archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Resultater - norad.no
  i miljø og infrastruktur 08 04 2013 Vellykket etablering av kraftbørs til tross for liten omsetning Norsk bistand til kraftbørs i det sørlige Afrika har bidratt til bærekraftig institusjon 08 04 2013 Styrket innsats i fredsbevarende operasjoner Kapasitetsbyggingsprogram opprettet av Norge har påvirket måten fredsoperasjoner utføres på 05 04 2013 Et mer inkluderende valgsystem Norge i samarbeid med andre land støttet program for å gjøre valgdomstolen i Guatemala i stand til å håndtere nye oppgaver Dette resulterte blant annet i en økning på 53 prosent i antall stemmelokaler 05 04 2013 Universitetssamarbeid gir økt kompetanse i utviklingsland Nasjonalt program for utvikling forskning og utdanning NUFU har støttet flere prosjekter der målet har vært å heve kompetansen innen høyere utdanning og forskning i utviklingsland 04 04 2013 Multilateral bistand til kapasitetsutvikling Et hovedmål for UNDP De fleste eksemplene i resultatportalen er fra Norges bilaterale bistand Det betyr ikke at bistand til kapasitetsutvikling står mindre sentralt i multilaterale organisasjoner Snarere tvert imot 04 04 2013 Mer og bedre skolegang for konfliktrammede barn Redd Barna prosjekt for å innfri barns rett til skolegang ble gjennomført i 20 land med en målgruppe på 10 millioner barn 03 04 2013 Ulike erfaringer med utvikling av små og mellomstore bedrifter Norad initierte egne kredittprogrammer for småbedriftssektoren i Zambia og Bangladesh på slutten av 1980 tallet fordi privatbanker ikke ville låne til små og mellomstore bedrifter 02 04 2013 Politisk organisering av mayakvinner Guatemala Forrige 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Neste Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater?footer=5&index=70 (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Resultater - norad.no
  gitt juridisk medisinsk og psykososial hjelp til tusenvis av ofre for seksualisert vold 18 03 2013 Norsk fond som katalysator for infrastruktur Fondet skal bedre investeringsforhold for fattige og det har identifisert prosjekter som bedre kan tilpasses klimaforandringene 18 03 2013 Bedre veier og tilgang på strøm er ikke tilstrekkelig for fattigdomsbekjempelse I en analyse fra Asiabanken kommer det frem at transport har størst effekt på inntektsnivået i Kina India og Thailand men de aller fattigste klarer ikke delta i konkurransen som forbedringene skaper 15 03 2013 Landsbyelektrifisering gir husholdninger inntekter men når ikke de fattigste Verdensbankens lånevirksomhet innen infrastruktur har skaffet strøm til 130 000 landsbyer men de aller fatttigste har ikke råd til å koble seg til strømtilførselen 07 03 2013 Bedre forberedt til å takle naturkatastrofer Flere norske partnere har støttet prosjekter for å bedre myndighetenes evner til å overvåke og møte naturkatastrofer i Mellom Amerika 06 03 2013 Bærekraftig utnyttelse av biologisk mangfold Norsk støttet prosjekt for å utbygge nasjonale plantesamlinger i Mellom Amerika resulterte i felles regional strategi 05 03 2013 En nasjonal handlingsplan for kvinner fred og sikkerhet Den norske ambassaden i Kathmandu har ledet en gruppe av giverland og FN organisasjoner for å fremme nepalske kvinners rettigheter og behov 04 03 2013 Uniformerte styrker forebygging av hiv og aids Norge har støttet FNs aidsprogram som har økt bevisstheten og kunnskapen om spredningen av hiv blant uniformerte styrker i fredsoperasjoner Forrige 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Neste Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater?footer=5&index=80 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Resultater - norad.no
  2013 Kraftutbygging ga mer energi Utbyggingen av Kihansi kraftverket i Tanzania ga mer energi men skadet sjeldent økosystem Eksempelet synliggjør hvordan utviklingsland kan sikres tilgang på ren energi samtidig som det illustrerer kostnadene ved ikke å gjennomføre grundige analyser tidlig av eventuelle negative konsekvenser for miljøet 02 01 2013 Beskyttelse av isolerte indianergrupper har blitt lovfestet Med støtte fra Regnskogfondet har urfolksorganisasjoner opprettet kontrollposter og fått gjennom lovforslag for å beskytte isolerte indianere mot kontakt fra omverden 13 12 2012 Kraftutbygging har økt strømdekningen fra 15 til 71 prosent Tilgang til strøm har bedret livet til folk på landsbygda og skapt nye økonomiske muligheter 10 12 2012 Eiendomsrettigheter har bevart skog og bedret livsgrunnlag Støtte