archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Beskyttelse av menneskerettighetsforkje... - norad.no
  Defenders arbeider for å øke den globale respekten for og støtten til menneskerettighetsforkjempere og deres kamp for endring i sine samfunn Organisasjonen støtter menneskerettighetsforkjempere som er utsatt for press øker synligheten av arbeidet de gjør og setter fokus på legitimiteten til dette arbeidet gjennom påvirkningskampanjer I tillegg dokumenterer organisasjonen overgrep mot menneskerettighetsforkjempere Frontline Defenders arbeider med rask og effektiv nødhjelp til menneskerettighetsforkjempere i umiddelbar krise og usikkerhet for eksempel ved å hjelpe dem i sikkerhet hvis de er forfulgt De driver forebyggende tiltak for langsiktig forbedring av sikkerhetssituasjonen til menneskerettighetsforkjempere og bistår med rettshjelp og opplæring Resultater 86 menneskerettighetsforkjempere fikk støtte til midlertidig relokalisering i 2013 Bhumika Shrestha ferdig sminket og klar for filmpremiere Foto Ken Opprann Mellom juli 2012 og 2013 ga Frontline Defenders 86 menneskerettighetsforkjempere fra 40 forskjellige land støtte til midlertidig relokalisering til et tryggere område i hjemlandet sitt eller i et naboland 86 prosent av menneskerettighetsforkjemperne som mottok sikkerhetsstipender fra Frontline Defenders i 2013 rapporterte om at de følte seg trygge eller svært trygge som følge av støtten til relokalisering I samme periode gjennomførte Frontline Defenders 30 workshops og utdannet 435 menneskerettighetsforkjempere 64 prosent rapporterte at de hadde implementert sikkerhetsstrategier eller tiltak som følge av opplæring de hadde mottatt i organisasjonssikkerhet 78 prosent rapporterte at de implementerte sikkerhetstiltak som følge av digital sikkerhetstrening Nabeel Rajab president for Bahrain Center for Human Rights er en av menneskerettighetsforkjemperne som har mottatt sikkerhetsstipend fra Frontline Defenders Rajab har blitt vilkårlig fengslet av myndighetene i Bahrain og vært utsatt for flere angrep Takket være støtte fra Frontline Defenders har huset til Rajab blitt sikret med overvåkningskameraer slik at han og familien nå beskyttes mot angrep Insight en ukrainsk organisasjon som jobber for seksuelle minoriteters rettigheter fikk stipend for å installere sikkerhetsutstyr på det nye kontoret sitt etter at de mottok

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/beskyttelse-av-menneskerettighetsforkjempere-styrker-menneskerettighetene-for-alle (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Krav om innsyn i offentlige dokumenter ... - norad.no
  vannverkene Før prosjektets oppstart hadde innbyggerne i landsbyen Ilula i det sentrale Tanzania bare tilgang til den offentlige vannkilden én gang i uka i noen få timer Den lokale vannverkssjefen hadde utnyttet sin posisjonen ved å begrense adgangen til den offentlige vannkilden Traktorer hentet vann fra vannverket om nettene Vannverkssjefen betalte mellommenn for å selge vannet tilbake til innbyggerne i landsbyen for femdobbel pris Hva Opplæring i å følge pengene Hvor mye Fra 2006 til 2013 bruke Kirkens Nødhjelp omkring fem millioner kroner på arbeidet med å sikre retten til rent vann i Tanzania Alle midlene kom fra Norad og Utenriksdepartementet I Tanzania har Kirkens Nødhjelp jobbet systematisk opp mot lokale myndigheter for å styrke innbyggernes menneskerettigheter Kirkens Nødhjelp og lokale partnere lærer opp lokalbefolkningen i å spore offentlige utbetalinger og sikre at offentlige midler faktisk brukes til å yte offentlige tjenester Grupper på landsbynivå kalt PETS grupper Public Expenditure Tracking System sammenligner budsjett og regnskap og