archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Hva vi gjør - norad.no
  med ATAF er å få til erfaringsutveksling mellom medlemslandene og utvikling av best practices Norge støtter også det internasjonale pengefondets IMF arbeid med skatt og naturressursforvaltning i en rekke land 2 Kunnskapsutvikling og formidling Formål Å øke forskningsinnsatsen og formidlingen av forskningen på området skatt og kapitalflukt slik at kunnskapen kan komme fattige land til gode Eksempler Norge har etablert et femårig forskningsprogram om skatt utvikling og kapitalflukt Forskningsprosjektene under programmet skal se på problemstillinger knyttet til bruk av skatteparadiser og virkninger av ulovlig kapitalflukt på økonomisk utvikling i fattige land Norge delfinansierer International Centre for Tax and Development ICTD Forskningsprogrammet fokuserer særlig på koblingen mellom skatt og statsbygging Det legges vekt på at forskningsresultatene skal ha praktisk betydning for skattemyndigheter 3 Internasjonal samarbeid Formål Å delta aktivt i det internasjonale samarbeidet rundt temaene skatt og kapitalflukt Eksempler Norge er en aktiv støttespiller i OECD sitt arbeid innen skatt og utvikling der OECDs utviklingskomité og skattekomité har etablert et felles arbeidsprogram OECD har god kompetanse på skattespørsmål og styrking av skatteadministrasjon OECD har også engasjert seg i arbeidet for mer åpenhet knyttet til skatteparadisene og har utarbeidet modellavtaler som sikrer landene informasjon om midler plassert i skatteparadiser Norge er med i Task Force on Financial Integrity and Economic Development Dette er et samarbeid mellom ulike organisasjoner og myndigheter i en rekke land som jobber for økt åpenhet rundt økonomiske forhold blant annet skatt 4 Støtte til sivilt samfunn Formål Å styrke folkelig engasjement og offentlig debatt rundt skattespørsmål Eksempler Norge støtter Tax Justice Network Dette er et nettverk av forskere frivillige organisasjoner og andre interessegrupper som arbeider for å kartlegge analysere og formidle effektene av skatteunndragelse og bruk av skatteparadiser Norge støtter også flere lokale organisasjoner som jobber med skattespørsmål i samarbeidsland Tweet Kontakter Ustvedt Tanja Seniorrådgiver Norad Direktoratet for

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/%C3%B8konomisk-utvikling-og-offentlig-forvaltning/skatt-for-utvikling/hva-vi-gj%C3%B8r (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Hvem vi er - norad.no
  Skatt for utvikling samler norsk statlig innsats Publisert 21 10 2011 Sist oppdatert 24 11 2011 Skriv ut Tweet Utenriksdepartementet UD har det overordnede strategiske ansvaret for programmet for oppfølging overfor politisk ledelse og koordinering med andre relevante departement Norad har det faglige ansvaret for programmet Det innebærer både å gi råd og kvalitetssikre arbeidet i UD ambassadene og å være ansvarlig for at erfaringene fra programmet blir dokumentert og systematisert samt at den samlede norske innsatsen blir evaluert Ambassadene har ansvar for å lage helhetlige planer for arbeidet med skatt og kapitalflukt på landnivå som revideres hvert år Samarbeidspartnere Foreløpig er det etablert samarbeid med følgende tre samarbeidsland Zambia Skattemyndighetene i Zambia Den norske ambassaden i Zambia Tanzania Den norske ambassaden i Tanzania Skattemyndighetene i Tanzania Mosambik Den norske ambassaden i Mosambik Skattemyndighetene i Mosambik Andre organisasjoner og institusjoner African Tax Administration Forum ATAF Det norske Skattedirektoratet UDs dialogprosjekt Tax Justice Network Thompson Reuters Foundation Publish What You Pay Norge Revenue Watch Institute Kirkens Nødhjelp Caritas Norge Centre for Public Integrity CIP i Mosambik Task Force on Financial Integrity and Economic Development Centre for International Policy OECD IMF Verdensbanken International Tax Compact ITC Forskningsrådet Programmet TAXCAPDEV International Centre for Tax and Development International Tax Dialogue Tweet Kontakter Ustvedt Tanja Seniorrådgiver Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater Norges

