archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ledige stillinger - norad.no
  Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater Norges resultatfokus Norads kvalitetssikring Håndbøker Hva er et resultat Norads resultatrapporter Publikasjoner

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-norad/jobb-i-norad/ledige-stillinger (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Spørsmål og svar - norad.no
  avdelinger har medarbeidere med variert utdanningsbakgrunn På generelt grunnlag ser vi etter personer som har fagutdanning økonomi juss tekniske fag samfunnsfag pedagogikk o l gjerne med utviklingsrettede fag i fagkretsen Arbeidserfaring fra utviklingsland og internasjonale organisasjoner er også noe vi ser etter når vi skal ansette nye medarbeidere Spørsmål og svar om tilskudd Hvor finner jeg informasjon om hva jeg kan søke støtte til Norad har tilskuddsordniger som i hovedsak er rettet mot norske og internasjonale frivillige organisasjoner næringsliv og forskning På tilskuddsidene finner du alt du trenger for å søke støtte skjema regelverk frister og svar på hvor pengene går Er det noen grense for hvor mye støtte vi kan få fra Norad til ett prosjekt Norad støtter både prosjekter og større programmer og beløp varierer i forhold til type innsats og partners kapasitet og kompetanse Helt nye partnere kan ikke regne med å få mer enn ettårig avtale og maks 500 000 kr i støtte i første omgang Spørsmål og svar om norsk bistand Hvor mye norsk bistand går til Zambia I 2010 utgjorde norsk bistand til Zambia 326 7 millioner kroner Dette finner du ved å gjøre et enkelt søk i Norads statistikkportal Norsk bistand i tall Her finner du all offisiell norsk bistandsstatistikk fra 1960 til i dag Velg selv hvilket innhold og omfang du ønsker rapport for og få tallene ut som kart grafer og tabeller Du kan også besøke Norads landsider og velge Zambia Her får du en oversikt over Norges samarbeid med 36 av landene som mottok bilateral bistand i fjor Jeg skriver en masteroppgave om korrupsjonsbekjempelse i norsk utviklingssamarbeid Kan dere hjelpe meg med informasjon Du finner informasjon om Norges arbeid for korrupsjonsbekjempelse På våre nettsider har vi oppdatert informasjon om de viktigste temaene og satsingsområdene i norsk bistand blant annet på

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/sp%C3%B8rsm%C3%A5l-og-svar (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Brasil - norad.no
  gjennomsnittlig årlig avskoging i perioden 1996 2005 Brasil har satt seg som mål å redusere avskogingen med 80 prosent innen 2020 Regnskogen i Amazonas strekker seg over ni land dekker et område på nesten syv millioner kvadratkilometer mer enn 20 ganger Norges areal 60 prosent av Amazonas regnskogen ligger i Brasil Landet har 30 prosent av jordens gjenværende regnskog Det bor i underkant av 25 millioner mennesker i den brasilianske delen av Amazonas Amazonas er hjem for et stort antall urfolksgrupper Regnskogen har også store deler av jordas dyre og plantemangfold Minst 40 000 plantearter 427 pattedyrarter 1300 fuglearter 378 arter av reptiler som slanger og firfisler Mer enn 400 ulike frosker og padder Rundt 3 000 ulike fiskeslag Amazonasfondet I 2008 opprettet Brasil Amazonasfondet som én mekanisme for å bidra til å stoppe den voldsomme avskogingen Fondet er åpent for bidrag fra nasjoner privatpersoner og næringsaktører Amazonasfondet administreres av den brasilianske utviklingsbanken BNDES Det er etablert et fondsstyre bestående av representanter for delstatsmyndighetene i Amazonas ulike departementer og det sivile samfunn miljø urfolk industri landbruksarbeidere etc Giverne har en tilbaketrukket rolle og arbeider i hovedsak overordnet basert på høy grad av mottakeransvar Det vil si at Norges rolle er avgrenset til å bestemme årlige tildelinger og følge opp at inngått giveravtale blir overholdt samt gjennom formelle og uformelle møter prøve å påvirke mottakerlandets institusjoner til å arbeide mest mulig målrettet og effektivt Les også Brasil Vi må fortsette samarbeidet Utbetalinger Utbetalingen til Amazonasfondet baseres på avskogingstallene for Amazonas De foreløpige