archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tallenes tale - norad.no
  er inndelt i fire deler Den første delen gir en oversikt over hvordan norske bistandsmidler brukes I den andre delen sammenliknes den norske bistanden med bistanden fra land i OECD Den tredje delen gir en oversikt over utvalgte utviklingsindikatorer i de landene som mottok mest norsk bistand i 2011 Den siste delen inneholder tabeller som gir en oversikt over norsk bistand Last ned hele kapittelet ved å klikke på lenken til høyre Tweet Relaterte artikler Forord Norads resultatrapport 2012 Bistand til naturressursforvaltning 10 hovedbudskap om bistand til naturressursforvaltning Historisk utvikling Fra Kerala til klima Eksempler på resultater av norsk bistand Relaterte filer Tallenes tale pdf Relaterte publikasjoner Resultatrapport 2012 Bistand til naturressursforvaltning Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/norads-resultatrapporter/resultatrapport-2012/tallenes-tale (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Resultatrapporten 2013 - norad.no
  ønsker økonomisk vekst og høy levestandard for sin befolkning Forord link Sammendrag Norges helse og utdanningsbistand skal først og fremst bidra til å nå fem av FNs åtte tusenårsmål som er satt for 2015 Se rapportens sammendrag link Hovedbudskap Lærdommene fra bistand til helse og utdanning gir retningen for videre satsing De 27 resultateksemplene som presenteres i rapporten bidrar til denne kunnskapen Les rapportens 12 hovedbudskap link Resultateksempler Det viktigste innholdet i rapporten er selve resultateksemplene Se eksemplene link Tallenes tale Rapportens statistikkdel tar for seg utvalgt utviklings og bistandsstatistikk Nøkkeltall Tweet Resultatrapporten 2013 Helse og utdanning Rapporten lanseres på Norad konferansen Se en presentasjon av hvert kapittel eller last ned hele rapporten Forord Sammendrag 12 hovedbudskap Resultateksempler Statistikk Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/norads-resultatrapporter/resultatrapporten-2013 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Forord - norad.no
  kunnskap Målet om reduksjon av fattigdom er oppfylt før tiden I utviklingsland har nå 90 prosent av barna et skoletilbud og barne og mødredødeligheten er halvert Samtidig vil ikke alle tusenårsmålene nås innen fristen På noen områder er fremgangen for svak Fortsatt dør alt for mange kvinner i barsel fordi de mangler kvalifisert fødselshjelp Med enkle midler kunne mange flere nyfødte vært reddet hver dag Selv om mange barn har fått tilgang til skole er undervisningen for dårlig Av verdens ungdommer kan 123 millioner ikke lese og skrive og det er beregnet at 34 millioner av de barna som begynte på skolen i 2011 kommer til å falle ut av skolen uten å fullføre For å utvikle den kompetansen land trenger for egen utvikling og for å delta i en stadig mer kunnskapsbasert verdensøkonomi behøver utviklingsland egne akademiske institusjoner og kapasitet til å utdanne egen arbeidskraft Rapporten gir flere eksempler på samarbeid som har bygget opp slik kapasitet Som tidligere år er Norads resultatrapport verken en forskningsrapport eller en evaluering Den presenterer et utvalg resultateksempler innen årets tema Eksemplene baserer seg på evalueringer forskning prosjektrapporter samt utenrikstjenestens og Norads egne vurderinger Mer informasjon om resultater av bistanden er presentert i statsbudsjettet for 2014 Prop 1 S 2013 2014 kapittel 12 Dokumentasjon av positive og negative effekter av norsk bistand gir viktig læring for videre innsats Oslo 11 12 2013 Villa Kulild Direktør Tweet Resultatrapporten 2013 Helse og utdanning Rapporten lanseres på Norad konferansen Se en presentasjon av hvert kapittel eller last ned hele rapporten Forord Sammendrag 12 hovedbudskap Resultateksempler Statistikk Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/norads-resultatrapporter/resultatrapporten-2013/forord (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Sammendrag - norad.no
