archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Hva gjør Norad? - norad.no
  uavhengig presse som evner å informere skape debatt og formidle saker av viktighet er helt nødvendig i utvikling av demokratiske samfunn Norad støtter og samarbeider med flere viktige organisasjoner og institusjoner som bidrar til å sette korrupsjon og styresett på dagsorden i mange land Korrupsjon foregår både mellom private aktører og det offentlige og mellom private aktører Privat sektor har en viktig rolle i kampen mot korrupsjon fordi korrupsjonen har store økonomiske og finansielle konsekvenser og skaper en skjev konkurransesituasjon Et initiativ som mottar norsk støtte er Extractive Industries Transparency Initiative EITI som har som formål å bidra til større åpenhet og innsyn i petroleumssektoren Norad støtter arbeid på disse områdene gjennom samarbeid med relevante partnere i kampen mot korrupsjon både internasjonalt og på landnivå Norad gir råd om hvordan internasjonalt lovverk kan legge en ramme for forpliktende samarbeid mellom ulike land innen korrupsjonsbekjempelse Ved å delta i internasjonale prosesser og konvensjoner følges arbeidet med gjennomføring av forpliktelser FN konvensjonen på korrupsjon UNCAC er viktig og oppfølging på landnivå av gjennomføringen av konvensjonen krever et bredt samarbeid mellom ulike aktøre FN konvensjonen er i dag det eneste internasjonale juridiske rammeverk for tilbakeføring av stjålne midler Mange utviklingsland er i stort behov av faglig bistand for å kunne gjennomføre de forskjellige forpliktelser konvensjonen innebærer Faglig rådgivning om oppbygging av institusjoner og organisasjoner som arbeider med antikorrupsjon Dette inkluderer rådgivning rundt oppbygging av antikorrupsjonsinstitusjoner finansielle enheter og hvitvaskings og økokrimenheter i samarbeidsland For å styrke norsk utviklingssamarbeid bidrar Norad med råd som kan styrke ressursforvaltningen og redusere risiko for korrupsjon blant annet innenfor initiativer som Olje for Utvikling og regjeringens Skog og klimasatsning Norad bidrar til kompetansebygging og overføring av kunnskap om hvordan kampen mot korrupsjon kan føres både i samarbeidsland så vel som internt i Norad og i utenrikstjenesten generelt Opplæringen

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/demokrati-og-styresett/korrupsjonsbekjempelse/hva-gj%C3%B8r-norad (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Korrupsjons-jegernettverk - norad.no
  Norge Et gjentakende tema på møtene er hvordan medlemmene skal takle politisk press på etterforskningen og eventuell rettsforfølgelse Nettverket ble etablert i 2005 av tidligere utviklingsminister Hilde Frafjord Johnsen og Eva Joly daværende spesialrådgiver til den norske regjeringen Ideen bak nettverket er å støtte korrupsjonsjegere i land som har demonstrert politisk vilje til å bekjempe storstilt korrupsjon Se NRK reportasje om korrupsjons jegernettverket fra 6 11 11 Utveksler erfaringer Medlemmene av nettverket kommer hovedsaklig fra etterforsknings og påtalemyndighetene og antikorrupsjonsbyråer Nettverket møtes regelmessig for å utveksle erfaringer kunnskaper og synspunkter på hva som fungerer i kampen mot korrupsjon Spesielle tema er preventivt arbeid etterforskningsteknikker rettsanmodninger hvitvasking av stjålne midler kapitalflukt og tilbakeføring av stjålne midler Møt korrupsjonsjegerne i Norads internasjonale korrupsjonsjegernettverk og hør hvordan de bekjemper korrupsjon i sine hjemland Stor geografisk utstrekning Medlemmene i nettverket kommer fra Tanzania Nigeria Tyskland Indonesia Storbritannia Norge Italia Sør Sudan Bangladesh Sveits Malawi Pakistan Etiopia Argentina Costa Rica og Sør Afrika Medlemmene inviteres til nettverket av Norad og dette gjøres uten noen form for godkjenning fra andre myndigheter Konfidensielle møter Møtene til nettverket er lukket og for å sikre full konfidensialitet om møteaktiviteten følger møtene Chatham House Rule Reglen sier at når et møte eller deler av dette følger Chatham House Rule står deltakerne fritt til å bruke den informasjonen de mottar men verken identiteten eller tilknytning til talerne og øvrige andre deltakere kan avsløres Tweet Om korrupsjon i media Verdens mest ubestikkelige gjeng Om korrupsjonjeger nettverket i NRK 06 11 11 Norske bistandsmidler svindlet for nesten 30 mill kr NRK 05 11 11 Kontakter Stensrud Lise Fagdirektør Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/demokrati-og-styresett/korrupsjonsbekjempelse/korrupsjonsjegernettverk (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Bistand i konflikt - norad.no
