archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gi dine innspill til Verdensbankens arb... - norad.no
  beskytte miljø og mennesker mot negative effekter av utviklingsprosjekter med høy risiko Et første utkast til det nye rammeverket er tilgjengelig her Ønsker innspill fra sivilsamfunn og akademia Verdensbanken ønsker nå innspill fra eksterne utviklingspartnere på forslaget til de oppdaterte rammeverk I den anledning inviterer Utenriksdepartementet og Norad til konsultasjoner med Verdensbanken Formålet med møtet er å få tilbakemeldinger og innspill fra sivilsamfunnet og akademia på dette førsteutkastet Vi ønsker nå i første omgang at dere setter av datoen Mer detaljert informasjon og program vil bli lagt ut i forkant av møtet Mer informasjon om konsultasjonsprosessen og innholdet i det nye rammeverket er tilgjengelig på Verdensbankens nettsider Spørsmål Ta gjerne kontakt med Hege Bakke Sørreime Seniorrådgiver Seksjon for utviklingsstrategi og styresett Norad på h ege bakke sorreime norad no x Send inn påmeldingsskjema her Fornavn Etternavn E mail Organisasjon Tweet Kontakter Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/arrangementskalender/gi-dine-innspill-til-verdensbanken-arbeid-med-nye-sosiale-og-milj%C3%B8messige-sikringsmekanismer (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Ekstern gjennomgang av FN-sambandet - norad.no
  Målgrupperne er primært børn og unge gennem skoleværket samt medier og den brede offentlighed i øvrigt FN sambandet har ca 30 ansatte over hele landet med seks distriktskontorer i de største byer I 2013 gennemførte Norad en større gennemgang af informationsstøtten som helhed Gambit men FN sambandets størrelse og særskilte mandat taget i betragtning gjorde at Norad besluttede ikke at inkludere FN sambandet i denne gennemgang Norad har derfor i 2014 ønsket at gennemføre en gennemgang af FN sambandet som modtager tilskud på ca 29 mio NOK årligt over Oplysningsstøtten kap post 160 71 Organisationen har i dag en firårig aftale med Norad som udløber per 31 12 2014 Konsulentnetværket Tweet Rapporten er kun elektronisk og kan ikke bestilles på papir Dine bestillinger Relaterte publikasjoner Ekstern gjennomgang av Norads informasjonsstøtte Relaterte artikler FN sambandet Viktig folkeopplyser usynlig vaktbikkje Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/publikasjoner/gjennomganger-fra-organisasjoner/publikasjon?key=416059 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Kontakt oss - norad.no
  er det innkjøring til P Hus fra Munkedamsveien Inngangen til kontorene er midt på bygningen se skilt med ringeklokker Ring på og ta heis til Norads resepsjon i 6 etg Her finner du oversikt over alle ansatte Her finner du kart og kjøreruter Postadresse Postboks 8034 Dep 0030 Oslo Telefon sentralbord 23 98 00 00 Telefax 23 98 00 99 E post postmottak norad no Organisasjonsnummer 971277882 Internettredaksjonen webdesk norad no kun for henvendelser vedrørende norad no Ansatte i Norad finner du i ansattoversikten i menyen over Du kan også sende inn spørsmål til Norad her Kontakt oss Tweet Åpningstider Mandag til fredag 8 15 45 Lørdag og søndag stengt Fra 15 5 til 15 9 har Norad sommeråpent Mandag til fredag 8 15 00 Lørdag og søndag stengt Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-norad/kontakt-oss (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Slik er norsk bistand organisert - norad.no
  er å bidra til effektiv forvaltning av bistandsmidlene ved å gi faglige råd til de som forvalter bistanden I tillegg forvalter Norad selv de statlige midlene som kanaliseres gjennom norske frivillige organisasjoner internasjonale organisasjoner forskning og næringsliv for utviklingsformål Norad sørger også for at utviklingssamarbeidet kvalitetssikres og evalueres Norads evalueringsvirksomhet er basert på en egen instruks fra Utenriksdepartementet Norad beslutter hvilke tiltak som skal evalueres utarbeider oppdragsbeskrivelse for evalueringene og engasjerer uavhengige forskere eller konsulenter for å gjennomføre evalueringene Det er også Norads ansvar å kommunisere resultater av norsk bistand og tilrettelegge for debatt om utviklingsspørsmål Norfund Statens Investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland Norfund er et viktig instrument i norsk utviklingspolitikk Gjennom investering i lønnsomme bedrifter og overføring av kunnskap og teknologi skal Norfund bidra til fattigdomsreduksjon og økonomisk utvikling i fattige land Fredskorpset Fredskorpset FK bidrar til å skape kontakt og samarbeid mellom enkeltpersoner organisasjoner og