archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Informasjonsstøtte - norad.no
  driver relevant opplysningsarbeid på et mer begrenset geografisk eller tematisk utviklingsfaglig område og som ivaretar spesielle funksjoner knyttet til opplysningsarbeidet i Norge herunder organisasjoner som informerer om FN og FNs arbeid Organisasjoner med rammeavtale kan kun søke over denne ordningen til informasjonskampanjer i samarbeid med andre organisasjoner og aktører Søknader mottas kun etter avtale med Norad Rammeavtale informasjon og søknadsskjema Målsettingen med rammeavtaleordningen er å bidra til at et mangfold av norske frivillige organisasjoner skal kunne drive et bredt informasjons og opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle utviklingsspørsmål Ordningen skal stimulere til økt samarbeid mellom norske organisasjoner og andre norske aktører Ordningen skal også videreutvikle kompetansen i organisasjonene både når det gjelder informasjonsfaglige spørsmål og utviklingsspørsmål Hvem kan søke om støtte Norad har fireårige rammeavtaler med landsdekkende frivillige organisasjoner for perioden 2011 2014 Støtte vurderes for organisasjoner som driver et bredt opplysningsarbeid om sentrale og aktuelle utviklingsspørsmål Krav til søker være en selvstendig juridisk enhet med egne vedtekter og ansvarlig styre vedlegge i søknaden revidert regnskap fra fjoråret fra offentlig godkjent revisor Det forutsettes også at søker har en strategi for sitt informasjonsarbeid på utviklingsspørsmål Skjema som skal benyttes Informasjonsstøtte rammeavtale søknadsskjema 2011 2014 doc Søknadsfrist Det er ikke lenger mulig å søke ny rammeavtale men Norad åpner for at organisasjoner med rammeavtale på informasjonsstøtten kan søke om å forlenge gjeldende avtale med ett år Nye avtaler vil inngås for perioden fram til 31 12 2015 Søknadsfristen om forlenget avtale er 1 november 2014 Informasjonsstøtte rammeavtale skjema for virksomhetsplan og budsjett Egne søknadsrunder for tilleggstilskudd administreres årlig av RORG sekretariatet Kun organisasjoner med rammeavtale kan søke tilleggstilskudd Rapportering Informasjonsstøtte rammeavtale skjema for årsrapportering 2013 docx Informasjonsstøtte rammeavtale skjema for rapportering på tilleggstilskudd 2013 docx Informasjonsstøtte rammeavtale skjema for resultatrapportering 2011 2013 docx Nye retningslinjer for revisjon er gjeldende fra

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tilskudd/s%C3%B8k-st%C3%B8tte/frivillige-organisasjoner/informasjonsst%C3%B8tte (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Demokratistøtte - norad.no
  demokratibygging i utviklingsland Demokratistøtte gjennom politiske partier kan i enkelte tilfeller være viktig i utviklingen av en demokratisk kultur i unge demokratier I dette arbeidet kan norske politiske partier spille en viktig politisk rolle gjennom sitt engasjement og internasjonale nettverk Søknadsskjema som skal benyttes Skjema som skal brukes for søknader om nye prosjekter både ettårige og flerårige Søknadsskjema demokratistøtten norsk versjon word Søknadsskjema demokratistøtten engelsk versjon word Veiledning til søknadsskjema S01 Guide to filling in S51 Application form Skjema som skal benyttes for prosjekter som allerede omfattes av en flerårig avtale med Norad Skjema for årlig plan løpende avtaler demokratistøtten norsk versjon Rapportering og regnskap Det skal leveres årlig statusrapport med fokus på umiddelbare resultater av aktivitetene som er gjennomført i løpet av året Skjema for statusrapport og årlig plan doc bokmål Skjema for statusrapport og årlig plan doc nynorsk Progress report for grants from Norad doc Året etter avsluttet flerårig avtale skal det leveres en resultatrapport med fokus på effekten av prosjektet for målgruppen Sluttrapport doc bokmål Sluttrapport doc nynorsk Final report doc Retningslinjer for revisjon av regnskap Retningslinjer for revisjon norsk versjon PDF Retningslinjer for revisjon engelsk versjon PDF Tweet Nyttige dokumenter for demokratistøtte Regelverk for ordningen PDF Forvaltningskalender PDF Veileder for etiske retninglinjer PDF Tilskudd 2012 og 2013 PDF Frister demokratistøtten Mer informasjon kommer senere publisert juni 2014 Søknader sendes Norad Postboks 8034 Dep 0030 Oslo postmottak norad no Søknader skal sendes både elektronisk og signert per post Viktige dokumenter Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere pdf Ethical guidelines Guide for Norad s grant recipients pdf Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tilskudd/s%C3%B8k-st%C3%B8tte/frivillige-organisasjoner/demokratist%C3%B8tte (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Olje for utvikling - norad.no