sjekker at pengene ikke blir borte på veien Resultater Korrupsjonsavsløring sikrer retten til vann Flere eksempler finnes på at korrupte tjenestemenn har måttet forlate sine stillinger betale tilbake midler de har stjålet og folk har fått sine rettigheter innfridd etter at PETS grupper har vært i aksjon Retten til vann er en av menneskerettighetene som har blitt styrket som følge av arbeidet Ett eksempel er kampen som innbyggerne i landsbyen Ilula kjempet for å hevde sin rett til rent vann Vi hadde bare tilgang til vann noen få timer én gang i uka Derfor begynte vi i komiteen å følge opp vannbevilgningene Vi etablerte et lite nettverk for å spore hvor vannet gikk forteller PETS koordinator Rehemba Mbwanji Den lokale PETS gruppen oppmuntret lederen i landsbyen til å innkalle til et ad hoc møte for å diskutere vannproblemet Her begynte de å stille spørsmål Hvorfor får ikke folk det vannet de har krav på Midlene var jo bevilget Da begynte problemene forteller Mbwanji Flere av PETS medlemmene ble arrestert og Mbwanji og en del andre fikk sine butikker stengt av offentlige tjenestemenn Noen av medlemmene ble ilagt bøter på opptil 800 000 shilling omtrent 3000 kroner Arbeidet førte omsider til at vannverkssjefen og andre korrupte ansatte ble fjernet fra sine stillinger De ble erstattet av gode ledere som i samarbeid med PETS gruppen holdt åpne møter der alle kunne stille spørsmål om kommunens drift budsjetter og regnskap Innbyggerne i Ilula har nå fått tilgang til rent vann og trenger ikke lenger gå i timevis for å finne vann Samtidig vet lokale ledere at de må stille godt forberedt til allmøtene Innbyggerne i landsbyen stiller spørsmål og krever at kommuneadministrasjonen bruker maksimalt tilgjengelig ressurser for å sikre retten til vann og andre menneskerettigheter Se video om kampen for rent vann fra Ilula cms content Kilder Skriv ut Kirkens Nødhjelps resultatrapporter og prosjektrapporter deriblant prosjektrapporten PETS stories on tracking water projects in Tanzania Wateraid sin hjemmeside Høykommissæren for menneskerettigheters Norwegian Church Aid s Follow the money Accountable governance of water services at the local level

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/krav-om-innsyn-i-offentlige-dokumenter-sikrer-retten-til-vann-i-tanzania (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Retten til land styrket for ugandiske kvinner - norad.no
  til Slum Women s Initiative for Development SWID Korrupsjon påvirker kvinner og menn forskjellig Norge har vært pådriver for at UNDPs anti korrupsjonsprogram i større grad skal ta høyde for at kvinners utfordringer kan være ulike fra mennenes I 2011 gjennomførte UNDP og Huairou Commission en studie for bedre å forstå hvordan fattige kvinner opplever korrupsjon hvordan den påvirker hverdagen deres og hvordan de takler utfordringene Som en oppfølgning til studien har UNDP og Huairou Commission siden 2012 støttet SWIDs arbeid med å styrkes kvinners rett til land Kvinnene i Jinga har møtt på lokale landkontorer for å lære om landrettigheter De har kartlagt hvilke utfordringer søkere møter for eksempel uklarhet rundt dokumentasjonskrav og mangel på utstedelse av kvitteringer Det er utarbeidet en håndbok om prosessen Land Titling Handbok organisert informasjonskampanjer og organisert dialogmøter mellom lokalsamfunnet og lokale myndigheter Flere kvinner er gått sammen i grupper for å levere kravene sine til landkontorene Ved å opptre i grupper har de flyttet maktbalansen mellom dem selv og myndighetene og dialogen har ført til økt tillit mellom partene Resultater Kvinners landrettigheter er ivaretatt og saksbehandlingen er mindre korrupt Jane Ibanda var den første i