avskogingstallene indikerer at et område på 5 843 km 2 har blitt avskoget i perioden august 2012 juli 2013 skogåret 2013 Til tross for denne økningen i de foreløpige målingene representerer dette det nest laveste avskogingstallet siden målingene startet i 1988 Synspunktene på årsaken til økningen er mange Noen sier det skyldes økt illegal hogst andre at det er en konsekvens av den nye skogloven som er for lite restriktiv Den nye tendensen medfører et skjerpet blikk på Brasils leveringsevne på området og det er ingen tvil om at det vil bli vanskeligere å redusere avskogingen ytterligere i årene som kommer Mange eksperter mener imidlertid at den norske støtten til Amazonasfondet i stor grad har bidratt til de jevnt over svært gode resultatene fordi man på brasiliansk side har blitt langt mer oppmerksom på at skogen kan ha større verdi stående enn hugget Stortinget ga i eget vedtak våren 2013 adgang til å fravike økonomireglementet for dette året slik at allerede bevilgede midler til Amazonasfondet som sto på gjeldsbrevkonto i Norge kunne overføres til BNDES i forbindelse med undertegning av ny avtale Som konsekvens ble drøyt 2 785 milliarder kroner overført i september 2013 og ytterligere én milliard kroner i desember som betaling for reduksjonene i CO2 utslipp for skogåret 2012 Per 31 12 13 har Norge overført totalt 4 55 milliarder kroner til Amazonasfondet i perioden 2009 2013 cms content Gjennom programmet Bolsa Floresta får familier i Amazonas en liten pengesum hver måned for å ta være på

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/landsider/latin-amerika/brasil (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Afghanistan - norad.no
  30 000 deltakere er etablert Disse bidrar også til å styrke offentlige forvaltning på distrikts og provinsnivå De siste to årene har flere tusen offentlig ansatte fått opplæring på en rekke områder Korrupsjon Bistanden til Afghanistan gjennomføres i en kompleks og uforutsigbar kontekst hvor muligheter for mislighold og korrupsjon utfordrende sikkerhetssituasjon og svakt styresett kan ødelegge for resultatene Ambassaden vurderer løpende behovet for kontroll for å forhindre korrupsjon i egne prosjekter Prinsippet om nulltoleranse ligger fast og ambassaden har i 2013 varslet flere saker om mulig mislighold til sentralkontrollenhet i utenriksdepartementet Norge kuttet bistanden til Afghanistan med 50 millioner kroner i 2014 blant annet fordi afghanske myndigheter ikke gjør nok for å motvirke og følge opp korrupsjon Sivilt samfunn støttet av norske midler gjør mye for å lære opp lokale råd i sosial revisjon og ansvarlighet Utdanning Når det gjelder tilfredsheten med grunnleggende sosiale tjenester i lokalsamfunn får utdanning gjennomgående positiv omtale Tallet på elever under utdanning i 2013 varierer fra 10 5 millioner utdanningsministeriet til 7 4 millioner Verdensbanken Bakgrunnen for spriket er at utdanningsministeriets anslag inkluderer antall registreringer selv om barna bare møter opp én gang I 2001 var under en million barn i skole så fremgangen er uansett imponerende i internasjonal sammenheng Det offisielle antallet på jenter i skolen er 41 prosent Les mer Millioner av barn tilbake til skolebenken Utdanningssektoren rapporterer om stadig bedre tilgjengelighet og bedre kvalitet Norsk bistand til utdanning går først og fremst gjennom Verdensbankens flergiverfond Der jobbes det blant annet med å bygge skoler etablere lokale skolekomiteer utdanne lærere tilby yrkesutdanning og høyere utdanning Støtten til ARTF gis uten å spesifisere sektor eller prosjekt Det gjør det vanskelig å si nøyaktig hvilke resultater norsk bistand har ført til Samlede resultater for i 2013 viser at 1 17 millioner barn nå går på skolene som er bygd gjennom prosjektet 40 prosent er jenter Det er 210 000 lærere i offentlig sektor i Afghanistan med en stadig økende andel kvinner Mer enn 170 000 lærere har mottatt etterutdanning siden ARTFs utdanningsprosjekt Education Quality Improvement Program EQIP startet og over 11 000 nye skolekomiteer er blitt etablert Innen yrkesutdanningstiltak under ARTF har nesten 12 000 elever mottatt yrkestrening ARTF er