archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Anbudsvarsling - norad.no
  2012 Sist oppdatert 17 07 2014 Skriv ut Tweet Alle ordinære evalueringer blir lagt ut på internasjonalt anbud Anbudene lyses ut på den norske databasen for offentlige innkjøp Doffin og den europeiske Tender European Daily For enkelte typer studier av mindre omfang velger vi begrenset utlysning for å spare ressurser Evalueringsavdelingen sender ut anbudsvarsling til interesserte når en evaluering blir lagt ut på anbud Ønsker du å motta en slik varsling send en epost til post eval norad no Tweet Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater Norges resultatfokus Norads kvalitetssikring Håndbøker Hva er et resultat Norads resultatrapporter Publikasjoner Evaluering Om evaluering Kommende evalueringer Rapporter Aktuelt Evalueringsavdelingen Kontakt oss Aktuelt Nyheter Arrangementskalender Presse Postjournal Varslingstjeneste Anbud Spørsmål og svar

  Original URL path: http://www.norad.no/no/evaluering/om-evaluering/anbudsvarsling (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Evalueringsprogram - norad.no
  kriterier som vektlegger vesentlighet egenart og risiko slik det kommer til uttrykk i Reglementet for økonomistyring i staten Et treårig evalueringsprogram forteller hva som er planlagt evaluert de neste tre årene Programmet revideres hvert år og kan bli endret som følge av ny informasjon nye bistandstiltak endret ressurssituasjon eller endrede prioriteringer Det kan derfor tenkes at noen planlagte evalueringer ikke blir gjennomført og at andre evalueringer blir lagt til Evalueringsprogram for 2014 2016 Tweet Anbudsvarsling Evalueringsavdelingen sender ut anbudsvarsling til interesserte når en evaluering blir lagt ut på anbud Ønsker du å motta en slik varsling send en epost til post eval norad no Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater Norges resultatfokus Norads kvalitetssikring Håndbøker Hva er et

  Original URL path: http://www.norad.no/no/evaluering/kommende-evalueringer/evalueringsprogram (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Pågående evalueringer - norad.no
  nettverksorganisasjoner ved vurdering av deres måloppnåelse effektivitet og added value når det gjelder støtte til utvikling av sivilsamfunnet Evalueringen inkluderer studier i to case land Tanzania og Nepal i tillegg til å se nærmere på arbeidet til relevante organisasjoner i Norge Alle paraply og nettverksorganisasjoner som mottar kanaliserer støtte fra Norge er i prinsippet av interesse for evalueringen mens norske organisasjoner er valgt ut på forhånd Studieperioden er de siste fem år 2008 2012 Tidsplan Rapport vil foreligge oktober 2014 Ansvarlig Anette Haug Evalueringsteam Niras Natura AB in association with Chr Michelsens Institute Rammeavtale for evaluering av NORHED høyere utdanning og utvikling Formålet med denne følge evalueringen er å sikre kunnskapsbasert læring innenfor feltet høyere utdanning og utvikling slik at framtidige investeringer mer effektivt kan bidra til kapasitetsbygging av høyere utdanningsinstitusjoner for å fremme utvikling Det er forventet at det skal gjennomføres mellom to og fem evalueringer under rammeavtalen For eksempel en virkningsevaluering av hvordan NORHED påvirker kapasitetsbygging i høyere utdanningsinstitusjoner og en evaluering av implementering og innhold av NORHED prosessevaluering I tillegg kan det bli aktuelt å utføre en tracerstudie for å undersøke sosial og privat avkastning av høyere utdanning i lavinntektsland Andre evalueringer i forbindelse med NORHED kan også bli aktuelt Tidsplan 2014 2016 Ansvarlig Ida Lindkvist Evalueringsteam Development Portfolio Management Group v University of Southern California Virkningsevaluering av det Norsk Indiske partnerskapsinitiativet NIPI NIPI er et av fem bilaterale partnerskapsinitiativ som norske myndigheter har inngått for å bidra til at tusenårsmålene om bedre helse og redusert dødelighet for mor og barn blir nådd Hovedformalet med evalueringen er å gi partene informasjon om i hvilken grad tiltakene som støttes virker og eventuelt hvorfor Sammenligningsgruppoer blir brukt for å vurdere hvorvidt virkninger kan tilskrives tiltakene Tidsplan 2013 2015 Ansvarlig Siv Lillestøl Evalueringsteam Oxford Policy Management Virkningsevaluering av Training for Peace programmet Evalueringen skal gi innsikt i virkningene av TfP programmets bidrag til opplæring og utplassering av personell til fredsoperasjoner og gi informasjon om programmet er på rett vei for å nå målene om å bygge opp bærekraftig afrikansk kapasitet for deltakelse i fredsbevarings og fredsbyggingsoperasjoner inkludert rollen forskningsaktiviteter og politikkutvikling spiller for å nå disse målene Evalueringen dekker i hovedsak tidsperioden 2011 2015 Evalueringen vil ha konteksten som programmet opererer i med som et viktig bakteppe Konteksten er skiftende og involverer ulike aktører og interesser på nasjonalt regionalt og globalt nivå Evalueringen vil vurdere både prosessaspekter ved TfP programmet og effekten av opplæringstiltakene For å kunne si noe om effekten av opplæringstiltakene vil det gjøres en tracer studie blant dem som har mottatt opplæring for å undersøke kvalitet og relevans samt effekten av opplæringen på prestasjoner i fredsoperasjoner Tidsplan Rapport vil foreligge november 2014 Ansvarlig Anette Haug Evalueringsteam Chr Michelsens Institute Resultatoppnåing innafor likestilling og kvinners rettar Tidligere evalueringer av likestilling og kvinner rettigheter inkludert midtvegsgjennomgangen av Norges handlingsplan for kvinners retiigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet 2007 2013 har primært fokusert på insitutsjonelle spørsmål og prosesser Det er lite dokumentert kunnskap om hva som skjer med de primære målgruppene