kvinnenettverket SWID som fikk formelle rettigheter til sin egen bolig Foto Eva Bratholm UNDP har de seneste årene vært sentrale i arbeidet med å sette kvinner og likestilling på anti korrupsjonsagendaen og å fremme ideen om at kvinner og menns utfordringer kan være ulike i kampen mot korrupsjon Arbeidet med å styrke oppmerksomheten i UNDP på kvinners problemer med korrupsjon har gjort at likestillinger blitt løftet til ett av hovedmålene for programmet I 2012 ble UNDPs globale anti korrupsjonsprogram berømmet for sitt viktige bidrag til UNDPs overordnede likestillingsmål UNDP har synliggjort fattige kvinners avgjørende rolle i kampen mot korrupsjon i lokalsamfunnet I Jinga fikk 34 kvinner i løpet av 14 måneder landrettighetskravene sine innvilget 120 kvinner har levert den nødvendige dokumentasjonen og er i gang med prosessen I tillegg har kvinnene synliggjort at korrupsjon og lovmessig tilgang til land ikke bare er et problem for dem men lokalsamfunnet som helhet Menn har begynt å interessere seg for SWIDs arbeid og ser på nettverket og kvinnene som rettighetshavere og en ressurs de kan benytte seg av Kvinnene deltar på feltbefaringer og er involvert i megling I tillegg er deres egne plikter klarere som viktigheten av å oppbevare offisielle dokumenter og betale lokal eiendomsskatt i tide En studie fra Huairou Commission viser en nedgang i betalinger under bordet og færre forsinkelser i behandlingsprosessen Antall landkonflikter mellom lokalsamfunn og lokale myndigheter er redusert Landkommisæren i området har uttrykt et ønske om å samarbeide med SWID og det foreligger planer om å oppskalere initiativet til andre provinser i Uganda Kilder Skriv ut Huairou Commission 2012 Huairou Commission Concept Note to UNDP Global Thematic Programme on Anti Corruption for Development Effectiveness PACDE Huairou Commission 2013 Transparency and Accountability Initiative Empowering grassroots women to reduce corruption and strengthen democratic governance UNDP 2011 Seeing Beyond the State Grassroots Women Experiences with Corruption and Anti Corruption

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/retten-til-land-styrket-for-ugandiske-kvinner (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Mer rettferdig fordeling av offentlige ... - norad.no
  menneskelig verdighet Slike institusjoner kan gi befolkningen mulighet for å klage inn menneskerettighetsbrudd og de kan gi myndighetene viktige korrektiver Særlig i land med svake juridiske systemer og lite tradisjon for demokrati som Etiopia kan de spille en viktig rolle DIP ønsker å styrke kapasiteten hos Menneskerettighetskommisjonen ombudsmannen parlamentet Anti korrupsjonskommisjonen Valgkontoret og Riksrevisjonen i Etiopia Programmet fokuserer blant annet på å lære opp ansatte og effektivisere deres arbeidsmetoder og systemer I tillegg har det gitt institusjonene mulighet for å ansette flere personer Resultater DIP gjør de statlige institusjonene mer effektive DIP har hatt en del oppstartsproblemer men de siste årene er mange viktige resultater oppnådd Blant annet har ombudsmannen anti korrupsjonskommisjonen parlamentet og menneskerettighetskommisjonen blitt bedre til å behandle viktige menneskerettighets og demokratispørsmål Gjennom DIP kan ombudsmannen på en bedre måte tilrettelegge for dialog mellom myndigheter og innbyggere Mange flere mennesker er nå klar over at de har anledning til å klage og mange har fått tilgang til fri rettshjelp Ombudsmannen mottar nå mellom 2000 og 2500 saker i året og i løpet av programperioden har kontoret behandlet 26 228 klagesaker Ombudsmannens tilbud om fri rettshjelp har styrket menneskerettighetene for mange Et eksempel er meglingen mellom Hosana