også kanalen der Norge bidrar til utvikling av høyere utdanning og universiteter i Afghanistan Frivillige organisasjoner bidrar i betydelig grad til utdanning blant annet ved å forbedre utdanningsministeriets virksomhet I 2013 har Afghanistankomiteen bidratt til at mer enn 33 000 elever ved 45 skoler har fått betraktelig bedre skoleforhold i provinsene Badakshan og Ghazni Arbeidet har blant annet bestått i rehabilitering av skoler og bygging av toaletter Andre resultater fra prosjektet 852 lærere har bedret sine pedagogiske ferdigheter 240 elever fikk hjelp til å bestå prøver som åpner for universitetsutdanning 260 ungdommer fikk yrkesutdanning For å motarbeide marginalisering av ungdom øke inntekter og gjøre dem til aktive deltakere i utvikling har den franske organisasjonen ACTED mobilisert ungdom i Faryab provinsen I 2013 hadde 9650 ungdommer gjennomført ulike lese og skrivekurs og yrkesopplæring 2349 fullførte yrkesutdanning

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/landsider/asia-og-oseania/afghanistan (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Palestina - norad.no
  hvert enkelt register med hensikt å forbedre nasjonale helsedata Fred og forsoning menneskerettigheter og godt styresett Norge har i 2013 støttet prosjekter rettet mot forhindring og løsning av konflikt Hovedfokus har fortsatt vært den israelsk palestinske konflikten og prioritering er gitt prosjekter som kan bidra til et politisk klima som kan fremme fred og forsoning blant annet gjennom styrking og vern av menneskerettighetene Forsoning i konflikten og splittelsen mellom Gaza Hamas og Vestbredden Fatah er også et avgjørende mål både i seg selv og i forbindelse med den israelsk palestinske konflikten Norges støtte til forskningssenteret MADAR fortsatte i 2013 Senteret fokuserer på Palestinsk Israelske forhold Disse er formidlet til palestinske ledere og offentlighet En sentral del av arbeidet i 2013 var et seminar og en bokpublikasjon med temaet Anerkjennelse av den jødiske staten som har vært et av de viktigste israelske kravene i forhandlingsprosessen det siste året MADARs arbeid tiltrakk seg større oppmerksomhet og jobbet tett med PLOs forhandlingssekretariat og Palestinas president Mahmoud Abbas kontor Norge opprettholdt i 2013 støtten til Den uavhengige Menneskerettighetskommisjonen i Palestina ICHR som er satt opp for å styrke demokrati og menneskerettigheter Kommisjonen arbeider også med å fremme og skape arenaer for dialog mellom myndighetene i Gaza og PA I 2013 arbeidet IHCR for å opprettholde integriteten til det Palestinske rettssystemet ICHRs arbeid bidrar til å opprettholde et sterkt fokus på menneskerettigheter Norge opprettholdt også i 2013 støtten til Hebron Rehabilitation Committee HRC Det er stadig et større antall overgrep begått av israelske bosettere og soldater i Hebron området noe som er en sterk faktor i opprettholdelsen av den israelsk palestinske konflikten Begrensede men håndfaste resultater av HRCs arbeid i 2013 kan dokumenteres innen eiendomsrett HRC har også produsert en rapport om menneskerettsituasjonen i Hebron som ble sendt til FNs menneskerettighetsråd Med norsk støtte har organisasjonen MAAN i 2013 arbeidet med utvikling av bærekraftige lokalsamfunn i Palestina med hovedfokus på det israelsk kontrollerte område C Området er av kritisk betydning for bærekraften i en fremtidig palestinsk økonomi og stat MAAN har etablert seg som en viktig stemme for palestinernes rettigheter i Jordan dalen 17 ødelagte hus ble gjenoppbygget av organisasjonen i 2013 Norge inngikk også en avtale med Al Dameer Prisoners support and Human Rights Association i 2013 Prosjektet skal støtte anholdte fanger og deres familier i konfrontasjon med politikk og praksis som gir utslag i tortur og mishandling Al Dameer gir juridisk bistand til mer enn 500 politiske fanger i israelske fengsler Behandlingen av fangene er et viktig element i konfliktnivået mellom palestinerne og Israel Gaza Menneskerettighetsarbeidet i Gaza er av stor betydning for mulighetene for forsoning mellom Hamas og Fatah og dermed palestinsk forening Siden 2007 har det utviklet seg gradvis to ulike rettssystemer