  i utviklingsland i barneskolen Jenters skoledeltakelse i barneskolen er økt og jenter og gutter har nesten lik tilgang på skolegang på verdensbasis Utviklingen er ikke like positiv i alle land De tre infeksjonssykdommene som rammer fattige hardest hiv aids malaria og tuberkulose utgjør en stadig mindre del av verdens totale sykdomsbyrde Fra 1990 til 2010 ble andelen redusert fra 47 til 35 prosent av den globale sykdomsbyrden og millioner av menneskeliv er spart Bedre helsetjenester og tiltak for barn som vaksiner og myggnett har ført til at barnedødeligheten i Afrika er halvert mellom 1990 og 2013 En så rask nedgang i barnedødelighet har ikke skjedd tidligere i historien Mødredødeligheten er halvert fra 1990 til 2010 Tusenårsmålet om 75 prosent reduksjon kan ikke nås innen 2015 men nedgangen ventes å akselerere de nærmeste årene Økte ressurser er mobilisert blant annet til livsviktige medisiner og utstyr Kvalitet er en felles utfordring for det videre arbeidet med helse og utdanning I skolen er ikke læringsmiljøet og læringsutbyttet for barna godt nok Økt kvalitet på systemer for helseinformasjon og tjenestelevering er avgjørende for å nå flere med tjenester og å opprettholde de resultatene som er oppnådd Eksemplene i denne rapporten beskriver resultater av 27 tiltak i Afrika Asia og Latin Amerika I alle eksemplene er lærdommer for videre innsats beskrevet Det er viktig å lære av det som virker og ikke minst av det som ikke virker Gå til resultatportalen for å finne alle resultateksempler fra rapporten Se rapportens 12 hovedbudskap Tweet Resultatrapporten 2013 Helse og utdanning Rapporten lanseres på Norad konferansen Se en presentasjon av hvert kapittel eller last ned hele rapporten Forord Sammendrag 12 hovedbudskap Resultateksempler Statistikk Relaterte publikasjoner Resultatapport 2013 Helse og utdanning Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/norads-resultatrapporter/resultatrapporten-2013/sammendrag (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Hovedbudskap - norad.no
  funksjonsevne Det er en klar sammenheng mellom kvinners mulighet til å bestemme over egen kropp for eksempel gjennom tilgang til prevensjon og trygge aborter og redusert mødredødelighet Ved å fremme retten til helse og utdanning for alle kan stigmatiserte gruppere lettere få tilgang til slike tjenester 6 DE SISTE TI PROSENTENE AV BEFOLKNINGEN ER DE VANSKELIGSTE Å NÅ Ti prosent av verdens barn har i dag ikke et skoletilbud Om lag halvparten av disse bor i land i konflikt Fire av ti barn som ikke får skolegang har nedsatt funksjonsevne Internt i land er det de fattigste ulike minoriteter og de som bor mest avsidesliggende som i minst grad har et helse og skoletilbud Til nå har økningen i helse og skoledekning i stor grad skjedd ved å bygge ut tjenestene for å nå mange men ikke alle Fremover må tjenester bygges ut og tilpasses for å nå de som er vanskeligst å nå UNICEF har dokumentert at det er ved å satse på de mest utsatte og marginaliserte at fremgangen mot tusenårsmålene kan økes 7 BISTANDEN MÅ TILPASSES ENDRINGENE I VERDEN Av verdens fattigste på om lag 1 2 milliarder bor 70 prosent nå i mellominntektsland de fleste i India og Kina Mellominntektslandene har den største andelen av verdens barn som ikke går i skole og de fleste barnedødsfallene Samtidig er befolkningsveksten i lavinntektsland høy og innen 2050 forventes Afrika å doble sin befolkning Antallet mennesker som bor i byer i fattige land øker Verdensbanken har beregnet at med dagens vekstrater vil over 70 prosent av de ekstremt fattige bo i Afrika sør for Sahara i 2030 Alle stater har ansvaret for sin egen befolknings helse og utdanning Mellominntektsland har større mulighet enn lavinntektsland til å gjennomføre dette Kunnskapsdeling faglig samarbeid og dialog med og mellom utviklingsland er i tillegg til økonomiske bidrag vesentlig for å finne gode løsninger Det er viktig å konsentrere den økonomiske bistanden og faglig samarbeid der den har størst merverdi og virkning 8 STORE BARNE OG UNGDOMSKULL KREVER ØKT SATSING PÅ HELE UTDANNINGSLØPET OG BEDRE KVALITET I SKOLEN Befolkningsveksten i de fattigste landene gjør at de står overfor en stor ungdomsbølge Barn og ungdom utgjør nær halvparten av befolkningen i mange av disse landene I tillegg til å øke antall barn i skolen må kvaliteten og relevansen på utdanningen heves 250 millioner barn kan verken lese eller skrive når de begynner i 4 klasse Verdensbanken har beregnet at det trengs minst 600 millioner nye jobber i verden i løpet av de neste 15 årene For å få meningsfylte jobber og løse samfunnsoppdrag må ungdom få tilgang til hele utdanningskjeden fra grunnutdanning til videregående og høyere utdanning Internasjonal bistand har i stor grad vært rettet mot grunnutdanning mens videregående trinn og yrkesutdanning har fått mindre penger og oppmerksomhet 9 NYE GLOBALE INITIATIV HAR FØRT TIL MER OG BEDRE BRUK AV RESSURSER De beste resultatene av global innsats for helse og utdanning har man sett der ulike aktører har kommet sammen og samlet sine ressurser i

