Resultater Ny regional strategi for katastrofeberedskap Jordskjelvet som rammet Haiti 12 januar 2010 tok livet av over 220 000 mennesker og førte til at 1 5 millioner mennesker ble hjemløse Foto Ken Opprann CEPREDENAC har etablert et nettverk med om lag 350 fagfolk som er viktige ressurspersoner i regionen Senteret har bidratt til utviklingen av en ny regional strategi for katastrofeberedskap som ble vedtatt på toppmøtet for statsoverhoder i juni 2010 En rekke praktiske håndbøker er utarbeidet på områder som overvåking byggeforskrifter og informasjon til befolkningen Mye kan bli bedre når det gjelder bruken av fagbasen og materiellet som er utarbeidet Lærdommer Beredskap bør økes på så lavt nivå som mulig Fleksibiliteten i samarbeidet med Norge har økt muligheten for å justere omfanget av støtten i forhold til kapasiteten og fremdriften hos CEPREDENAC Det er en utfordring for senteret å finne ut hvordan man bedre kan nå frem til viktige lokale aktører Erfaringen fra tidligere katastrofer tilsier at det mest effektive er å øke beredskapen på så lavt nivå som mulig En evaluering av samarbeidet påpeker at resultatene av senterets faglige arbeid ikke har blitt formidlet godt nok til potensielle brukere En viktig forutsetning for bærekraften av den kapasitetsutviklingen Norge og andre givere har støttet er at nasjonale myndigheter i større grad stiller opp med budsjettmidler Senteret er i for stor grad avhengig av eksternt finansierte prosjekter Kilder Skriv ut Resultatrapport 2010 Tweet Flere eksempler Guatemala Demokratistøtte har styrket urfolks rettigheter

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/bedre-forberedt-til-%C3%A5-takle-naturkatastrofer (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Bærekraftig utnyttelse av biologisk mangfold - norad.no
  å styrke deres faglige og institusjonelle kapasitet Målet var å bygge ut de nasjonale plantesamlingene i Mellom Amerika og lage databaser over plantearter som finnes Prosjektet skulle også styrke samarbeidet mellom statene i regionen om å utvikle en felles agenda for bevaring og utnyttelse av biologisk mangfold Resultater Mer faglig stolthet innen naturvern og biologisk mangfold og vedtatt regional strategi for landbruk miljø og helse En evaluering fra 2010 slo fast at mye ble oppnådd når det gjelder forbedring av individuell faglig kompetanse Evalueringen viser også til en betydelig endring i faglig stolthet knyttet til det å jobbe med naturvern og biologisk mangfold sammenlignet med tiden før prosjektet kom i gang På organisasjonsnivå vises det til resultater i form av vitenskapelige publikasjoner en regional database over floraen i Mellom Amerika og bedre utstyrte herbarier Et resultat er at de deltakende universitetene har forpliktet seg til å fortsette å støtte oppbyggingen av herbariene finansielt Det har skjedd en markert holdningsendring hos universitetsledere studenter og folk flest om herbarienes betydning som informasjonssentra På samfunnsnivå er det viktigste resultatet bidraget til at en regional strategi for landbruk miljø og helse ble vedtatt i 2008 Strategien viser at regionens ledere erkjenner at biodiversitet ikke følger nasjonale grenser og at det er nødvendig med en felles regional tilnærming Lærdommer Viktig å respektere nasjonale forskjeller i regionalt samarbeid I regionale samarbeidsprosjekter er det viktig å respektere forskjellene i utgangspunktet mellom de ulike nasjonale institusjonene I evalueringen av prosjektet rapporterer alle partnerne at deres forventninger til samarbeidet hadde blitt oppfylt En styrke ved prosjektet var at det bidro med forutsigbar og fleksibel finansiering som gikk utenom den regulære og mer byråkratiske statlige støtten En viktig lærdom var at herbarier som i utgangspunktet ikke hadde en viss grunnfinansiering til drift og faglig stab ikke burde delta i prosjektet