institusjoner i Norge og i partnerlandene bygget på solidaritet likeverd og gjensidighet Dette gjør Fredskorpset gjennom å tilrettelegge for personellutveksling mellom partnerland og Norge og også partnerland imellom På denne måten bidrar Fredskorpset til utviklingen i partnerlandene samtidig som FKs arbeidsmåte med mennesker i sentrum kan skape økt respekt solidaritet og vennskap på tvers av landegrensene Personellutveksling bygger også kunnskaper hos deltakerne og bidrar til å styrke utviklingspolitikkens forankring i befolkningen Norske fagmiljøers rolle Selv om Norad er bistandsmyndighetenes fagetat kan ikke Norad ha spisskompetanse på alle fagområder som er aktuelle i utviklingssamarbeidet Derfor er det Norads oppgave å ha kunnskap om hvor den aktuelle kompetansen finnes Denne kunnskapen gjelder først og fremst andre fagmiljøer i Norge men noen ganger også internasjonalt Utenriksdepartementet Norad og ambassadene har et bredt samarbeid med norske fagmiljøer når det gjelder vurderinger og resultatoppfølging av utviklingssamarbeidet Evalueringer fortas alltid av eksterne fagmiljøer Lokale myndigheter og partneres rolle Det

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/slik-er-norsk-bistand-organisert (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Norsk utviklingspolitikk - norad.no
  Klima konflikt og kapital Klima De hindre som i dag eksisterer i kampen mot fattigdom forsterkes av klimaendringene Uten en internasjonal innsats for å bistå utviklingslandene i prosessen for å tilpasse seg slike endringer vil den globale fattigdommen øke Dette handler i første rekke om å redusere fattige lands sårbarhet overfor endringene Den norske innsatsen i kampen mot fattigdom skal også være en del av løsningen på klimautfordringene En robust miljøpolitikk må være en del av en økonomisk politikk for sysselsetting inntekts og produksjonsvekst enten det er i fattige eller i rike land Konflikt De fleste av dagens voldelige konflikter foregår i fattige land Fattigdom i seg selv er ikke årsak til konflikt men flertallet av voldelige konflikter er i de fattigste delene av verden Engasjementet for å løse konflikter og bygge fred bidrar til å bekjempe fattigdom og å legge forholdene til rette for utvikling Voldelige konflikter representerer sikkerhetspolitiske utfordringer for langt større områder og befolkninger enn dem som umiddelbart er berørt Naboland og hele regioner destabiliseres og trekkes i verste fall direkte inn i konflikten Enkelte av konfliktene kan ha globale ringvirkninger Kapital En raskt voksende verdensøkonomi har bidratt til en dobling av utviklingslandenes samlede bruttoinntekt de siste fem årene Dette har gitt positive ringvirkninger i form av redusert fattigdom og økt levestandard for millioner av mennesker Finanskrisen og en global lavkonjunktur vil føre til tilbakeslag i kampen mot fattigdom De fulle konsekvensene av finanskrisen lar seg ikke forutsi Bistand er en viktig finansieringskilde for utvikling Bistanden er unik fordi den representerer en finansieringskilde som givere og mottakere selv kontrollerer og som dermed kan styres strategisk I Stortingsmelding nr 14 Mot en grønnere utvikling om sammenhengen i miljø og utviklingspolitikken 2010 2011 ser regjeringen på virkemidler som kan fremme grønne utviklingsstrategier og hvordan bistanden kan gjøre disse mer attraktive Om Stortingsmelding 14 Mot en grønnere utvikling Regjeringens miljø og utviklingspolitikk bygger på fire pilarer Den første peker på den politiske rollen regjeringen ønsker å ta på den globale arenaen mens de tre andre skal operasjonaliseres gjennom strategisk bruk av bistandsmidler og andre politiske virkemidler De fire pilarene er tett knyttet sammen og avhengig av hverandre Norske bistandspenger skal fortsatt brukes strategisk for å bekjempe fattigdom og samtidig møte de globale miljøutfordringene Norge har som mål å være en pådriver for en grønnere utvikling og samtidig en brobygger mellom ulike grupper av land i internasjonale prosesser Et viktig bidrag til dette er å bygge kapasitet og kompetanse for å vinne kampen mot fattigdom innenfor de rammer naturen setter Norge skal være en pådriver for at det skal bli mer attraktivt for utviklingslandene å velge utviklingsstrategier basert på lavutslipp og bærekraftig forvaltning av naturressurser Norge vil særlig bidra til bedre tilgjengelighet av fornybar energi i fattige land Norge skal være en pådriver for få på plass globale systemer for å bevare økosystemtjenester Betaling for å bevare skogens kapasitet til å binde karbon og regulere klodens luft og vannkretsløp vil være Norges viktigste bidrag Norge erkjenner at selv med betydelige reduksjoner