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/norads-resultatrapporter/resultatrapporten-2013/hovedbudskap (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Resultateksempler - norad.no
  om hva norsk bistand har ført til Målet med portalen er å vise frem norsk bistand og hvilke resultater vi oppnår med de pengene vi investerer i internasjonalt utviklingssamarbeid Besøk Norads resultatportal Her er alle eksemplene fra resultatrapporten publisert I portalen er verden bare et tastetrykk unna Hvert resultateksempel sier noe om hvorfor prosjektet fikk støtte hvilket problem bistanden skulle gjøre noe med hvor mye penger Norge har brukt hvilke resultater som er oppnådd og hva vi har lært Tweet Resultatrapporten 2013 Helse og utdanning Rapporten lanseres på Norad konferansen Se en presentasjon av hvert kapittel eller last ned hele rapporten Forord Sammendrag 12 hovedbudskap Resultateksempler Statistikk Relaterte publikasjoner Resultatapport 2013 Helse og utdanning Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/norads-resultatrapporter/resultatrapporten-2013/resultateksempler (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Tallenes tale - norad.no
  Publisert 10 12 2013 Sist oppdatert 10 12 2013 Skriv ut Tweet Den første delen gir en oversikt over norsk bistand de siste ti årene Den andre sammenlikner den norske bistanden med bistanden fra andre land i OECD Del tre gir en oversikt over utviklingsindikatorer i utvalgte mottakerland Den siste delen inneholder oversiktstabeller med utvalgt informasjon om norsk bistand Les hele kapittelet ved å klikke på lenken til høyre Tweet Resultatrapporten 2013 Helse og utdanning Rapporten lanseres på Norad konferansen Se en presentasjon av hvert kapittel eller last ned hele rapporten Forord Sammendrag 12 hovedbudskap Resultateksempler Statistikk Relaterte publikasjoner Resultatapport 2013 Helse og utdanning Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater Norges resultatfokus Norads kvalitetssikring Håndbøker Hva er et

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/norads-resultatrapporter/resultatrapporten-2013/tallenes-tale (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Evalueringer - norad.no
  Menneskerettigheter Migrasjon inkludert urbanisering Multilaterale institusjoner Naturressurser inkludert olje Næringsutvikling Offentlig forvaltning Primærnæring landbruk fiske skogbruk Sivilt samfunn Sosiale tjenester Styresett og demokrati Sysselsetting Urbefolkning Utdanning og forskning Vann og sanitær Økonomisk utvikling År Vis alle år 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 Type Vis alle typer Slagplaner Årlige rapporter Evalueringer Håndbøker Norad faktaark Norad rapporter Resultatrapporter Strategier Gjennomganger fra organisasjoner Retningslinjer for kvalitetssikring Serie Vis alle serier Evalueringsrapporter Evalueringsstudier Fellesevalueringer Norads samlede rapporter Norad rapport Diskusjon Norad rapport Posisjon Norad rapport Gjennomgang Synteserapporter Utgiver Viser 1 20 av 319 Sortert etter År Tittel Mai 2014 Unintended Effects in Evaluations of Norwegian Aid Norad Februar 2014 Evalueringsprogram 2014 2016 Norad August 2014 Real Time Evaluation of Norway s International Climate and Forest Initiative Synthesising Report 2007 2013 Februar 2014 Evaluation programme 2014 2016 September 2014 Annual Report 2013 Evaluation of Norwegian Development Cooperation Norad April 2014 Can We Demonstrate the Difference that Norwegian Aid Makes Norad Januar 2013 Facing the Resource Curse Norway s Oil for Development Program September 2013 Evaluation of the Norway India Partnership Initiative for Maternal and Child Health April 2013 A Study of Monitoring and Evaluation in Six Norwegian Civil Society Organisations Norad Juni 2013 Evalueringsavdelingens årsrapport 2012 Evaluering av norsk utviklingssamarbeid April 2013 Evaluation of Norway s Bilateral Agricultural Support to Food Security Februar 2013 Evaluation programme 2013 2015 September 2013 Real Time Evaluation of Norway s International Climate and Forest Initiative Contribution to Measurement Reporting and Verification Norad Juni 2013 Local Perceptions Participation and Accountibility in Malawi s Health Sector Norad Februar 2013 Evalueringsprogrammet for 2013 2015 September 2013 Evaluation of Five Humanitarian Programmes of

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/publikasjoner/evalueringer (2014-09-27)
  Open archived version from archive •