archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Samarbeidspartnere og kanaler - norad.no
  og faglig støtte for å prøve ut ulike former for resultatbasert finansiering med fokus på mødre og barnehelse samt ernæring tusenårsmål 4 5 og 1c Fondet som har betegnelsen Health Results Innovations Trust Fund HRITF ble etablert i 2007 og er blant de største helsefondene i Verdensbanken og har følgende målsetninger Støtte utforming implementering monitorering og evaluering av RBF mekanismer i land Utvikle og formidle kunnskapsbasen for god implementering av RBF mekanismer Utvikle lands kapasitet til å oppskalere og vedlikeholde RBF mekanismer Tiltrekke flere ressurser til helsesektoren I 2011 hadde totalt ti land satt i gang piloter for RBF med støtte mens ytterligere sju land var klare til å motta støtte fra Verdensbanken Pilotene er svært ulike både i innretning og i omfang og dekker alt fra insentiver til helsearbeidere for å øke tilgang og kvalitet på tjenester for mor og barn bidrag til lokale frivillige helsearbeidere for å bringe kvinner til klinikk til utkontrahering av ansvar for tjenestelevering til private organisasjoner I tillegg har en lang rekke land mottatt støtte til forberedende arbeid eller mindre prosjekter for å utvikle tilstrekkelig grunnlag for en evt pilot Verdensbanken bidrar gjennom det samme flergiverfondet til økt kunnskap om RBF globalt gjennom egen læring analyse kunnskapsoppsummering formidling gjennom seminarer møter kurs og nyhetsbrev og har også en omfattende hjemmeside der prosjekter og erfaringer presenteres både egne og andres Les mer om fondet for resultatbasert finansiering Den internasjonale ordningen for innkjøp av legemidler UNITAID Den internasjonale ordningen for innkjøp av legemidler UNITAID bygger på et bredt samarbeid med offentlige og ikke statlige aktører og baserer seg på utviklingslands behov og helsesystemer for innkjøp og distribusjon av legemidler Den skal bidra til lavere legemiddelpriser og bedre tilgang til medisiner mot de store folkesykdommene aids tuberkulose og malaria i utviklingsland UNITAIDs formål er å komplementere andre etablerte mekanismer og initiativ som støtter bekjempelse av aids tuberkulose og malaria og finansierer tiltak i regi av samarbeidspartnerne UNITAID støtter også diagnostisk utstyr som er nødvendig for å sikre riktig behandling og forebygging av overføring av hivsmitte fra mor til barn UNITAID er i tillegg til tusenårsmål 6 viktig i satsingen på tusenårsmålene 4 og tusenårsmål 5 om barne og mødrehelse 67 prosent av støtten går til prosjekter med barn og kvinner som målgruppe Dersom prosjekter som har elementer som mor og barn drar nytte av tas med er andelen 72 prosent Legemiddelordningen ble lansert av fem land i september 2006 Ved utgangen av 2010 har 29 land og Gates stiftelsen sluttet seg til ordningen Norge er styremedlem Skal skape forutsigbarhet Ordningen er i hovedsak basert på å endre markeder for nødvendige legemidler og andre medisinske produkter gjennom å inngå flerårlige forpliktelser for å bidra til nødvendig forutsigbarhet og langsiktighet Dette gir forhandlingsstyrke både i forhold til pris og volum og dermed sikkerhet for tilgang til effektive medisiner til overkommelige priser for fattige land Legemiddelordningen har dessuten som prinsipp å støtte landenes anvendelse av fleksibiliteten innenfor Doha TRIPS erklæringen bidra til økt konkurranse i markedet inkludert produksjon og bruk

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/helse/samarbeidspartnere-og-kanaler (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Helseforskning - norad.no