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/norsk-utviklingspolitikk (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Samarbeidspartnere - norad.no
  Norge Se Norads landsider Multilateral bistand for å nå mange FN Verdensbanken og de regionale utviklingsbankene er eksempler på multilaterale organisasjoner Hovedargumentene for å benytte disse organisasjonene er å bidra til felles finansiering av globale forpliktelser på en rasjonell måte Gjennom støtten til multilaterale organisasjoner bidrar Norge også i land der det ikke er et bilateralt samarbeid Norge gir gjennom utviklingsbankene bidrag til utviklingstiltak i omtrent samtlige fattige land Utviklingsbankene finansierer infrastrukturprosjekter omfattende satsinger innen helse og utdanning og gir generell budsjettstøtte Særlig Verdensbanken er sentral i bistandsdialogen med mottakerlandene Vaksineinitiativet GAVI det globale fondet mot aids tuberkulose og malaria og nye finansieringsmekanismer på miljø og klimaområdet er eksempler på store tematiske initiativer Initiativene prøver ut nye arbeidsmåter og prøver å tiltrekke seg finansiering fra det private næringslivet Norge legger stor vekt på å støtte slike initiativer Norge ser bistand gjennom FN som et virkemiddel for å støtte målet om en bedre organisert verden med FN i sentrum Bidrag til multilaterale organisasjoner kan gi innflytelse på mange ulike arenaer gjøre Norge mer relevante for viktige allierte og gi politisk kapital i mange utviklingsland Bistand gjennom frivillige organisasjoner for å nå spesielle grupper Det er flere grunner for bruken av frivillige organisasjoner som kanal for norsk bistand Mange bistandsorganisasjoner er profesjonelle bistandsaktører med prosjekter og partnere i mange land Organisasjonene er operatører for nødhjelpsinnsats entreprenører som bygger og driver infrastruktur politiske aktivister og leverandører av sosiale tjenester Støtten brukes også som et virkemiddel for å skape større interesse og oppslutning om bistand og utvikling i den norske befolkningen Se her for mer om Norads støtte til frivillige organisasjoner Bistand gjennom næringslivet og handel Et levedyktig næringsliv er en forutsetning for økonomisk og sosial utvikling Næringslivet er en sentral partner i norsk innsats for å skape bærekraftig økonomisk vekst i utviklingsland Les

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/samarbeidspartnere (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Tusenårsmålene - norad.no
  Prognoser viser at antallet vil reduseres ytterligere til 15 prosent i 2015 Det vil si at målet blir oppfylt men det betyr ikke at ekstrem fattigdom vil være utryddet I 2009 var 89 prosent av barn i skolepliktig alder skrevet inn på skolen Det er en oppgang på syv prosent fra 1999 Men ifølge FNs tusenårsmålrapport fra 2011 har oppgangen de seneste årene vært så lav at forventningene om at målet nås i år 2015 er dempet Samtidig er det gjort betydelige fremskritt på flere av delmålene bl a når det gjelder jenters skoledeltakelse vaksinedekning tuberkulosebekjempelse og tilgang til rent drikkevann Det er for eksempel sannsynlig at man kommer til å gå forbi målet om å redusere halvere andelen mennesker om lever uten rent drikkvann til år 2015 Den internasjonale finanskrisen økte matvarepriser og klimaendringer er faktorer som påvirker mulighetene for å nå målene og som direkte innvirker på fattigfolks levekår Tusenårsmål om helse Norge har tatt et særlig ansvar for å nå tusenårsmål fire og fem om redusert barne og mødredødelighet I 2007 var statsminister Jens Stoltenberg med på lanseringen av den globale kampanjen for tusenårsmålene om helse nemlig mål 4 5 og 6 Les mer om tusenårsmålene og helse Året etter presenterte Stoltenberg årsrapporten for dem globale kampanjen disse to målene Rapporten den gang pekte på fremgang innen flere områder for å nå tusenårsmål 4 om å redusere barnedødeligheten med to tredjedeler til år 2015 men viste at det til da hadde vært liten eller ingen reduksjon av mødredødeligheten i fattige land Stoltenberg utpekte den gang tre områder som kritiske for å nå tusenårsmål 5 om å redusere mødredødeligheten med tre fjerdedeler til 2015 For å nå dette høyst oppnålige målet trengs det økt internasjonal finansiering til helse mer effektiv bruk av pengene og større oppmerksomhet rundt kvinnehelse ifølge Stoltenberg og årsrapporten Fakta fra FNs tusenårsmålsrapport 2014 Ifølge FNs generalsekretær Ban Ki moon er FNs tusenårsmål