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/%C3%B8konomisk-utvikling-og-offentlig-forvaltning/skatt-for-utvikling/hvem-vi-er (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Nytt og nyttig - norad.no
  den vestlige verden liten vilje til endring Dette er blant de nye hovedfunnene i forskningsprogrammet Tax havens capital flow and the developing countries TaxCapDev som Norad finansierer 22 10 2012 Programmet Skatt for utvikling oppsummerer norsk skattebistand i ny rapport Skatt for utvikling ble etablert i 2011 men Norge hadde da i flere år støttet arbeid med skatt relatert til utviklingsland i ulike sammenhenger Programmet har som mål å bidra til å få rettferdige og gode skattesystemer i utviklingsland som gjør at landene får økte skatteinntekter 27 04 2012 Beskatning av naturressurser på agendaen Utviklingsland kan dra nytte av Norges og andre lands erfaringer med naturressursforvaltning for å øke inntektene til staten Dette kom fram på et regionalt skatteseminar som samlet representanter fra skattemyndighetene i Mosambik Tanzania Zambia Botswana Sør Afrika og Norge 06 03 2012 Stor interesse for norsk petroleumsbeskatning Parlamentet i Mosambik var svært engasjert da det norske oljeskattekontoret var invitert for å snakke om den norske petroleumsskattemodellen Hvordan kan landets ressurser komme hele befolkningen til gode 20 01 2012 Seminar med afrikanske skatteetater Å styrke skattesystemene i utviklingsland er et prioritert område i norsk utviklingssamarbeid Dette var utgangspunktet da Norad samlet representanter fra skatteadministrasjonene i fem land i Maputo mars 2011 02 01 2012 Fattigdomskonferansen 2010 Skatt og utvikling Hvert år føres store beløp større enn den samlede bistanden ulovlig ut av utviklingsland Dermed unndras beskatning 20 01 2012 Konferanse om naturressurser og skatt From curse to development Natural resources institutions and public revenues Dette var tema på CMIs og Norads konferanse i 2009 Tweet Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/%C3%B8konomisk-utvikling-og-offentlig-forvaltning/skatt-for-utvikling/nytt-og-nyttig (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Statistikk for utvikling - norad.no
  for utvikling Bedre statistikk kan gi mer kunnskapsbasert planlegging og dermed bedre styresett i våre samarbeidsland Hva er utfordringene Det er liten tilgang på statistikk i de aller fleste utviklingsland De nasjonale statistikkbyråene har ofte lite kapasitet og mangler kompetanse Dataene er vanskelig tilgjengelig for publikum og det er manglende kapasitet til å gjennomføre de nasjonale strategiene for statistikkutvikling Lite tilgang på statistikk gjør det vanskelig å analysere utviklingstrender og å drive samfunnsplanlegging Hvorfor er statistikk viktig for utvikling Tusenårsmålene og Paris erklæringen har økt fokus på resultater av bistanden Det er en økende forståelse for hvor viktig statistikk er for å kunne måle resultater Blant annet FN og Verdensbanken har støttet utvikling av statistikk i utviklingsland Denne satsingen er viktig Det er imidlertid også behov for å utvikle helhetlige nasjonale statistikksystemer og å ruste opp de nasjonale statistikkbyråene Hvordan støtter Norge statistikk for utvikling Norge har helt siden 1960 tallet støttet statistikkutvikling i sør Samtidig har Norge økt innsatsen på kapasitetsutvikling innenfor statistikk Norge støtter nasjonale strategier for statistikkutvikling og kapasitetsutvikling i samarbeidslands statistikkbyråer Som et ledd i dette har Statistisk Sentralbyrå SSB faglig samarbeid med søsterorganisasjoner i sør SSB har etablert en egen seksjon for rådgivning til søsterorganisasjoner i utviklingsland Slike partnerskap finansieres over bistandsbudsjettet Hvem er samarbeidspartnerne Norsk støtte til statistikkutvikling kan deles inn i tre ulike områder støtte til kapasitetsutvikling i nasjonale statistikkinstitusjoner i Malawi Eritrea Uganda Mosambik Sør Sudan og Palestina fremme kapasitetsutvikling på statistikkområdet som et viktig element i bistanden delta i internasjonale organisasjoner og prosesser PARIS 21 Tweet Relaterte lenker Paris21 Statistisk sentralbyrå Status for oppnåelse av Tusenårsmålene MDG Monitor FN om statistikk Verdensbanken om statistikk Den Afrikanske Utviklingsbanken om statistikk Dakar Declaration on the Development of Statistics dakar declaration pdf Kontakter Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/%C3%B8konomisk-utvikling-og-offentlig-forvaltning/statistikk-for-utvikling (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Næringsutvikling - norad.no