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/b%C3%A6rekraftig-utnyttelse-av-biologisk-mangfold (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Forskning styrker klima- og skogsatsing... - norad.no
  bidratt mest i planleggingen av klimatiltak er Jambi på Sumatra For å vise hvordan klimagassutslippene kan reduseres gjennom arealplanlegging har ICRAF og myndighetene satt i gang et pilotprosjekt i distriktet Tanjung Jabung Barat Avskogingen i dette distriktet skyldes i hovedsak hogst av naturskog for omlegging til plantasjedrift ICRAFs studier viser at målrettede tiltak som for eksempel forbud mot å etablere plantasjer i naturskog og planting av jelutongtreet på karbonrike torvmyrer vil kunne redusere klimagassutslippene med 27 prosent i forhold til referansebanen De ulike forslagene fra ICRAF blir nå brukt av lokale myndigheter i arbeidet med nye arealplaner ICRAF jobber tett med lokalsamfunn i distriktet for at de skal forvalte skog og landarealene mer bærekraftig og støtter lokalsamfunnene i dialog med lokale myndigheter ICRAFs praktiske erfaring med helhetlige klima og arealplaner i Indonesia Kamerun Peru og Vietnam har blitt spilt inn i de internasjonale klimaforhandlingene for å vise hvordan REDD konseptet kan utvikles til å omfatte utslipp fra alle typer arealbruksendringer Lærdommer Relevant forskning gir grunnlag for politisk handling REDD REDD REDD står for Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Altså å redusere utslipp fra avskoging og skogforringelse Ved klimaforhandlingene i Cancun i 2010 ble landene enige om å minske utslippene knyttet til avskoging og det ble lagt til flere punkter i avtalen som fikk navnet REDD Pluss tegnet står for bærekraftig skogforvaltning økning av skogens karbonfangst og vern av skog og biologisk mangfold Siden 2007 har den norske regjeringen forpliktet til seg til å bevilge inntil tre milliarder årlig over bistandsbudsjettet gjennom sitt klima og skoginitiativ KoS Formålet med støtten til ICRAF er å bedre kunnskapsgrunnlaget til myndighetene i planleggingen av klimatiltak Arealforvaltningen i Indonesia er svært krevende med sterke interessekonflikter mellom myndigheter på ulike forvaltningsnivåer private selskaper innen mange sektorer og lokalsamfunnene Arbeidet med å redusere avskogingen forutsetter

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/forskning-styrker-klima-og-skogsatsingen-i-indonesia (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Betre kontroll og opplæring har redda n... - norad.no
  til handheving av lov brannsikkerhet og kontroll fjerning av inntrengjande planter og utvikling av alternative levebrød Grunngjevinga for å støtte desse aktivitetane var å la fondet investere dei årlege avkastningane tilbake i fondet og få fondet til å auke Resultat Økosystemet har blitt bevart Birøkting er eit av tiltaka som gjev lokalbefolkninga eit alternativt levebrød Den norske støtta har gjett myndigheitene auka moglegheit til å skjerpe handhevinga av skogloven Dette har ført til mindre ulovleg hogst av sedertre Lokalsamfunnet har gjennom opplæring og deltaking lært å sette pris på reservatets viktige rolle som ein ressurs til vann og brensel og at dette er ressursar som må beskyttast Gjennom tiltak for alternative levebrød som birøkt fiskeri og vatningsanlegg har prosjektet vore med på å redusere presset på ressursane I løpet av dei siste fem åra har 118 hektar med sedertre blitt planta mot 42 hektar i dei fem åra forut Dette har bremsa farten på avskoginga Dei siste fire åra har området med sedertre ikkje blitt svekka i særlig grad og området forventas å auke sjølv om det vil ta tiår før dei yngre trea blir fullvaksne Ved å fjerne inntrengjande artar har trua planteartar byrja å komme tilbake igjen Ukontrollerte skogbrannar var tidlegare eit vanleg syn mest på grunn av mangel på brannskilje brannvesen og utstyr Skogdepartementet har no laga eit nettverk på om lag 600 km med brannskilje som vedlikehaldas Saman med betre brannvesen og utstyr har dette fått talet på brannar ned For fem år sida blei om lag 10 000 hektar øydelagt av brann No er dette redusert til om lag 2076 hektar Den norske støtta har sikra fondet som har hatt ei auke frå 5 5 millionar dollar då Noreg først støtta det til 6 5 millionar dollar i 2012 Veksten har vore langsam men det

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/betre-kontroll-og-oppl%C3%A6ring-har-redda-nasjonalpark (2014-09-27)
  Open archived version from archive •