archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Evaluering - norad.no
  funksjonshemmedes rettigheter Nordic Consulting Group NCG vant anbudskonkuransen om å gjennomføre evalueringen av norsk bistand for å fremme de funksjonshemmedes rettigheter 06 05 2011 Støtte til barns rettigheter hvordan sikre best mulig resultater Velkommen til seminar 12 mai 26 04 2011 Has the support through Norwegian NGOs in East Africa yielded results The evaluation aims at assessing the achievements of Norwegian organisations and their partners in 15 randomly selected long term development projects operating in Kenya Tanzania and Uganda from 2005 2009 18 04 2011 Evalueringsseminar Følgeevaluering av klima og skoginitiativet De første rapportene i en omfattende følgeevaluering av det norske klima og skoginitiativet blir offentliggjort 28 april Rapportene gir en oversikt og foreløpig vurdering av hva initiativet har oppnådd siden starten for tre år siden og gir anbefalinger om det videre arbeidet 18 03 2011 Evaluering av Internasjonal Organisasjon for Migrasjon IOM sin innsats mot menneskehandel IOM er Norges største enkeltpartner i arbeidet mot menneskehandel Mellom årene 2000 2010 mottok IOM i underkant av 90 millioner kroner fra Norge 20 01 2011 Evalueringsprogrammet for 2011 og 2012 er nå publisert og finnes på norsk og engelsk Det er eit rullerande program som blir revidert ein gong i året 16 12 2010 Kontraktstildeling av evalueringen av strategien for Noregs kultur og idrettssamarbeid med land i Sør Nordic Consulting Group NCG vant anudskontrakten og vil utføre oppdraget Hovedformålet for evalueringen er å analysere og vurdere norsk utviklingssamarbeid på det kulturelle felt og idrettsfeltet med land i Sør under gjeldende strategi i årene 2006 2010 Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste Tweet Siste publikasjoner Annual Report 2013 Evaluation of Norwegian Development Cooperation Real Time Evaluation of Norway s International Climate and Forest Initiative Synthesising Report 2007 2013 Unintended Effects in Evaluations of Norwegian Aid Se alle

  Original URL path: http://www.norad.no/no/evaluering?arkiv=1971&evalCount=3&footer=6&index=30 (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Evaluering - norad.no
  mødrehelse HSLP som er en del av Mott MacDonald Group vant anbudet og skal gjennomføre studien 04 08 2010 CMI og SOAS skal evaluere norsk fredsengasjement i Sri Lanka Den norske fredsinnsatsen i Sri Lanka fra 1997 til 2009 skal evalueres av et internasjonalt team som består av både europeere og srilankesere 06 07 2010 Kontraktstildeling Evaluering av bistandsforskning Konsulentfirmaet SIPU International fra Sverige ble 1 juli tildelt kontrakten for å evaluere forskning av norsk utviklingssamarbeid 02 07 2010 Anbudsutlysning En studie av ressursbruk og pengestrømmer i FN systemet Hensikten med studien er å få en bedre innsikt i budsjetteringsrutiner og finansielle strømmer i FN systemet Hovedfokuset i studien skal være rettet mot seks enheter FNs utviklingsprogram UNDP FNs barnefond UNICEF FNs befolkningsfond UNFPA Verdens Matvareprogram WFP FNS nødhjelpsfond CERF og FN sekretariatet 22 06 2010 Kontraktstildeling Evaluering av resultater av bistand gjennom norske NGOer i Øst Afrika Ternstrom Consulting AB vant anbudskontrakten og skal utføre evalueringen 17 06 2010 Kontraktstildeling Evaluering av internasjonal organisasjon for migrasjon IOM sitt arbeid mot menneskehandel Berkeley Policy Associates BPA vant anbudskonkurransen om evalueringen 10 06 2010 Evaluering av bistand til næringslivsutvikling Den norske støtten til næringslivsutvikling over de siste 10 15 årene kanskje har skapt 10 000 arbeidsplasser i den formelle sektoren og muligens 100 000 i den uformelle sektoren i tillegg til støtte til et ukjent antall selvsysselsatte Norsk støtte til mikrofinans har nådd mellom en halv og en million personer i de fire landene som er undersøkt Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste Tweet Siste publikasjoner Annual Report 2013 Evaluation of Norwegian Development Cooperation Real Time Evaluation of Norway s International Climate and Forest Initiative Synthesising Report 2007 2013 Unintended Effects in Evaluations of Norwegian Aid Se alle Pågående evalueringer Evaluering av Statens Investeringsfond for

