archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative. Synthesising Report 2007-2013 - norad.no
  purpose of the evaluation was to assess the results of NICFI support towards its overall climate and development goals The team was asked to assess the initiative s contributions towards the global REDD regime and country progress in Brazil Guyana Indonesia and Tanzania as well as the management of the initiative Moreover the report covers to some extent the progress through multilateral organizations The evaluation shows that in general positive results have been achieved towards the climate and development goals The positive results have been achieved in spite of the fact that there is no overall result framework or coordinated strategy for how the goals are to be met The evaluation shows that both the pre initiative planning and the reporting during the implementation were inadequate Moreover the evaluation concludes that the multilateral organizations are ineffective and badly coordinated Tweet Real Time Evaluation of Norway s International Climate and Forest Initiative Synthesising Report 2007 2013 Bestill Gratis Dine bestillinger Relaterte publikasjoner Real Time Evaluation of Norway s International Climate and Forest Initiative Contributions to a Global REDD Regime 2007 2010 Real Time Evaluation of Norway s International Climate and Forest Initiative Contributions to National REDD Processes 2007 2010 Executive Summaries from Country Reports Real Time Evaluation of Norway s International Climate and Forest Initiative Contributions to National REDD Processes 2007 2010 Country Report Indonesia Real Time Evaluation of Norway s International Climate and Forest Initiative Contributions to National REDD Processes 2007 2010 Country Report Tanzania Real Time Evaluation of Norway s International Climate and Forest Initiative Contributions to National REDD Processes 2007 2010 Country Report Democratic Republic of Congo Real Time Evaluation of Norway s International Climate and Forest Initiative Contributions to National REDD Processes 2007 2010 Country Report Guyana Real Time Evaluation of Norway s International Climate and Forest

  Original URL path: http://www.norad.no/no/evaluering/publikasjoner/publikasjon?key=415169 (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Unintended Effects in Evaluations of Norwegian Aid - norad.no
  Effects in Evaluations of Norwegian Aid pdf Oppsummering Tradisjonelt rapporterer bistandsaktørene etter forhåndsbestemte indikatorer basert på forventede resultater Erfaring og forskning tilsier at bistand også har en rekke utilsiktede effekter både positive og negative som de valgte indikatorene ikke klarer å fange opp Denne studien ser på i hvilken grad Norads evalueringer rapporterer og diskuterer slike utilsiktede effekter Tweet Unintended Effects in Evaluations of Norwegian Aid Bestill Gratis Dine bestillinger Oppfølging av evalueringen Oppfølging av studien er inkludert i opppfølgingsnotat for rapport 1 2014 Evalueringsavdelingens oppfølgingsnotat PDF Les mer om prosedyrer for oppfølging Relaterte artikler Utilsiktede effekter fanges ikke opp Relaterte arrangementer Utilsiktede effekter av bistand Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater Norges resultatfokus Norads kvalitetssikring Håndbøker Hva

  Original URL path: http://www.norad.no/no/evaluering/publikasjoner/publikasjon?key=413243 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Nyheter - norad.no
  for å gjøre noe nå men også diskutere behovet for å få til en global avtale om utslippsreduksjoner som bør tre i kraft i 2020 22 09 2014 FN sambandet Viktig folkeopplyser usynlig vaktbikkje FN sambandet får kritikk for lite hensiktsmessig organisering og usynlighet i det offentlige ordskiftet men samtidig mye skryt for en dyktig stab og lokal forankring i en ny gjennomgang av organisasjonen 19 09 2014 Evalueringspris til Norad evaluering Evalueringen Kan vi måle resultatene av norsk bistand har vunnet Evalueringsprisen under Evalueringskonferansen 2014 18 09 2014 100 millioner dollar til urfolk Norge vil øremerke 100 millioner dollar til arbeid for å sikre rettighetene til urfolk og andre lokalsamfunn som lever i og av regnskogen Satsingen er en del av en større utlysning 16 09 2014 Klima vekst sant Det er ingen motsetning mellom klimahensyn og økonomisk vekst Det viser en ny internasjonal rapport som ble lagt fram tirsdag 16 09 2014 Bistand til petroleumsnasjoner Hva er relevansen av Norges erfaringer med olje og gass for utviklingsland Funn av ikke fornybare naturressurser innebærer store utviklingsmuligheter men også store utfordringer Kan Norges erfaringer med petroleumsvirksomhet være til nytte for nye oljenasjoner med et helt annet utgangspunkt enn oss 12 09 2014 Skatteparadis skader veksten i fattige land Investeringer i skatteparadis bidrar til å svekke utviklingsland økonomisk og utviklingsmessig Samtidig viser den vestlige verden liten vilje til endring Dette er blant de nye hovedfunnene i forskningsprogrammet Tax havens capital flow and the developing countries TaxCapDev som Norad finansierer 10 09 2014 Tallenes tale Sammenlign skandinavisk bistand Hvordan ser norsk bistand ut sammenlignet med svensk og dansk bistand Åpenhet om bistandsprosjektene i de tre landene gir deg muligheten til å undersøke forskjeller og likheter i skandinavisk bistand Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste Tweet Norad