  gjelder ikke bare landet i konflikt men sprer seg også til naboland Det kan også konfliktene Naboland forblir sjelden uberørt av væpnede konflikter Fra FNs fredsbevarende operasjon i Liberia Foto Ken Opprann Bistand til land i konflikt et bevisst valg Målet med norsk bistand til land i konflikt er begrunnet og slått fast i Stortingsmelding 13 2008 2009 Klima konflikt og kapital norsk utviklingspolitikk i et endret handlingsrom Der blir det sagt at krig skaper humanitære kriser og forsterker fattigdom mens økonomisk vekst og utvikling virker krigsforebyggende Videre slår regjeringen fast at de vil arbeide for å bilegge voldelige konflikter gjennom tett kobling mellom politisk og diplomatisk handling og bruk av både humanitære midler og midler til utvikling 15 prosent til land i konflikt Seks av de ti største mottakerne av norsk bistand i 2010 var sårbare stater eller land i konflikt Mens Afghanistan Sudan Det palestinske området Pakistan og Uganda oppfyller definisjonen av land i konflikt regnes Haiti som et sårbart land preget av vold usikkerhet og fattigdom Bistanden til land i konflikt utgjorde 15 prosent av det norske bistandsbudsjettet på over 27 7 milliarder norske kroner Det meste av støtten går til nødhjelp og vanlig utviklingssamarbeid som helse utdanning vei energi og styresett En høy andel av støtten til land i konflikt går gjennom multilaterale og ikke statlige organisasjoner Bistand alene gir ikke fred Tenkningen om hvordan bistand best kan spille en rolle i å redusere konflikt og bidra til fred er i utvikling Det skilles mellom tre overordnede kategorier av bistand i konflikt Humanitært arbeid skal lindre nød og beskytte sivile konfliktløsning og fredsbygging handler om å få slutt på volden og hindre tilbakefall til konflikt mens langsiktig utvikling og statsbygging er målene for alt utviklingssamarbeid Det er mange forhold som avgjør om et land lykkes med å skape fred og en stabil samfunnsutvikling Bistand kan bidra i riktig men kan ikke skape fred alene Det er først og fremst opp til de berørte partene Det må være politisk vilje for å skape fred Det er mange særegne utfordringer for bistand i konflikt I verste fall kan bistanden bli en del av konflikten Behov for lokal kunnskap er ekstra stort i konfliktsituasjoner og alle bistandstiltak må være godt forankret lokalt Fredelige samfunn bygges av de som bor i landet Risikovilje nødvendig Det er større risiko for at bistand i konfliktområder ikke lykkes i forhold til andre steder Men det er viktig med risikovilje når det gjelder bistand og konflikt Den potensielle gevinsten i form av fred sikkerhet og utvikling er ofte så stor at det vurderes som verdt å ta sjansen på at prosjektet ikke blir ferdigstilt at politiske endringer undergraver forsoningsarbeidet eller at nybygd infrastruktur blir ødelagt dersom konflikten gjenopptas Slike vurderinger vektlegges i retningslinjene for risikovurdering og risikohåndtering i norsk bistand Tweet Hvordan skape resultater i et land i konflikt Flertallet av væpnede konflikter skjer i de fattigste delene av verden Og land som enten er sårbare for konflikt befinner seg i en konflikt eller

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/demokrati-og-styresett/bistand-i-konflikt (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Konfliktsensitivitet - norad.no
  inn med bistand i et land med en skjult eller faktisk konflikt foretar en bevisst vurdering av hvordan tiltaket blir påvirket av konflikten og hvordan tiltaket kan påvirke konflikten Det blir også vurdert om bistanden eventuelt kan bidra til å redusere konflikten og på lengre sikt bidra til fredsbygging Selv prosjekter som ikke har fredsbygging som mål må foreta en konfliktsensitiv vurdering av hvordan virksomheten kan komme til å påvirke omgivelsene Et minstekrav er at tiltaket ikke bidrar til å forsterke motsetninger og øke konfliktnivået det vil blant annet si at det ikke gjør skade Do No Harm Do no harm er et begrep som vi ofte støter på når konfliktsensitivitet