og rettsoppfatninger under de to ulike styresettene De norsk støttede menneskerettighetsorganisasjonene al Mezan og Palestinian Centre for Human Rights PCHR boikottet det lokale rettssystemet i Gaza fra Hamas overtakelse i 2007 i den tro at Hamas styre i Gaza ville bli kortvarig I 2013 besluttet organisasjonene å forsøksvis re engasjere seg opp mot lokalt rettssystem for å styrke arbeidet sitt med menneskerettighetsbrudd utført av Hamas myndighetene Menneskerettighetsrbeidet i Gaza foregår i bratt motbakke blant annet på grunn av den israelske blokaden Et viktig men ikke så målbart resultat er at myndighetene i Gaza i økende grad tar organisasjonene med på råd i forbindelse med lovforslag hvilket fører til økt åpenhet omkring kontroversielle lovendringer Organisasjonen Al Mezan ga juridisk bistand til nærmere 2400 ofre for menneskerettighetsovergrep fra israelske og palestinske myndigheter i 2013 Gaza Community Mental Health Programme GCMHP er en av hovedaktørene på mental helse på Gaza De tilbyr behandling til spesifikke grupper som fanger foreldreløse barn torturofre og vanskeligstilt ungdom GCMHP jobber mot et helhetlig mentalhelsetilbud til den generelle befolkning I tillegg organiserer de samtalegrupper for foreldre med barn på skoler for å senke voldsnivået kursing og veiledning av politimenn og skolerådgivere og bevisstgjøring omkring psykisk helse og menneskerettigheter Tilstanden for mental helse i Gaza er alvorlig og siste halvårs tilstramming av blokaden øver ytterligere press på befolkningen I tillegg er problemer med psykisk helse underlagt sosiale og kulturelle stigma hvilket gjør arbeidet med å sette det på dagsorden utfordrende GCMHPs programmer fremviste gode resultater innenfor de rammebetingelsene som finnes i Gaza Eksempelvis hjalp et av programmene 15 000 kvinner og barn til bedre å håndtere hverdagen i etterkant av november 2012 krigen 1130 torturofre fikk terapeutisk behandling av GCMHP i 2013 Norge støtter organisasjonen sammen med Swiss Development Cooperation svenske SIDA og den danske organisasjonen Dignity Norge videreførte støtten til PLOs forhandlingssekretariat NAD Negotiation Affairs Departement i 2013 Norge er leder for giverlandene Sverige Storbritania Nederland og Danmark NADs arbeid ble trappet opp i andre halvdel av 2013 da fredsforhandlingene mellom Israel og palestinerne ble gjenopptatt Sluttevalueringen av prosjektet skal ferdigstilles i løpet av mars 2014 Innholdet i evalueringen er konfidensiell gitt den politiske sensitiviteten rundt prosjektet Norge gav 3 6 millioner bistandskroner til NAD i 2013 Kvinner og likestilling Norge jobber med kvinner og likestilling i Palestina Politisk dialog og støtte til målrettede tiltak for likestilling herunder spesielt til frivillige organisasjonerer og sivilsamfunn er viktig i norsk utviklingspolitikk På det helt overordnede plan var det ingen vesentlige forbedringer å spore for likestilling i Palestina i 2013 Det palestinske statistiske sentralbyrået PCBS anslår at kvinners deltakelse i arbeidsmarkedet var lav 17 3 prosent Menns deltakelse er fire ganger høyere Arbeidsledighet for kvinner var 35 prosent Palestinske kvinner har høy utdanning men lav yrkesdeltakelse Ifølge Women s Centre for Legal Aid and Counselling WCLAC som Norge støtter ble 27 kvinner drept som følge av æresdrap i Palestina i 2013 mot 13 året før Det er spesielt betenkelig at antallet æresdrap har en såpass markert økning Det er indikasjoner på at vold mot kvinner er økende Kvinneministeriet i PA MOWA samarbeidet i 2013 med FN organisasjonen UN Women og palestinsk sivilsamfunn om en likestillingsstrategi for 2014 2016 Strategiens hovedfokus er å styrke kvinneenhetene som er opprettet i alle PAs departementer og kvinners deltakelse i politikk og økonomi generelt Norge

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/landsider/midt%C3%B8sten/palestina (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Malawi - norad.no