  næringsutvikling med vekt på formaliseringsagendaen eiendomsrett til land og mikro og småbedrifters MSB betydning for sysselsetting Rammevilkår legale og administrative Privat sektor er drivkraften for innovasjon investering og vekst Dynamiske og konkurransebaserte markeder er den mest effektive kanalen for å skape verdier arbeidsplasser og et stabilt inntektsgrunnlag for fattige Tilgang til både finansiell og menneskelig kapital teknologi og markeder er forutsetninger for etablering og vekst i lokalt næringsliv Det er fortsatt svært dårlige rammevilkår for næringsutvikling i storparten av de fattigste utviklingslandene Norge bistår aktivt i reformarbeidet gjennom å støtte flergiverfond i regi av Verdensbanken og større regionale programmer i regi av IFC UNIDO og ILO Videre gis det støtte til FIAS Foreign Investment Advisory Service for arbeidet med Doing Business rapportene hvor Norad også finansierer en samarbeidsavtale med Brønnøysundregisteret Mangeårig støtte er også gitt gjennom PPIAF Public Private Infrastructure Advisory Facility for å bedre rammevilkårene for privat deltakelse i offentlig infrastruktur herunder energiforsyning Økonomisk infrastruktur investeringer og finansiering Funksjonell infrastruktur er en forutsetning for at næringslivet skal ha tilgang til råvarer og andre innsatsfaktorer energi arbeidskraft marked og kapital Marginaliserte områder og befolkningsgrupper mangler ofte tilgang til markeder og offentlige og private tjenester Svak infrastruktur bidrar til et lavt investeringsnivå både m h t innenlandske og utenlandske investorer samt mindre effektiv ressursutnyttelse Norad fremmer direkte norske investeringer blant annet ved å understøtte Norfund s finansierings ordninger samt ved delfinansiering av forundersøkelser opplæring og tilrettelegging gjennom Business Match Making Programme t i utvalgte land Mer omfattende bistand har også vært gitt til norske selskaper som ønsker å foreta større investeringer i samarbeidsland Støtten gis til risikoavlastende tiltak og til grunnlagsinvesteringer Norge har i lang tid gitt økonomisk støtte til oppbygging av en mikrofinansindustri som et effektivt middel i fattigdomsbekjempelse Handel Handel er vesentlig for å skape økt vekst og velferd For de fattigste landene er det imidlertid store utfordringer knyttet til deltakelse i den globale økonomien I flere sammenhenger viser det seg at mangelfull produksjonskapasitet og kompetanse samt svake institusjoner fører til at disse landene ikke er i stand til å dra nytte av eksisterende markedsadgang Forholdet mellom handel og fattigdomsreduksjon er komplisert Hovedutfordringen er å få det handelsrettede utviklingssamarbeidet til å bidra til økt velferd for de fattigste Godt styresett og korrupsjonsbekjempelse handel og kvinner og regional handel er tre prioriterte satsingsområder for Norge Norge støtter oppbygging og styrking av nasjonale regelverk og institusjoner som er nødvendig for internasjonal handel Gjennom UNIDO støttes introduksjon av internasjonale standarder akkrediterings og sertifiseringsorganer inklusive justervesen og mattilsyn Handelsfasilitering reduserer tid og kostnader i forbindelse med import og eksport av varer og gjør handel og tollprosedyrer enklere og raskere Norge yter støtte til World Customs Organizations WCO program for kapasitetsbygging av tolladministrasjoner i utviklingsland Norge støtter organisasjoner som arbeider med rettferdig handel både internasjonalt gjennom Fair Trade Labelling Organization FLO og Fair Trade Norge Gjennom Federation of Organic Agriculture Movements IFOAM gis det støtte til harmonisering og utvikling av økologiske standarder Tweet Verden står overfor en jobbkrise Jobbskapning er den viktigste veien ut

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/%C3%B8konomisk-utvikling-og-offentlig-forvaltning/n%C3%A6ringsutvikling (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Mikrofinans - norad.no