omtales Det betyr langt mer enn å unngå negative virkninger det innebærer en aktiv tilnærming til hvordan et bistandstiltak som for eksempel å bygge en skole kan bidra til å styrke samarbeid i stedet for øke spenninger i området For å gjøre dette må man ha en god forståelse av situasjonen ikke minst med tanke på hva det er som gir kraft til skjulte eller åpne konflikter Man må lage en kontekstanalyse med en skikkelig analyse av konflikten Slik blir det for eksempel mulig å finne ut at om skolen legges der det først var tenkt vil den bare komme en etnisk gruppe til gode Gjennom å vurdere hvilke utilsiktede virkninger bistandstiltaket vil kunne få kan man foreta de endringene som er nødvendige for at virkningene skal være positive Skolen kan i stedet bli et sted for samarbeid mellom grupper Alle samfunn og særlig samfunn som er preget av konflikt er i stadig endring Det er derfor viktig i en do no harm tilnærming at man jevnlig oppdaterer analysen av situasjonen og hvordan tiltaket påvirker denne slik at nødvendige endringer kan foretas fortløpende Hva gjør Norge Samtidig som vår

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/demokrati-og-styresett/bistand-i-konflikt/konfliktsensitivitet (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Historier om fred - norad.no
  den gang har bevegelsen som holder til i Roma meglet i mange konflikter rundt om i verden Bevegelsen ble involvert i Mosambik gjennom et vennskap forteller Mario Marazziti Det startet med en vennskap med en mann fra Mosambik Han var en prest som ble biskop og gjennom ham lærte vi om landet Vi startet med nødhjelp men så fant vi ut at uten fred var hjelpen om ikke bortkastet i alle fall minimal Gjenoppbyggingen er begynt I Den demokratiske republikken Kongo er sporene fra konflikt fortsatt synlige Veggene på Mont Hoyo Hotel er fulle av historier om soldater grådighet voldtekt og drap Hotellet i skogen er som et symbol på landet sett under ett Det venter på nytt liv Etter år med forfall er gjenoppbyggingen begynt 21 03 2012 Historier om fred Her finner du eksempler på bistandsarbeid i konfliktområder Norad konferansen og Norads resultatrapport i 2011 hadde bistand og konflikt som tema og inneholder mye nyttig informasjon 07 12 2011 Tre historier om fred Det er viktig å være tålmodig og å forbli fokusert og involvert forteller Mario Giro i St Egidio om bevegelsens fredsarbeid Møt ham i en av tre historier om fred laget av Bistandsaktuelt i anledning Norad konferansen 2011 om bistand og konflikt 08 12 2011 Virker bistand til land i konflikt En økende andel av norsk bistand går til land som preges av voldelig konflikt På Norad konferansen 12 november lanseres årets resultatrapport med dette som tema Allerede nå kan du lese om resultater av bistand til Liberia Mosambik Øst Timor og Det palestinske området 22 11 2011 Eget bilag fra Bistandsaktuelt I forbindelse med Norad konferansen 2011 kom Bistandsaktuelt med et eget bilag om bistand etter konflikt i siste utgave 12 12 2011 Nobelprisvinner åpnet Norad konferansen Hvor starter du Det er ingen quick

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/demokrati-og-styresett/bistand-i-konflikt/historier-om-fred (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Frie medier - norad.no
  holdninger og bevissthet i befolkningen Viktige temaer for Norads arbeid med frie medier vil være Trygghet og sikkerhet til å utøve ytringsfrihet for alle kategorier av mediarbeidere Det er ikke kanal teknologi eller ansettelsesforhold som skal avgjøre hvilke rettigheter og plikter medieaktører har i utøvelse av ytringsfrihet eller når de opptrer som voktere av pressefriheten men kommunikasjonens innhold og hensynet til arbeidsforhold og sikkerheten for innholdsprodusentene deres kilder avsenderes samfunnsansvar og konsekvensene for utsatte grupper og enkeltmennesker Prinsippet om likestilling mellom de som jobber online og offline i sosiale eller redigerte medier på fast kontrakt eller som løsmedarbeidere når det gjelder retten til beskyttelse for utøvere av pressefriheten vil derfor ligge til grunn i all Norads støtte til arbeid for økt trygghet og sikkerhet for mediearbeidere Samarbeid mellom sosiale og redigerte medier Tradisjonelle og nye medier har ulike roller i nyhetsformidling og kommunikasjon En sunn konkurranse