til et globalt initiativ for skogreform har bidratt til mer lokaleid og bedre bevart skog 10 12 2012 Afrikansk forhandlingskapasitet har gitt mer rettferdig fordeling av genressurser Økonomisk og faglig støtte til initiativ for å styrke afrikanske lands forhandlingskapasitet har gitt gjennomslag for afrikanske interesser i internasjonal avtale om genressurser 10 12 2012 Bærekraftig turisme har beskyttet naturreservat Et prosjekt for lokal næringslivsutvikling knyttet til safariturisme har gitt lokalbefolkningen inntekter og samtidig beskyttet dyrelivet i nasjonalpark 07 12 2012 Petroleumsforvaltningen er styrket Norge har bidratt med kompetanse innen utdanning forvaltning og lovarbeid for å øke statens inntekter og sikre miljø og sikkerhet 07 12 2012 Avskogingen er redusert med over 60 prosent Brasil har klart å redusere avskogingen i den tropiske regnskogen Norge betaler for resultatene etter at de er oppnådd Dette kalles resultatbasert bistand Forrige 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Neste Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater?footer=5&index=90 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Resultater - norad.no
  har økt eksporten og gitt 200 nye arbeidsplasser 16 07 2012 Bistand har bedret forvaltning av vannkraft Langvarig samarbeid har forberedt forvaltning på søknader om utbygging av vannkraft 13 07 2012 Oljebistand har produsert kunnskap Norsk bistand har bidratt til utredninger av og etableringen av et analysesenter på olje og gass 12 07 2012 Partnerskap har styrket forvaltningen av nasjonalpark Styrket forvaltning og samarbeid med lokalbefolkning har bedret vernet av Rwenzorifjellene nasjonalpark 11 07 2012 Strømforsyning har forbedret helsetjenester Finansiering av strømkabel fra fastlandet har gitt stabil strømforsyning på Zanzibar og bedret levevilkårene til lokalbefolkningen 11 07 2012 Befolkningen har fått strøm Strømkabel fra fastlandet og andre strømforsyningsprosjekter har gitt 80 prosent av befolkningen på Zanzibar strøm Forrige 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Neste Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater?footer=5&index=190 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Evalueringspris til Norad-evaluering - norad.no
  på hvordan Utenriksdepartementet Norad og ambassadene jobber med å måle resultater av prosjektene og programmene de støtter Ifølge juryen er arbeidet konsulentene har gjort gjennomført på en solid og overbevisende måte Juryen trekker frem at rapporten er velskrevet og pedagogisk oppbygd og at konklusjonene er tydelige og kritiske De peker også på at det i etterkant av evalueringen er eller vil bli publisert vitenskapelige artikler Evalueringen fant at resultatmåling ikke prioriteres i praksis En av årsakene er press på utbetalinger av bistandsmidler Les mer om evalueringen Resultatmåling prioriteres ikke i praksis Last ned eller bestill evalueringen Kan vi måle resultatene av norsk bistand Gratulasjoner Avdelingsdirektør i evalueringsavdelingen Tale Kvalvaag gratulerer prisvinnerne fra Itad og CMI med Evalueringsprisen 2014 Foto Sandra Aslaksen Vi er svært glade for denne tildelingen og vil gjerne benytte anledningen til å gratulere teamet fra Itad og CMI sier Tale Kvalvaag avdelingsdirektør for Norads evalueringsavdeling Vi bestilte denne evalueringen fordi det er viktig å dokumentere bistandens resultater Den er relevant for all bistand fordi den handler om resultatarbeid Kvalvaag forteller at evalueringen har fått mye oppmerksomhet Vi har sett stor vilje til å følge opp evalueringen Vi er i dialog med Utenriksdepartementet og resten av Norad om hvilke organisatoriske grep som kan tas for å sikre bedre dokumentasjon av resultater Blant annet er det laget en egen oppfølgingsplan for evalueringen Vi jobber også med oppfølging innenfor vitenskapelige fora noe som vi ser at juryen legger vekt på I kjølvannet av denne evalueringen arrangerte evalueringsavdelingen et seminar som kommer til å munne ut i en rekke akademiske artikler sier Kvalvaag Tweet Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk

  Original URL path: http://www.norad.no/no/evaluering/aktuelt/nyhetsarkiv/evalueringspris-til-norad-evaluering (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Stor fremgang for det norske klima- og ... - norad.no