  Original URL path: http://www.norad.no/no/evaluering/kommende-evalueringer/p%C3%A5g%C3%A5ende-evalueringer (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Planlagte evalueringer - norad.no
  august 2014 Ansvarlig Øyvind Eggen Presentasjon av evalueringen på hjemmesidene til Sida Studie av grunnlagsdata for norsk bistand til Myanmar Myanmar og Norge har påbegynt et langsiktig bilateralt samarbeid etter flere år med norsk engasjement i fredsprosessen og støtte til humanitære tiltak Bistanden er primært rettet mot naturressursforvaltning innen energi miljø og klimaforandring og institusjons samarbeid er en sentral komponent innen disse områdene For å sikre kvalitetsmessige evalueringer av bistanden vil en innsamling og analyse av grunnlagsdata innen utvalgte områder bestilles Evalueringen er nå lagt ut på anbud Se lenke for anbudsdokumenter Tidsplan Anbudsfrist 30 september 2014 kl 13 00 Ansvarlig Eva Kløve Lenke til kunngjøring og anbudsdokumenter Fellesevaluering av norsk multilateral bistand til grunnutdanning Norsk bistand til utdanning har blitt fordoblet i løpet av det siste tiåret og en betydelig økning av støtten blir kanalisert gjennom multilaterale kanaler UNICEF og Global Partnership for utdanning GPE får hoveddelen av de norske multilaterale midler for grunnutdanning Norads evalueringsavdeling skal nå utføre en evaluering av norsk støtte til grunnutdanning gjennom UNICEF og GPE med det formål å generere informasjon i forhold til relevans effektivitet og virkning av norsk bistand til grunnutdanning gjennom de multilaterale i løpet av det siste tiåret 2002 2011 Land som er valgt for case studies er Etiopia Madagaskar Nepal Pakistan og Zambia Evalueringen ligger nå ute på anbud Tidsplan Anbudsfrist var 29 august 2014 Ansvarlig Eva Kløve Tweet Anbudsvarsling Evalueringsavdelingen sender ut anbudsvarsling til interesserte når en evaluering blir lagt ut på anbud Ønsker du å motta en slik varsling send en epost til post eval norad no Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand

