archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Fond i Verdensbanken - norad.no
  10 11 2011 Skriv ut Tweet Om fondene Finansiert av Norge og Finland er TFESSD et multi donor fond som bidrar med ressurser til å styrke Verdensbankens aktiviteter innen fattigdomsreduksjon sosial utvikling og miljø Med et totalt budsjett på NOK 110 millioner for perioden 2010 2012 finansierer TFESSD i dag om lag 154 aktiviteter hvorav halvparten av midlene er øremerket til afrikanske land sør for Sahara NTF PSI ble etablert med det formål å samle flere ulike norske fond i Verdensbankgruppen rettet mot blant annet energi vann infrastruktur og næringsutvikling I 2011 ble det tildelt om lag NOK 15 millioner til PSI fondet Sekretariat i Norad Sekretariatet for TFESSD og NTF PSI har siden 1 november 2009 ligget i Norad i avdeling for økonomisk utvikling energi likestilling og styresett Sekretariatet lå tidligere hos Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo Hege Bakke Sørreime Benedicte Kaltenborn har sekretariatsrollene med Gunnar Bøe som overordnet leder Sekretariatet har blant annet som mandat å bistå Utenriksdepartementet med faglig rådgivning og bidra inn i dialog med Verdensbanken på fondenes tematiske områder Det er også Sekretariatets rolle å engasjere relevante fagmiljøer i Norad Utenriksdepartementet akademia sivilt samfunn og andre for kunnskapsspredning og deltakelse Tweet Mer om fondene På våre engelske internettsider kan du lese mer om de to fondene hva de er hvordan de er organisert og hvilke resultater som har kommet ut av arbeidet Les mer om Trust Fund for Environmentally and Socially Sustainable Development Les mer om The Norwegian Trust Fund for Private Sector and Infrastructure Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/%C3%B8konomisk-utvikling-og-offentlig-forvaltning/fond-i-verdensbanken (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Resultater på området økonomisk utvikli... - norad.no
  Uganda Employers medlemsvekst og innflytelse på landets myndigheter 15 08 2012 Budsjettstøtte har bidratt til økonomisk vekst Norske direktebidrag til statsbudsjettet har hatt positiv effekt på utviklingen i Zambia med en årlig økonomisk vekst på 6 prosent 15 08 2012 Flere lærere og jenter i skolen Den samlede budsjettstøtte til Mosambik utgjør noe under 20 prosent av statsbudsjettet Støtten har blandt annet bidratt til at tusenvis av lærere er utdannet og enda flere jenter har begynt i skolen 16 08 2012 Budsjettstøtte gav resultater valgfusk bidro til kutt Evalueringer viser at budsjettstøtten har bidratt i positiv retning i Nicaragua Norge har imidlertid bestemt seg for å kutte støtten etter at det ble oppdaget omfattende valgfusk ved forrige lokalvalg 05 09 2012 Budsjettstøtte har styrket offentlig sektor Budsjettstøtte har styrket forvaltningen av offentlige midler og bidratt til å øke skatteinntektene 18 12 2012 Giverfond har finansiert gjenoppbygging Norge har bidratt med støtte til et post konfliktfond som særlig har finansiert statens utgifter innen helse og utdanning 07 08 2012 559 kvinner har fått hjelp med mikrokreditt Kvinner som har fått tilgang på mikrokreditt har startet med avl av geit og sau og meieridrift 01 08 2012 Utnyttelse av dyphavskreps har gitt mer arbeid Opplæring i fiske og produksjon av dyphavskreps har økt eksporten og gitt 200 nye arbeidsplasser 14 08 2012 Bedre økonomistyring Myndighetene satt i 2006 i gang en omfattende reform av den offentlige finansforvaltningen Så langt viser resultater til forbedringer innenfor flere områder som budsjettsystem og ekstern revisjon Samtidig står man ovenfor en rekke utfordringer 21 12 2012 Budsjettstøtte har bidratt til bedre forvaltning Budsjettstøtte har finansiert drift av offentlige tjenester og styrket budsjett og regnskapsavdelingene i finansdepartementet 14 08 2012 Gartneri har skapt 400 arbeidsplasser Økonomisk støtte til bedriftsetablering har resultert i arbeidsplasser og bevissthet om samfunnsansvar 16