  nasjonale planer gjennomføre pilotprosjekter og få nye områder med naturskog vernet Gode bidrag til utviklingsmålet men likestilling ikke prioritert Initiativet skal også støtte opp om norske utviklingspolitiske mål Her har KoS ifølge evalueringen bidratt til bedre forvaltning av skogsområdene Bedre forvaltning er oppnådd ved å kartlegge landareal hva som foregår i skogene og hvem som eier den Sivilt samfunn har vært en viktig part i arbeidet rundt anti korrupsjon ulovlig hogst og urfolks rettigheter sier Hellmark Likestilling finnes i plandokumenter men evalueringen er kritisk til at kvinners rettigheter fortsatt ikke er prioritert i gjennomføringen av prosjektene Svak planlegging og rapportering I rapporten kommer det frem at de gode resultatene er oppnådd til tross at det ikke finnes noe overgripende resultatrammeverk eller samlet strategi for hvordan en skal nå målene Dette har også blitt poengtert i tidligere evalueringer og var en av hovedkritikkene i Riksrevisjonens rapport fra 2013 Da KoS ble opprettet skjedde det raskt og etter et politisk initiativ Evalueringen viser at både planleggingen i forkant og rapporteringen underveis har vært og er mangelfull sier Hellmark Initiativet har klart å oppnå positive resultater mye på grunn av bred politisk støtte mye penger stor fleksibilitet og dyktige medarbeidere Flere av de enkelte prosjektene som inngår i initiativet har god planlegging og rapportering Men mangelen på en samlet strategi hindrer felles prioriteringer innenfor et initiativ med mange ulike aktører sier Hellmark Ineffektivitet dårlig informasjon og koordineringsproblemer Norge har gitt finansiell støtte både til FN og Verdensbanken for at disse skal støtte landenes arbeid med å redusere avskoging I likhet med det norske initiativet er resultatrapportering og informasjon utilstrekkelig Evalueringsteamet konkluderer dessuten med at de multilaterale organisasjonene er ineffektive og dårlig koordinert Siden det er så mange aktører som er involvert og fordi aktivitetene som skal utføres er så mangfoldige oppstår det koordineringsproblemer forklarer Hellmark De multilaterale organisasjonene øker også antall land de støtter Mange av de landene som allerede mottar støtte har liten fremgang Derfor bør man analysere årsaken til den manglende fremdriften før man knytter til seg flere nye land Usikker finansiering utfordrer En av de viktigste driverne for at land skal forplikte seg til å bevare skog og redusere utslipp er løftet om utbetalinger for oppnådde resultater I følge evalueringsrapporten er usikkerheten knyttet til fremtidig finansiering av slike resultatbaserte utbetalinger den største risikoen for videre fremgang I tillegg bør man ifølge evalueringen se kostandene for bevaring av skog opp mot landenes muligheter til å drifte de nødvendige systemene sier Hellmark Evalueringen peker også på at resultatbasert finansiering som er den formen for utbetaling man har valgt sannsynligvis ikke er gjennomførbart for flere av landene Anbefaler endringer I henhold til evalueringen bør neste skritt være å lage en samlet strategi med tilhørende resultatrapportering Initiativet bør også bli bedre til å kommuniserer hva de gjør og hva de oppnår Det anbefales også at man vurderer hvordan samarbeidet med de multilaterale organisasjonene innen REDD kan effektiviseres og koordineres Resultater på landnivå Brasil Brasils avskoging og utslipp har gått kraftig ned Dette skjedde før

  Original URL path: http://www.norad.no/no/evaluering/aktuelt/nyhetsarkiv/stor-fremgang-for-det-norske-klima-og-skoginitiativet (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • - For raskt ut av startgropa - norad.no
  bistandsevalueringer må det være betydningen av godt forarbeid Veldig mange av svakhetene som blir påpekt i fjorårets evalueringer forklares med mangler i forarbeidet sier Tale Kvalvaag avdelingsdirektør i Norads evalueringsavdeling Det er for eksempel lettere å vite om et tiltak virker godt og å gjøre de nødvendige endringene hvis det foreligger et resultatrammeverk som viser hvordan prosjektet var ment å oppnå sine mål Og mange prosjekter kunne blitt bedre om man hadde brukt mer tid til å sette seg inn i forholdene før oppstart Les mer Årsrapporten for evaluering av norsk utviklingssamarbeid 2013 God kjennskap til lokale forhold Andre evalueringer og en studie peker på betydningen av god kjennskap til lokale og nasjonale forhold gode grunnlagsdata og å vurdere forutsetningene for at bistand skal ha den ønskede virkning I tillegg peker evalueringer på behovet for god koordinering både med andre givere og med nasjonale myndigheter Samlet forteller dette oss at mer og bedre forarbeid kan gi bedre bistand Men dette er et arbeid som av