  Original URL path: http://www.norad.no/no/evaluering/kommende-evalueringer/planlagte-evalueringer (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Anbud - norad.no
  07 2014 Skriv ut Tweet Alle ordinære evalueringer blir lagt ut på internasjonalt anbud Anbudene lyses ut på den norske databasen for offentlige innkjøp Doffin og den europeiske Tender European Daily For enkelte typer studier av mindre omfang velger vi begrenset utlysning for å spare ressurser Evalueringsavdelingen sender ut anbudsvarsling til interesserte når en evaluering blir lagt ut på anbud Ønsker du å motta en slik varsling send en epost til post eval norad no Tweet Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater Norges resultatfokus Norads kvalitetssikring Håndbøker Hva er et resultat Norads resultatrapporter Publikasjoner Evaluering Om evaluering Kommende evalueringer Rapporter Aktuelt Evalueringsavdelingen Kontakt oss Aktuelt Nyheter Arrangementskalender Presse Postjournal Varslingstjeneste Anbud Spørsmål og svar RSS Ekspertkommentaren Grafisk profil

  Original URL path: http://www.norad.no/no/evaluering/kommende-evalueringer/anbud (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Fellesevalueringer - norad.no
  sanitær Økonomisk utvikling År Vis alle år 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 Type Vis alle typer Slagplaner Årlige rapporter Evalueringer Håndbøker Norad faktaark Norad rapporter Resultatrapporter Strategier Gjennomganger fra organisasjoner Retningslinjer for kvalitetssikring Serie Vis alle serier Evalueringsrapporter Evalueringsstudier Fellesevalueringer Norads samlede rapporter Norad rapport Diskusjon Norad rapport Posisjon Norad rapport Gjennomgang Synteserapporter Utgiver Viser 1 20 av 27 Sortert etter År Tittel Sida Mai 2011 Supporting Child Rights Synthesis of Lessons Learned in Four Countries ALNAP Januar 2010 The State of the Humanitarian System Assessing Performance and Progress a Pilot Study Sida Mai 2009 A ripple in development Long term perspectives on the response to the Indian Ocean tsunami 2004 ODI Januar 2009 Joint Evaluation of Citizens Voice and Accountability Abt Associates Inc April 2008 Evaluation of the First Five Years of GAVI Immunization Services Support Funding Hlsp April 2008 An evaluation of GAVI Alliance efforts to introduce new vaccines via the Accelerated Development and Introduction Plans ADIPs and the Hib Initiative HI Sida Mai 2008 Managing Aid Exit and Transformation World Bank s Independent Evaluation Group IEG April 2007 The Development Potential of Regional Programs An Evaluation of World Bank Support of Multicountry Operations World Bank s Independent Evaluation Group IEG April 2007 A Decade of Action in Transport An Evaluation of World Bank Assistance to the Transport Sector 1995 2005 Tsunami Evaluation Coalition Juli 2006 Joint evaluation of the international response to the Indian Ocean Tsunami Synthesis report UNDP Januar 2006 Evaluation of gender mainstreaming in UNDP Ministry of Foreign Affairs of Denmark 2006 Evaluation of the International Trade Centre UNCTAD WTO DFID Mai 2006 Joint Evaluation

