archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ekstern gjennomgang av Norads informasjonsstøtte - norad.no
  mangfold så langt har ledet til Gitt spekteret av organisasjoner og tiltak kombinert med mangelen på nullpunktsanalyse og definerte suksessindikatorer for ordningen er det utfordrende å skulle si noe samlet sett om informasjonsstøtteordningens resultater I sum er det ingen tvil om at mottakerne av Norads informasjonsstøtte arbeider iherdig med å omsette midlene etter beste evne og at ordningen definitivt bidrar til økt aktivitet landet over gjennom den store mengden kurs seminarer reiser lokallagsarbeid og så videre som støttes Hvorvidt ordningen bidrar til økt kunnskap og engasjement i befolkningen som helhet slik man har uttalt ambisjon om er dermed mye mer uklart Det ser ut til å være et misforhold mellom ordningens ambisjon om å kommunisere komplekse tema på en nyansert og spennende måte samtidig som befolkningen selv rapporterer dalende interesse for slike tema og mediedekningen av mange oppleves som forenklet og ofte tilspisset på dette området Fordi mangfold i praksis har blitt et førende prinsipp for ordningen har muligheten til å utnytte skalafordeler av midlene eller til å tenke strategisk rundt hva man kan oppnå i form av tematisk fokus folkelig engasjement eller holdningsendring hos utvalgte målgrupper hvis man ser porteføljen som helhet gått tapt Med en størrelsesorden på cirka 91 millioner kroner per år inkludert FN sambandet eller over 360 millioner kroner i en fireårsperiode er det åpenbart at man kan få mer ut av denne typen kommunikasjonsinvestering om man velger å rendyrke målet om nasjonal kunnskaps og engasjementsheving og prioriterer organisasjoner som har mulighet til å mobilisere bredt Det er i denne sammenhengen spesielt påfallende at mange av Norges mest folkelige forankrede institusjoner og organisasjoner eksempelvis kirkelige nettverk organisasjoner rettet mot skolen samt idrettsforbund og større lag og foreninger er forholdsvis svakt representert blant brukerne av informasjonsstøtteordningen Dette fordrer en prinsipiell diskusjon rundt hvorvidt dagens ordning hvor Norads

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/publikasjoner/publikasjon?key=406521 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Informasjonsstøtte - norad.no
  som driver relevant opplysningsarbeid på et mer begrenset geografisk eller tematisk utviklingsfaglig område og som ivaretar spesielle funksjoner knyttet til opplysningsarbeidet i Norge herunder organisasjoner som informerer om FN og FNs arbeid Organisasjoner med rammeavtale kan kun søke over denne ordningen til informasjonskampanjer i samarbeid med andre organisasjoner og aktører Søknader mottas kun etter avtale med Norad Rammeavtale informasjon og søknadsskjema Målsettingen med rammeavtaleordningen er å bidra til at et mangfold av norske frivillige organisasjoner skal kunne drive et bredt informasjons og opplysningsarbeid i Norge om sentrale og aktuelle utviklingsspørsmål Ordningen skal stimulere til økt samarbeid mellom norske organisasjoner og andre norske aktører Ordningen skal også videreutvikle kompetansen i organisasjonene både når det gjelder informasjonsfaglige spørsmål og utviklingsspørsmål Hvem kan søke om støtte Norad har fireårige rammeavtaler med landsdekkende frivillige organisasjoner for perioden 2011 2014 Støtte vurderes for organisasjoner som driver et bredt opplysningsarbeid om sentrale og aktuelle utviklingsspørsmål Krav til søker være en selvstendig juridisk enhet med egne vedtekter og ansvarlig styre vedlegge i søknaden revidert regnskap fra fjoråret fra offentlig godkjent revisor Det forutsettes også at søker har en strategi for sitt informasjonsarbeid på utviklingsspørsmål Skjema som skal benyttes Informasjonsstøtte rammeavtale søknadsskjema 2011 2014 doc Søknadsfrist Det er ikke lenger mulig å søke ny rammeavtale men Norad åpner for at organisasjoner med rammeavtale på informasjonsstøtten kan søke om å forlenge gjeldende avtale med ett år Nye avtaler vil inngås for perioden fram til 31 12 2015 Søknadsfristen om forlenget avtale er 1 november 2014 Informasjonsstøtte rammeavtale skjema for virksomhetsplan og budsjett Egne søknadsrunder for tilleggstilskudd administreres årlig av RORG sekretariatet Kun organisasjoner med rammeavtale kan søke tilleggstilskudd Rapportering Informasjonsstøtte rammeavtale skjema for årsrapportering 2013 docx Informasjonsstøtte rammeavtale skjema for rapportering på tilleggstilskudd 2013 docx Informasjonsstøtte rammeavtale skjema for resultatrapportering 2011 2013 docx Nye retningslinjer for revisjon er gjeldende