forskjellige grunner ofte kan bli nedprioritert forklarer Kvalvaag En studie av hvordan bistandsforvaltningen legger til rette for resultatmåling peker på mange faktorer som gjør det vanskelig å sikre godt forarbeid Mangel på tid lav prioritering og press til å utbetale penger før forarbeidet er på plass er blant disse I tillegg til å trekke fram noen felles erfaringer gir årsrapporten korte oppsummeringer av alle evalueringer og studier som evalueringsavdelingen har publisert i året som gikk Årsrapporten presenteres på et åpent seminar i Norad tirsdag 3 juni Direktør Villa Kulild i Norad assisterende utenriksråd Christian Syse i Utenriksdepartementet og Nora Ingdal i Redd Barna kommenterer rapporten på seminaret Tweet Se rapporten Evalueringavdelingens årsrapport 2013 Evaluering av norsk utviklingssamarbeid Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23

  Original URL path: http://www.norad.no/no/evaluering/aktuelt/nyhetsarkiv/evalueringsavdelingens+%C3%A5rsrapport+2013 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Utilsiktede effekter fanges ikke opp - norad.no
  seg til et stort antall givere Det er beregnet at giverne gjennomførte i 2007 14 000 offisielle besøk til 50 fattige land i løpet av et år noe som krever masse tid og ressurser for de nasjonale myndighetene For eksempel administrerer myndighetene i Uganda hele 600 forskjellige bistandsordninger Passer ikke inn i malen Nettopp fordi de ikke er planlagt passer disse effektene ikke inn i bistandens resultatrapportering som styres etter forhåndsbestemte indikatorer basert på de positive resultatene man hadde planlagt for ved prosjektstart Forhold som ikke passer inn i disse indikatorene blir vanligvis ikke systematisk rapportert Det er viktig å fange opp informasjon om utilsiktede effekter så snart som mulig Da kan man redusere negative effekter avslutte bistandstiltak dersom de negative effektene blir for store eller forsterke de positive effektene Derfor er det en utfordring at resultatarbeidet i bistand ikke er laget for å fange opp dette understeker Eggen Som et ledd i arbeidet med å skape mer kunnskap og større bevissthet rundt utilsiktede effekter har evalueringsavdelingen i Norad gitt forskerne Henrik Wiig og Jørn Holm Hansen ved Norsk institutt for by og regionforskning NIBR oppdraget med å se på i hvilken grad Norads evalueringer inkluderer utilsiktede effekter De to har gjennomgått evalueringer bestilt av Norads evalueringsavdeling og sett på hvorvidt utilsiktede effekter er omtalt Denne studien viser at under halvparten av evalueringsrapportene inkluderer slik informasjon forteller Eggen Hva er det som gjør at noen evalueringer inkluderer utilsiktede effekter og andre ikke Ut fra studien er det ikke lett å svare på dette Den viser nemlig at noen evalueringer ikke omtaler utilsiktede effekter selv når evalueringsavdelingen har spurt etter det mens andre evalueringer omtaler slike selv når det ikke er etterspurt Dette illustrerer godt behovet for et mer bevisst og systematisk tilnærming til denne delen av bistanden sier Eggen Påvirker maktforhold Forskerne bak evalueringsstudien skriver at i de evalueringsrapportene hvor utilsiktede effekter nevnes er det med hovedvekt på positive effekter samt små og mindre betydningsfulle negative effekter Større og potensielt mer alvorlige negative effekter nevnes i liten grad ifølge forskerne De trekker også frem at bredere politiske effekter av bistand blir lite tatt hensyn til og at det mangler informasjon rundt effekter av bistand på makronivå Med dette menes effekter som ikke gjør seg gjeldende for hvert enkelt tiltak men som kan være uheldige effekter av den samlede bistanden når denne utgjør store volum Et kjent problem på makronivå er at myndighetene kan redusere egne bevilgninger til formål som mottar bistand Slik blir nettoeffekten av bistand mindre enn hva bevilgningene tilsier Det er ikke alltid lett å påpeke i hvert enkelt tilfelle men det finnes mye statistikk som gir sterke indikasjoner på at dette ofte skjer sier Eggen Et annet eksempel på utilsiktede effekter er at bistand kan påvirke maktforhold og politiske prosesser At bistand i noen tilfeller kan styrke myndighetene i udemokratiske regimer er vel kjent Men det fins også mye forskning som tyder på at bistand kan undergrave demokratiske prosesser ved at giverne inntar en rolle i landets

  Original URL path: http://www.norad.no/no/evaluering/aktuelt/nyhetsarkiv/utilsiktede-effekter-fanges-ikke-opp (2014-09-27)
  Open archived version from archive