archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Demokrati og styresett - norad.no
  avgjørende for utvikling og fattigdomsreduksjon Derfor støtter Norge styrking av styresettet i flere utviklingsland Styresett link Demokrati Demokrati bidrar til langsiktig og bærekraftig fattigdomsreduksjon samtidig som sentrale menneskerettigheter ivaretas Demokrati link Korrupsjonsbekjempelse Om verdens fattige land fikk beholde alle midler som forsvinner i korrupsjon og underslag ville utviklingssituasjonen i verden vært veldig annerledes Korrupsjonsbekjempelse link Bistand og konflikt Fred er en viktig forutsetning for utvikling På samme måte er utvikling ofte en viktig forutsetning for varig og stabil fred Bistand og konflikt link Sivilt samfunn Et mangfoldig og dynamisk sivilt samfunn er en et viktig supplement til de folkevalgte strukturene og en forutsetning for en demokratisk utvikling Sivilt samfunn link Ytringsfrihet og medieutvikling Et levende demokrati forutsetter frie og uavhengige medier Alle samfunn har behov for et grunnleggende mangfold av kanaler for å kunne føre en åpen samfunnsdebatt inkludert å sette et kritisk søkelys på makt og myndighetsutøvelse Ytringsfrihet og medieutvikling link Resultater på området demokrati og styresett Her får du eksempler på resultater av norsk bistand innenfor området demokrati og styresett Resultater på området demokrati og styresett Tweet Ikke statlig organisasjon gir økt offentlig innsyn KoalisIjonen for ansvarlighet og integritet AMAN ble opprettet i 2000 på initiativ av det palestinske sivile samfunn AMAN har bidratt til større bevissthet og mer debatt om korrupsjon i Det palestinske området Norge har støttet AMAN siden 2004 med totalt 11 6 millioner kroner i kjernestøtte Les mer og se flere eksempler på resultater Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/demokrati-og-styresett (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Menneskerettigheter - norad.no
  ambassader og Norad tilsammen 1 5 milliarder kroner til menneskerettighetsprosjekter og programmer Temasider link Rettighetsbasert utvikling De nære sammenhengene mellom målsettingene i utviklingspolitikken og styrking av menneskerettighetsvernet ble slått fast allerede i 1945 Rettighetsbasert utvikling link Likestilling og kvinners rettigheter I løpet av de siste tiårene har det skjedd en betydelig forbedring i kvinners og jenters utdannelse og helse Likestilling og kvinners rettigheter link Barns rettigheter Alle barn har rett til Les mer om barnekonvensjonen og barns rettigheter Barns rettigheter link Retten til helse Enhver har rett til å ha den høyest oppnåelige helsestandard både i fysisk og psykisk henseende Retten til helse link Funksjonshemmedes rettigheter Inkludering av funksjonshemmede i samfunnsutviklingen er både et etisk spørsmål og en praktisk utviklingspolitisk utfordring Funksjonshemmedes rettigheter link Kjønnslemlesting Norge har gått ut med høy politisk profil når det gjelder å avskaffe kjønnslemlesting Kjønnslemlesting Tweet 15 000 jenter sier nei KMG ble startet i 1999 av ildsjelen Bogaletch Gebre Hun jobber mot omskjæring og for kvinners rettigheter Før KMG ble over 90 prosent av jentene i Kembatta omskåret I 2007 sa mer enn 95 prosent at de ville slutte Det anslås at ca 15 000 jenter har bestemt seg for ikke å bli omskåret Les mer og se flere eksempler på resultater Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater Norges resultatfokus Norads kvalitetssikring

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/menneskerettigheter (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning - norad.no
  forutsetning for en langsiktig og bærekraftig fattigdomsreduksjon Offentlig finansforvaltning link Budsjettstøtte Budsjettstøtte er en form for støtte som gis direkte til mottakerlandenes myndigheter Budsjettstøtten utgjorde ca 5 av den totale bilaterale bistanden i 2010 Budsjettstøtte Effektiv støtte til lands fattigdomsstrategier link Olje for Utvikling Olje for utvikling Ofu skal bidra til at petroleumsressurser forvaltes på en måte som tar hensyn til kommende generasjoner Olje for Utvikling link Skatt for utvikling Formålet med programmet Skatt for utvikling er å bidra til bedre skattesystemer og økte skatteinntekter i land som ønsker et samarbeid på dette området Skatt for utvikling link Statistikk viktig for utvikling Det siste tiåret har det vært økt fokus internasjonalt på statistikk Det er bred enighet om at statistikk og et uavhengig nasjonalt statistikkbyrå er nødvendig for å støtte opp om utviklingsrettet politikk Statistikk viktig for utvikling link Næringsutvikling Arbeidsløshet