  og høyskolerådet om en fjerde fase i NUFU programmet 2007 2011 Ordningen er søknadsbasert NOMA programmet avløste i 2006 det tidligere Norads stipendprogram Overordnet mål for programmet er å bidra til å utdanne ansatte i offentlig og privat sektor og i frivillige organisasjoner i utviklingsland og å bidra til kapasitetsutvikling slik at landene selv med tiden skal kunne drive slik kompetanseutvikling Ordningen er søknadsbasert Norwegian Programme for Capacity Building in Higher Education and Research for Development NORHED er det nye programmet for kapasitetsbygging hovedsaklig innen høyere utdanning og forskning i lav og middelinntektsland Utviklingen av programmet er basert på evalueringen av NUFU NOMA og en omfattende konsultasjonsprosess med partnere i Norge og sør samt Norads egne erfaringer med tidligere og eksisterende samarbeidsprogrammer for høyere utdanning og forskning hvor universiteter og høyskoler i Norge og i sør deltar Programmet skal gjennomføres som samarbeidsprosjekter mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og i samarbeidsland Videre skal programmet organiseres i tematiske og eller geografiske delprogrammer med særskilte utlysninger Tematiske delprogrammer vil styrke faglighet og kvalitet gjennom konsentrasjon både mht til fagområder land kompetanse og ekspertise Tildelinger skal gjøres i konkurransebaserte prosesser etter fastsatte kriterier Tilskudd til internasjonal institusjoner Det finnes en rekke initiativer og organer som tar sikte på å utvikle styrke og eller utnytte felles overnasjonale programmer innen forskning og dialog rundt forskningen Norge støtter og deltar i en rekke slike fora enten ved økonomisk bidrag faglige innspill administrativ støtte eller gjennom politiske prosesser Special Programme of Research Development and Research Training in Human Reproduction HRP er det viktigste FN instrumentet for forskning innen seksuell og reproduktiv helse Forumet er lokalisert i WHO og er et samarbeid mellom UNDP UNFPA WHO og Verdensbanken og bringer sammen politikere forskere helsetjenesteleverandører klinikere og andre og koordinerer global forskning sammenfatter denne bygger kapasitet i lavinntektsland og formidler forskningen Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases TDR er et uavhengig globalt spesialprogram for vitenskapelig samarbeid innen forskning utvikling opplæring og kapasitetsbygging Programmet ble etablert i 1975 er lokalisert i WHO og er samfinansiert av UNICEF UNDP Verdensbanken og WHO TDR fokuserer på de viktigste tropiske sykdommene som rammer fattige og utsatte grupper Alliance for Health Policy and Systems Research AHPSR ble etablert i 1998 og var et av nettverksinitiativene under Det globale forumet for helseforskning Alliansen ble overført som selvstendig enhet til WHO i 2005 2006 med et lite sekretariat basert i WHO Alliansen promoterer forskning for å forbedre helsesystemer i utviklingsland Fokus er på helsepersonell helsefinansiering og implementeringsforskning Offentlig privat samarbeid innen produktutvikling Product Development Partnership PDP er et generelt begrep for partnerskap av offentlige og private som sammen med industrien kombinerer ulike ferdigheter ekspertise og andre ressurser for produktutvikling for ikke prioriterte sykdommer Hovedhensikten er å koordinere og integrere industripartnere akademia og kontraktører i medisinutviklingsprosessen samt å allokere penger til forskning og utvikling International AIDS Vaccine Initiative IAVI har som formål å fremme utvikling av sikre effektive tilgjengelige preventive hivvaksiner IAVI er et non profit offentlig privat partnerskap grunnlagt i 1996 og forsker og

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/helse/helseforskning (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Resultater på området helse - norad.no