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tilskudd/s%C3%B8k-st%C3%B8tte/frivillige-organisasjoner/informasjonsst%C3%B8tte/informasjonsst%C3%B8tte (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Endelig gjennomgang av informasjonsstøt... - norad.no
  skal Nå ut til flest mulig grupper og mennesker i det norske samfunnet Opplyse om hvordan folk og grupper over hele landet kan aktivt involvere seg i demokratiske prosesser mot global urettferdighet Skje slik at de som mottar informasjon forholder seg til dette på en kritisk måte reflekterer rundt spørsmål som tas opp og kan debattere rundt temaer som presenteres Les mer om tilskuddsordningen her Nå foreligger den endelige versjonen av en ekstern gjennomgang om Norads informasjonsstøtte Den endelige rapporten bygger på et høringsutkast som ble offentliggjort før sommeren samt innspill fra til sammen 36 organisasjoner Se den endelige rapporten her Gjennomgangen konkluderer med at mye viktig og godt arbeid utføres med informasjonsstøtten særlig trekkes organisasjonenes rolle som vaktbikkje og evne til å påvirke beslutningstakere fram forteller underdirektør Vigdis Halvorsen i avdeling for sivilt samfunn Samtidig stiller gjennomgangen spørsmålstegn ved om man når bredt nok ut i befolkningen samt om ordningen spres for tynt på for mange organisasjoner på bekostning av den samlede effekten av ordningen Norad begynner nå arbeidet med å vurdere hvorvidt det bør gjøres endringer i informasjonsstøtten Status for arbeidet blir presentert på RORGs årsmøte den 21 oktober Arbeidet ventes ferdigstilt i god tid før neste søknadsrunde for flerårige rammeavtaler Tweet Se tidligere saker om den eksterne gjennomgangen Stor interesse for gjennomgang av informasjonsstøtten Informasjonsstøtten skal debatteres Se den endelige rapporten Ekstern gjennomgang av Norads informasjonsstøtte Kontakter Avdeling for sivilt samfunn Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/nyheter/endelig-gjennomgang-av-informasjonsst%C3%B8tten-foreligger (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Stor interesse for gjennomgang av infor... - norad.no
  mer om tilskuddsordningen her Før sommeren ble det første utkast til ekstern gjennomgang av informasjonsstøtten fremlagt Deretter ble utkastet sendt på høring og norske organisasjoner fikk to måneder på seg til å kommentere dette Da fristen gikk ut 20 august hadde Norad mottatt innspill fra 36 organisasjoner Innspillene vil bli reflektert i den endelige rapporten som ferdigstilles i september Alle innspillene er gjort tilgjengelig via norad no Se lenger ned på siden Formålet med gjennomgangen er å se på hvilken effekt informasjonsstøtten har og om den er forvaltet i tråd med gjeldende retningslinjer Den eksterne gjennomgangen utføres av Gambit H K Informasjonsstøtten skal gå til frivillige organisasjoner lag og institusjoner i hele Norge som vil arbeide med folkeopplysning og stimulere til debatt om utviklingsspørsmål i Norge Støtten er på 91 millioner kroner årlig fordelt på mer enn 70 organisasjoner Største mottaker er FN sambandet som ikke er en del av den eksterne gjennomgangen Atlasalliansen PDF ATTAC og LAG PDF CARE Norge PDF Caritas PDF Changemaker PDF Digni PDF FIAN PDF FIVAS PDF FN sambandet PDF FOKUS PDF Folkehøyskolerådet PDF FORUM PDF FORUT PDF Framtiden i våre hender PDF Fredslaget PDF Hei Verden PDF KFUK KFUM Global PDF Kirkens Nødhjelp PDF Kirkerådet PDF LAG og ATTAC PDF LNU PDF Naturvernforbundet PDF Norges Sosiale Forum PDF Norges kristne råd PDF Operasjon Dagsverk PDF Plan Norge PDF PWYP PDF Regnskogsfondet PDF RORG fagavdeling PDF RORG sekretariatet PDF RORG Fottrykk i media vedlegg PDF RORG Fottrykk i media 2012 vedlegg PDF Røde Kors PDF Sex og politikk PDF SLUG PDF Spire PDF Strømmestiftelsen PDF UNICEF PDF Utviklingsfondet PDF Vennskap Nord Sør PDF Tweet Relaterte artikler Informasjonsstøtten skal debatteres Dette er utkastet organisasjonene har kommentert på Utkast til rapport om gjennomgang av informasjonsstøtten fra 20062013 pdf Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/nyheter/stor-interesse-for-gjennomgang-av-informasjonsst%C3%B8tten (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Tidligere arrangementer - norad.no
