archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Næringsutvikling - norad.no
  rettet mot bedrifter kommersielle aktører som søker støtte til forundersøkelser opplæring ved etablering grunnlags investeringer HMS prøveproduksjon pilotprosjekt i forbindelse med investeringsprosjekter virksomhetsetablering og garanti ved import til Norge fra utviklingsland Samarbeid om rammevilkår for næringsutvikling i Sør Ordningen er i hovedsak rettet mot oppbygging og styrking av institusjoner og næringslivsaktører i utviklingsland hvor norske og internasjonale organisasjoner kan bidra med faglig rådgiving og eller kapasitetsbygging Tweet Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater Norges resultatfokus Norads kvalitetssikring Håndbøker Hva er et resultat Norads resultatrapporter Publikasjoner Evaluering Om evaluering Kommende evalueringer Rapporter Aktuelt Evalueringsavdelingen Kontakt oss Aktuelt Nyheter Arrangementskalender Presse Postjournal Varslingstjeneste Anbud Spørsmål og svar RSS Ekspertkommentaren Grafisk profil Norad konferansen 2013 Filmer Følg oss Følg oss på

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tilskudd/s%C3%B8k-st%C3%B8tte/n%C3%A6ringsliv (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Søknadsbasert støtte - norad.no
  Ytterligere informasjon om geografisk nedslagsfelt finnes her hyperlink til landnotat I forbindelse med saksbehandling av søknader om støtte til næringslivet vil det bli vurdert om tilskuddet er i tråd med EØS avtalens regler om offentlig støtte Det er imidlertid flere unntaksregler som kan være aktuelle bla bagatellmessig støtte Denne innebærer at en bedrift kan motta inntil 200 000 Euro i offentlig støtte totalt i en periode på 3 regnskapsår Bedrifter må derfor oppgi tilsagn om offentlig støtte de siste tre år inkludert gjeldende år Partnersøk Business MatchMaking BMM Søker du businesspartnere i utviklingsland Sammen med Innovasjon Norge og Advance Business Partner A S kan vi hjelpe deg på vei Samarbeidet omfatter nå landene Bangladesh India Sri Lanka Sør Afrika Vietnam Kenya Uganda og Tanzania Støtte til forstudier Omfatter innhenting av markedsdata beslutningsgrunnlag og investeringsforberedende tiltak forundersøkelse Det gis også støtte til pilotprosjekt prøveproduksjon Slik støtte har til hensikt å redusere risiko ved investeringer planlagte investeringer Støtte til grunnlagsinvestering Omfatter investeringer i fysisk og unntaksvis sosial infrastruktur knyttet til prosjektets eiendom som er en forutsetning for lønnsomhet og som normalt ville vært fremskaffet av lokale myndigheter Hensikten er å fremme private investeringsprosjekters bærekraft og gjennomførbarhet Støtte til opplæring ved etablering Støtte kan gis til opplæring av lokalt ansatte i et begrenset tidsrom i forbindelse med etablering ved større ekspansjoner eller restrukturering Støtte til HMS Støtte kan gis når investeringer tilfredsstiller strengere krav for helse miljø og sikkerhet HMS enn landets lover krever Importgaranti Støtte kan gis til norske importører for å minske deres risiko ved direkte import fra utviklingsland Tweet Søknaden sendes til Norad Seksjon for næringsutvikling Postboks 8034 Dep N 0030 Oslo E post postmottak norad no Førende dokumenter Regelverk for søknadsbasert støtte til bedrifter PDF Veileder PDF Geografisk nedslagsfelt PDF Råd og veiledning Veiledningskontoret for næringsutvikling i utviklingsland kan

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tilskudd/s%C3%B8k-st%C3%B8tte/n%C3%A6ringsliv/s%C3%B8knadsbasert-st%C3%B8tte (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Rammevilkår - norad.no