kan bidra til å fremme innovasjon og øke den demokratiske deltakelsen for grupper som tradisjonelt har hatt vanskelig for å bli sett og hørt i politiske prosesser Men det er også en fare for at kvalitetsjournalistikken vil tape for kommersielle og tabloide interesser Derfor er det et sentralt mål for Norads støtte til medieutvikling å legge til rette for et samarbeid mellom sosiale medier og redigerte medier som både vil fremme det beste i kvalitetsjournalistikken og stimulere til demokratisk deltakelse Synergi mellom bredbåndsbasert mobiltelefoni og lokalradio Radioen vil i mange utviklingsland fortsatt være den viktigste kommunikasjonskanal for folk på landsbygda ennå i mange år og skal fortsatt styrkes særlig nettverket av ikke kommersielle lokalradioer Samtidig pågår utbyggingen av mobilt bredbånd i raskt tempo Lokalradio i kombinasjon med nye produkter basert på internettilgang via mobiltelefoni har bare så vidt begynt den moderne kommunikasjonsrevolusjonen i mange fattige områder Å fremme denne utviklingen på en slik måte at ikke kommersielle eller politiske særinteresser får overhånd vil være et tredje satsingsområde for Norads mediestøtte Kommunikasjon i humanitære kriser og konfliktsituasjoner Tilgang til informasjon kan være livsviktig Men behovet for moderne kommunikasjonssystemer i humanitære og politiske krisesituasjoner var lenge upåaktet Med mobiltelefonens inntog som et bredt tilgjengelig verktøy for nyhetsformidling og kommunikasjon mellom flyktninger og fordrevne lokalsamfunn og det humanitære hjelpeapparatet er dette bildet i ferd med å endre seg raskt Et internasjonalt samarbeid mellom humanitære organisasjoner og mediestøtteorganisasjoner ble startet i 2009 Communicating with Disaster Affected Communities CDAC og forventes å resultere i store endringer på dette feltet i de nærmeste årene Norad støtter opp om denne utviklingen og vil søke å påvirke den praktiske programmeringen av slike tiltak på en måte som kan bygge på og styrke de lokale kommunikasjonsressursene som allerede finnes og slik at bærekraften i alle tiltak blir vektlagt fra første stund Norads arbeid med å styrke ytringsfrihet og uavhengige medier hviler på fire hovedstolper Forhindre brudd på ytringsfriheten Styrke medier i konfliktområder og truede demokratier Fremme demokratibygging og godt styresett Fremme kommunikasjon om utvikling Medier i anti korrupsjonsarbeid og bekjemping av økonomisk kriminalitet Støtten til frie og uavhengige medier har som mål å

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/demokrati-og-styresett/frie-medier (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Kapasitetsutvikling - norad.no
  målet er å fjerne fattigdommen Ulike måter å støtte kapasitetsutvikling på er faglig bistand og institusjonssamarbeid langsiktig økonomisk støtte og støtte til påvirkning av rammebetingelser Kapasitetsutvikling er et svært vidt begrep og kan gjenkjennes i mange former Det har vært og er viktig å sette fattige land i stand til å tilby sin egen befolkning grunnleggende tjenester som for eksempel helse og skolegang Å bygge systemer Kapasitetsutvikling er også sentralt for å styrke evnen til å forvalte ressurser på viktige sektorer som kan gi grunnlag for å skape inntekter Dette kan dreie seg om støtte til å bygge opp en offentlig finansforvaltning med et finansdepartement systemer for offentlige anskaffelser skattemyndigheter riksrevisjon med mer Det er også å bygge opp systemer for å dele ut konsesjoner for utvinning av naturressurser regulere sikkerhet og miljø og lage rammebetingelser for å tiltrekke seg utenlandske investeringer Videre kan kapasitetsbygging gå inn på områder for styresett som gjennomføring av valg utforming av lover og bidrag til justissektoren i et land Kapasitetsutvikling kan også omfatte sivilt samfunn og privat sektor Norsk kapasitetsbygging Olje for utvikling er ett eksempel på kapasitetsbygging i norsk bistand I 2011 samarbeider Olje for utvikling med til sammen 20 land hvorav syv er hovedsamarbeidsland Programmet har en bred tilnærming og omfatter kapasitets og institusjonsbygging hos offentlige myndigheter i samarbeidslandene innen tre integrerte områder ressursforvaltning miljøforvaltning og finansforvaltning Godt styresett åpenhet og antikorrupsjon er tverrgående elementer i de tre integrerte områdene Denne typen kapasitetsbygging kan blant annet innebære assistanse til å utvikle lover og forskrifter for petroleumssektoren teknisk kunnskapsoverføring bevisstgjøring om miljøkonsekvenser inntektsforvaltning samt prinsipper som transparens og likhet for loven Dette bidrar også til at det kan stilles etterprøvbare krav til olje og leverandørselskaper Les mer om Olje for utvikling Tweet Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/demokrati-og-styresett/kapasitetsutvikling (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Resultater på området demokrati og styresett - norad.no