  informasjonsstøtten og en diskusjon om hva som skaper påvirkning kunnskap og engasjement februar 2014 06 torsdag 6 februar 08 00 Rådhusgalleriet Oslo Rådhus inngang sjøsiden Frokostseminar Den internasjonale dagen mot kjønnslemlestelse På den internasjonale dagen mot kjønnslemlestelse inviterer Norad til dialog om regjeringens ambisjon om å styrke den internasjonale innsatsen på dette området En ny doktorgrad tar for seg holdninger til omskjæring både i Norge og i Somalia 05 onsdag 5 februar 08 00 Norad Auditoriumet i 4 etg Ruseløkkveien 26 Frokostseminar Hva er effektene av elektrifisering i fattige land Veiledningskontoret for næringsutvikling i utviklingsland og Seksjon for ren energi i Norad ønsker velkommen til frokostseminar om effektene av elektrifisering i fattige land 03 mandag 3 februar 08 30 Government Building R4 Plenary Room Oslo Teaching and Learning for Development launch of the Education for All Global Monitoring Report 2013 4 The Norwegian National Commission for UNESCO Norad the University of Oslo and the Norwegian Refugee Council invite you to this thematic meeting on education januar 2014 07 tirsdag 7 januar 18 00 Norad informasjonssenteret i 6 etg Ruseløkkveien 26 Workshop Synergier mellom likestilling energi og helse i utvikling Åpen workshop om synergier mellom likestilling energi og helse i utvikling Et møte mellom forskning og utviklingspraksis desember 2013 11 onsdag 11 desember 09 00 Radisson Blu Scandinavia Hotel Holbergs gate Oslo Norad konferansen 2013 Tema for Norad konferansen 2013 er resultater av bistand til helse og utdanning november 2013 22 fredag 22 november 10 15 Norad Informasjonssenteret 6 etg Ruseløkkveien 26 Foredrag 4 i virkningsevaluering Impact evaluation Approaches to randomization 21 torsdag 21 november 09 45 Norad Auditorium 4 etg Ruseløkkveien 26 Foredrag 3 i virkningsevaluering Impact evaluation Systematic Reviews in international development 20 onsdag 20 november 08 30 Norad Informasjonssenteret 6 etg Ruseløkkveien 26 Kurs i virkningsevaluering Impact evaluation Hvordan kan vi vite om bistandstiltak virker Evalueringsavdelingen i Norad inviterer til kurs og åpne foredrag i regi av Howard White direktør i International Initiative for Impact Evaluation 3ie onsdag 20 november 09 00 Norad Informasjonssenteret 6 etg Ruseløkkveien 26 Foredrag 1 i virkningsevaluering Impact evaluation Using a theory of change approach in impact evaluation design An introduction onsdag 20 november 14 45 Norad Informasjonssenteret 6 etg Ruseløkkveien 26 Foredrag 2 i virkningsevaluering Impact evaluation Randomized controlled trials in international development 05 tirsdag 5 november 10 00 Norad 6 etg Ruseløkkveien 26 Oslo Presentasjon av Holdning til bistand 2013 Norad og Statistisk sentralbyrå inviterer til presentasjon av undersøkelsen Holdning til bistand oktober 2013 31 torsdag 31 oktober 09 00 Håndverkeren Rosenkrantz gate 7 Oslo Utdanning og konflikt Historien dagens situasjon og framtiden for det norske engasjementet 31 oktober inviterer Redd Barna Flyktninghjelpen og Norad til seminar om utdanning og konflikt 29 tirsdag 29 oktober 09 00 Radisson Blu Scandinavia hotel Oslo Oslo REDD Exchange 2013 29 30 oktober 2013 inviterer regjeringens klima og skogprosjekt over 400 internasjonale deltakere fra frivillige organisasjoner myndigheter privat næringsliv og forskningsmiljøer til konferansen Oslo REDD Exchange 2013 september 2013 25 onsdag 25 september 09 00 Norad Auditoriet i 4 etasje Ruseløkkveien 26 Oslo Evaluering av Flyktninghjelpen og beredskapsstyrken NORCAP Flyktninghjelpens program i blant annet Pakistan Somalia og Sør Sudan er evaluert sammen med NORCAP medlemmers innsats i internasjonale organisasjoner 24 tirsdag 24 september 09 00 Norad informasjonssenteret 6 etg Ruseløkkveien 26 Evaluering Måling av klima og skogsatsinger En ny evaluering tar for seg klima og skoginitiativets støtte til måling rapportering og verifisering av utslipp av klimagasser tirsdag 24 september 18 00 Kick Malt Mat Dronningens gate 8 Kristiansand Informasjonsmøte om Norads tilskudd til bistandsprosjekter prosjektstøtte 2013 Norad inviterer alle organisasjoner som vurderer å søke om støtte til mindre bistandsprosjekter til et informasjonsmøte om årets søknadsprosess tirsdag 24 september 19 00 Kick Café Dronningens gate 8 Kristiansand Folkemøte i Kristiansand Ungdom i storby Hvordan kan ungdom skape gode byer Hvilke muligheter og utfordringer finnes i byer i sør 19 torsdag 19 september 10 00 Norad Ruseløkkveien 26 møterom 4 136 Støtte til tankesmier i Sør Think Tank Initiative TTI har vært drevet som et flergiver tiltak med direkte kjernestøtte til tankesmier i Sør 13 fredag 13 september 20 00 Utviklingshuset Kulturnatt på Utviklingshuset Velkommen til Kulturnatt på Utviklingshuset 10 tirsdag 10 september 10 00 Norads informasjonssenter Ruseløkkveien 26 6 etg Oslo Landmøte Guatemala Møt Norges ambassadør til Guatemala Jan Gerhard Lassen 04 onsdag 4 september 09 00 Norads informasjonssenter Ruseløkkveien 26 6 etg Utviklingshemmede i Sør Et seminar om inkludering av personer med utviklingshemning i