  bidratt med direkte støtte til utdanning av leger og sykepleiere i Malawi Satsingen har hatt et langsiktig perspektiv og over tid har institusjonene blitt styrket og bygget opp 24 04 2014 Det globale fondet har bidratt til å redde 8 7 millioner liv På begynnelsen av 2000 tallet døde millioner av mennesker av aids tuberkulose malaria og andre smittsomme sykdommer som både kan forebygges og behandles Verdenssamfunnet gikk derfor sammen om å etablere Det globale fondet for bekjempelse av hiv aids tuberkulose og malaria Fondet har bidratt til at tusenårsmål 6 om blant annet reversering av aidsepidemien langt på vei blir oppnådd 24 07 2014 Systemer for helseinformasjon Programmet for utvikling av helseinformasjonsystemer HISP ledet av Universitetet i Oslo har bidratt til å styrke helseinformasjon og data som har ført til bedre helsetilbudet i en rekke land 04 12 2013 Resultatbasert finansiering bidrar til økt dekning av helsetjenester for kvinner og barn Større økonomisk gevinst gjennom resultatbasert finansiering kan bedre både dekning kvalitet og bruk av mødre og barnehelsetjenester 04 12 2013 Spedbarnsdødeligheten synker men ikke raskt nok til å nå tusenårsmålet Til tross for gode resultater i enkeltland er spedbarnsdødeligheten fortsatt høy Tusenårsmål 4 om å redusere dødsfall blant barn under fem år med to tredjedeler innen 2015 vil ikke nås ved dagens innsats 11 12 2013 Vaksinealliansen GAVI har bidratt til å forebygge mer enn fem millioner dødsfall GAVI har gjennom å bidra til rask introduksjon av nye vaksiner og økt global vaksinedekning reddet et stort antall liv 16 10 2013 Bistand har bidratt til robust helsesystem Norge har bidratt til et helsesystem som har taklet aidsepidemien bedre enn andre land 31 08 2012 Helseprosjekt har gitt ansatte kunnskap Bedriftsdrevet helseprosjekt har økt de ansattes kunnskap om aids og malaria 23 08 2013 Forbedret helsevesen har gitt flere

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/helse/resultater-p%C3%A5-omr%C3%A5det-helse (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Aktuelt om helse - norad.no
  flere ganger i løpet av livet Det koster verdenssamfunnet dyrt 07 03 2014 Paradokset Bangladesh forbedret helse til tross for fattigdom Bedre likestilling og satsing på kvinner Dette er en av hovedårsakene til at et fattig land som Bangladesh har oppnådd omfattende og raske fremskritt innen helse uten store investeringer sier Nobelprisvinneren Amartya Sen 24 02 2014 Det umulige mulig poliofritt India Mange sa det var umulig De tok feil Nylig erklærte Indias president og WHO India offisielt poliofritt 13 12 2013 WHO lanserer MiNDbank Tirsdag 10 12 13 lanserte WHO sin MiNDbank Dette er en web basert plattform som søker å bringe et menneskerettighetsperspektiv nærmere arbeidet med mental helse 26 09 2012 13 medisiner skal redde seks millioner liv Statsminister Jens Stoltenberg og Nigerias president Goodluck Jonathan overrakte i dag en rapport med ti anbefalinger fra FNs kommisjon for livsviktige medisiner for kvinner og barn til FNs generalsekretær Ban Ki moon 11 06 2013 Det lønner seg å investere i helse En ny kommisjon har fått i oppdrag å kartlegge sammenhengene mellom investeringer i helse og utvikling Målet er at kunnskapen skal bli spredt og få betydning på tvers av sektorer 31 05 2013 Resolusjon sikrer kvinner og barn livsviktige medisiner Verdens Helseforsamling har vedtatt Norges forslag til en resolusjon som støtter arbeidet til Kommisjonen for livsviktige medisiner for kvinner og barn Verdens Helseorganisasjon WHO har dermed en enklere jobb når de sammen med medlemslandene skal redde 6 millioner liv på fem år 24 05 2013 Verden samles for kvinners og jenters helse Fra 28 30 mai samles 5000 deltakere fra hele verden for å intensivere arbeidet for kvinners og jenters helse H K H Kronprinsesse Mette Marit deltar i den norske delgasjonen Forrige 1 2 Neste Tweet Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/helse/aktuelt-om-helse (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Rett til utdanning - norad.no