  bli returnert uten realitetsbehandling For begge tilskuddsordningene prioriteres tiltak i de minst utviklede land MUL land i Afrika sør for Sahara og langsiktige samarbeidsland for norsk bistand her finner du ytterligere informasjon om geografisk nedslagsfelt Skjema som skal benyttes Søknadsskjema bokmål word Søknadsskjema engelsk word Veiledning til søknadskjema word Fremdriftsrapporteringsskjema bokmål word Fremdriftsrapporteringsskjema engelsk word Sluttrapport for tilskudd fra Norad bokmål word Sluttrapport for tilskudd fra Norad engelsk word Tweet Førende dokumenter Regelverk for samarbeid om rammevilkår for næringsutvikling i Sør PDF Geografisk nedslagsfelt PDF Råd og veiledning Veiledningskontoret for næringsutvikling i utviklingsland kan og bør kontaktes for råd og veiledning knyttet til støtteordningene og ytterligere finansieringsmuligheter Søknaden sendes til Norad Seksjon for næringsutvikling Postboks 8034 Dep N 0030 Oslo E post postmottak norad no Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tilskudd/s%C3%B8k-st%C3%B8tte/n%C3%A6ringsliv/rammevilk%C3%A5r (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Høyere utdanning og forskning - norad.no
  samarbeid mellom universiteter og høyskoler i Norge og i samarbeidsland som administreres av Senter for internasjonalisering av høyere utdanning SIU og forskningsprogrammer innen utviklingsforskning som vektlegger kompetanseoppbygging i nordiske fagmiljøer som administreres av Forskningsrådet Norad kan desverre ikke motta og behandle enkeltsøknader om støtte til forskningsprosjekter masterstudier studieopphold kurs reiser og konferansedeltakelse NORHED NORHED gir støtte til 46 samarbeidsprosjekter mellom universiteter i lav og mellominntektsland og norske utdanningsinstitusjoner for de kommende fem årene NUFU Nasjonalt program for utvikling forskning og utdanning NUFU er et program for selvstendig akademisk samarbeid basert på initiativ fra forskere og institusjoner i Sør og deres partnere i Norge Programmet fases nå ut NOMA Norads program for masterstudier NOMA er til for å støtte utvikling og drift av mastergradsprogrammer i Sør basert på samarbeid mellom institusjoner for høyere utdanning i land i Sør og i Norge Forskning Norad skal drive et kunnskapsbasert utviklingsarbeid og ønsker også å være et kunnskapssenter og en pådriver i samfunnsdebatten om bistand og utvikling Forskning er sentralt Norads masterprogram for Energi og Petroleum Norsk program for kapasitetsutvikling innen høyere utdanning og forskning for utvikling innen Energi og Petroleum EnPe 2013 2019 Forskning på effekt Ny kunnskap om effektene av bistand Det er hovedmålet når Norad har satt av 30 millioner kroner til forskning på effekt av bistand de neste tre årene Tweet Gjeldende regelverk Regelverk for kapasitetsbygging innenfor forskning og høyere utdanning PDF Regelverk for forskning og forskningsformidling PDF Spørsmål og svar Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om støtte til høyere utdanning og forskning Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tilskudd/s%C3%B8k-st%C3%B8tte/h%C3%B8yere-utdanning-og-forskning (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • NORHED - norad.no
  Lederen av ekspertpanelet for delprogrammet helse Nester Moyo uttalte NORHED programmets måte å behandle søknadene på bidrar til å sikre en helhetlig tilnærming med kvalitet objektivitet og rettferdighet Prosjektene som mottar støtte vil bidra til endring og møte landenes behov Stor konsentrasjon av prosjekter i regionen Sør for Sahara Geografisk dominerer regionen Sør for Sahara NORHED programmet 12 av totalt 16 prosjektland er å finne i de østlige områder av Afrika men også Asia Midtøsten og Latin Amerika representert i programmet På landnivå er det Uganda Etiopia Malawi og Tanzania som har fått flest tildelinger Alle disse er prioriterte land i utlysningen Det fokuseres på Sør sør samarbeid med kapasitetsbygging på tvers av landene i regionen noe spesielt universitet i Sør Sudan vil nyte godt