archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ren energi - norad.no
  midler til fattigdomsrettede tiltak i våre samarbeidsland Norge støtter blant annet større tiltak som utbygging av transmisjon og distribusjonslinjer for å øke folks tilgang til strømnettet og utbygging av vannkraft vindparker og solparker for produksjon av kraft til nett i utviklingsland I 2012 bidro norske midler til at 200 000 husholdninger i Laos fikk elektrisitet Gjennom et fond ledet av Verdensbanken med fokus på kapasitetsbygging og investeringer har 35 000 husholdninger blitt tilknyttet selvstendige strømnett off grid basert på solenergi eller minivannkraft Landsbyene som har blitt tilknyttet ser en økende vekst i antall private foretak og levestandarden har gått opp etter at befolkningen har fått mulighet til nye inntektsgenererende aktiviteter I Tanzania støttet Norge i 2010 utbygging av en 73 km lang undersjøisk strømkabel som knyttet øya Pemba til det nasjonale strømnettet Den norske investeringen på 300 millioner kroner gav 400 000 mennesker på øya en mer stabil og pålitelig strømkilde Videre er kapasitets og institusjonsbygging et fokusområde Målet er at dette igjen skal føre til bedre rammeverk for energisektoren i de landene Norge samarbeider med I tillegg støttes off grid løsninger for landsbyelektrifisering med sol og mer effektive vedovner I 2010 bidro norske midler til at 80 000 husholdninger i Nepal fikk tilgang til strøm fra solpaneler Økonomisk vekst og sosial utvikling Økonomisk vekst er en nødvendig forutsetning for fattigdomsreduksjon Tilgang til energitjenester er nødvendig for å skape arbeidsplasser og etablere bedrifter fremme industriell aktivitet og stimulere til kommersiell virksomhet Energi er dessuten avgjørende for utførelse av jordbruksaktiviteter Tilgang på ren energi og effektiv energibruk Tilgang til renere energi kan føre til store helsegevinster for husholdninger i utviklingsland Biomasse som ved trekull og husdyrgjødsel dekker det daglige behovet for varme og matlaging for mellom 60 og 90 prosent av befolkningen i utviklingsland ifølge Verdensbanken Bruk av biomasse kan medføre høy forurensning innendørs blant annet på grunn av dårlig ventilasjon Dette kan gi svært negative konsekvenser for helsen Kvinner og barn er særlig utsatte I Afrika sør for Sahara utgjør biomasse mer enn 75 prosent av energiforbruket Innendørs luftforurensning som skyldes røyk fra ineffektive kokeovner regnes nå som den fjerde største helserisikoen på verdensbasis kun slått av høyt blodtrykk alkohol og tobakk og forårsaker årlig fire millioner dødsfall Norge støtter Global Alliance for Clean Cookstoves som jobber både globalt og lokalt for å bl a spre informasjon om bruken av effektive kokeovner og bygge et effektivt marked for produksjon og distribusjon av effektive kokeovner 2 7 milliarder mennesker lager hver dag mat ved hjelp av kull ved og kvist Mangel på energi er et hinder for å oppnå andre utviklingsmål Bedre rentbrennende ovner minsker faren for brann og reduserer helserisikoen for alle fire generasjoner Redusere klimagassutslipp Støtte til bruk av ren energi er et sentralt bidrag i kampen mot klimaendringer Klimaendringer og tilgang til ren energi er også ett av de fire tematiske områdene prioritert i Regjeringens handlingsplan for miljørettet utviklingssamarbeid Mer enn 80 prosent av verdens energiforbruk i dag er basert på fossile energikilder som medfører store klimagassutslipp De

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/energi/ren-energi (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Organisering - norad.no
  Vassdrags og Energidirektorat NVE Initiativet gir hvert år ut en årsrapport som gir grundig informasjon om energiinnsatsen det foregående år For ytterligere informasjon om initiativet aktiviteter og program i norske samarbeidsland samarbeidsinstitusjoner og mer informasjon om til hvem hvor og hva pengene går se årsrapporten for 2011 Tweet Årsrapporten for ren energi 2011 I 2011 gikk nærmere 1 5 milliarder norske kroner til ren energi tiltak viser årsrapporten Se hele rapporten Energy for Sustainable Development Annual Report 2011 Flere årsrapporter for ren energi Energy for Sustainable Development Annual Report 2011 Clean Energy for Development initiative Annual report 2010 Clean energy for development Annual report 2009 Kontakter Dahlen Inger Anette Sandvand Rådgiver Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater Norges