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/%C3%B8konomisk-utvikling-og-offentlig-forvaltning/resultater-p%C3%A5-omr%C3%A5det-%C3%B8konomisk-utvikling-og-offentlig-finansforvaltning (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Nyhetsarkiv - norad.no
  Sudan i kaos 18 desember 2013 Det hersker nå stor usikkerhet om hva som vil skje videre både med Ofu samarbeidet og med den sørsudanesiske oljeproduksjonen generelt 28 06 2011 For mye lat tenkning om utvikling Utviklingsmiljøene domineres av lat tenkning i form av enkle generaliseringer om årsaker og løsninger Dette har bremset framgangen i kampen mot fattigdom 01 03 2011 IMF forskere Politisk stabilitet pluss markedsreformer er lik høy vekst Afrikanske land sør for Sahara som har oppnådd politisk stabilitet og gjennomført markedsliberaliseringer har hatt markert høyere vekst enn andre afrikanske land Det er konklusjonen i et nytt arbeidsnotat fra IMF Notatet signaliserer at debatten om The Washington Consensus ikke er over Det tjener også som en kilde til optimisme på Afrikas vegne 11 03 2011 Lansering av Skatt for utvikling 11 mars Fullt hus under lanseringen av det nye programmet Skatt for utvikling Statssekretær Ingrid Fiskaa snakket til en overfyldt sal i Utviklingshuset under lanseringene av Skatt for utvikling et programsamarbeid mellom UD Norad og en rekke norske ambassader 25 01 2011 Video Guidance Note on Capacity Development in Haiti This shortfilm gives you an introduction to a guidance note on capacity development in Haiti Please find the link to the guidance note on the right hand side 30 11 2010 Kina kommet for å forandre bistanden i Afrika Kina er i ferd med å endre rammebetingelsene for bistandssamarbeidet i afrikanske land Men er dette ensbetydende med at Norge bør legge om bistanden Kanskje er det tvert imot slik at Kinas økte rolle styrker argumentene for å videreføre profilen i langsiktig norsk bistand med stor vekt på innsats som bidrar til statsbygging 30 11 2010 Kina som investor og handelspartner i Afrika Sammenliknet med Europa og USA er Kina fortsatt en liten handelspartner og investor i Afrika Men

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/%C3%B8konomisk-utvikling-og-offentlig-forvaltning/nyhetsarkiv (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Grønn utviklingspolitikk - norad.no
  som har fire tematiske prioriteringer bærekraftig forvaltning av biologisk mangfold og naturressurser forvaltning av vannressurser vann og sanitær klimaendringer og tilgang til ren energi og miljøgifter Miljøhensyn sentralt Miljøbistanden omfatter både særskilte tiltak i miljøsektoren og tiltak for å integrere miljøhensyn i andre sektorer Det er et overordnet mål at det skal tas miljøhensyn i alle norske samarbeidstiltak Norad har ansvar for å kvalitetssikre den bilaterale og multilaterale bistanden og å påse at internasjonale retningslinjer for miljøsikring av tiltak som Norge støtter blir fulgt opp i praksis Norad har inngått rammeavtaler med flere fagmiljøer for faglig rådgivning i dette arbeidet Det endelige målet med Norges utviklingsrettede miljø og klimainnsats er at utviklingslandene selv skal ha kapasitet og kompetanse til å ivareta sine rettigheter til rent miljø og en bærekraftig forvaltning av sine naturressurser For å nå dette målet har alle deler av samfunnet en viktig rolle å spille det offentlige næringslivet forskningsmiljøer frivillige organisasjoner urfolk og lokalsamfunn Miljøkonvensjonene som er framforhandlet i løpet av de siste 25 årene er sentrale i arbeidet for å sikre miljøet og verdens felles natur og kulturarv Miljøbistand gjennom FN og internasjonale finansieringsinstitusjoner