kommune og familien Alaro Kommunen hadde annektert jorda til familien Alaro for å kunne tilby jorda til en investor Hus og gårdsbygninger ble ødelagt av bulldosere Ved hjelp av DIP startet ombudsmannen etterforskning og megling med kommunen Det endte med at kommunen ga familien Alaro jorda tilbake sammen med 500 000 birr tilsvarer ca 150 000 kroner for å bygge opp gården på nytt Å få tilbake eiendommen vår var som å få livet tilbake sa Ato Alaro sønn i huset Anti korrupsjonskommisjonen har fått flere ansatte og har blitt bedre til å informere om skadene av korrupsjon og følge opp korrupsjonssaker Deres omdømme har blitt betydelig styrket i programperioden Kommisjonen har i programperioden straffeforfulgt 2685 korrupsjonssaker og 612 personer har blitt dømt 125 hus 166 biler 15 hoteller 4 fabrikker og 96 kilo gull og betydelige pengebeløp er beslaglagt For å forebygge korrupsjon blant offentlige ansatte har kommisjonen oppfordret Etiopias 22 000 offentlige ansatte til å registrere sin formue 17 555 ansatte har til nå tatt oppfordringen Ved hjelp av programmet har etiopiske parlamentarikere fått opplæring om menneskerettigheter demokrati og likestilling Dette har ført til flere lover og beslutninger som styrker menneskerettigheter og likestilling Blant annet har parlamentet gått gjennom budsjettfordelingen mellom landets regioner for å sikre en mer rettferdig fordeling av statlige midler DIP har bidratt til at menneskerettighetskommisjonen kan arbeide mye mer aktivt med konkrete menneskerettighetsbrudd Blant annet har 126 regionale juridiske veiledningssentre blitt opprettet På denne måten har kommisjonen blitt bedre i stand til å motta etterforske og følge opp klager og rapporter om menneskerettighetsbrudd og overgrep Den bruker tv radio og andre kanaler for å nå ut til befolkningen og setter dagsorden i viktige saker For å sikre resultatoppnåelse har det vært viktig at etiopiske myndigheter har vært i førersetet under planlegging og implementering av programmet DIP

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/mer-rettferdig-fordeling-av-offentlige-midler-i-etiopia (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Moldovas justissektor nærmer seg europe... - norad.no
  disse slipper å møte i retten Sammen med andre internasjonale aktører har NORLAM bidratt til at moldovsk lov nå i all hovedsak er i henhold til europeisk standard En konsekvens av NORLAMs arbeid er redusert og langt mer kontrollert bruk av varetekt før domfellelse I 2005 satt i snitt 2 190 i varetekt på en enkelt dag eller 61 per 100 000 innbyggere I 2013 var dette redusert til et snitt på 1 260 eller 35 per 100 000 innbyggere en halvering For mindreårige er antallet gått ned fra 83 i 2008 til 24 i 2013 Fra januar 2007 til januar 2013 er antallet fanger redusert med nesten 2000 til 6 583 Gjennomsnittlig straffenivå er redusert fra åtte til syv år I 2007 var 159 fengselskjennelser av totalt 2261 på over 15 år I 2013 var andelen redusert til 46 av 1794 kjennelser over 15 år Både myndighetene og organisasjoner i det sivile samfunnet understreker NORLAMs betydning for disse endringene I fengselsvesenet har NORLAM fokusert på kompetansen til de ansatte og holdningene deres til de innsatte De sentrale fengselsmyndighetene peker på at det som en følge av reformene er blitt langt gjevere å jobbe i et fengsel Ved nyrekruttering har alderen på de ansatte gått ned og utdanningsnivået opp i løpet av få år Unge lovbrytere er en sentral målgruppe i NORLAMs arbeid Foruten alternative straffereaksjoner har etableringen av soningsforhold med fokus på individuell oppfølging og opplæring stått sentralt Et eget fengsel er renovert med dette for øye og har vært i