norsk bistand onsdag 4 september 13 00 Norads informasjonssenter Ruseløkkveien 26 Auditoriet i 4 etg Oslo Landmøte Kenya Møt Norges ambassadør til Kenya Hans Brattskar onsdag 4 september 15 00 Norads lokaler i Ruseløkkveien 26 4 etasje Informasjonsmøte om Norads tilskudd til bistandsprosjekter prosjektstøtte Norad inviterer alle organisasjoner som vurderer å søke om støtte til mindre bistandsprosjekter til et informasjonsmøte om årets søknadsprosess august 2013 29 torsdag 29 august 11 30 Norads informasjonssenter Ruseløkkveien 26 6 etg Oslo Landmøte Sri Lanka Møt Norges ambassadør til Sri Lanka Grete Løchen torsdag 29 august 12 00 Litteraturhuset Wergelandsveien 29 Oslo Resultater og veien videre Ti år med norsk svensk hiv aids samarbeid Norge og Sverige har siden 2001 samarbeidet om arbeid med hiv seksuelle rettigheter og seksuelle minoriteter på regionalt nivå i Afrika Dette seminaret vil ta for seg resultater og erfaringer og peke på mulige veier videre for arbeid på regionalt nivå i Afrika med disse sensitive problemstillingene 27 tirsdag 27 august 09 00 Norads informasjonssenter Ruseløkkveien 26 6 etg Oslo Landmøte Malawi Møt Norges ambassadør til Malawi Asbjørn Eidhammer tirsdag 27 august 11 00 Norads informasjonssenter 6 etg Ruseløkkveien 26 Landmøte Uganda Møt Norges ambassadør til Uganda Thorbjørn Gaustadsæther tirsdag 27 august 13 00 Norads informasjonssenter 6 etg Ruseløkkveien 26 Landmøte Sør Afrika Møt Norges ambassadør til Sør Afrika Kari M Bjørnsgaard 26 mandag 26 august 09 00 Norads informasjonssenter Ruseløkkveien 26 6 etg Oslo Landmøte Etiopia Møt Norges ambassadør til Etiopia Odd Inge Kvalheim mandag 26 august 11 00 Norads informasjonssenter Ruseløkkveien 26 6 etg Oslo Landmøte Sør Sudan Møt Norges ambassadør til Sør Sudan Hanne Marie Kaarstad mandag 26 august 13 30 Norads informasjonssenter Ruseløkkveien 26 6 etg Oslo Landmøte Nepal Møt Norges ambassadør til Nepal Kjell Tormod Pettersen 22 torsdag 22 august 15 00 Norads informasjonssenter Ruseløkkveien 26 6 etg Oslo Landmøte Pakistan Møt Norges ambassadør til Pakistan Cecilie Landsverk 21 onsdag 21 august 13 30 Norads informasjonssenter Ruseløkkveien 26 6 etg Oslo Landmøte Vietnam og Laos Møt Norges ambassadør til Vietnam og Laos Ståle Thorstein Risa 16 fredag 16 august 09 00 Norads informasjonssenter Ruseløkkveien 26 6 etg Oslo Landmøte Tanzania Møt Norges ambassadør til Tanzania Ingunn Klepsvik fredag 16 august 11 30 Norads Auditorium i 4 etasje Ruseløkkveien 26 Oslo Kjønnslemlestelse faglige tilnærminger og helsekonsekvenser Norad og FOKUS inviterer til fagseminar om kjønnslemlestelse 15 torsdag 15 august 12 30 Norads informasjonssenter Ruseløkkveien 26 6 etg Oslo Landmøte Zambia Møt Norges ambassadør til Zambia Arve Ofstad 08 torsdag 8 august 12 30 Norads informasjonssenter Ruseløkkveien 26 6 etg Oslo AVLYST Landmøte Mosambik Landmøtet med Norges ambassadør til Mosambik Mette Masst er dessverre avlyst juni 2013 25 tirsdag 25 juni 13 00 Informasjonssenteret i Norad 6 etasje Ruseløkkveien 26 Hvordan få til lokal deltakelse i utviklingsprogrammer Ny evalueringsstudie presenteres 20 torsdag 20 juni 09 00 Norads informasjonssenter 6 etasje Ruseløkkveien 26 Gjennomgang av informasjonsstøtten presenteres Norad har fått gjennomført en uavhengig gjennomgang av informasjonsstøtten 20 juni legges et utkast til rapporten frem i Norad 14 fredag 14 juni 11 00 Norad informasjonssenteret i 6 etasje Møte med Verdensbanken Norad og Utenriksdepartementet inviterer til møte med Verdensbankens leder for området sosiale sikringsordninger og arbeid Dr Arup Banerji 11 tirsdag 11 juni 09 00 Norad 4 etg Rom 136 Beskyttelse mot militær bruk av skoler i konfliktsituasjoner The Global Coalition to Protect Education from Attack GCPEA arbeider for å fremme tiltak som kan hindre eller begrense at skoler blir trukket inn i væpnede konflikter 06 torsdag 6 juni 13 00 Utviklingshuset Brynjulf Bulls plass 2 Presentasjon av årsrapporten fra Norads evalueringsavdeling Evalueringsavdelingen setter seg selv under lupen når de oppsummerer de viktigste erfaringene fra fjoråret 05 onsdag 5 juni 13 00 Norad Informasjonssenteret 6 etg Visualisering av velstand Vil du lære hvordan man kan rangere 142 av verdens land etter livskvalitet og velstand Er du interessert i brukervennlig og visuelt spennende formidling av komplekse temaer 04 tirsdag 4 juni 09 00 Norad s Auditorium Ruseløkkveien 26 4th floor New Partnerships for Innovation in Global Health The seminar s objectives are to inspire new strong partnerships among research and innovation stakeholders for Global Health in Norway and mobilize new Norwegian actors in the field april 2013 22 