  handlingsplan for kvinner fred og sikkerhet Den norske ambassaden i Kathmandu har ledet en gruppe av giverland og FN organisasjoner for å fremme nepalske kvinners rettigheter og behov 23 08 2013 Utdanning og beskyttelse til internt fordrevne flyktninger Norske frivillige organisasjoner med Flyktningehjelpen i spissen har bidratt til forbedringer innen blant annet helse skole og bolig under våpenhvilen i Uganda 08 09 2014 Åpenhet øker skatteinntektene fra Nigerias oljesektor I tillegg til å være Afrikas ledende oljeprodusent var Nigeria lenge ansett som et av de mest korrupte landene i verden Etter at myndighetene sluttet seg til den globale åpenhetsstandarden EITI har manglende innbetalinger av skatt blitt avdekket og tilbakebetalt til den nigerianske statskassen 09 08 2012 Oljebistand har dempet konfliktnivået Bistand innen reservoarteknologi jus og miljø har bidratt til bedre oljeforvaltning i begge land og felles kompetanseutvikling har dempet konfliktnivået 06 08 2012 895 personer har fått rettshjelp Enkeltpersoner og organisasjoner har fått mer kunnskap om landrettigheter skolegang og lokalforvaltning 15 08 2012 Politisk motstand har hindret utvikling av statistikk Støtte til utvikling av nasjonalt statistikkbyrå ble avsluttet fordi målet om publisering av data ikke ble oppnådd i tilstrekkelig grad 21 08 2012 Bistand på statistikk har gitt nye indikatorer og data Støtte til utvikling av det nasjonale statistikkinstituttet har gjort det mulig å gjennomføre en folketelling og andre omfattende undersøkelser 15 08 2012 Norske organisasjoner bidrar til bedre utdanning rettigheter og miljø Norad støtter årlig nesten 100 frivillige organisasjoner Nedenfor er eksempler på resultater som organisasjonene rapporterer om 02 12 2012 Flyktninghjelpen har distribuert mat til 70 000 Flyktninghjelpen har nådd frem med nødhjelp til de som trenger det aller mest i en av verdens mest alvorlige og langvarige humanitære kriser 13 12 2012 Demokratistøtte har styrket urfolks rettigheter Konstitusjonelle reformer juridisk bistand og utdanningsprosjekter har bidratt til å styrke urfolks rettigheter og politisk deltagelse 21 12 2012 Juridisk hjelp har forhindret husrivninger Støtte til rettshjelp og husrenoveringer har ført til færre utkastelser og husrivninger 07 08 2012 Organisasjonsstøtte har ført til bedre administrasjon Støtte til frivillige organisasjoner har økt deltakelsen men de mangler kompetanse til å ha en selvstendig rolle 21 08 2012 Bistand har produsert flere økonomiske data Faglig bistand har bidratt til større innsamling av sosiale data og raskere bearbeidelse av statistikk til nasjonalregnskapet 14 02 2013 Fredsorganisasjon har hjulpet krigsofre Samarbeid med lokal organisasjon har gitt overlevende hjelp til å dokumentere overgrep og bearbeide traumer fra borgerkrig 16 10 2012 Pinsemenigheten har avvæpnet opprørere Pinsemenighetens Ytremisjon har samarbeidet med lokale ledere og prester for å få væpnede grupper fra nabolandene til å melde seg til FN styrken for avvæpning 14 12 2012 Juseksperter bidro til å opprette uavhengig rettsvesen Norske dommere jurister og politi ledet arbeidet som førte til opprettelsen av en statlig uavhengig domstolsadministrasjon 21 08 2012 Samarbeid resulterte i mindre statistikk enn forventet Utskiftninger av personell og dårlig koordinering mellom giverland har ført til mindre produksjon og publisering av statistikk enn forventet 20 08 2012 Kvaliteten på økonomisk statistikk er forbedret Det nasjonale

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/demokrati-og-styresett/resultater-p%C3%A5-omr%C3%A5det-demokrati-og-styresett (2014-09-27)
  Open archived version from archive