drift siden 1 juni 2013 Sjølskading blant de innsatte og sultestreiker har vært svært vanlig I 2010 rapporterte ombudsmannen i Moldova om 1074 sultestreiker og 541 tilfeller av sjølskading i fengslene totalt I 2012 hadde antall tilfeller av sjølskading sunket til 388 Allerede etter ett år er omfanget redusert til null blant ungdommene I stedet for straffereaksjoner fokuserer de ansatte på belønning for god opptreden Individuell oppfølging av den enkelte innsatte og fokus på aktivisering og opplæring er styrket Sjansene for å reetablere seg i samfunnet etter at straffen er sonet blir bedre og det er indikasjoner på at tilbakefallsprosenten går ned Fengselsmyndighetene har fulgt de mindreårige som ble løslatt i 2005 25 prosent kom tilbake til fengsel i de påfølgende åtte årene Etter ett års drift av ungdomsfengselet Goian er seks løslatt og ingen av disse kommet tilbake Å bygge bro mellom de ulike fagprofesjonene innen straffesakskjeden har vært et uttalt mål med fokus på kunnskaps og erfaringsoverføring knyttet til norsk og europeisk strafferettspleie Gjennom fagseminarer har påtalemyndighet dommere og forsvarsadvokater i Moldova fått et felles forum for diskusjon av blant annet bruk av samfunnsstraff straffenivå og forståelsen av den europeiske menneskerettighetserklæringen En gjennomgang av NORLAM i 2014 peker på seminarenes betydning Samtidig pekes det på vanskeligheten av å dokumentere at dette i neste omgang resulterer i et bedre fungerende rettsvesen og styrket rettssikkerhet Fra justis og fengselsmyndigheter andre givere og sivilt samfunn blir det understreket at NORLAMs styrke er at de dekker hele straffesakskjeden med erfarne

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/moldovas-justissektor-n%C3%A6rmer-seg-europeisk-standard (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Statistikk gir bedre grunnlag for polit... - norad.no
  i likhet med naboland som Zambia Mosambik og Tanzania Hva Styrking av Malawis statistikkbyrå og bruk av statistikk for økonomisk planlegging Hvor mye Norge har støttet utvikling av statistisk kapasitet og makroøkonomisk planlegging i Malawi med omkring 110 millioner kroner siden 2004 I 2013 ble det bevilget elleve millioner kroner til statistikksamarbeid Som en del av støtten har SSB bidratt med utplassering av personell i Malawi tilsvarende omtrent 20 årsverk fra 2004 og frem til i dag Fortsatt støtte er under vurdering Statistikk utgjør et viktig grunnlag for politiske beslutninger Kapasitet for produksjon og analyse av statistikk er en nødvendige forutsetninger for godt styresett Bærekraftig statistikkproduksjon forutsetter at myndighetene vurderer statistikken som så relevant og av så høy kvalitet at de selv er villige til å finansiere produksjonen på lenger sikt Produksjon av pålitelig og relevant statistikk som er tilgjengelig og tilrettelagt for media sivilsamfunnet og forskningsmiljøer bidrar dessuten til økt åpenhet og faktabasert politisk dialog som kan lede til ansvarliggjøring av myndighetene SSB har siden 2004 samarbeidet med det nasjonale statistikkbyrået og planleggings og utviklingsdepartementet i Malawi Målet med å utvikle statistikkapasieteten har vært å gi myndighetene i Malawi bedre styringsinformasjon på kort sikt og sette Malawi selv i stand til å tilveiebringe slik informasjon på lengre sikt Prosjektet har hatt fire hovedspor styrking av økonomisk statistikk styrking av nasjonalregnskapet oppbygging av den statistiske infrastrukturen etablering av et system av husholdsundersøkelser med en statistikkmodell som gir regelmessige estimater for fattigdom Resultater Bedre statistikk gir bedre grunnlag for beslutninger Norad bestilte i 2014 en ekstern gjennomgang