  FNs Verdenserklæring om Menneskerettighetene i 1948 har retten til utdanning for hvert menneske blitt anerkjent av Verdenssamfunnet og tatt opp i en rekke internasjonale konvensjoner nasjonal lovgiving og i internasjonale og nasjonale utviklingsplaner Retten til utdanning for alle er en særlig utfordring i konfliktområder og land i krig Krig og konflikter er den største hindringen for 100 prosent skoledekning og for å nå målene om Utdanning for Alle Education For All Bare 79 prosent av unge mennesker i konfliktrammede fattige land er lese og skrivekyndige Tallet er 93 prosent i de øvrige utviklingslandene Adgang og kvalitet Verdenserklæringen om Menneskerettighetene stadfester ikke bare retten til utdanning men rett til relevant utdanning av god kvalitet Hvert enkelt menneske har rett til utdanning i samsvar med behov og interesser evner og anlegg I artikkel 26 står det Undervisningen skal ta sikte på å utvikle den menneskelige personlighet og styrke respekten for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter Den skal fremme forståelse toleranse og vennskap mellom alle nasjoner og rasegrupper eller religiøse grupper og skal støtte De Forente Nasjoners arbeid for å opprettholde fred Utdanningens betydning for andre rettigheter Utdanning er en grunnleggende rettighet og et førende prinsipp for alle de andre menneskerettighetene Retten til utdanning fremmer og styrker den enkeltes frihet og bidrar til å bekjempe fattigdom Utdanning er et sterkt virkemiddel som kan sikre diskriminerte og utsatte grupper av barn og voksne økonomisk sosiale og politisk deltakelse som kan løfte dem ut av fattigdom Utdanning er sentral for den enkeltes mulighet for tilgang til arbeidsmarkedet samt landenes behov for relevant utdannet arbeidskraft Utdanning er en forutsetning for økonomisk og sosial utvikling Tweet Relaterte lenker Verdenserklæringen om Menneskerettighetene De seks EFA målene UNESCO Institute for Statistics Education Kontakter Avdeling for helse utdanning og forskning Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/utdanning/rett-til-utdanning (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Kvalitet i utdanning - norad.no
  og godt styresett i et land Se film Utdanning til alle 94 prosent av barna går på barneskole i Nepal Bli med til Srijana Primery School Lærere Læreren har en nøkkelrolle for god læring Utfordringen er å utdanne nok lærere med tilstrekkelig og passende kunnskap og med et sterkt ønske om å undervise Tre stikkord oppsummerer utfordringen Kvantitet kvalitet og motivasjon Kvantitet Man anslår at det mangler 2 millioner lærere i verden for å sikre grunnutdanning for alle mer enn halvparten av dem i Afrika sør for Sahara Forskning fra Kenya viser for eksempel at flere lærere dør av AIDS årlig enn antallet som går ut av lærerutdanningsinstitusjoner Kvalitet Kvalitet inkluderer blant annet hva slags og hvor mye utdanning læreren har og hvilke personlige egenskaper hun han har Kvalitet er en stor utfordring særlig i konfliktrammede land hvor det ikke finnes fungerende utdanningssystemer I en undersøkelse fra Sør Sudan i 2006 framkommer det at 19 av lærerne selv ikke hadde fullført grunnutdanning og at 29 ikke hadde noen utdanning utover grunnutdanning I tillegg til faglig kunnskap vil andre viktige egenskaper hos en lærer blant annet være evne til å formidle godt til å samarbeide og til å gi hver enkelt elev så god individuell oppfølging som mulig Motivasjon Lærere som ikke betales nok eller i det hele tatt eller som er redd for at det skal eksplodere en bombe på skolen vil ikke prestere sitt beste I Gambia ble lærere ved avsidesliggende skoler gitt en lønnsøkning på 40 Dette gjorde at nyutdannede lærere ble mer villig til å jobbe på disse skolene I Nepal gjorde opprettelsen av skoler som fredssoner at skoler hvor dette virket kunne holde åpne i 14 dager mer i snitt enn andre skoler Utdanning og språk Undervisning på eget morsmål er en menneskerett noe som fastslås både i FNs barnekonvensjon og i ILO konvensjonen om urfolks rettigheter Fire stikkord oppsummerer hvorfor utdanning og språk er viktig Bedre læring sikrer jenters utdanning viktig for minoritetsgrupper grunnlag for andre fag Verden over er det millioner av barn som ikke går på skolen Språkbarrierer er ett av flere hindre for barns skolegang Utdanningsreformer