  til at gruppemedlemmene nøye vurderer hverandres kredittverdighet før de tar opp et felles lån Dette er en viktig faktor til at mikrokreditt tradisjonelt har hatt en svært høy tilbakebetalingsrate Gruppedynamikken reduserer i tillegg den samlede risikoen slik at mikrofinansinstitusjonene ikke har behov for pant eller garanti for lånet Fakta om mikrofinans Mikrofinans er et samlebegrep på finansielle tjenester som er tilpasset fattige menneskers behov og økonomi Vanlige mikrofinansinstrumenter er lån mikrokreditt sparing forsikring og transaksjonstjenester Mikrokreditt kjennetegnes ved at et lån innvilges til en gruppe hvor hvert enkelt gruppemedlem står ansvarlig for tilbakebetaling av gruppens samlede gjeld Gjennomsnittlig tilbakebetalingsrate på mikrokreditt har tradisjonelt sett vært svært høy 97 5 prosent Av verdens mikrofinansklienter er 66 prosent kvinner 70 prosent av verdens fattige har fortsatt ikke tilgang på mikrofinans Utviklingseffekter Fattige entreprenører med små uformelle bedrifter utgjør over 50 prosent av arbeidsstyrken i mange utviklingsland Disse har en viktig rolle i den nasjonale vekst og utviklingsprosessen men står samtidig ovenfor flere vekstbarrierer En av disse er den manglende tilgangen på kapital som reduserer muligheten for å generere aktiva samt forvalte arbeidskapital og risiko Formelle banker har tradisjonelt ekskludert de fattige og uformelle og risikofylte finansielle instrumenter som spareklubber lånehaier og familie er ofte eneste alternativ En mikrofinansklient driver typisk et enmannsforetak eller en liten bedrift med få ansatte og har ofte svært lave kontantstrømmer med store svingninger Teoretisk sett kan mikrofinans være et godt verktøy for å håndtere kapitalbegrensningene entreprenører står overfor Videre gir mikrofinanstjenester fattige muligheter til å jevne ut konsum og til å kunne planlegge husholdningens inntekts og utgiftstrøm over en lengre tidshorisont Mikrofinans kan være med til å bidra til at kvinner i større grad blir økonomisk uavhengige og på denne måten styrker sin posisjon i husholdningen Forskning viser imidlertid at kvinner sammenlignet med menn i høyere grad

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/%C3%B8konomisk-utvikling-og-offentlig-forvaltning/mikrofinans (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Effekt og endring - norad.no
  I forhold til fattigdomsreduksjon Statistisk sett finnes det ingen bevis for at mikrokreditt har noen effekt på fattigdomsreduksjon Denne konklusjonen må imidlertid ses i forhold til at datagrunnlaget som eksisterer er svært svakt Det finnes noe statistisk bevis for at sparing reduserer fattigdom men igjen her er datagrunnlaget svakt og analysene er gjort i begrensede geografiske områder I forhold til å øke friheten fleksibiliteten til fattige Mikrofinans gir fattige bedre kontroll over sine egne omstendigheter hverdag Tilgang til finansielle tjenester gir de muligheten til å planlegge langsiktig I forhold til industribygging Det sterkeste verktøyet i kampen mot fattigdom er industrialisering denne prosessen skaper i tillegg jobber og profitt Fra dette perspektivet kan en si at mikrofinans har vært en suksess i forhold til å bygge institusjoner og en industri som konkurrerer og dekker behovene til de fattige med innovative produkter samtidig som det skapes jobber og har en generell positiv effekt for samfunnsøkonomien I noen områder er imidlertid markedet mettet og dette understreker behovet for å ha beste praksiser standarder kredittbyråer osv Basert på David Roodman forfatter av boken Due Diligence An impertinent inquiry into microfinance Det er klart at mikrofinans ikke er løsningen på alle hindringene som fattige entreprenører står overfor Noen hindringer er også relatert til entreprenørenes individuelle karakteristikker herunder ferdigheter og kunnskap om forretningsdrift Det har de senere år blitt iverksatt programmer som tar sikte på å gi mikrofinansklienter trening i entreprenørskap og forretningsdrift Parallelt er det også igangsatt forskningsprosjekter bl a ved NHH i Bergen som ser på de ulike effektene slike opplæringsprogram har i kombinasjon med mikrofinans Flere og flere mikrofinansinstitusjoner