og undersysselsetting spesielt blant unge er en av hovedutfordringene i kampen mot fattigdom globalt Næringsutvikling og sysselsetting link Mikrofinans Mikrofinans er ett av Norads virkemidler for å støtte økonomisk vekst og utvikling i utviklingsland Mikrofinans link Fond i Verdensbanken Norge har en rekke trustfond i Verdensbankgruppen Fond i Verdensbanken link Resultater Her får du eksempler på resultater av norsk bistand innenfor området økonomisk utvikling og offentlig finansforvaltning Resultater på området økonomisk utvikling og offentlig finansforvaltning Tweet Budsjettstøtte til Zambia Norge startet med budsjettstøtte til Zambia i 2005 I perioden 2007 2010 var avtalen på 649 millioner kroner I tillegg til Norge er det åtte andre givere i Zambia Budsjettstøtten har hatt positiv effekt på utviklingen i Zambia et land med en årlig økonomisk vekst på 6 prosent En av Zambias viktigste inntekstkilder er kobber Les mer og se flere eksempler på resultater Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/%C3%B8konomisk-utvikling-og-offentlig-forvaltning (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Klima, miljø og naturressurser - norad.no
  og naturressurser er nødvendig for å ivareta biologisk mangfold som gir oss rent vann og luft mat og medisiner Biologisk mangfold link Skoginitiativet Det norske klima og skogprosjektet bevilger hvert år opp mot 3 milliarder kroner til arbeidet for reduserte utslipp av karbon fra avskoging og skogforringelse REDD Klima og skogprosjektet link Landbruk og retten til mat Landbruksutvikling står sentralt for å nå FNs tusenårsmål nr 1 Å halvere andelen mennesker som lever med ekstrem fattigdom og sult Landbruk og retten til mat link Norsk bistand innen fiskerisektoren Fiskeriforskning forvaltning og oppdrett er tre områder hvor Norge har markert seg internasjonalt og hvor vi får anmodning om bistand Norsk bistand innen fiskerisektoren link Vann 780 millioner mennesker har ikke tilgang til rent vann Vann er avgjørende for utvikling og fattigdomsreduksjon Vann link Resultater Her får du eksempler på resultater av norsk bistand innenfor området klima miljø og naturressurser Resultater på området klima miljø og naturressurser link Aktuelt På denne siden finner du aktuelle saker knyttet til områdene klima energi og naturressurser Aktuelt om klima miljø og naturressurser Tweet Økt fiskeproduksjon i Vietnam Vietnam har lange tradisjoner innen fiskeoppdrett men også et potensial for økt produksjon på en mer miljømessig gunstig måte Norge har støttet forskning og utvikling innenfor oppdrett siden 1998 dette har blant annet resultert i at fattige familier har økt sin produksjon med opptil 40 prosent Foto Ken Oprann Les mer og se flere eksempler på resultater Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/klima-milj%C3%B8-og-naturressurser (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Energi - norad.no
  høyt på den utviklingspolitiske dagsordenen her hjemme Norge har lang erfaring innen både fornybar energi og petroleumsutvinning og har derfor gode forutsetninger for å bidra til utviklingslandenes bestrebelser for å møte energirelaterte utfordringer og utfordringer knyttet til forvaltning av naturressursrikdommer I 2010 støttet Norge energiprosjekter i våre samarbeidsland med om lag 700 millioner kroner I tillegg støttet Norge energirelaterte prosjekt via multilaterale kanaler med om lag 150 millioner kroner Norfund den kommersielle investeringsarmen innenfor norsk bistand investerte og inngikk investeringsavtaler for støtte til energiprosjekt pålydende 285 millioner kroner i 2010 Energy lansert Foto Marit Hverven Under høynivåkonferansen Energy for all i oktober 2011 lanserte statsminister Jens Stoltenberg og FNs generalsekretær Ban Ki moon det internasjonale energi og klimainitiativet Energy Formålet med initiativet er å bidra til å gi alle mennesker tilgang til energi gjennom utbygging av fornybar energi og energieffektivisering i utviklingsland Disse tiltakene skal også bidra til å redusere klimagassutslipp Tweet Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/energi (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Helse - norad.no