mandag 22 april 14 00 Norad informasjonssenteret i 6 etasje Bistand til landbrukssektoren og matsikkerhet er evaluert Evalueringen vurderer i hvilken grad norsk jordbruksstøtte har bidratt til matsikkerhet 18 torsdag 18 april 10 00 Norad Informasjonssenteret i 6 etasje Blir evalueringer brukt Bidrar de til beslutninger og læring i norsk bistandsforvaltning Dette er ett av flere spørsmålene som diskuteres i en ny studie som legges frem i Norad 10 onsdag 10 april 10 30 Norad informasjonssenteret i 6 etasje Ruseløkkveien 26 Oslo Studie av evalueringsarbeidet til norske sivilsamfunnsorganisasjoner Norske organisasjoner forvalter omkring en femdel av norsk bilateral bistand Organisasjonenes egen resultatovervåking og evaluering er viktig for å kunne vite hvilke resultater de oppnår 08 mandag 8 april 14 00 Litteraturhuset Wergelandsveien 29 Oslo Amalie Skram salen Rapportlansering Norske aktørers engasjement for global helse Rapporten Norske aktørers engasjement for global helse legges fram av utviklingsminister Heikki Holmås utenriksminister Espen Barth Eide og helse og omsorgsminister Jonas Gahr Støre mars 2013 18 mandag 18 mars 14 00 Auditoriet Norad Ruseløkkveien 26 Oslo The Lancet Commission on Investing in Health Invitasjon til presentasjon av The Lancet Commission on Investing in Health ved en av de to lederne for kommisjonen Dean Jamison 15 fredag 15 mars 09 00 Norad Ruseløkkveien 26 Oslo Opplæringsmøte om livsviktige medisiner for kvinner og barn Norad og Folkehelseinstituttet inviterer til et faglig opplæringsmøte om livsviktige medisiner for kvinner og barn og familieplanleggingsmetoder med utgangspunkt i FNs Kommisjon for livsviktige medisiner for kvinner og barn fredag 15 mars 12 00 Utviklingshuset Brynjulf Bulls plass 2 Vestbanen Lansering av tilskuddsordning under minoritetsprosjektet Norad med ny tilskuddsordning for å styrke tros og livssynsminoriteters rettigheter 13 onsdag 13 mars 10 00 Norads informasjonssenter 6 etasje Miniseminar om utdanning og likestilling Hva er de nye og sentrale utfordringene på feltet likestilling og utdanning på grunnskolenivå og videregående skole nivå 11 mandag 11 mars 13 00 Informasjonssenteret i Norad Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Velkommen til Norads klimatimer Socio economic conditions in REDD A synthesis report of five baseline surveys Brasil Ghana Viet Nam Tanzania og Uganda februar 2013 12 tirsdag 12 februar 09 00 Norad s Auditorium Ruseløkkveien 26 4th floor Let s talk about the weather and start preparing for changes Seminar on the importance of Climate Services to ensure healthy people secure water and food and avoided disasters with a focus on the most vulnerable people 06 onsdag 6 februar 12 30 Norads informasjonssenter Ruseløkkveien 26 Oslo 6 etasje FN resolusjon og viktige allianser gir resultater i arbeidet mot kjønnslemlestelse Norad Kirkens Nødhjelp og Fokus inviterer til seminar på den internasjonale dagen mot kjønnslemlestelse januar 2013 31 torsdag 31 januar 10 30 Norad auditoriet i 4 etasje Evaluering av Olje for Utvikling Ofu Norge er den viktigste bistandsgiveren på petroleumsområdet fremhever en ny evalueringsrapport om Olje for Utvikling Ofu 28 mandag 28 januar 12 00 Radisson Blu Hotel Tromsø Informasjonsmøte om NORHED i Tromsø Norad vil i løpet av januar 2013 arrangere informasjonsmøter ovenfor toneangivende forsknings og akademiske miljøer om det nyetablerte kapasitetsbyggingsprogram for forskning og høyere utdanning NORHED 24 torsdag 24 januar 09 00 Utviklingshuset Brynjulf Bulls plass 2 0250 Oslo Heldagsseminar for lærere om bistand og utviklingssamarbeid Er du lærer som ønsker faglig påfyll Velkommen til heldagsseminar om bistand og utviklingssamarbeid på Utviklinghuset 23 onsdag 23 januar 09 00 Norad Ruseløkkveien 26 Informasjonsmøte om NORHED i Oslo Norad vil i løpet av januar 2013 arrangere informasjonsmøter ovenfor toneangivende forsknings og akademiske miljøer om det nyetablerte kapasitetsbyggingsprogram for forskning og høyere utdanning NORHED onsdag 23 januar 11 30 Norad Informasjonssenteret i 6 etg Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Utdanning og post 2015 Betydningen av lokal kunnskap og språk for kvalitet i skolen Sammen med Forum for Utdanning for Utvikling FUU inviterer Norad til seminar om kvalitet i utdanningen hvor oppmerksomheten rettes mot betydningen av stedegen kunnskap og bruk av morsmål eller kjent språk i undervisningen 22 tirsdag 22 januar 12 00 Rica Forum Stavanger Informasjonsmøte om NORHED i Stavanger Norad vil i løpet av januar 2013 arrangere informasjonsmøter ovenfor toneangivende forsknings og akademiske miljøer om det nyetablerte