  klima er Norge karakterisert som den viktigste partneren Norge oppfattes også som en viktig partner innen helse og styresett Budsjettstøtte Ny avtale om budsjettstøtte ble inngått i juli 2013 og 50 millioner kroner ble i første omgang overført Resten av beløpet ble frosset på grunn av korrupsjonsskandalen Budsjettstøttegjennomgangen i november 2013 viste gode resultater til tross for Cashgate Noen resultater framdriftsplan og budsjett for valgene i 2014 var utarbeidet og godkjent utrulling av et regnskapssystemet til syv nye institusjoner ble gjennomført avtalte bidrag over statsbudsjettet til utdanning og helse ble oppfylt 89 prosent av ettåringene ble vaksinert mot meslinger 71 prosent av befolkningen som trenger spesialmedisiner for behandling for hiv og aids fikk behandling 61 korrupsjonssaker er overført til domstolene etter etterforskning 287 eldre politisaker fra politiets internavsnitt ble ferdigstilt cms content Å la kvinner selv bestemme om når og hvor mange barn hun skal ha gir henne mulighet til å bestemme over sin egen fremtid I Malawi har den norske ambassaden støttet i den frivillige organisasjonen Banja la Mtsogolo BLM med nesten 50 millioner kroner siden 2001 BLM gir informasjon og gratis prevensjon til unge I 2011 hadde BLM over 46 000 ungdomskonsultasjoner Les mer om mulighetene prevensjon gir Klima Mot slutten av 2013 inngikk ambassaden en avtale med UN Women om støtte til kvinner i landbruket De første resultatene av denne støtten kan ventes i 2014 Mangel på jord og klimaforandringer gjør livet vanskelig for småbøndene For å bøte på dette fikk 1 5 millioner småbrukere subsidier i form av gjødsel og sertifisert såkorn i 2013 Subsidieprogrammet har sikret Malawi overskuddsproduksjon av mais siden innføringen av dette i 2005 men er kontroversielt fordi programmet spiser opp 70 prosent av det totale budsjettet til landbruksdepartementet Klimasmart landbruk Den norske støtten har bidratt til at inntekter fra ulike avlinger er gått opp siden 2012 Nesten 10 000 nye husholdninger har i 2013 gått over til bevaringslandbruk De fleste av de bøndene som driver klimasmart landbruk har opplevd økte avlinger selv under tørkeperioden Skogplanting Det er plantet 7 6 millioner trær Det er etablert 590 nye mikrokredittgrupper 73 prosent kvinner 847 nye studiesirkler og 780 nye produksjonsklubber Ambassaden er viktigste støtte for småbrukerorganisasjonen NASFAM hvor antallet betalende medlemmer gikk opp fra 51 000 til 74 000 i løpet av 2013 46 prosent kvinner Det er på ambassadens initiativ opprettet et nettverk for landbrukspartnere for å gjøre det lettere for organisasjonene å lære av hverandre og bidra til et gjennombrudd for klimasmart landbruk i landet Matsikkerhet Etter den største humanitære krisen siden 2005 gikk ambassaden ved årsskiftet 2012 2013 sammen med Irland og Flandern for å finansiere innkjøp av 36 prosent av behovet for mais i den humanitære operasjonen Norge finansierte 80 prosent og dette var avgjørende for at den humanitære operasjonen i 2013 kunne gå som planlagt Under norsk støtte til klimatilpasning og matsikkerhet har 18 813 hushold gått over til energieffektive kokeovner som reduserer arbeid trehogst og sykdom forårsaket av røyk Kvinner og likestilling Den norske ambassaden i Lilongwe er pilotambassade på kvinner og likestilling og er den største bidragsyteren på dette området i Malawi Gender Coordination Network har siden 2007 mottatt støtte fra ambassaden noe som har bidradd til bedret koordinering og samarbeid mellom frivillige organisasjoner som arbeider med likestilling I kampen mot kjønnsbasert vold har Malawis ressurssenter for menneskerettigheter Malawi Human Rights Resource Cent re MHRRC også mottatt støtte siden 2007 for å koordinere et nettverk på dette området Dette har medført en økning i antallet kvinner som hevder sine rettigheter og rapporterer voldstilfeller I 2012 ble 22 880 saker rapportert om kjønnsbasert vold Ifølge politiet så man i 2013 en økning i innrapporterte saker som skyldes bevisstgjøringsinitiativer og holdningskampanjer Ambassaden ga blant annet støtte til Kirkens Nødhjelp i Malawi for bekjempelse av menneskesmugling og handel I 2013 ble 116 gutter og 11 jenter mellom seks og seksten år reddet gjennom programmet Ambassaden støttet senteret for juridisk bistand CELA i arbeid med å forbedre forholdene i fengslene