  av fokuspunktene for tusenårsmålene Felles for de ambisiøse helsetusenårsmålene er at de skal innfris innen år 2015 Helse og tusenårsmålene link SRHR Seksuell og reproduktiv helse er grunnleggende for menneskers helse og velvære Det er også viktig for sosial og økonomisk utvikling av samfunn og land Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter SRHR link Helsesystem Et helsesystem består av en rekke deler som for eksempel helsepersonell sykehus klinikker distribusjonssystemer for medisiner og utstyr helseinformasjonssystemer finansieringsordninger og styring Helsesystem link Global helsemobilisering Målene om å bedre kvinner og barns helse er de av tusenårsmålene som vi er lengst unna å nå Politisk mobilisering gjennom globale kampanjer forsøker å endre på dette Globale kampanjer for kvinne og barnehelse link Bekjempelse av sykdommer Ulike land har svært ulik sykdomsbyrde Fattige land har gjennomgående langt høyere sykdomsbyrde enn rikere land De fattigste landene har også langt færre ressurser å møte utfordringene med Sykdomsbekjempelse link Helseforskning Norsk støtte fra bistandsbudsjettet til global helseforskning høyere utdanning og kapasitetsutvikling kanaliseres i all hovedsak på tre ulike måter Helseforskning link Resultater på området helse Her får du eksempler på resultater av norsk bistand innenfor området helse Resultater på området helse link Aktuelt om helse På denne siden finner du aktuelle saker knyttet til området helse Aktuelt om helse Tweet Fem millioner dødsfall forebygget Ved inngangen til år 2011hadde Den globale vaksinealliansen GAVI forebygget over 5 millioner dødsfall siden oppstarten i 1999 I 2010 var den samlede norske bistanden til GAVI 631 2 mill kroner Foto G M B Akash Les mer og se flere eksempler på resultater Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/helse (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Utdanning - norad.no
  744 millioner av verdens voksne befolkning kan ikke lese og skrive fordi de aldri har gått på skolen Alle har rett til utdanning link Fra barndom til yrkesliv Helt fra livets start legges grunnlaget for læring God helse og omsorg i barneårene er avgjørende for å kunne få og motta opplæring og utdanning senere i livet Tidlig barndom link Norsk støtte til utdanning At flere får utdanning og at utdanningen er av god kvalitet er to hovedmålsetninger for norsk utdanningsbistand Norsk støtte til utdanning link FN konvensjoner og internasjonale mål Retten til utdanning er vel etablert som en menneskerettighet Det ble slått fast for første gang i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter fra 1948 FN konvensjoner og internasjonale mål link Høyere utdanning og forskning Satsing på høyere utdanning og forskning er nødvendig for å skape vekst og utvikling De siste par tiårene har det vært en sterk økning i bevilgningene til forskning og høyere utdanning globalt Høyere utdanning og forskning link Resultater på området utdanning Her får du eksempler på resultater av norsk bistand innenfor området utdanning Resultater på området utdanning Tweet 90 prosent på skole I Bangladesh begynner nå om lag 90 prosent av barna på skolen Norge har vært én av flere givere til myndighetenes grunnutdanningsprogram Foto G M B Akash Se flere resultater her Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/utdanning (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Landsider - norad.no
  Angola Burundi Den demokratiske republikken Kongo Etiopia Ghana Kenya Liberia Madagaskar Malawi Mali Mosambik Nigeria Somalia Sudan Sør Afrika Sør Sudan Tanzania Uganda Zambia Zimbabwe Asia og Oseania Afghanistan Bangladesh India Indonesia Kina Myanmar Nepal Pakistan Sri Lanka Vietnam Øst Timor Latin Amerika Brasil Haiti Nicaragua Midtøsten Libanon Palestina Syria Norsk bistand i millioner Den norske bistanden var i 2013 på 32 8 milliarder kroner 116 land mottok norsk bistand i 2013 Ønsker du deg historisk oversikt over Norges innsats kan du lære mer på Norads statistikkportal Norsk bistand i tall Bistanden har gått til både langsiktig samarbeid humanitær innsats fredsbyggingstiltak og forsknings og næringslivssamarbeid You need to upgrade your Flash Player Minst Mest Tweet Olje for utvikling Et av Norges mest etterspurte bistandsprogrammer er Olje for utvikling Ofu Her deler Norge norske erfaringene innen petroleumsforvaltning Ofu samarbeider med 16 land Lær mer om samarbeidet på Ofus egne engelske landsider for samarbeidet Humanitær årsrapport 2013 Rapporten fra Utenriksdepartementet gir et overblikk over de viktigste prosessene i norsk humanitær politikk og støtten til humanitære innsatser i året som gikk Rapporten gir også en oversikt over bruken av midlene som Stortinget bevilget over statsbudsjettet til humanitær bistand for året 2013 i tillegg til utvalgte resultater fra året som gikk Se hele rapporten på regjeringen no Flere ressursbaser Statistikkportal Resultatportal Aktuelt Norsk bistand har aldri vært større Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/landsider (2014-09-27)
  Open archived version from archive •