kapasitetsbyggingsprogram for forskning og høyere utdanning NORHED 21 mandag 21 januar 12 15 Radisson Blu Royal Hotel Bergen Informasjonsmøte om NORHED i Bergen Norad vil i løpet av januar 2013 arrangere informasjonsmøter ovenfor toneangivende forsknings og akademiske miljøer om det nyetablerte kapasitetsbyggingsprogram for forskning og høyere utdanning NORHED 18 fredag 18 januar 10 00 Universitetet for miljø og biovitenskap UMB Landbruksmuseet Ås Informasjonsmøte om NORHED i Ås Norad vil i løpet av januar 2013 arrangere informasjonsmøter ovenfor toneangivende forsknings og akademiske miljøer om det nyetablerte kapasitetsbyggingsprogram for forskning og høyere utdanning NORHED 16 onsdag 16 januar 09 30 Norad Informasjonssenteret i 6 etg Ruseløkkveien 26 Oslo Kriminalisering av hivsmitte Velkommen til miniserminar med Susan Timberlake leder for avdelingen for menneskerettigheter i UNAIDS onsdag 16 januar 10 00 Trondheim Best Western Nova Informasjonsmøte om NORHED i Trondheim Norad vil i løpet av januar 2013 arrangere informasjonsmøter ovenfor toneangivende forsknings og akademiske miljøer om det nyetablerte kapasitetsbyggingsprogram for forskning og høyere utdanning NORHED 11 fredag 11 januar 12 00 Kristiansand Radisson Blu Caledonien Hotel Informasjonsmøte om NORHED i Kristiansand Norad vil i løpet av januar 2013 arrangere informasjonsmøter ovenfor toneangivende forsknings og akademiske miljøer om det nyetablerte kapasitetsbyggingsprogram for forskning og høyere utdanning NORHED desember 2012 11 tirsdag 11 desember 09 00 Radisson Blu Scandinavia Hotel Holbergs gate Oslo Norad konferansen 2012 I år er det 50 år siden Norad ble opprettet I løpet av disse årene har verden opplevd en enorm velstandsøkning men likevel lever over en milliard mennesker i ekstrem fattigdom november 2012 12 mandag 12 november 10 00 Norad 4 etg Ruseløkkveien 26 Oslo Åpent møte med Verdenbankens uavhengige evalueringsgruppe Kenneth Chomitz seniorrådgiver i Verdenbankens uavhengige evalueringsgruppe IEG kommer til Norad 01 torsdag 1 november 09 00 Litteraturhuset Wergelandsveien 29 Oslo Bidrar forskning til utvikling og fattigdomsreduksjon Norad og Norges Forskningsråd arrangerer en konferanse der vi setter fokus på forskningens bidrag i utviklingspolitikken Påmeldingsfrist er 22 oktober oktober 2012 29 mandag 29 oktober 10 00 Norad Ruseløkkeveien 26 Oslo De helserelaterte tusenårsmålene hvor står vi og hva skjer etter 2015 Helsedirektoratet og Norad inviterer til debatt om de helserelaterte tusenårsmålene 23 tirsdag 23 oktober 13 00 Norad Informasjonssenteret i 6 etg Ruseløkkeveien 26 Oslo Norads klimatime Fornybar energi for rural utvikling i Afrika sør for Sahara Rural utvikling er sår trengt i Afrika og kontinentet har mye fornybar energi tilgjengelig Moderne tekniske energisystemer må føre til økonomisk gevinst lokalt om det skal bidra til utvikling i rurale områder Hvordan kan dette skje 22 mandag 22 oktober 10 00 Norad informasjonssenteret i 6 etg Ruseløkkveien 26 Programmet Skatt for Utvikling Status etter ett år hva ønsker vi å oppnå framover Programmet Skatt for utvikling ble etablert våren 2011 Nå er den første rapporten om arbeidet klar 18 torsdag 18 oktober 10 00 Informasjonssenteret i Norad 6 etasje Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Entreprenørskap og utdanning Er det mulig å lære å bli entreprenør 16 tirsdag 16 oktober 08 30 R 4 se bekrivelse i programmet Lansering EFA Global Monitoring Report GMR 03 onsdag 3 oktober 18 00 Studentersamfundet i Trondheim Hvordan skru på lyset for 1 3 milliarder fattige mennesker Likestilling grønn energi bærekraftig utvikling I forbindelse med at Norad fyller 50 år i år arrangeres det folkemøter rundt i landet for å diskutere norsk bistand i endring Årets siste folkemøte er i Trondheim 3 oktober 01 mandag 1 oktober 15 00 Norad informasjonssenteret i 6 etg Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Velkommen til Norads klimatime Hva er oppnådd med 650 millioner kroner til REDD Hva har FNs REDD program og det 3 år lange samarbeidet mellom FAO UNDP og UNEP oppnådd med 650 millioner norske bistandskroner Hvor går veien videre september 2012 25 tirsdag 25 september 10 00 Norads informasjonssenter 6 etasje Ruseløkkveien 26 Klimatime Program on Climate Change Agriculture and Food Security CCAFS Norge gir årlig 110 millioner kroner i støtte til Consultative Group on International Agricultural Research CGIAR Vi får besøk av programdirektør Bruce Campbell og inviterer til samtale om klimaendring landbruk og matsikkerhet 19 onsdag 19 september 10 00 Norads informasjonssenter 6 etasje Ruseløkkveien 26 Vi oppsummerer norsk oljebistand