Miljøbistand gjennom frivillige organisasjoner se Climate and Forest Initiative Support Scheme Forsknings og kompetansemiljøer innen miljø og bærekraftig utvikling se under Filer til høyre Miljø og næringsutvikling se under Relevant innhold til høyre Tweet Relaterte lenker Regjeringens handlingsplan for miljørettet utviklingssamarbeid Stortingsmelding nr 13 Klima konflikt og kapital Innst S nr 269 2008 2009 Innstilling fra utenrikskomiteen om klima konflikt og kapital Miljøkonvensjonene Miljøverndept Relaterte filer Forsknings og kompetansemiljøer innen miljø og bærekraftig utvikling pdf Kontakter Avdeling for klima energi og miljø Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/klima-milj%C3%B8-og-naturressurser/gr%C3%B8nn-utviklingspolitikk (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Grønn økonomi - norad.no
  en økonomisk verdi på økosystemtjenester som for eksempel karbonlagring i skog og sikre at også ikke økonomiske hensyn ivaretas 3 Hva er forskjellen på grønn økonomi og bærekraftig utvikling Grønn økonomi er et virkemiddel for å fremme bærekraftig utvikling Bærekraftig utvikling og fattigdomsreduksjon er fortsatt et overordnet mål for norsk utviklingspolitikk 4 Vil ikke grønn økonomi føre til langsommere vekst Mange har hevdet at grønn økonomi vil gi langsommere vekst men nå argumenteres det for det motsatte For eksempel vil sløsing med vannressurser føre til vannmangel og reduserte avlinger En rask omlegging til grønn vekst kan bli dyrt hvis det trekker ressurser fra andre samfunnsområder men på den andre siden kan det bli enda dyrere å utsette omleggingen Dette gjelder særlig for infrastrukturtiltak I USA er for eksempel byer og tettsteder spredt over store arealer slik at transport basert på annet enn privat bilkjøring er vanskelig å innføre 5 Gjør ikke grønn økonomi det vanskelig for utviklingsland å oppnå vekst Utviklingslands vekstpotensial er i stor grad basert på utnyttelse av mineraler råvarer og andre naturressurser God forvaltning og rettferdig fordeling av inntekter fra utnyttelsen av disse ressursene vil være med på å gi privat næringsliv stabile rammebetingelser og redusere risiko for langsiktige investeringer Til sammen er dette smart økonomi Men utviklingslandene trenger støtte til miljøvennlig infrastruktur og tilgang til ny miljøteknologi for å oppnå grønn vekst 6 Hva er de faglige uenigheter om grønn økonomi Ekspertene er grunnleggende enige om at vi må bruke naturressursene mer effektivt og inkludere miljømessige og sosiale kostnader i økonomien for å oppnå bærekraftig utvikling Men kritikere sier det er en illusjon å tro at grønn vekst er mulig og at industrilandene reduserer utviklingslandenes muligheter for videre vekst og utvikling ved å presse dette gjennom Nå fins det imidlertid gode og pragmatiske diskusjoner av hvordan man kan redusere politisk og sosial motstand for eksempel hvordan man kan forholde seg til politisk uro knyttet til fjerning av ikke bærekraftige subsidier 7 Er grønn økonomi bare teori eller fins det praktiske eksempler Det finnes mange praktiske eksempler på grønne økonomiske tiltak Ett eksempel fra Kina viser at offensiv skogplanting i terrassert landskap sikrer stabil vannforsyning og samtidig har gitt en nær dobling av husholdningenes inntekter som følge av mer bærekraftig landbruksproduksjon Skogplantingen har også ført til færre jordskred mindre flom og økt motstandsdyktighet mot tørkeperioder 8 Hva går de politiske uenighetene om grønn økonomi ut på Internasjonalt har det vært en polarisering i diskusjonen om grønn økonomi i forberedelsene til Rio 20 Utviklingsland krever at industrialiserte landene oppfyller sine økonomiske forpliktelser om 0 7 prosent av bruttonasjonalprodukt BNP til bistand De er også bekymret for at grønn økonomi vil brukes som betingelse for bistandsmidler og føre til nye handelshindre De mener at prinsippet fra Rio 1992 om felles men differensiert ansvar må ligge fast Dette innebærer at landene som historisk sett har forårsaket de globale miljøproblemene må ta ansvaret for å rydde opp Europa påpeker at grønnere valg er smart økonomi mens USA Canada og Australia er