  Original URL path: http://www.norad.no/no/evaluering/publikasjoner/fellesevalueringer (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Evalueringsrapporter - norad.no
  Primærnæring landbruk fiske skogbruk Sivilt samfunn Sosiale tjenester Styresett og demokrati Sysselsetting Urbefolkning Utdanning og forskning Vann og sanitær Økonomisk utvikling År Vis alle år 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 Type Vis alle typer Slagplaner Årlige rapporter Evalueringer Håndbøker Norad faktaark Norad rapporter Resultatrapporter Strategier Gjennomganger fra organisasjoner Retningslinjer for kvalitetssikring Serie Vis alle serier Evalueringsrapporter Evalueringsstudier Fellesevalueringer Norads samlede rapporter Norad rapport Diskusjon Norad rapport Posisjon Norad rapport Gjennomgang Synteserapporter Utgiver Viser 1 20 av 228 Sortert etter År Tittel Mai 2014 Unintended Effects in Evaluations of Norwegian Aid September 2014 Annual Report 2013 Evaluation of Norwegian Development Cooperation Norad Juni 2014 Evalueringavdelingens årsrapport 2013 Evaluering av norsk utviklingssamarbeid Norad April 2014 Can We Demonstrate the Difference that Norwegian Aid Makes Norad Januar 2013 Facing the Resource Curse Norway s Oil for Development Program September 2013 Evaluation of the Norway India Partnership Initiative for Maternal and Child Health April 2013 Evaluation of Norway s Bilateral Agricultural Support to Food Security September 2013 Real Time Evaluation of Norway s International Climate and Forest Initiative Contribution to Measurement Reporting and Verification September 2013 Evaluation of Five Humanitarian Programmes of the Norwegian Refugee Council and of the Standby Roster NORCAP April 2012 Hunting for Per Diem The Uses and Abuses of Travel Compensation in Three Developing Countries Mars 2012 Mainstreaming disability in the new development paradigm Evaluation of Norwegian support to promote the rights of persons with disabilities Mai 2012 Evaluation of Norwegian Development Cooperation with Afghanistan 2001 2011 Norad Juli 2012 Real Time Evaluation of Norway s International Climate and Forest Initiative Lessons Learned from Support to Civil Society Organisations Norad

  Original URL path: http://www.norad.no/no/evaluering/publikasjoner/evalueringsrapporter (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Evalueringsstudier - norad.no
  kommunikasjon Menneskerettigheter Migrasjon inkludert urbanisering Multilaterale institusjoner Naturressurser inkludert olje Næringsutvikling Offentlig forvaltning Primærnæring landbruk fiske skogbruk Sivilt samfunn Sosiale tjenester Styresett og demokrati Sysselsetting Urbefolkning Utdanning og forskning Vann og sanitær Økonomisk utvikling År Vis alle år 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 Type Vis alle typer Slagplaner Årlige rapporter Evalueringer Håndbøker Norad faktaark Norad rapporter Resultatrapporter Strategier Gjennomganger fra organisasjoner Retningslinjer for kvalitetssikring Serie Vis alle serier Evalueringsrapporter Evalueringsstudier Fellesevalueringer Norads samlede rapporter Norad rapport Diskusjon Norad rapport Posisjon Norad rapport Gjennomgang Synteserapporter Utgiver Viser 1 20 av 22 Sortert etter År Tittel April 2013 A Study of Monitoring and Evaluation in Six Norwegian Civil Society Organisations Norad Juni 2013 Local Perceptions Participation and Accountibility in Malawi s Health Sector Norad April 2013 Use of Evaluations in the Norwegian Development Cooperation System Norad Juni 2013 A Framework for Analysing Participation in Development Norad Februar 2012 Activity Based Financial Flows in UN System a Study of Select UN Organisations Norad September 2011 Contextual Choices in Fighting Corruption Lessons Learned Desember 2011 Norway s Trade Related Assistance through Multilateral Organizations A Synthesis Study Report 8 2011 Study Norad Februar 2011 Evaluability Study of Partnership Initiatives Norwegian Support to Achieve Millennium Development Goals 4 5 Norad Juni 2010 Evaluation of Norwegian Business related Assistance Uganda Case Study Norad Juni 2010 Evaluation of Norwegian Business related Assistance South Africa Case Study Norad Juni 2010 Evaluation of Norwegian Business related Assistance Bangladesh Case Study Norad Januar 2009 Anti Corruption Approaches A Literature Review Oktober 2009 A Synthesis of Evaluations of Environmental Development Assistance by Multilateral Organisations Norad November 2009 Global Aid Architecture and the

  Original URL path: http://www.norad.no/no/evaluering/publikasjoner/evalueringsstudier (2014-09-27)
  Open archived version from archive