av samarbeidet om statistikk og makromodellering i Malawi Konklusjonen var at den langvarige støtten til å bygge statistisk kapasitet har vært positiv Ti år etter at samarbeidet startet har Malawi gjort store framskritt Malawi er nå et av landene i Afrika sør for Sahara med best statistikkapasitet ifølge Verdensbankens indeks Norge har i en tiårsperiode vært den største bidragsyteren til Malawis statistikkapasitet og det er derfor rimelig å anta at mye av fremgangen kan tilskrives det norske bidraget Det nasjonale statistikkbyrået har med hjelp fra SSB utviklet en årlig bedriftsundersøkelse som gir detaljert informasjon om økonomisk aktivitet fordelt på næring for om lag 440 store foretak i landet Malawi har også etablert et bedre system for å føre nasjonalregnskap Som en følge av nye data og bedrede definisjoner kunne myndighetene foreta en korrigering i form av en oppjustering av Malawis brutto nasjonalprodukt med 37 prosent i 2008 Slik har bedre statistikk og makromodell kunnskaper ført til at Malawis myndigheter kan utføre bedre analyser og projeksjoner for den økonomiske utviklingen i landet og stille sterkere i dialogen med bilaterale og multilaterale givere som IMF Statistikkbyråene lider ikke bare under mangel på penger men også faglig kvalifisert stab En stor utfordring for god prioritering av Malawis knappe statistiske ressurser er derfor at det nasjonale statistikk kontoret får en rekke bestillinger på datainnsamling Slike bestillinger er gjerne ment til å dekke giveres umiddelbare informasjonsbehov til egne bistandsprogrammer slik som utviklingen av sosiale indikatorer Dette kan føre til

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/statistikk-gir-bedre-grunnlag-for-politiske-beslutninger-og-samfunnsplanlegging (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Åpenhet øker skatteinntektene fra Niger... - norad.no
  og 17 prosent gikk til styrking av myndigheters forvaltning av naturressurser 600 000 kroner av Norges bidrag har gått direkte til oppbygging av Nigeria EITI I 2003 var Norge et av landene som støttet et initiativ for en internasjonal standard for åpenhet om pengestrømmer fra olje gass og mineraler Extractive Industries Transparency Initiative EITI Målet med EITI er at en større del av inntekter fra naturresursene skal bidra til økonomisk utvikling og bedre levekår for befolkningen Gjennom åpenhet omkring betalingsstrømmer vil myndighetene stilles til ansvar for hvordan inntektene brukes På denne måten kan EITI føre til bedre styresett og mindre korrupsjon En slik utvikling vil også bidra til bedre investeringsklima i de enkelte land som igjen kan bidra til økonomisk utvikling Resultater Nærmere en halv milliard USD tilbakeført til den nigerianske staten I 2004 bestemte Nigerias president Obasanjo at landet skulle følge åpenhetsstandarden EITI Nigeria EITI ble opprettet Den påfølgende publiseringen av statens oljeinntekter avdekket store avvik mellom hva regjeringen faktisk mottok og hva de skulle ha mottatt Nigeria EITI har siden stått i spissen for arbeidet med å tilbakeføre de manglende skatteinntektene For treårsperioden 2009 2011 avdekket Nigeria EITI at et selskap skyldte staten skatt tilsvarende USD 8 3 milliarder Dette er mer enn myndighetene brukte på utdanningsbudsjettet i samme periode Som en konsekvens av at Nigeria EITI rettet søkelyset på de manglende innbetalingene har USD 443 millioner hittil blitt tilbakeført i statskassen Nigeria EITI gjennomfører for tiden ytterligere undersøkelser av manglende betalinger i samarbeid med skattekontoret EITI bidrar til åpenhet omkring tildeling av lisenser og kontrakter produksjon beskatning og omfordeling av statsinntektene i petroleums