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/klima-milj%C3%B8-og-naturressurser/gr%C3%B8nn-utviklingspolitikk/gr%C3%B8nn-%C3%B8konomi (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Klima - norad.no
  av disse globale miljøproblemene slår særlig kraftig ut blant fattige land med høy sårbarhet og lite robusthet for endringer Publisert 26 10 2011 Sist oppdatert 31 10 2011 Skriv ut Tweet Bevisstheten rundt disse spørsmålene og koblinger opp mot lands utviklingsmuligheter har styrket seg i løpet av de siste årene både hva gjelder tiltak for å gjøre noe med problemene og tiltak for å tilpasse seg endringer Klima et prioritert område for norsk bistand Norad som det sentrale kompetansemiljøet for norsk bistand har økt sitt fokus på klima Hovedinnsatsen er knyttet til fire områder Velg menypunktene til venstre for å se mer om hva Norad gjør Tweet Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater Norges resultatfokus Norads kvalitetssikring Håndbøker

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/klima-milj%C3%B8-og-naturressurser/klima (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Tilpasning til klimaendringer - norad.no
  Tiltak som styrker samfunns evne til felles handling og dermed den sosiale kapitalen vil ha stor betydning for hvordan samfunn takler klimaendringer og naturkatastrofer Gode sosiale nettverk bidrar til felles forvaltning av naturressurser bedre fordeling av goder og effektiv løsning av konflikter Styrken av sosiale nettverk vil ha stor betydning for hvordan lokalsamfunn kan håndtere sårbarhet og fattigdom i fellesskap Tilpasningstiltak bør derfor fokusere på hvordan de fattigstes tilpasningsevne kan økes og sårbarheten reduseres De fattigste rammes hardest De fattigste er allerede nå hardt rammet av dagens variable klima noe som har omfattende økonomiske og sosiale konsekvenser Dagens og framtidige klimaendringer bidrar til å forsterke problemer knyttet til fattigdom og lav økonomisk vekst Tempoet i klimaendringene vil ha stor betydning Det er lett å tenke seg at havnivåstigning og ekstreme værhendelser som for eksempel orkaner flom tørke og hetebølger vil gi katastrofale konsekvenser Men også mindre merkbare og langsomme endringer kan få store konsekvenser for menneskers helse og økonomi spesielt i samfunn der tilpasningskapasiteten er lav Raske endringer i klimaet vil gå særlig hardt ut over næringsgrunnlag og bosetting Hjelp til tilpasning Bistand rettet inn mot tiltak for å styrke utviklingslandenes evne til tilpasning til klimaendringer og reduksjon av samfunns sårbarhet vil være det mest effektive for å møte klimautfordringene Norsk utviklingssamarbeid har som overordnet mål å bidra til bærekraftig utvikling og reduksjon av fattigdom Dette vil i stor grad også bidra til å styrke samfunns tilpasningskapasitet I dette arbeidet vil det være helt avgjørende å fokusere på tiltak som vil redusere effekter av variabelt klima og naturkatastrofer Vann en særlig utfordring Å bidra til bedre vannressursforvaltning vil være av særlig betydning siden det er endringer i vannressursene som i sterkest grad vil påvirke sentrale samfunnsstrukturer Land med de største tilpasningsutfordringene er de som allerede er utsatt for stor variabilitet i nedbørsmengde og intensitet Det er også disse landene som i hovedsak har de svakeste institusjonene og som mangler nødvendig vanninfrastruktur Les mer om Norads støtte til temaområdet vann Må forankres lokalt Evnen til å møte endringene avhenger også av faktorer som