  Original URL path: http://www.norad.no/no/evaluering?arkiv=1971&evalCount=3&footer=6&index=40 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Evaluering - norad.no
  på et seminar i Norad 6 mai 2010 kl 1130 16 03 2010 Evaluation out to tender Evaluation of Transparency International The main objective of the evaluation is to assess if Tranparency International TI mandate organisation and management is relevant to achieving its objectives and in what manner and degree the organisation has contributed to measures to fight corruption both internationally and in the countries where TI is operational 16 03 2010 Anbudsvarsling Evaluering av Transparency International Målet med evalueringen er å vurdere om TIs mandat organisering og forvaltning er relevant og i hvilken grad og på hvilken måte organisasjonen har bidratt i kampen mot korrupsjon både internasjonalt og i de land TI engasjerer seg 10 03 2010 Anbud Evaluering av internasjonal organisasjon for migrasjon IOM sitt arbeid mot menneskehandel Denne evalueringen vil ta for seg norsk støtte til IOM sitt arbeid mot menneskehandel i perioden 2000 og frem til i dag 19 02 2010 Faktaark om følgjeevaluering av det norske klima og skogprosjektet 16 02 2010 Bistand til parlamenter virker det Støtte til styresett og demokrati har en sentral posisjon i kampen mot fattigdom både internasjonalt og i norsk utviklingspolitikk Dette gjelder både støtte til statsbygging i sårbare stater og støtte til demokratiutvikling i mer politisk stabile land Støtte til parlamenter er en viktig del av denne type bistand 10 02 2010 Seminar om bistand til demokratiutvikling Demokratiutvikling er noe vi mener vi kan Men hvordan kan vi best støtte politiske organer og politiske aktører i utviklingsland Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste Tweet Siste publikasjoner Annual Report 2013 Evaluation of Norwegian Development Cooperation Real Time Evaluation of Norway s International Climate and Forest Initiative Synthesising Report 2007 2013 Unintended Effects in Evaluations of Norwegian Aid Se alle Pågående evalueringer Evaluering av Statens

  Original URL path: http://www.norad.no/no/evaluering?arkiv=1971&evalCount=3&footer=6&index=50 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Evaluering - norad.no
  on the 2010 International Program for Dvelopment Evaluation Training is now available at www ipdet org and on line registration is open 27 01 2010 Seminar Evaluering av NUFU og NOMA programma Gode resultat men behov for endringar NUFU programmet Nasjonalt program for utviklingsrelatert forsking og utdanning og NOMA programmet Norads program for masterstudium er evaluerte av det danske konsulentfirmaet COWI A S på oppdrag frå Evalueringsavdelinga i Norad Arbeidet har inkludert datainnsamling i Etiopia Malawi og Nepal 18 01 2010 Det er resultata som tel Asle Toje sparer ikkje på krutet i sitt innlegg om norsk bistand generelt og evaluering spesielt i Bergens Tidende 18 12 Men han tar opp spørsmål som er verd ein diskusjon 11 01 2010 Omtale av Evalueringsavdelingens årsrapport i budsjettinnstillingen fra Utenrikskomiteen i Stortinget Nedenfor er omtalen av evaluering i St innst nr 7 til St prp nr 1 2009 2010 23 12 2009 Sida har lagt ut følgende evaluering på anbud Bistand til barns rettigheter Sidas evalueringskontor har invitert Evalueringsavdelinga til å bli med på ei felles evaluering av våre to lands bistand til å fremje barn sine rettar 17 12 2009 Gode resultat i mineryddingsarbeidet til Norsk Folkehjelp men rom for forbetring Norsk Folkehjelp har i stor grad nådd sine mål i sitt mineryddingsarbeid og organisasjonen har spela ei viktig rolle i å utvikle nye metodar i kartlegging av kjende og moglege minefelt Men Folkehjelpa vil kunne dra stor nytte av å samordne mineryddingsarbeidet betre med dei langsiktige utviklingsaktivitetane Dette er nokre av funna i ei evaluering av Norsk folkehjelps innsats innan minerydding som er gjort for Evalueringsavdelinga i Norad Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste Tweet Siste publikasjoner Annual Report 2013 Evaluation of Norwegian Development Cooperation Real Time Evaluation of Norway s International Climate and