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/energi/ren-energi/organisering (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Samarbeidspartnere - norad.no
  rekke andre partnere for å utføre de ulike aktiviteter innenfor energisatsningen Norges Vassdrags og Energidrirektorat NVE Statnett og International Centre for Hydropower ICH er noen av aktørene som bidrar inn i den norske innsatsen på kapasitets og institusjonsbygging i flere av de norske samarbeidslandene I tillegg ytes det støtte til en rekke sivilt samfunnsorganisasjoner og også gjennom ulike utdannings og forskningsinstitusjoner Norfund Norfund den kommersielle investeringsarmen innenfor norsk bistand forvalter også en stor del av norske bistandsmidler Norfund investerer i lønnsomme private selskaper i utviklingsland for å skape økonomisk og sosial utvikling Eksempelvis investerte Norfund i 2011 rundt 33 millioner kroner i selskapet Tough Stuff Tough Stuff leverer rimelige solcellepaneler i Øst Afrika og på Madagaskar og har siden 2009 solgt 750 000 produkt Produktene bidrar til redusert energikostnader for husholdninger og erstatter parafin batterier og stearinlys for opplysning og ladning av apparater Les mer på Norfunds nettside I årsrapportene fra 2010 og 2011 kan du lese en grundigere og mer omfattende introduksjon av disse ulike partnere som bidrar i den norske energisatsningen Se høyre marg for lenker Tweet Årsrapporten for ren energi 2011 I 2011 gikk nærmere 1 5 milliarder norske kroner til ren energi tiltak viser årsrapporten Se hele rapporten Energy for Sustainable Development Annual Report 2011 Flere årsrapporter for ren energi Energy for Sustainable Development Annual Report 2011 Clean Energy for Development initiative Annual report 2010 Clean energy for development Annual report 2009 Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/energi/ren-energi/samarbeidspartnere (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Tema - norad.no
  moderne energitjenester til verdens befolkning kreves USD ca 40 mrd årlig frem til 2030 Offentlige bistandspenger vil ikke kunne dekke dette behovet og privat kapital må derfor inn Noe av utfordringen ligger imidlertid i manglende betalingsevne for sluttbrukerne i mottakerlandene i tillegg til at rammevilkårene for private investorer er for usikre Norge bidrar internasjonalt for blant annet å teste ut mulige finansieringsmodeller for å få private kapital inn i sektoren Eksempelvis støtter Norge Scatec Solar sin satsing for å elektrifisere landsbyer i India med solceller Kapasitetsoppbygging Manglende rammeverk og svak forvaltning er barrierer for å få private til å investere i ren energi prosjekter i utviklingsland I tillegg kan manglende rammeverk hindre en forsvarlig og bærekraftig utbygging av naturressurser Norge bruker derfor mye ressurser på å støtte kapasitetsoppbygging i ulike energimyndigheter i våre partnerland Eksempelvis har både Norges vassdrags og energidirektorat og Statnett samarbeidsprosjekt i våre partnerland der de bidrar med deres erfaring innenfor sine respektive fagområder Tilgang til moderne energitjenester Manglende tilgang til moderne energitjenester er en barriere for utvikling Norge bidrar aktivt til at de uten tilgang til energi skal få tilgang Eksempelvis har Norge støttet og støtter flere landsbyelektrifiseringsprosjekt i blant annet Mosambik og Uganda Norge bidrar også til at flere får tilgang til rentbrennende ovner til matlaging eksempelvis støtter Norge UN Foundation og the Global Alliance for Clean Cook Stoves Likestilling Norge står i en særstilling internasjonalt hva gjelder likestilling mellom kjønnene Kjønnsdimensjonen er et uttalt fokusområde for norsk utviklingshjelp så også innenfor energisektoren Kvinner og menn har ulike roller behov og prioriteringer i forhold til energi og dermed jobbes det aktivt i energiprogram og prosjekter Norge er involvert med å inkludere denne dimensjonen Mer informasjon om likestilling og energi finner du på våre engelske nettsider Tweet Eksempler på viktige tema Stimulering av private investeringer Kapasitetsbygging