og gruveindustrien På denne måten er EITI standardene et lite men viktig bidrag for at inntektene fra et lands naturressurser skal komme allmenheten til gode I tillegg til å kontrollere og offentliggjøre landets oljeinntekter har Nigeria fremmet en rekke reformforslag til hvordan landet kan styrke åpenheten i sektoren Den økte oppmerksomheten rundt oljeinntektene har resultert i et forslag til en ny petroleumslov som i disse dager behandles av parlamentet Representanter for det sivile samfunn involveres nå tettere i arbeidet med myndighetene og de private selskapene Større grad av åpenhet gjør det mulig for folk å holde sine myndigheter ansvarlige for forvaltningen av naturressursene og begrenser korrupsjon I 2013 hadde Nigeria 33 land bak seg på indeksen som måler folks oppfatning av korrupsjon Forbedringen fra nest siste plass i 2003 kan ikke tilskrives EITI alene men tyder på at Nigeria har sett en forsiktig reduksjon av landets korrupsjonsproblemer Etter en svært positiv start de første årene etter at Nigeria sluttet seg til EITI har det vært perioder der arbeidet for åpenhet og anti korrupsjon har møtt motbør For å unngå at utviklingen stagnerer og at befolkningen mister troen på de politiske institusjonene i landet er det nødvendig å opprettholde korrupsjonsbekjempende tiltak både rettet mot oljeselskapene og myndighetene cms content Se mer om EITIs arbeid Kilder Skriv ut EITI Annual Activity Report 2013 for Nigeria EITI 2014 The importance of natural resources for government revenues IMF

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/%C3%A5penhet-%C3%B8ker-skatteinntektene-fra-nigerias-oljesektor (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Støtte til kapasitetsbygging i det sivi... - norad.no
  bygge kapasitet og styrke mottakerne som selvstendige deler av det sivile samfunn i egne land Evalueringen viste hvor komplisert dette er i praksis Redd Barna i Etiopia bruker statlige virksomheter som utførende organer fordi det sivile samfunn er svakt utbygget utenfor Addis Abeba FORUTs policy på Sri Lanka er å danne egne partnerskap Studien viser svakheter ved begge organisasjoners evne til kapasitetsbygging lokalt Hovedvekten har ligget på administrative forhold som i første rekke de norske organisasjoner er opptatt av Både når det gjelder mobilisering tjenesteyting og rettshjelp er kunnskapsoverføring og kapasitetsbygging svakere slik at de lokale organisasjonene i liten grad har utviklet en selvstendig rolle Men medlemmene i de lokale partnerorganisasjonen har fått sterkere bevissthet om selve temaet for organisasjonen og styrket deres deltakelse og selvtillit Studien viser at lokale organisasjoner må samarbeide mer strukturert for å starte opp og påvirke endringsprosesser Redd Barna alliansen har til en viss grad evnet dette i andre sammenhenger Kilder Skriv ut Resultatrapport 2007 Study of the impact of the work of FORUT in Sri Lanka and Save the Children Norway in Ethiopia Building Civil Society Synthesis Report Tweet Flere eksempler Etiopia Bærekraftig vannforvaltning har økt matproduksjonen Universitetssamarbeid med Norge er styrket Religiøst dialogprosjekt har skapt gjensidig forståelse Se alle Flere eksempler Sri Lanka Forskningssamarbeid har resultert i nye fiskeprodukter Observatørstyrke bidro til å dempe konflikt Delvis vellykket næringslivsbistand Se alle Flere eksempler Redd Barna Organisasjonsstøtte har ført til bedre administrasjon Utdanningsrevolusjon med store utfordringer Mer og bedre skolegang for konfliktrammede barn Se alle Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/st%C3%B8tte-til-kapasitetsbygging-i-det-sivile-samfunn (2014-09-27)
  Open archived version from archive