til Vietnam I forbindelse med at Olje for utvikling programmet i Vietnam er avsluttet inviterer Norad til åpent seminar 18 tirsdag 18 september 12 00 Norad auditoriet 4 etg Ruseløkkveien 26 Et tiår med bistand til Afghanistan I retrospekt Norge har bidratt med vesentlig utviklingsstøtte til Afghanistan gjennom bilaterale og multilaterale kanaler det siste tiåret Hensikten med dette seminaret er å presentere funnene fra to evalueringer 05 onsdag 5 september 14 00 Utviklingshuset Brynjulf Bulls plass 2 Informasjonsmøte Slik søker du prosjektstøtte Jobber du i en mindre organisasjon som vil starte et bistandsprosjekt Norad inviterer alle organisasjoner som vurderer å søke om støtte til mindre bistandsprosjekter til informasjonsmøte på Utviklingshuset 04 tirsdag 4 september 09 00 Norads informasjonssenter 6 etasje Ruseløkkveien 26 Oslo Landmøter 2012 Zimbabwe Møt Norges ambassadør til Zimbabwe Ingebjørg Støfring august 2012 31 fredag 31 august 13 00 Norads informasjonssenter 6 etasje Ruseløkkveien 26 Oslo Landmøter 2012 Uganda Møt Norges ambassadør til Uganda Torbjørn Gaustadsæther 28 tirsdag 28 august 10 00 Norads informasjonssenter 6 etasje Ruseløkkveien 26 Oslo Landmøter 2012 Malawi Møt Norges ambassadør til Malawi Asbjørn Eidhammer 27 mandag 27 august 10 00 Norads informasjonssenter 6 etasje Ruseløkkveien 26 Oslo Landmøter 2012 Nepal Møt Norges ambassadør til Nepal Alf Arne Ramslien mandag 27 august 11

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/arrangementskalender/tidligere-arrangementer (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Avansert datauttrekk - norad.no
  alle regioner land Afrika Amerika Asia Europa Midtøsten Oseania Ikke geografisk fordelt Velg region i listen til venstre Velg alle Algerie Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Dem Rep Kongo Djibouti Egypt Ekvatorial Guinea Elfenbenskysten Eritrea Etiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea Bissau Kamerun Kapp Verde Kenya Komorene Lesotho Liberia Libya Madagaskar Malawi Mali Marokko Mauritania Mauritius Mosambik Namibia Niger Nigeria Republikken Kongo Rwanda São Tomé og Príncipe Senegal Sentralafrikanske republikk Seychellene Sierra Leone Somalia Sudan Swaziland Sør Afrika Sør Sudan Tanzania Togo Tsjad Tunisia Uganda Zambia Zimbabwe Afrika nord for Sahara regional Afrika regional Afrika sør for Sahara regional Velg alle Antigua og Barbuda Argentina Bahamas Barbados Belize Bermuda Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Cuba Den dominikanske republikk Ecuador El Salvador Grenada Guatemala Guyana Haiti Honduras Jamaica Mexico Nicaragua Panama Paraguay Peru Saint Kitts og Nevis Saint Lucia Saint Vincent og Grenadinene Surinam Trinidad og Tobago Uruguay Venezuela Amerika regional Karibia regional Nord og Sentral Amerika regional Sør Amerika regional Velg alle Afghanistan Armenia Aserbajdsjan Bangladesh Bhutan Filippinene Georgia India Indonesia Kambodsja Kasakhstan Kina Kirgisistan Laos Malaysia Maldivene Mongolia Myanmar Nepal Nord Korea Pakistan Singapore Sri Lanka Sør Korea Tadsjikistan Taiwan Thailand Turkmenistan Usbekistan Vietnam Øst Timor Asia regional Sentral Asia regional Sør og Sentral Asia regional Sørøst Asia regional Velg alle Albania Bosnia Hercegovina Hellas Hviterussland Kosovo Kroatia Kypros Makedonia Malta Moldova Montenegro Portugal Serbia Slovenia Tyrkia Ukraina Europa regional Velg alle Bahrain De forente arabiske emirater Irak Iran Israel Jemen Jordan Kuwait Libanon Oman Palestina Qatar Saudi Arabia Syria Midtøsten regional Velg alle Fiji Kiribati Marshalløyene Nauru Papua Ny Guinea Salomonøyene Samoa Tokelau Tonga Vanuatu Oseania regional Velg alle Administrasjon Multilateral Global uspesifisert 3 Velg temaområde Alle Economic development and trade Education Emergency assistance Environment and energy Good governance Health and social services In donor costs and unspecified Multilateral 4 Velg type partner Alle Multilateral institutions NGO Norwegian NGO International NGO Local Norwegian public sector Public sector in developing countries Public sector other donor countries Governments Ministries in developing countries Norwegian private sector Other countries private sector Consultants Public private partnerships Unknown 5 Velg budsjettpost Alle 140 Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen 141 Direktoratet for utviklingssamarbeid Norad 144 Fredskorpset 150 Bistand til Afrika 151 Bistand til Asia 152 Bistand til Midtøsten 152 Bistand til Midtøsten og Nord Afrika 153 Bistand til Latin Amerika 160 Sivilt samfunn og demokratiutvikling 161 Næringsutvikling 162 Overgangsbistand GAP 163 Nødhjelp humanitær bistand