vektlegger derfor i stadig økende grad å bruke elevenes morsmål i undervisningen Det innebærer blant annet at flerspråklig utdanning og brukn av morsmål må integreres i lærerutdanningen og at undervisningsmateriell blir laget på elevenes morsmål Bedre læring Undervisning på morsmål eller et språk som barna kjenner godt gir bedre og mer effektig læring Barn trenger å få undervisning på sitt eget språk i alle fall i de første fem seks skoleårene Deretter kan fremmedspråk gradvis tas i bruk i undervisningen som undervisningsspråk Likevel bruker lærere verden over ofte et undervisningsspråk som barna og gjerne også lærerne selv ikke kjenner tilstrekkelig Resultatet er dårligere skoleresultater enn dersom undervisningen var blitt gitt på et språk som barn og lærere kan Sikre jenters utdanning Undervisning på morsmål er viktig for å sikre at jenter får mulighet til utdanning Jenter blir vanligvis i mindre grad enn gutter eksponert for andre

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/utdanning/rett-til-utdanning/kvalitet-i-utdanning (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Hvem faller utenfor? - norad.no
  jenter familiens økonomi fattigdom bosted i landet by land tilhørighet i minoritetsgrupper funksjonshemninger og krig og konflikt fattige husholdninger i byene er en raskt økende gruppe av barn som ikke går på skole Ofte vil samme person tilhøre flere av disse såkalt sårbare gruppene samtidig og vil kunne oppleve diskriminering på flere nivåer I Pakistan har man sett at nesten halvparten av de fattigste barna i alderen 7 til 16 år ikke gikk på skole sammenliknet med bare 5 prosent av barna fra de rikeste familiene Ulikheten mellom fattig og rik kan forsterkes av andre faktorer Det er 16 ganger mindre sannsynlig at fattige jenter som bor på landsbygda går på skolen enn gutter fra de rikeste familiene i byene i Pakistan Mangel på tilrettelagt undervisning Manglende tilgang til grunnutdanning er nært knyttet til diskriminering av sårbare grupper I mange land er urfolk og andre minoriteter blant de fattigste og mest marginaliserte Frafallet i skolen er langt større enn for elever fra majoritetsbefolkningen Én av hovedgrunnene til den sosiale og kulturelle ekskluderingen som etniske minoriteter kan oppleve har sammenheng med at myndighetene ikke tilrettelegger for og tilbyr utdanning som tar hensyn til deres kultur og tradisjoner og som foregår på morsmålet Det er ikke overraskende at barn som ikke forstår språket det undervises på og som ikke får ekstra støtte ofte faller fra og slutter før de har fullført skolen Barn med funksjonhemminger Barn med funksjonshemminger er en annen gruppe barn som ofte faller utenfor Tallene for hvor mange funksjonshemmede barn i utviklingsland som får skolegang er usikre Ifølge FNs beregninger går færre enn ti prosent av funksjonshemmede i verden på skole Barn med funksjonshemminger opplever ofte at de ikke er velkommen til å gå på den lokale skolen eller at den lokale skolen ikke er tilrettelagt slik at de kan delta i undervisningen Det er også større sjanse for at barn med funksjonshemminger kommer fra fattige familier noe som forsterker deres marginalisering For at barn med spesielle behov også skal kunne gå på skolen er det nødvendig med opplæring av lærere tilrettelegging av skolemiljø og involvering av lokalsamfunn Arbeidet for å kunne nå ut til sårbare grupper kan dermed bidra til å styrke alle kvalitetsaspekter ved skolen Foto Liv Røhnebæk Bjergene Tiltak må planlegges For å nå målsetningen om utdanning for alle må alle offentlige skolemyndigheter i det enkelte land legge til rette for at marginaliserte og sårbare grupper skal få skolegang Det kan være nødvendig med spesialtiltak for å nå ut til deler av landet der flertallet av barn faller utenfor rekruttering av lærere som snakker minoritetsspråk eller justering av lærerundervisningen for å gjøre lærere bedre i stand til å møte barns ulike behov Strategier for å nå ut til marginaliserte og ekskluderte grupper må være en del av landenes regulære planlegging altfor få utviklingsland inkluderer for eksempel utdanning for funksjonshemmede i sine utdanningsstrategier Hva gjør Norge I norsk støtte til utdanningstiltak skal det tas spesielle hensyn til inkludering av marginaliserte og sårbare grupper inkludert funksjonshemmede Inkludering av