i Malawi og sørge for bedre tilgang til rettsapparatet for kvinner ungdom og sårbare menn Et av de største menneskerettighetsproblemene i landet i dag er at personer sitter fengslet i flere år uten dom samt at forholdene i fengslene er fryktelige på grunn av sprengt kapasitet Gjennom CELA prosjektet får innsatte juridisk hjelp slik at sakene deres kan komme raskt opp for retten Noen resultater Støtten til bedre juridisk vern for innsatte har ført til at 1265 varetektsfanger 45 kvinner og 110 ungdommer fikk sin sak prøvd for domstoler i fengslene i 2013 418 ble løslatt 37 kvinner og 119 ungdommer mot betaling av bot eller samfunnsstraff Støtten til skoler i fengslene har ført til at 234 unge innsatte har fått undervisning i 2013 I tredje semester bestod 140 av 166 elevene eksamen Intervensjonene har blitt støttet i 16 forskjellige fengsler Man har også støttet intervensjoner i 18 politistasjoner og fire ungdomsfengsler Totalt sett har 4165 personer fått hjelp i løpet av de siste to årene Ambassaden støttet landets ressurssenter for menneskerettigheter MHRRC for å koordinere og gjennomføre en nasjonal respons mot kjønnsbasert vold MHRRC fokuserer på arbeidet med egne avdelinger som støtter ofre VSU ved politistasjoner i 18 distrikter samt holdningskampanjer og bevisstgjøringsprosjekter på lokalt nivå I 2013 har to VSUs blitt bygget ett er klart til bruk mens det andre er klart for inspeksjon Gjennom MHRRC har vel 4200 kvinner som har vært utsatt for vold fått hjelp og psykologstøtte Demokrati og menneskerettigheter Norge støttet forberedelsene mot valget i mai 2014 Mange års samarbeid mellom myndighetene FN og ambassaden har bidratt til at Malawi i 2013 var det landet i Afrika hvor størst del av befolkningen 79 prosent ifølge Afrobarometer føler de er frie til å si hva de mener Gjennom Norges støtte til ulike programmer har nærmere 140 000 personer i 2013 fått opplæring i menneskerettigheter og demokrati Gjennom lokale rettighetsgrupper holder de myndighetene ansvarlige og overvåker bruk av offentlige ressurser Totalt har om lag 850 000 personer fått tilgang til informasjon om sine rettigheter Støtten til arbeidet

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/landsider/afrika/malawi (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Tanzania - norad.no
  å støtte et offentlig privat samarbeid mellom myndigheter private investorer givere og bønder Norske Yara har vært en av pådriverne for korridoren Tanken er å legge om mer av landbruksproduksjonen til kommersiell drift med fokus på småbønder og grønn vekst i landbruket I dag domineres området av småbønder som produserer mat til eget forbruk Målet er å gjøre dem i stand til å betjene markeder både regionalt og internasjonalt forbedre deres og landsbyens levekår og øke matvaresikkerheten i Tanzania Energi Norge har i en årrekke vært en viktig partner for Tanzania på energisektoren Spesielt på Zanzibar har Norge vært sentral i arbeidet med i sikre strømforsyning Et godt eksempel er den 74 kilometer lange sjøkabelen produsert i Halden og finansiert av Norge som siden 2010 har knyttet øya Pemba til strømnettet på fastlandet Les mer Det ble lys på Pemba Norsk støtte til elektrifisering gjennom flere faser har lagt grunnlaget for at andelen husholdninger med tilknytning nå er 53 prosent på Unguja 24 prosent på Pemba og 45 prosent på Zanzibar under ett Videre har Norge inngått avtaler som finansierer vedlikehold av vannkraftanlegg og bidrar til styrking av kapasitet og kunnskap om vedlikehold i de statlige energiselskapene på fastlandet og Zanzibar Et pågående institusjonssamarbeid mellom TANESCO og Statnett har bidratt til bedre forsyningssikkerhet i sentralnettet mer av produsert strøm kommer frem til forbruker færre ikke planlagte forsyningsavbrudd og mindre negative konsekvenser ved planlagte utkoplinger I 2013 underskrev Norge og Tanzania en avtale hvor Norge vil bidra med 700 millioner kroner til å forbedre tilgangen til energi på den tanzanianske landsbygda Norge har støttet utarbeidelsen av tiårig investeringsplan for landsbygdelektrifisering National Electrification Investment Prospectus som nå er vedtatt I