historiens mest vellykkede kampanje for å bekjempe fattigdom 6 millioner færre barn døde i 2012 enn i 1990 Sjansen for å dø før fylte fem år er halvert siden 1990 4 av 5 dødsfall blant barn under fem år inntreffer i Afrika sør for Sahara og i Sør Asia 1 av 4 barn under fem år har hemmet stuntet vekst pga manglende ernæring Halvparten av de 58 millionene barn som ikke går på skolen bor i konfliktområder Bekjempelse av malaria har reddet tre millioner barn mellom 2000 2012 40 millioner kvinner fødte uten tilsyn av helsepersonell i 2012 Flere enn 2 3 milliarder mennesker har fått tilgang til rent drikkevann siden 1990 Hver tredje byborger i utviklingsland lever i slummen HIV medisiner har reddet 6 6 millioner menneskeliv siden 1995 Barnedødeligheten er nede i alle land uavhengig av nasjonalinntekt Se mer i FNs tusenårsmålrapport for 2014 Fakta fra FNs tusenårsmålsrapport 2013 Ifølge FNs generalsekretær Ban Ki moon er FNs tusenårsmål historiens mest vellykkede kampanje for å bekjempe fattigdom Andelen mennesker som lever for under 1 25 amerikanske dollar om dagen er halvert

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/tusen%C3%A5rsm%C3%A5lene (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Bistandseffektivitet - norad.no
  landenes oppfølging av erklæringen Disse viser at vi ikke er kommet i mål i forhold til ambisjonene og at jevnt over har partnerland i større grad oppfylt sine forpliktelser enn giverne At mye gjenstår ble illustrert av Rwandas president Paul Kagame da han i et innlegg sa følgende Developing countries spend more time and energy agreeing on procedures and accounting to donors and an ever increasing number of related non stat actors than in actual development work often responding to endless questions that no answers can fully satisfy Dette illustrerer hvor viktig det er at det fines normer og prinsipper for god bistandspraksis og at disse følges Norge kommer relativt godt ut av kartleggingen av oppfølging av Pariserklæringen men på enkelte punkter scorer vi svakere enn i 2006 Det gjelder bl a tilpasning av bistandssamarbeidet til nasjonale prioriteringer og nasjonalt koordinert kapasitetsbygging som er sentrale elementer i et eierskaps perspektiv Samtidig ligger Norge i tet når det gjelder bruk av nasjonale finansforvaltingssystemer og innkjøpssystmer noe som bygger opp under nasjonalt eierskap Det vil kreve politisk besluttsomhet og styrket innsats på enkelte områder for oppfylle forpliktelsene det ble enighet om i Busan 8 Kan du gi et eksempel på smart bruk av bistand Dette handler om å støtte tiltak som utløser mer aktivitet og vekst For eksempel i Zambia har bistandspenger blitt brukt til institusjonsutvikling innen skattevesenet Dette har igjen bidratt til en stor økning i innbetalt skatt som igjen kan brukes til andre utviklingstiltak Det kan også handle om støtte til reformer som skaper bedre rammebetingelser og forutsigbarhet for private investeringer for eksempel innen kraftproduksjon og annen produktiv virksomhet som skaper arbeidsplasser og skaper økonomisk vekst 9 Sårbare stater opptrådte i Busan som en samlet gruppe Hva ble resultatet Land i væpnet konflikt og i oppbyggingsfasen etter konflikt ligger lengst etter når det gjelder oppnåelse av Tusenårsmålene Bistand til disse landene er utfordrende For ikke å bidra til forsterking av konflikten eller nye konflikter er kontekstforståelse er særdeles viktig Man må dessuten være villig til å ta risiko Sårbare land har samlet seg i initiativet g7 og har utformet en New Deal erklæring som fikk bred støtte i Busan Denne setter fredsbygging og statsbygging som overordnet mål Ut fra sårbarhetsanalyser i det enkelte land skal en såkalt compact eller kontrakt mellom givere og mottaker definere landspesifikke mål hvordan samarbeidet skal foregå og hvilke strategier som skal følges Norge har sluttet seg til New Deal og er forpliktet til å følge prinsippene i New Deal 10 Vil norsk og internasjonal bistand bli bedre og gi flere resultater dersom Busan følges opp Hvilke endringer vil vi kunne se Det ligger jo en visjon om varig og rettferdig utvikling til grunn for Busan prinsippene Vi håper å kunne bidra til utvikling av et godt fungerende statsapparat i våre partnerland med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å forvalte egne ressurser på en måte som skaper vekst og resultater som kommer hele befolkningen til gode og som legger forholdene til rette for ulike aktører i

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/bistandseffektivitet (2014-09-27)
  Open archived version from archive