og menneskerettigheter 164 Fred forsoning og demokrati 165 Forskning kompetanseheving og evaluering 166 Miljø og bærekraftig utvikling mv 167 Flyktningetiltak i Norge godkjent som ODA 168 Kvinner og likestilling 169 Globale helse og vaksineinitiativ 170 FN organisasjoner mv 171 Multilaterale finansinstitusjoner 172 Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak 51 Ikke Utenriksdepartementets budsjett 5309 Tilbakeføringer Dine valg Periode Region land Temaområde Partnertype Budsjettpost Du må velge noe på følgende punkter Generer rapport Last ned i CSV format Kommaseparerte data Dersom du skal bearbeide dataene i Excel velg Lagre høyreklikk på ikonet til filen velg Åpne med og så velg Excel Genererer rapport dette

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/norsk-bistand-i-tall/avansert (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Checkout - norad.no
  8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/publikasjoner/checkout (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Mid-Term Evaluation of the Clean Energy in Africa Programme of Naturvernforbundet (Friends of the Earth Norway) - norad.no
  findings The member networks have become influential through their demonstration projects and this recognition has seen them participate in national programmes and processes on energy and environment policy One of the most viable entry points into communities was through micro credit and savings groups and these have become some of the majority members of the networks and instruments for raising awareness about environment and energy issues The main achievements of the programme included the setting up and running of strong vibrant energy and environment networks in Mozambique and West Africa The national network FEDESMO in Mozambique has achieved legal status and is recognised by the government The director of renewable energy in the Ministry of Energy is the chairperson of the network In West Africa the achievements include the establishment of the JVE International secretariat which has representation in more than 22 African countries All networks are running successful energy and environment projects in their countries contributing to universal access to clean energy through improved cook stoves Challenges and constraints include the heavy reliance on Naturvernforbundet for funding of project activities posing a risk to sustainability and project implementation The current status where pilot demonstration projects on stoves micro PV systems and the establishment of standards are still under development is also a major challenge to goal achievement Constraints to market deployment of technologies include the high cost of products against low affordability and low awareness of improved cook stoves Production of the improved cook stoves is very well established in some places but has also met challenges as lack of adequate quality of soil Unsustainable and unabated extraction and utilisation of biomass still continues The demonstration of casamance kilns in Mozambique is still in infancy and its use is still low The need for improvement was evident in the area of technical skills in biogas construction and promotion in Mozambique There is no enabling environment through lack of policies and where they exist implementation has been weak policy In Togo Ivory Coast and Ghana the members have not adequately addressed policy issues on sustainable use of biomass There are emerging lessons and best practice cases from the programme in all countries that can be shared among networks However there is limited knowledge packaging and dissemination It was evident that there was need to review membership registration especially the membership drive in Mozambique which was noticeably limited The need was also evident for the recreation of value for membership so that they do not see their participation as an incentive to gain funding but as an avenue for additional programme funding Recommendations The following recommendations are provided to Naturvernforbundet and the programme partners to influence the policies and decisions of governments Leverage funding to sustain network activities beyond Naturvernforbundet funding is critical for the networks Financing from Naturvernforbundet should be used as seed funding by the networks to leverage additional funds and also diversify the resource base Partners must put in place strategies for fundraising Among such strategies include joint

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/publikasjoner/gjennomganger-fra-organisasjoner/publikasjon?key=415670 (2014-09-27)
  Open archived version from archive