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/nyheter?footer=7 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Bistandsfaglig rådgiving - norad.no
  med som rådgivere vurderer kvaliteten og kommer med sine innspill Rådene våre er basert på bistandsfaglig ekspertise og kunnskap om de ulike sektorene for eksempel helse og utdanning klima og miljø energi og menneskerettigheter Norad har som mål å være Norges fremste fagmiljø for bistand Forståelse for sammenhengen bistanden skal virke i er nødvendig for å gi relevante råd Dette omfatter politiske økonomiske og sosiale forhold i samarbeidsland Norad skal ha innsikt i og delta i den internasjonale debatten om bistand Norske utenrikspolitiske og utviklingspolitiske føringer ligger til grunn for Norads arbeid Tweet Faglige råd På våre temasider får du oppdatert fagrelatert informasjon Du kan også lese mer om Norads rådgiving innenfor de ulike fagområdene Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-norad/bistandsfaglig-r%C3%A5dgiving (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Kommunikasjon - norad.no
  om norsk utviklingspolitikk og resultater av bistand Norsk opinion positiv Flertallet av den norske befolkningen er positive til norsk bistand og andelen som har et positivt syn har vokst Det kommer frem i en landsomfattende undersøkelse om folks holdninger til norsk utviklingshjelp som ble offentliggjort i mai 2011 Undersøkelsen viser også at oppslutningen om norsk utviklingshjelp er høy og stabil 87 prosent av befolkningen stiller seg positiv til norsk utviklingshjelp Samtidig har andelen som mener bistand gir gode resultater blitt mindre og interessen for bistandsspørsmål har avtatt Undersøkelsen viser at svært mange er positive til norsk bistand Norads oppgave er likevel å heve kunnskapsnivået om norsk bistand og resultater av denne slik at folk tar reelle valg sier kommunikasjonsdirektør i Norad Kjell Terje Ringdal Undersøkelsen er utført av Statistisk sentralbyrå SSB på oppdrag fra direktoratet for utviklingssamarbeid Norad og er blitt gjennomført med jevne mellomrom siden 1972 Resultater av bistand Det har i de senere årene vært en økende oppmerksomhet om målbare resultater av bistandsvirksomheten I slutten av 2007 lanserte Norad sin første omfattende resultatrapport med undertittelen Bistanden virker men ikke godt nok Norad gir fortsatt ut en årlig resultatrapport Her ser vi på resultater av bistanden innenfor et bestemt område Resultatrapporten er verken en forskningsrapport eller en evaluering av norsk bistand selv om den blant annet er basert på evalueringsinformasjon Resultatrapporten er bidrag til å formidle informasjon om hva norsk bistand har oppnådd til Norges befolkning Resultatrapporten for 2011 er den femte i rekken Tweet Relaterte publikasjoner Norads kommunikasjonsstrategi mot 2015 Sannheten godt fortalt Resultatrapport 2010 Kapasitetsutvikling Bygging av levedyktige samfunn Resultatrapport 2009 Bistand og økonomisk utvikling Ringer i vannet eller dråper i havet Norads resultatrapport 2008 Veivalg i bistanden ingen snarveier til resultater Resultatrapport 2007 Bistanden virker men ikke godt nok Kontakter Kommunikasjonsavdelingen Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-norad/kommunikasjon (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Slik styres Norad - norad.no
  gjennomføres Norske bistandspenger Hvert år bevilger regjeringen penger til bistand gjennom statsbudsjettet Størsteparten av den norske bistanden fordeles av Utenriksdepartementet og norske ambassader Norad forvalter en rekke støtteordninger for sivilt samfunn informasjonstiltak nærings og handelssamarbeid og forskning og utdanning Det er Utenriksdepartementet gjennom tildelingsbrevet som bestemmer hvilke tilskuddsordninger Norad skal styre I 2011 forvalter Norad tilskudd for nærmere 12 prosent av bistandsbusjettet Strategi Norad har utarbeidet en strategi hvor vi ser fem år fremover i tid Strategien er først og fremst et verktøy for Norads medarbeidere og sier noe om hvordan og hvilke områder vi skal prioritere Les Norads strategi mot 2015 Tweet Styrende dokument Stortingsproposisjon nr 1 Tildelingsbrev nr 1 2014 Utenriksdepartementet Tildelingsbrev nr 1 2014 Klima og miljødepartementet Strategi Mandat instruks Les også Slik styres Norad Kontakter Kulild Villa Direktør Kvalvaag Tale Avdelingsdirektør Brandtzæg Marit E Avdelingsdirektør Stirø Henning Avdelingsdirektør Bratholm Eva Avdelingsdirektør Telnes Einar Avdelingsdirektør Hoven Tori Avdelingsdirektør Bæra Svein Avdelingsdirektør Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-norad/slik-styres-norad (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Ny klimaminister besøker Norad for førs... - norad.no
  blir ofte borte sier klima og miljøminister Tine Sundtoft på sitt første allmøte i Norad Miljø og utviklingspolitikken skal være gjensidig underbyggende Klimaendringene truer resultatene som er oppnådd gjennom all annen bistand Vi stiller krav til at fattige land lager langsiktige utviklingsplaner som integrerer klimahensyn Hvis ikke vår egen bistand også gjør dette vil resultatene undergraves på sikt understreket klima og miljøminsiter Tine Sundtoft på et fullt allmøte i Norad Foto Laila S Berg Samlingen for ansvaret for klima og skogsatsingen i Klima og miljødepartementet er gjort for å effektivisere ordningen og avklare ansvarsforhold At Norad direktoratet med mest fagkunnskap om fattigdomsbekjempelse nå har overtatt store deler av administreringen mener Sundtoft er en styrke på flere måter Klimaendringene truer resultatene som er oppnådd gjennom all annen bistand Vi stiller krav til at fattige land lager langsiktige utviklingsplaner som integrerer klimahensyn Hvis ikke vår egen bistand også gjør dette vil resultatene undergraves på sikt Norad har viktig kompetanse på dette feltet noe som er en forutsetning for å støtte opp om klimarobust utvikling sier Sundtoft Bekymret for manglende engasjement Klima og miljøministeren tror faglig uenighet mellom eksperter og diskusjon om politisk skylddeling har bidratt til at konsekvensene av klimaendringene blir fjernt for folk flest Dette er noe av det som bekymrer meg mest Jeg har et oppriktig ønske om å bidra til å folkeliggjøre konsekvensene av klimaendringene og engasjere flere alt fra deg og meg til privat sektor sier Sundtoft Tweet Klima og skogprosjektet og Norad Regjeringens klima og skoginitiativ KoS ble lansert under FNs klimaforhandlinger i 2007 KoS skal bidrag til å redusere utslipp av klimagasser fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland REDD Initiativet var del av det første klimaforliket i Stortinget i 2008 Klima og skogsatsingen skal videreføres til 2020 Norad skal forvalte alle hjemmestyrte tiltak det vil i