  Original URL path: http://www.norad.no/no/evaluering?arkiv=1971&evalCount=3&footer=6&index=60 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Evaluering - norad.no
  til Sri Lanka er evaluert Den norske næringsrelaterte bistanden til Sri Lanka har gitt klare resultater på lokalt nivå og for de involverte bedriftene 19 11 2009 Nye informasjonsflak om evalueringer på norsk For å kunne informere betre om evalueringsresultatene har Evalueringsavdelingen nå begynt å gi ut egne informasjonsflak på norsk om hver evaluering 03 11 2009 Evaluering av Norges internasjonale klima og skoginitiativ Evalueringsavdelingen i Norad ønsker å få utført en evaluering av regjeringens internasjonale klima og skoginitiativ 30 10 2009 Anbusvarsling Evalueringsavdelingen sender ut anbudsvarsling til interesserte når en evaluering blir lagt ut på anbud 23 10 2009 Miljøinnsatsen til multilaterale organisasjoner en studie 06 10 2009 Nye medarbeidere Evalueringsavdelingen har fått to nye medarbeidere 09 09 2009 Kontraktstildeling Landevaluering av Vest Balkan 31 08 2009 Evaluering av norsk støtte til vern av kulturarv Seminaret som ble avholdt 27 08 09 om evalueringen ble møtt med stor interesse i berørte fagmiljøer 24 08 2009 Norsk støtte til vern av kulturarv er evaluert Støtte til kultur og kulturarv har vært del av norsk utviklingssamarbeid fra tidlig på 80 tallet Nå er dette samarbeidet evaluert Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste Tweet Siste publikasjoner Annual Report 2013 Evaluation of Norwegian Development Cooperation Real Time Evaluation of Norway s International Climate and Forest Initiative Synthesising Report 2007 2013 Unintended Effects in Evaluations of Norwegian Aid Se alle Pågående evalueringer Evaluering av Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland Norfund Evaluering av den ekstraordinære norske innsatsen på Haiti etter jordskjelvet Evaluering av norsk støtte gjennom og til paraply og nettverksorganisasjoner i sivilt samfunn Se alle Planlagte evalueringer Fellesevaluering av støtte til kapasitetsutvikling Studie av grunnlagsdata for norsk bistand til Myanmar Fellesevaluering av norsk multilateral bistand til grunnutdanning Se alle Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26