  forvaltning av petroleumsressurser som ivaretar hensynet til kommende generasjoner Hensikten med Ofus støtte til sivilt samfunn er å bidra til at beslutningstakere og øvrige myndigheter holdes ansvarlig for forvaltningen av landets petroleumsressurser Les mer om Olje for utvikling her Følgende tre tematiske områder prioriteres som ved tidligere tilskuddsutlysninger Anti korrupsjon inkludert medias rolle Ytre miljøutfordringer knyttet til petroleumssektoren i landet Samarbeidet mellom arbeidstakere næringsorganisasjoner og industri i forbindelse med arbeidsmiljø sikkerhet og helse Integrering av kjønnsperspektivet i prosjektene er en forutsetning for støtte Nytt rapporteringskrav fra 2013 Organisasjonene som får tilskudd må sende inn en kort rapport om status og oppnådde resultater på sitt prosjekt innen 15 januar hvert år Denne informasjonen vil bli brukt i Ofus årsrapport Hvem kan søke om støtte Sivilt samfunnsorganisasjoner som bidrar til at Ofu når sine mål Det er ikke krav om egenandel for Ofu relaterte aktiviteter Skjema som skal benyttes Søknadsskjema for prosjektavtaler Organisasjoner i løpende samarbeidsavtale med Norad trenger kun å fylle inn del 2 i søknadsskjemaet for enkeltavtale Søknader merkes med Olje for utvikling Revisjon Retningslinjer for revisjon pdf Retningslinjer for revisjon engelsk pdf Tweet Søknadsfrist Ofu Informasjon om søknadsfrist vil komme senere Søknader sendes Norad Postboks 8034 Dep 0030 Oslo postmottak norad no Søknader skal sendes både elektronisk og signert per post Viktige dokumenter Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere pdf Ethical guidelines Guide for Norad s grant recipients pdf Kontakter Avdeling for sivilt samfunn Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tilskudd/s%C3%B8k-st%C3%B8tte/frivillige-organisasjoner/olje-for-utvikling (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Internasjonale organisasjoner - norad.no
  Tweet Mål for ordningen Målet for bevilgningen er å styrke regionale og internasjonale organisasjoners og nettverks påvirkningsarbeid rettet mot nasjonale regionale og internasjonale beslutningstakere Det legges vekt på å støtte organisasjoner som har sitt utspring i Sør og som representerer kvinner og marginaliserte grupper Les mer på de engelske nettsidene Tweet Viktige dokumenter Regelverk for støtte til internasjonale organisasjoner og nettverk pdf Regelverk for støtte til internasjonale prosesser og konvensjoner pdf Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere pdf Ethical guidelines Guide for Norad s grant recipients pdf Kontakter Avdeling for sivilt samfunn Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater Norges resultatfokus Norads kvalitetssikring Håndbøker Hva er et resultat Norads resultatrapporter Publikasjoner Evaluering Om evaluering Kommende evalueringer

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tilskudd/s%C3%B8k-st%C3%B8tte/frivillige-organisasjoner/internasjonale-organisasjoner (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Klima- og skogsatsing - norad.no
  klima og skogprosjekter sivilt samfunn Regjeringens klima og skogprosjekt ved Norads avdeling for sivilt samfunn kommer i løpet av høsten 2014 til å lyse ut tilskuddsmidler for sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber med klima og skogprosjekter for perioden 1 januar 2016 til 31 desember 2020 Utlysningen blir publisert her på Norads hjemmesider Se interaktivt kart for fordeling av midler til klima og skogsatsingen for sivilt samfunn Spesifikke mål for tilskuddsordningen til sivilt samfunn er å bidra til påvirkning systematisk formidling og debatt om behovet for en ny internasjonal klimaavtale som inkluderer tiltak mot avskoging og skogforringelse bidra til økt kunnskap og nye innovative løsninger for å redusere avskoging og skogforringelse i utviklingsland bidra til at urfolk og lokalsamfunn oppnår økt deltakelse i og innflytelse over forvaltningen av ressurser knyttet til skog Støtte til tiltak må ses i sammenheng med norske overordnede strategier for bærekraftig utvikling og fattigdoms bekjempelse Støtten til sivilt samfunnsaktører blir gitt innenfor de til enhver tid gjeldene politiske føringer Det tas forbehold om årlig bevilgning over statsbudsjettet Mer informasjon om ordningen ligger på ordningens engelske nettsider Tweet Viktige dokumenter Regelverk for Klima og skogmidler til sivilt samfunn PDF Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere pdf Ethical guidelines Guide for Norad s grant recipients pdf Kontakter Avdeling for sivilt samfunn Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tilskudd/s%C3%B8k-st%C3%B8tte/frivillige-organisasjoner/klima-og-skogsatsing (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Tros- og livssynsminoriteters rettigheter - norad.no