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/utdanning/rett-til-utdanning/hvem-faller-utenfor (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Jenter - norad.no
  behov for å løse utfordringer knyttet til å få jenter til å delta i og fullføre grunnskole er det også et økende behov for oppmerksomhet på gutter og gutters læring I enkelte land er det færre gutter enn jenter som går på skole og globalt er trenden at jenter gjør det bedre enn gutter på skolen særlig når det gjelder lesing og skriving Gutter oppnår derimot generelt bedre resultater enn jenter i matte men tendensen er at denne forskjellen blir mindre Når det gjelder tilgang til videregående utdanning så viser global statistikk at forskjellene mellom jenter og gutter som tar videregående utdanning har blitt mindre blitt mindre men det er ennå regionale forskjeller I Latin Amerika og Karibia er det for eksempel flere jenter enn gutter som går på og fullfører videregående skole I Afrika sør for Sahara er situasjonen en ganske annen I 2010 var det bare 82 jenter per 100 gutter som tok videregående utdanning i denne regionen Hva gjør Norge Hensynet til jenters og kvinners deltakelse i utdanning samt likestillingsspørsmål gjennomsyrer den norske støtten til utdanning både i den bilaterale og multilaterale støtten samt støtten gjennom frivillige organisasjoner Norsk bistand er i stor grad blitt kanalisert gjennom felles multilaterale aktører som Unicef og Unesco og globale programmer som Global Partnership for Education GPE Norge har aktiv dialog med de multilaterale organisasjonene blant annet i de styrende organene I tillegg er Norge medlem av FNs Initiativ for jenters utdanning UNGEI I en rekke land gir Norge penger til myndighetene for utdanning generelt og for jenter spesielt Finansieringen følges opp med faglig rådgivning og dialog med myndighetene Norske frivillige organisasjoner bidrar til å gi jenter bedre tilgang til skolegang med egne midler og bidrag fra Utenriksdepartementet og Norad Redd Barna har for eksempel nådd synlige resultater ved å kombinere direkte bistand til utsatte grupper med politikkarbeid i samarbeid med Unicef Flere jenter på skolen i Angola Norge har støttet UNICEFs utdanningsprogram i Angola siden 1997 En gjennomgang av programmet med vekt på perioden 2005 2009 Scanteam har vist at de beste resultatene er oppnådd for jenters utdanning og reduserte kjønnsforskjeller i skolen Blant annet er det som følge av støtten utarbeidet handlingsplaner for jenters utdanning og det er flere jenter som nå begynner på skolen I tillegg har lærerutdanning og utarbeidelse spredning av læremateriell vært områder hvor prosjektet kan vise til gode resultater Prosjektet har vært mindre vellykket i å bidra til økt kompetanse og kapasitet særlig hos lokale utdanningsmyndigheter Blant annet har prosjektet ikke lykkes med å etablere et velfungerende oppfølgings og informasjonssystem for utdanningssektoren Lenke til rapporten End Review of Norwegian Support to UNICEF s Education Programme in Angola Bangladesh flere jenter enn gutter på skolen I Bangladesh begynner nå om lag 90 prosent av barna på skolen Norge er har vært én av flere givere til myndighetenes grunnutdanningsprogram Utdanning er det største innsatsområdet i den norske bistanden til Bangladesh Norge støtter myndighetenes utdanningsprogrammer og lokale frivillige organisasjoner som tilbyr undervisning for sårbare grupper som faller utenfor

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/utdanning/rett-til-utdanning/jenter (2014-09-27)
  Open archived version from archive