  Original URL path: http://www.norad.no/no/evaluering?arkiv=1971&evalCount=3&footer=6&index=70 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Evaluering - norad.no
  kontrakt med Norad om å gjennomføre evalueringa 11 06 2009 Kontraktstildeling Evaluering av Norsk Senter for Demokratistøtte NDS NIBR har fått oppdraget med å evaluere NDS 28 05 2009 Kontraktstildeling Kunnskapsoversikt for støtte til lovgivande forsamlingar CMI vann anbodskonkuransen og har underteikna kontrakt med Norad om å gjennomføre studien 27 05 2009 Langsiktig bistand gir resultater Evalueringsavdelinga i Norad legger i dag fram sin årsrapport for 2008 Den viser at langsiktig bistand innen fiske og mot hiv og aids har vært vellykket men at norsk bistand ikke har kapasitet til å følge opp bistanden godt nok i samarbeidslandene 26 05 2009 Forventningene til felles bistandskontor i Sør Sudan er ikke møtt Det felles bistandskontoret som ble etablert i Sør Sudan etter fredsavtalen i 2005 har ikke levd opp til forventningene Dette viser en rapport fra Evalueringsavdelinga i Norad som har hatt ansvaret for en evaluering på vegne av Danmark Canada Nederland Storbritannia Sverige og Norge 18 05 2009 Positiv evaluering av norsk fiskeribistand men hvor er de fattige Den endelige rapporten fra evalueringa av norsk bistand på fiskerisektoren er nå lagt ut på nettet Den viser at bistanden på dette området har spilt en positiv rolle i å støtte fiskeriutvikling i samarbeidsland Norsk kunnskap er særlig blitt brukt til å styrke forvaltningen av fiskeressurser på nasjonalt nivå i samarbeidsland Men det er vanskelig å slå fast resultatene for de fattige av den norske bistanden bortsett fra jobbskaping gjennom bistanden til privat sektor Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste Tweet Siste publikasjoner Annual Report 2013 Evaluation of Norwegian Development Cooperation Real Time Evaluation of Norway s International Climate and Forest Initiative Synthesising Report 2007 2013 Unintended Effects in Evaluations of Norwegian Aid Se alle Pågående evalueringer Evaluering av Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland Norfund

  Original URL path: http://www.norad.no/no/evaluering?arkiv=1971&evalCount=3&footer=6&index=80 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Evaluering - norad.no
  climate change and poverty Seminaret Forest programs for mitigating climate change and poverty Drawing lessons from evaluation ble arrangert i Oslo 29 september 2008 av Norads evalueringsavdeling og Verdensbankens Independent Evaluation Group Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste Tweet Siste publikasjoner Annual Report 2013 Evaluation of Norwegian Development Cooperation Real Time Evaluation of Norway s International Climate and Forest Initiative Synthesising Report 2007 2013 Unintended Effects in Evaluations of Norwegian Aid Se alle Pågående evalueringer Evaluering av Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland Norfund Evaluering av den ekstraordinære norske innsatsen på Haiti etter jordskjelvet Evaluering av norsk støtte gjennom og til paraply og nettverksorganisasjoner i sivilt samfunn Se alle Planlagte evalueringer Fellesevaluering av støtte til kapasitetsutvikling Studie av grunnlagsdata for norsk bistand til Myanmar Fellesevaluering av norsk multilateral bistand til grunnutdanning Se alle Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie

  Original URL path: http://www.norad.no/no/evaluering?arkiv=1971&evalCount=3&footer=6&index=90 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Annual Report 2013: Evaluation of Norwegian Development Cooperation - norad.no
  believe may be relevant for development cooperation Firstly we see that proper preparations are important for results measurement and evaluation Evaluations are often complicated by a failure to make provision for obtaining important information from the outset Practical preparatory work is an important part of the solution but organizational change is also required Secondly coordination of aid is an important prerequisite to achieve the greatest possible impact This concerns coordination between donors and local authorities but also between donors especially in humanitarian aid Thirdly we address how fostering local participation requires knowledge of local conditions One should have knowledge of local power structures and be aware of how aid impacts on these The need for good preparatory work is a recurring topic throughout this annual report We put forth how a Theory of Change can be an important first step but that this must in due course be adapted as the conditions alter The three experiences we highlight should also be considered at a preparatory stage Moreover we have included a separate section on evaluation at the outset of an aid intervention in which we share some examples of how evaluations benefit from thorough preparatory work The annual report also provides an overview of the follow up status for our evaluation and studies since 2009 Tweet Annual Report 2013 Evaluation of Norwegian Development Cooperation Bestill Gratis Dine bestillinger Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk

  Original URL path: http://www.norad.no/no/evaluering/publikasjoner/publikasjon?key=415854 (2014-09-27)
  Open archived version from archive