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/energi/ren-energi/tema (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Resultater på området energi - norad.no
  2013 Bedre veinett og flere i inntektsgivende arbeid FN organisasjon i samarbeid med Øst Timors regjerning satte i gang prosjekt som gav 23 500 mennesker arbeid og betydelig utbedring og utbygging av infrastruktur 15 03 2013 Landsbyelektrifisering gir husholdninger inntekter men når ikke de fattigste Verdensbankens lånevirksomhet innen infrastruktur har skaffet strøm til 130 000 landsbyer men de aller fatttigste har ikke råd til å koble seg til strømtilførselen 14 02 2013 Norge har finansiert strømtilgang Hjelp til lokale strømkooperativer har bidratt til å gi store deler av befolkningen strøm 16 07 2012 Bistand har bedret forvaltning av vannkraft Langvarig samarbeid har forberedt forvaltning på søknader om utbygging av vannkraft 09 08 2012 Økonomisk og faglig bistand har økt strømproduksjonen Utbygging av vannkraftanlegg har bedret levevilkårene lokalt og gitt tilgang på renere energi nasjonalt 11 07 2012 Befolkningen har fått strøm Strømkabel fra fastlandet og andre strømforsyningsprosjekter har gitt 80 prosent av befolkningen på Zanzibar strøm 09 08 2012 Energibistand har gitt blandede resultater Energisamarbeid har bidratt til økonomisk vekst selv om virksomheten til den nasjonale kraftleverandøren ikke er økonomisk bærekraftig 09 08 2012 Faglig bistand har sikret nasjonal kontroll over vannkraften Faglig assistanse og utdanning har bidratt til å utbygge vannkraften og sikre nasjonal kontroll med strømforsyningen 17 04 2013 Uvisst om elektrisitetsnett har bidratt til utvikling Opprustning og utvidelse av elektrisitetsnett er gjennomført Men resultatrapporteringen er mangelfull og det fins ingen analyse av økonomisk og sosial utvikling 10 08 2012 Faglig bistand har gitt økt kompetanse på vannkraft Men det er uvisst om bistand på forvaltning og regulering av vannkraft har gitt økonomisk vekst 31 01 2013 Oljebistand har forbedret lovene Norsk bistand har bidratt til å styrke forvaltningen av petroleumssektoren 07 12 2012 Kompetanse og institusjonsbygging har gitt oljeinntekter Et institusjonelt system med solid eierskap og kompetanse

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/energi/resultater-p%C3%A5-omr%C3%A5det-energi (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Aktuelt om energi - norad.no
  Selv om begge steder fikk tilgang til energi førte kvinnenes arbeidsinnsats i Afghanistan også til økt status mens i India uteble den samme effekten 10 01 2014 Kvinnelige barfotingeniører utfordrer kjønnsroller Kvinnelige barfotingeniører har skrudd på strømmen på landsbygda i Afghanistan Mer enn 110 000 mennesker har fått en lysere hverdag 05 07 2013 Åpenhet må føre til ansvarliggjøring Den siste tiden har det vært en rivende utvikling i innsatsen for å fremme åpenhet om inntektene fra naturressurser internasjonalt 03 07 2013 Energi i søkelyset 2012 var FNs år for bærekraftig energi for alle Energi var også et av temaene for de FN ledede debattene om nye utviklingsmål fra 2015 19 03 2013 Ungdommelige energikonsultasjoner Vi mener alle bør få tilgang til energi sier Ole Martin Askeland på vegne av gruppa som står sammen ham Rundt sitter nærmere 40 ungdommer fra Norge og Tanzania og lytter 25 03 2013 Norgesmestrene i bistand på viktig energikonsultasjon Da Nadia Alvheim 17 år tok ordet under en energikonsultasjon i Tanzania rett før påske oppfordret hun FN til å sørge for at alle får slippe til med sine innspill 19 03 2013 Avhengig av økt privat investering i ren energi Potensialet for å utvikle rene energikilder er betydelig i Afrika Behovet for norske private investeringer er nødvendig og stort mener Norad 20 03 2013 Alle bør få tilgang til energi Under energikonsultasjonen i Tanzania holdt norske og tanzanianske ungdommer et felles innlegg om hvorfor energi er spesielt viktig for ungdom Tweet Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/energi/aktuelt-om-energi (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Fakta om norsk helsebistand - norad.no