  Sør baserte sivilsamfunnsaktører som frivillige organisasjoner menneskerettighets organisasjoner organiserte interessegrupper religiøse og sosiale bevegelser fagforeninger paraplyorganisasjoner utdanningsinstitusjoner og diasporaorganisasjoner Rene kommersielle aktører bedrifter og konsulentfirmaer kan ikke søke Organisasjoner som er medlemmer av paraply og nettverk som har avtale med Norad må søke gjennom paraply nettverk de tilhører Hva kan det søkes om støtte til Avgrensede prosjekter som har formål i samsvar med ordningens mål Eksempler på aktuelle tiltak kan være prosjekter for opplæring og bevisstgjøring om tros og livssynsminoriteters rettigheter påvirkningsarbeid opp mot lokale og sentrale myndigheter og eller private selskaper og tiltak som søker å bidra til brobygging og dialog mellom ulike grupper f eks majoritet og minoritet Ulike former for tjenesteyting bygging av infrastruktur eller direkte inntektsskapende tiltak vil normalt ikke kunne motta støtte over denne ordningen Hvem kan være lokal samarbeidspartner Bevilgningen skal i hovedsak benyttes til samarbeid med frivillige partnere i det sivile samfunn Enkeltpersoner kan ikke være partner Lokale eller sentrale myndigheter kan i enkelte tilfeller være samarbeidspartnere når dette bidrar til kapasitetsbygging innenfor deres ansvarsområde og når tilskuddsmottakeren har en særlig kompetanse som blir etterspurt Skjema som skal benyttes Søknadsskjema norsk word Søknadsskjema engelsk word Veiviser for utfylling av skjema word Guide to filling in application form word Tweet Frister Søknadsfrist for nye søknader 1 oktober Nyttige dokument Regelverk for tros og livssynsminoriteters rettigheter PDF Viktige dokumenter Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere pdf Ethical guidelines Guide for Norad s grant recipients pdf Kontakter Avdeling for sivilt samfunn Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tilskudd/s%C3%B8k-st%C3%B8tte/frivillige-organisasjoner/tros-og-livssynsminoriteters-rettigheter (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Utdanning i konflikt- og katastrofer - norad.no
  Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater Norges resultatfokus Norads kvalitetssikring Håndbøker Hva er et resultat Norads resultatrapporter Publikasjoner Evaluering Om evaluering Kommende evalueringer Rapporter Aktuelt

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tilskudd/s%C3%B8k-st%C3%B8tte/frivillige-organisasjoner/utdanning-i-konflikt-og-katastrofer (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Stipendprogrammer for jounalister - norad.no
  reisestipendprogrammer for journalister Pressens stipendkomité STIP fikk tilslag på sin søknad om å etablere og administrere programmet for 2014 Det er STIP som fastsetter krav for søkere og tildeler midlene Alle midler for 2014 er nå tildelt Hvem kan søke Stipendene kan søkes av journalister redaktører forskere og andre med tilknytning til mediene Det kreves ikke at søkeren er medlem av presseorganisasjonene men man må normalt tilfredsstille kravene for medlemskap i Norsk Journalistlag eller Norsk Redaktørforening Ved tildeling vil Pressens Stipendkomite legge særlig vekt på hvorvidt prosjektet vil være egnet til å bidra til folkeopplysning om sentrale og aktuelle nord sør og utviklingsspørsmål samt fremme debatt om utviklingspolitiske tema Særlig kunnskap og dokumentert interesse for disse spørsmålene vil også tillegges vekt For retningslinjer og mer informasjon om reisestipendene se nettsiden til Institutt for journalistikk Om ordningen Norad lyste i 2013 ut midler for å etablere reisestipendprogrammer for journalister Hensikten er å skape bedre muligheter for omtale i norske medier om situasjonen i fattige land Pressens stipendkomité STIP fikk tilslag på sin søknad om å etablere og administrere programmet for 2014 Norad og Utenriksdepartementets tidligere reisestipendordninger for norske journalister er blitt avviklet Den nye ordningen som pressens egne organer håndterer skal sikre troverdighet og uavhengighet i forhold til politiske myndigheter Midlene er en ekstrautlysning over informasjonsstøtten og tildeles i tråd med regelverket for denne støtteordningen Her finner du mer informasjon om informasjonsstøtten samt regelverk Tweet Mer informasjon STIP om reisestipendordningen Norad om informasjonstøtten Viktige dokumenter Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere pdf Ethical guidelines Guide for Norad s grant recipients pdf Kontakter Avdeling for sivilt samfunn Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tilskudd/s%C3%B8k-st%C3%B8tte/frivillige-organisasjoner/stipendprogrammer-for-jounalister (2014-09-27)
  Open archived version from archive