opererer i tillegg med utvidede modeller som tilbyr opplæring innenfor forretningsdrift økonomi helse husdyrhold ernæring osv i tillegg til mikrofinanstjenester Kommersialisering og konkurranse Mikrofinans preges i dag av en økende grad av kommersialisering og høyere konkurranse i enkelte urbane områder Et økt antall aktører med ulik lånepraksis har kommet til og berørte land har varierende grad av myndighetskontroll og regulering på området Økt konkurranse har i noen markeder ført til at aktørene konkurrerer om de samme klientene noe som kan føre til en aggressiv lånepolitikk Dette har skjedd hovedsaklig i urbane områder i modne mikrofinansmarkeder eksempelvis i India og Bangladesh Allikevel har rundt 70 av verdens fattigste fortsatt ikke tilgang på finansielle tjenester dette tilsier at behovet for mikrofinans fortsatt er stort og at det er rom for flere aktører Kommersialiseringen som skjer har også positive effekter De kommersielle aktørene øker tilgjengelig utlånskapital og gir flere fattige tilgang på finansielle tjenester Det er også en viktig drivkraft i utvikling av nye produkter og tjenester til fattige f eks mobile banking Imidlertid ligger det i kommersiell drift at disse aktørene opererer med profitt noe som kan gå på bekostning av de sosiale hensyn bak mikrofinans Mange land regulerer nå mikrofinansmarkedene i langt større grad enn før særlig i Latin Amerika og Afrika Reguleringen gjelder både mikrofinansorganisasjoner og kommersielle banker Opprettelsen av kredittbyråer for å kunne vurdere potentielle lånetakeres kredittverdighet er også en viktig del av

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/%C3%B8konomisk-utvikling-og-offentlig-forvaltning/mikrofinans/effekt-og-endring (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Hva gjør Norge og Norad - norad.no
  for mikrofinansvirksomhet ovenfor myndigheter i mange fattige land Norsk Mikrofinans Initiativ NMI På slutten av 2008 ble selskapet Norwegian Microfinance Initiative NMI etablert i Oslo Dette er et norsk offentlig privat samarbeid med en investeringskapital på NOK 600 millioner NMI skal operere på kommersielle betingelser men har som overordnet mål å skape bærekraftig fattigdomsbekjempelse i utviklingsland gjennom å investere i og støtte mikrofinansinstitusjoner Norad finansierer en komplimenterende teknisk rådgivningskomponent inn mot NMIs investeringer Disse midlene blir brukt til kompetanse og institusjonsbygging for å sikre at investeringsobjektene møter utviklingsmålene på en bærekraftig måte Strømmestiftelsen Strømmestiftelsen er engasjert i nærmere 80 mikrofinansprosjekter i 13 land i Asia Vest Afrika Øst Afrika og Sør Amerika Til sammen betjenes over 320 000 klienter henholdsvis 254 000 gjennom konvensjonell mikrofinans og 66 000 gjennom spare og lånegrupper Strømmestiftelsen jobber kun med lokale partnere fordi disse kjenner de lokale forholdene best og vet hvor hjelpen trengs mest Noen av partnerne er større mikrofinansinstitusjoner mens andre er små lokalbaserte grupper i landsbyene Norad har støttet Strømmestiftelsen sine aktiviteter siden 1998 Alliance Microfinance AS Alliance Microfinance AS forvalter mikrofinansprosjektene til Misjonsalliansen i Ecuador Bolivia og Vietnam Til sammen betjenes det over 120 000 mikrofinansklienter og totalporteføljen er ca 560 millioner NOK Mikrofinansinstitusjonene har alle sprunget ut fra Misjonsalliansens lokale samfunnsutviklingsprogrammer Disse har vokst i størrelse og profesjonalitet gjennom ulike organisatoriske prosesser I 2011 tok institusjonen i Ecuador det siste steget i utviklingen da de gikk fra å være en stiftelse til å bli mikrofinansbank De er da underlagt nasjonalt Kredittilsyn og kan tilby flere standardiserte tjenester Stiftelsen i Bolivia vil nå jobbe med å gå i samme retning Alliance Microfinance skiller seg positivt ut gjennom sin eierstruktur de har ingen kommersiell motivasjon men et genuint engasjement og målsetting om å opererer mest mulig effektivt og nå stadig fattigere

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/%C3%B8konomisk-utvikling-og-offentlig-forvaltning/mikrofinans/hva-gj%C3%B8r-norge-og-norad (2014-09-27)
  Open archived version from archive