  kvinne og barnehelse Les mer Om den globale kampanjen Kraftig økning i støtte Størstedelen av den norske helsebistanden blir kanalisert gjennom multilaterale organisasjoner WHO UNAIDS UNFPA UNICEF og globale helsefond og mekanismer som GAVI og GFATM De aller største bidragsmottakerne er GAVI og GFATM Det er et eksplisitt delmål for den norske bistanden å bidra til mer effektivt samarbeid mellom FN systemet Verdensbanken med regionale utviklingsbanker og globale ordninger innen helse for å framskynde og styrke resultatoppnåelse på landnivå Norsk støtte til utviklingssamarbeid innen helse har økt kraftig siden 2000 Fakta om norsk helsebistand Total norsk helsebistand er mer enn tredoblet fra år 2000 til 2010 fra NOK 912 millioner til 3 1 mrd Globalt bidrar Norge med ca 3 av totalt registrert helsebistand Økningen i helsebistanden reflekterer den norske støtten til GAVI fra 2000 Det globale fondet for aids tuberkolose og mariaria fra 2002 og statsminister Jens Stoltebergs kampanjer for mødre og barnehelse TUM4 5 som kanaliseres gjennom både bilaterale og multilaterale kanaler fra 2007 Også støtten til WHO UNICEF UNAIDS UNFPA har økt i perioden Norge har bilateralt helsesamarbeid i fem land Malawi Nigeria India Tanzania og Pakistan Helsesektorsamarbeidet med Mosambik ble avsluttet i 2009 Norge gir også støtte til norske og internasjonale NGOer som arbeider med helse og rettighetspspørmål tilknyttet til helse De største bidragsmottakerne er IPPF International Planned Parenthood Federation Clinton Foundation Kirkens Nødhjelp Bistandsnemda Redd Barna Norges Røde Kors Atlasalliansen Haydom Lutherian Hospital Christian Relief Network Norwac Leger uten grenser og Tromsø mineskadesenter I tillegg kommer forsknings og kapasitetsutviklingsinitiativer som blir administrert av SIU Senter for internasjonalisering av høyere utdanning Bergen og GLOBVAC programmet Forskningsrådet det svensk norske regionale hiv aids teamet for Afrika i Lusaka og produktutviklingspartnerskap som IAVI International AIDS Vaccine Initiative og IPM International Partnership for Microbicides Se også Norads statistikkportal bistand

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/helse/fakta-om-norsk-helsebistand (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Retten til helse - norad.no
  formelt og reelt Det betyr at alle innbyggere skal ha tilgang til institusjoner som kan gi helbredelse pleie og lindring innenfor rimelige økonomiske rammer for den enkelte Retten til helse er statens ansvar Menneskerettighetene er universelle De gjelder for alle mennesker uansett hvem de er og hvor de bor Den enkelte stat er forpliktet til å sikre dem Det tas likevel høyde for økonomisk ulikhet landene imellom Kravene er høyere for høyinntektsland som Norge enn for lavinntektsland som Etiopia Stater som ikke er i stand til å imøtegå sine forpliktelser skal be om internasjonal assistanse og rike land oppfordres til å bistå de mindre rike Statene oppfordres også gjennom Verdens helseorganisasjon WHO og Verdens handelsorganisasjon WTO til å arbeide for å gjøre patenterte medisiner tilgjengelig for flest mulig og til en rimeligst mulig pris Tredelt forpliktelse Den enkelte stat skal bruke alle tilgjengelige ressurser for å sikre en høyest oppnåelig helsestandard for sine innbyggere Staten er forpliktet til å respektere beskytte og innfri innbyggernes rett til helse Å respektere innebærer at staten selv ikke undergraver rettigheten for eksempel ved å utføre kjønnslemlestelse på offentlige sykehus Å beskytte innebærer at staten griper inn mot tredjeparter for eksempel ved å forhindre at jenter blir kjønnslemlestet Å innfri rettighetene innebærer at staten legger til rette for og har tiltak som kan sikre at de som ikke har sine rettigheter ivaretatt får dem oppfylt for eksempel at staten legger ned forbud mot kjønnslemlesting og tilbyr tiltak som traumebehandling og medisinsk assistanse til jenter som har blitt utsatt for kjønnslemlesting Retten til helse henger nært sammen med andre rettigheter som retten til mat retten til utdanning og retten til vann Tweet Relaterte lenker Verdens helseorganisasjon WHO FNs spesialrapportør på retten til helse Faktaark fra WHO om retten til helse HealthRight International Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/helse/fakta-om-norsk-helsebistand/retten-til-helse (2014-09-27)
  Open archived version from archive