styresett tilgang på ressurser og et aktivt sivilt samfunn Tilpasning til klimaendringer handler i stor grad om å øke robusthet for endringer i alle deler av samfunnet Konsekvensene av klimaendringer kan ikke ses løsrevet fra utviklingsprosesser derfor må strategier for tilpasning forankres i landenes egne utviklingsstrategier Videre må klimahensyn tas inn i utviklingen av planer og strategier innen jordbruk vannforvaltning skogforvaltning energi helse utdanning og kunnskap Integrasjon av hensyn til klimaendringer i samfunnsplanlegging på lokalt og nasjonalt nivå vektlegges som nøkkel til vellykket tilpasning Kostnadseffektiv forebygging Klimatilpasning har både en utviklingsmessig side infrastruktur næringsliv boliger etc og en humanitær side unngå tap av menneskeliv og menneskelig lidelse For førstnevnte er det bred enighet om at den mest effektive formen for tilpasning er utvikling som er motstandsdyktig mot klimaendringer Det innebærer at tilpasning integreres i landenes nasjonale utviklingsplanlegging og budsjettering samt i giverlandenes bistandsarbeid På den humanitære siden er styrket varsling og beredskapstiltak viktige stikkord i tilpasningsarbeidet Ifølge Stern

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/klima-milj%C3%B8-og-naturressurser/klima/tilpasning-til-klimaendringer (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Finansering av tilpasning vil kreve sto... - norad.no
  GEF Den globale miljøfasiliteten GEF Global Environment Facility er en finansieringsmekanisme for flere miljøkonvensjoner inkludert Klimakonvensjonen Hovedformålet er å dekke omforente tilleggskostnader ved å gjennomføre tiltak som gir globale miljøfordeler herunder klima som mottar ca 1 3 av GEFs midler I inneværende fireårsperiode GEF 4 2006 2009 er GEFs kapital på drøyt USD tre milliarder Prinsippet om at tiltak skal medføre globale miljøfordeler gjør at GEFs innsats på tilpasning er begrenset fordi fordelene ved klimatilpasning som regel er nasjonale Klimafondene under Klimakonvensjonen og Kyotoprotokollen Det er opprettet to frivillige klimafond under Klimakonvensjonen og et tilpasningsfond under Kyotoprotokollen Fondene under konvensjonen drives av den globale miljøfasiliteten GEF Global Environment Facility mens GEF sekretariatet er sekretariat for det siste og dets styre MUL fondet Least Developed Countries Fund LDCF Hovedformålet er å støtte klimaprogram og konkrete tilpasningsprosjekter i de minst utviklete land i henhold til deres egne prioriteringer Fondet er basert på frivillige bidrag Spesialfondet for klimaendring Special Climate Change Fund SCCF Fondet finansierer klimaaktiviteter som er komplementære til GEFs hovedfonds klimaområde med prioritet til tilpasningsprosjekter Tilpasningsfondet Adaptation Fund AF under Kyotoprotokollen Finansieres av en to prosentsavgift på prosjekter under Den grønne utviklingsmekanismen Clean Development Mechanism CDM Hovedformålet er å bistå særlig sårbare utviklingsland med å møte kostnadene forbundet med tilpasning til klimaendringer Behov for innovative forslag Under de pågående klimaforhandlingene er det dukket opp flere forslag om hvordan finansiering av tilpasning kan økes inkludert forslag om global CO2 avgift flyskatt og avgift på utslipp fra skip Vi har også det norske forslaget om internasjonal avgift på tildelte utslippsmengder Assigned Amount Units AAUs Finansieringsbehovene er så store at nye innovative mekanismer som kan være selvgenererende nærmest blir et must Verdensbanken Under Verdensbankens nye Climate Investment Funds CIF som består av Clean Technology Fund og Strategic Climate Fund er det under sistnevnte planlagt

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/klima-milj%C3%B8-og-naturressurser/klima/finansering-av-tilpasning (2014-09-27)
  Open archived version from archive