tråd med denne vil de norske midlene bidra til å støtte både nettutvidelse og private investeringer i isolerte nett samt distribuerte løsninger i partnerskap med Lighting Africa Tanzania Les også Millionavtale om strøm Petroleum Fra å være ubetydelig for bare fem år siden er Øst Afrika nå etablert som en fremtidig petroleumsregion med høy suksess i leteaktiviteter og betydelige funn i Tanzania Uganda Kenya Sør Sudan og Mosambik I Tanzania er Statoil en sentral aktør som har påvist flere store gassfelt Store investeringer og intensivert leting er forventet de neste årene Tanzania forbereder seg på å tre inn i en petroleumsepoke og ekspertise og juridiske og institusjonelle rammeverk er nødvendig for å sikre at ressursene kommer landet til gode Norge bidrar gjennom Olje for Utvikling og Skatt for utvikling til å styrke landets institusjoner på tre sentrale områder forvaltning av ressursene forvaltning av inntektene miljøvern Støtte til utarbeidelse av en helhetlig petroleumspolitikk og behovskartlegging for utdannings og opplæringstiltak har vært viktige fokusområder i samarbeidsprogrammet Sivilt samfunn Norge støtter to av de mest sentrale menneskerettighetsorganisasjonene i Tanzania Legal and Human Rights Centre LHRC på fastlandet og Zanzibar Legal Service Centre ZLSC på Zanzibar Organisasjonene står bak den årlige rapporten om statusen for menneskerettighetene i Tanzania Gjennom nettverket til LHRCs jurister og juridiske assistenter ble det gitt fri rettshjelp til over 15 800 personer i 2013 Organisasjonen har lykkes svært godt i sitt påvirkningsarbeid overfor grunnlovskommisjonen Flesteparten av forslagene de har kommet med er reflektert i utkastet til ny grunnlov LHRCs undersøkelser av anklager om overgrep fra statlige aktører og nylig undertegnede avtale med politiet har ført til at flere saker straffeforfølgelses Sivilt samfunn har styrket sin rolle de siste årene særlig i forbindelse med grunnlovsrevisjonen der de har hatt en tydelig stemme Gjennom støtten til Foundation for Civil Society en paraplyorganisasjon og finansieringsmekanisme for lokale organisasjoner har den norske støtten ført til at 600 organisasjoner har mottatt støtte til følgende fri rettshjelp mekanismer for overvåkning av offentlige utgifter likestillingsarbeid diskusjoner om grunnloven Det ble trykket og distribuert 153 000 kopier av den nåværende grunnloven Godt styresett demokrati og menneskerettigheter Støtte til gjennomføring av folkeavstemning om ny grunnlov og valget i 2015 er et prioritert norsk område Den pågående grunnlovsrevisjonen preger den politiske situasjonen i landet Sentrale politiske spørsmål som unionen mellom Tanganyika og Zanzibar og rekkevidden av presidentens makt debatteres i det offentlige rom Med økt åpenhet blir også konflikter og skillelinjer mer framtredende Forvaltning av naturressurser og fordeling av inntekter samt spørsmål om landrettigheter er blant tema som skaper både engasjement og splid En stor del av den norske støtten til FNs utviklingsplan i Tanzania 15 millioner kroner årlig i avtaleperioden 2011 2014 går til å bygge opp om et godt styresett i landet Det strategiske samarbeidet med Kirkens Nødhjelp inkluderer blant annet støtte til tverreligiøse kvinnelige låne og sparegrupper som både stryker kvinnenes stilling i landsbyene og sikrer dem inntekter Kirkens Nødhjelp arbeider også med bekjempelse av kjønnslemlestelse FNs arbeid med styrking av kvinners rettigheter og likestilling har blant annet vært rettet mot støtte til kvinneorganisasjoners lobbyvirksomhet i grunnlovskonsultasjonene og styrking av kvinners rettssikkerhet Dette skjer gjennom håndbøker med lovbestemmelser og opplæring av dommere Likestilling Kvinners rettigheter og likestilling er en viktig del i det norske utviklingssamarbeidet i Tanzania Særskilte tiltak rettet mot kvinner og barn støttes gjennom sivilt samfunn og støtten til FNs utviklingsplan for Tanzania Organisasjoner som arbeider med kvinners rettigheter og likestilling drev aktivt lobbyarbeid overfor grunnlovskommisjonen i 2013 deriblant med norsk støtte Innspillene deres er i stor grad reflektert i utkastet til ny grunnlov Det ønskes