av Sør Sudan er prioritert som et eget delprogram i NORHED programmet Tre prosjekter med universitet i Juba ble innstilt i denne omgang men der Norad ser på muligheten for eventuelle økte tildelinger for Sør Sudan for fremtiden Totalt har 26 universiteter fra 16 ulike land i samarbeid med ti norske utdanningsinstitusjoner fått innvilget støtte til sine prosjekter Prosjekter innen utdanning helse og naturressursforvaltning klima og miljø står for majoriteten av NORHED tildelingene men også prosjekter innen demokratisk og økonomisk styresett humaniora kultur media og kommunikasjon og Sør Sudan får betydelig støtte Norge satser opp mot 150 millioner kroner i året på å styrke høyere utdanningsinstitusjoner i Sør Gjennom NORHED finansieres det nå 46 enkeltprosjekter i størrelsesorden 7 18 millioner per år de nærmeste fem årene Norads målsettinger er å inngå endelige avtaler med alle prosjektene innen 1 oktober under forutsetning at man kommer til enighet rundt justeringer og tilpasninger innen de enkelte prosjektene som er innstilt til støtte Tweet NORHED Norsk program for kapasitetsbygging innen høyere utdanning og forskning for utvikling NORHED er et

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tilskudd/s%C3%B8k-st%C3%B8tte/h%C3%B8yere-utdanning-og-forskning/norhed (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • NUFU - norad.no
  og universiteter i utviklingsland NUFU programmet har følgende målsetninger bidra til å bygge opp utdanningsinstitusjoner i Sør bidra til forskningssamarbeid som er langsiktig og basert på likeverdig partnerskap bidra til kunnskap som er forankret og prioritert ved det enkelte universitetet bidra til kunnskap som er relevant i forhold til nasjonal utvikling og fattigdomsbekjempelse utdanne nye forskere utvikle master og doktorgradsprogrammer i Sør fremme kvinnelig deltakelse innen forskning og akademisk samarbeid bidra til kompetansebygging og bærekraft slik at at institusjonene selv kan ta hånd om forskning og forskningbasert undervisning bidra til forskning som er relevant og holder høy kvalitet bidra til å etablere regionale akademiske nettverk bidra til at akademiske publikasjoner og forskningsresultater blir presentert bidra til internasjonalisering ved institusjoner i Sør og i Norge Resultater av ordningen Over 1000 forskere fra 20 land har fått støtte gjennom NUFU Fra 2002 til 2007 ble det avlagt 171 doktorgrader og 629 mastergrader Prognosen er at det fram til 2014 vil bli utdannet ytterligere 204 studenter på doktorgradsnivå og ytterligere 227 på mastergradsnivå Kvinnelig deltakelse 40 prosent av de kandidatene som avla eksamen i 2007 var kvinner 7 av 68 NUFU støttede prosjekter i perioden 2002 2007 har et tema som er spesifikt knyttet til kvinner og likestilling Søknadsprosess Programmet er finansiert av Norad og administrert av SIU Senter for internasjonalisering av høgre utdanning På deres nettsider finnes all nødvendig informasjon og søknadsprosessen NUFU på SiUs nettsider Tweet Nyttige dokumenter for NUFU Programdokument NUFU PDF Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tilskudd/s%C3%B8k-st%C3%B8tte/h%C3%B8yere-utdanning-og-forskning/nufu (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Noma - norad.no
  hovedsamarbeidsland Programmet er finansiert av Norad og administrert av SIU Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Budsjettrammen for den nåværende programperioden 2006 2010 er 343 millioner kroner Målsetninger Støtte utvikling av mastergradsprogrammer ved institusjoner for høyere utdanning i Sør gjennom tett samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner i Norge i tråd med nasjonale behov og prioriteringer i Sør På sikt oppnå bærekraftig kapasitet ved institusjonene i Sør slik at disse kan utdanne personell med relevante kvalifikasjoner i forhold til