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/nyheter/ny-klimaminister-bes%C3%B8ker-norad-for-f%C3%B8rste-gang (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Norad - resultater i kampen mot fattigdom - norad.no
  mot fattigdom Evalueringer Norads rapportserie Norads samlede rapporter Gjennomganger fra organisasjoner Norad resultater i kampen mot fattigdom Publisert Oktober 2012 Utført av Norad Sider 8 ISBN 978 82 7548 663 7 Norad resultater i kampen mot fattigdom pdf Oppsummering Kort brosjyre om hva Norad arbeider med Tweet Norad resultater i kampen mot fattigdom Bestill Gratis Dine bestillinger Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater Norges resultatfokus Norads kvalitetssikring Håndbøker Hva er et resultat Norads resultatrapporter Publikasjoner Evaluering Om evaluering Kommende evalueringer Rapporter Aktuelt Evalueringsavdelingen Kontakt oss Aktuelt Nyheter Arrangementskalender Presse Postjournal Varslingstjeneste Anbud Spørsmål og svar RSS Ekspertkommentaren Grafisk profil Norad konferansen 2013 Filmer Følg oss Følg oss på Twitter Finn oss på Facebook Se filmene våre på YouTube

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/publikasjoner/publikasjon?key=395905 (2014-09-27)
  Open archived version from archive