blant annet 50 50 representasjon av menn og kvinner i det foreslåtte unionsparlamentet Rettighetsvernet er styrket i den nye grunnloven og flere tiltak er rettet mot kvinner og for å fremme likestilling Barn og unges rettigheter foreslås også styrket i grunnloven Et svært viktig tiltak for styrking av kvinners og barns rettigheter er opprettelsen av egne desker for barn og kvinner ved alle landets 417 politistasjoner UNICEF og UN Women har vært pådrivere gjennom støtte fra Ett FN fondet Det er allerede tegn til at flere saker rapporteres og at overgrep i større utstrekning straffes UNICEF har arbeidet sammen med øvrige deler av FN systemet samt nasjonale og lokale myndigheter for å styrke det helhetlige arbeidet med oppfølging av barn innen rettsvesenet Dette medførte at alle barn som ble stilt overfor

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/landsider/afrika/tanzania (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Norsk bistand har aldri vært større - norad.no
  i parentes Brasil 3 989 220 Afghanistan 744 2 Palestina 632 1 Malawi 631 56 Tanzania 585 9 Sør Sudan 536 25 Uganda 411 35 Syria 405 420 Somalia 371 82 Etiopia 359 58 Bistanden til de minst utviklede landene økte til 6 2 milliarder kroner i 2013 Dette er om lag 800 millioner kroner mer enn i 2012 Av de minst utviklede landene mottok Afghanistan mest med 744 millioner kroner i 2013 De elleve neste landene på listen over minst utviklede land som mottok mest offisiell norsk bistand ligger i Afrika sør for Sahara Av disse mottok Malawi mest med 631 millioner kroner Likevel var andelen av total bistand som gikk til de minst utviklede landene i 2013 mindre enn i 2012 Denne nedgangen må ses i lys av de store utbetalingene til Brasil et land som er definert som et øvre mellominntektsland Det er store behov i verden 1 2 milliarder mennesker lever i ekstrem fattigdom og millioner av mennesker er rammet av humanitære kriser og trenger nødhjelp Norge bidrar betydelig til å lindre humanitære kriser bekjempe fattigdom og styrke menneskerettigheter over hele verden sier Brende 1 av 4 kroner gjennom FN Den brasilianske utviklingsbanken BNDES var største avtalepartner i 2013 som følge av Brasil overføringen Den mottok 3 9 milliarder kroner eller 12 prosent av den totale bistanden Deretter følger FN organisasjonene UNDP FNs utviklingsprogram og UNICEF FNs barnefond med henholdsvis 2 og 1 4 milliarder kroner Totalt mottok de ulike FN organisasjonene om lag 8 milliarder kroner i norsk offisiell bistand i 2013 Dette utgjør 24 prosent av den totale bistanden Alle illustrasjoner kan sees i større format og lastes ned her Økt bistand til miljø og energi Miljø og energi er den sektoren som økte mest som følge av overføringene til Brasil Til sammen 7 milliarder kroner gikk til sektoren i 2013 mot 4 8 milliarder i 2012 dette til tross for at Norfunds investeringer i vannkraft var betydelig lavere i 2013 sammenlignet med året før Det har også vært en stor økning i humanitær bistand og innen helse og sosiale tjenester Førstnevnte skyldes først og fremst nødhjelp til Syria DR Kongo Sudan Sør Sudan og Filippinene Utdanningsbistand utgjorde fem prosent i 2013 mot seks prosent året før Utdanning er blant de viktigste byggesteinene i et samfunn Utdanning som en samlet del av bistanden har dessverre gått ned de siste åtte årene I år øker vi støtten til utdanning Fattigdommen i lavinntektsland kunne vært redusert med 12 prosent hvis alle barn kunne lese og skrive Land med tilgang til utdanning for alle har bedre forutsetninger for å skape vekst og velferd Et krafttak for utdanning er en god investering sier Brende Brasil og utbetalingene til Amazonasfondet I 2013 utgjorde norsk bistand til Brasil 4 milliarder kroner hvorav 3 9 milliarder gikk til Amazonasfondet som styres av den brasilianske utviklingsbanken BNDES Norges bidrag til bevaring av regnskog i Brasil beregnes på grunnlag av nedgangen i Brasils avskoging Fordi Brasil har lykkes med store reduksjoner i avskogingen

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/nyheter/norsk-bistand-har-aldri-v%C3%A6rt-st%C3%B8rre (2014-09-27)
  Open archived version from archive