nasjonale behov Stimulere til sør sør nord samarbeid gjennom støtte til å utvikle regionale mastergradsprogrammer Fremme liksetilling Styrke og videreutvikle norske høyere utdanningsinstitusjoners kompetanse til å integrere globalisering og utvikling i det faglige arbeidet Prioriterte områder og land I den nåværende programperioden er følgende områder prioritert Dette er basert på nåværende prioriteringer innen norsk utviklingssamarbeid og identifiserte behov i samarbeidslandene i Sør Utdanning Miljø økonomisk utvikling og handel Likestilling og kjønn Godt styresett demokratisk utvikling menneskerettigheter og migrasjon Helse Hiv aids Olje og energi Fred og konfliktløsning Prioriterte land Bangladesh Bolivia Malawi Mosambik Nepal Nicaragua Tanzania Uganda Zambia Andre utviklingsland kan bli vurdert Søknadsprosess Programmet er finansiert av Norad og administrert av SIU Senter for internasjonalisering av høgre utdanning På deres nettsider finnes all nødvendig informasjon NOMA på SiUs nettsider Tweet Nyttige dokumenter for NOMA Programdokument PDF Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tilskudd/s%C3%B8k-st%C3%B8tte/h%C3%B8yere-utdanning-og-forskning/noma (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Norsk utviklingsforskning - norad.no
  tematisk områder Helse NFR programmet Global helse og vaksinasjonsforskning GLOBVAC Støtte til International AIDS Vaccine Initiative IAVI Støtte til International Partnership for Microbicide IPM Støtte til Armauer Hansen Institute AHRI Samfunn fred og konflikt NFR programmet Poverty and Peace POVPEACE Council for the Development of Social Science Research in Africa CODESRIA the organization for Social Science research in Eastern and Southern Africa OSSREA Latin America Council of Social Sciences CLACSO Samfunnsforskning støttes også under Latinamerikaprogrammet Forskning på fred og demokratisering I Palestina CMI Muwatin Klima og naturressurser NFR programmet Globalisation of environment energy and climate research GLOBMEK Stipend for forskeropphold ved landbruksforskningsinstituttene under CGIAR the CGIAR fellowship programm e Klimaforskning støttes også under Latinamerikaprogrammet Kinaprogrammet og Indiaprogramme t Støtte til organisasjonen African Center for Technology Studies ACTS Støtte til African Economic Research Consortium AERC Kvinner og likestilling NFR programmet Women and Gender Economic Growth Poverty Reduction Reproductive Health and Population Dynamics ECONPOP Støtte til organisasjonen Forum for African Women Educationalists FAWE Økonomi og skatt NFR programmet Tax havens capital flows and the development countries TaxCapDev Støtte til African Economic Research Consortium AERC Menneskerettigheter Menneskerettigheter og minoritetsrettigheter i Kina samarbeid mellom I Norge Senter for menneskerettigheter Universitet i Oslo SMR I Kina Ethnic Issues Research Centre of the State Ethnic Affairs Commission SEAC Inner Mongolian Academy of Social Sciences Institute of Nationality Studies in Liangshan Yi Autonomous Prefecture and the Law School of Yunnan University Tibetnettverket Geografisk orienterte programmer Latinamerikaprogrammet NFR Kinaprogrammet NFR Indiaprogrammet NFR Forskning på fred og demokratisering I Palestina CMI Muwatin Forskning og kapasitetsbygging i sør Norad finansierer i tillegg samarbeidsprogrammer mellom universiteter og høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og i Sør der hovedmålet er å bygge kapasitet innen høyere utdanning og forskning i sør Gjensidig forskerpartnerskap er et hovedelement I disse programmene og de finansierer derfor forskningsprosjekter De

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tilskudd/s%C3%B8k-st%C3%B8tte/h%C3%B8yere-utdanning-og-forskning/norsk-utviklingsforskning (2014-09-27)
  Open archived version from archive