archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bæra - norad.no
  98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-norad/ansattoversikt/avdeling-for-sivilt-samfunn?person=SVB (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Stirø - norad.no
  00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater Norges

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-norad/ansattoversikt/personal-og-administrasjonsavdelingen?person=HEST (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Avskogingen er redusert med over 60 prosent - norad.no
  denne trenden Bruddet er særlig tydelig etter 2008 da brasilianske myndigheter gjennomførte en rekke tiltak som har gjort at selv om kjøtt og soyapriser går opp lønner det seg ikke lenger nødvendigvis å bedrive avskoging Den økonomiske risikoen ved ulovlig drift i regnskogsområder har økt Halvparten av reduksjonen i avskogingen som har funnet sted etter 2005 kan tilskrives politiske tiltak Myndighetenes tiltak inkluderte sterkere kontroll beslaglegging og slakting av dyr som beitet på ulovlig ryddet mark samt en frivillig avtale med soyaprodusenter om å holde seg unna jord som var ulovlig ryddet I tillegg drev sivilsamfunnsorganisasjoner kampanjer mot avskoging og de store slaktehusene begynte å kreve bevis for at kveget ikke kom fra arealer som var ulovlig ryddet for skog Flere brasilianske forskere mener at den norske støtten til Amazonasfondet i 2008 stimulerte myndighetene til å gjennomføre en tøffere politikk mot avskogingen selv om det er vanskelig å påvise Følgeevalueringen av klima og skoginitiativet peker også på de norske pengene som en viktig motivasjonsfaktor Tidligere miljøvernminister i Brasil Carlos Minc uttalte at den støtten miljøbevegelsen i Brasil fikk gjennom det norske bidraget var viktig for å styrke deres posisjon vis a vis interessegrupper som ikke ønsker vern av Amazonas En risiko med økt kontroll med avskogingen i Amazonas er at de som driver avskoging flytter sin virksomhet til steder der kontrollen er mindre både i og utenfor Brasil Det finnes eksempler på at brasilianske selskaper har flyttet sin virksomhet til naboland og til og med så langt som til Mosambik Derfor kan midler fra Amazonasfondet også benyttes til tiltak mot avskoging i områder utenfor Amazonas Lærdommer Politisk vilje og gode kontrollmekanismer har vært avgjørende Amazonasfondet ble opprettet på brasiliansk initiativ for å gjennomføre brasiliansk politikk Resultatene har blitt oppnådd fordi myndighetene har hatt vilje og evne til å legge om sin politikk og omsette politikken i handling Dette er en viktig lærdom når liknende tiltak skal gjennomføres i andre land Amazonasfondet har vært en pionermekanisme for betaling basert på resultater der pengene så benyttes til å fortsette arbeidet Det som gjør Brasil og Amazonasfondet spesielt egnet for denne typen bistand er blant annet Det er et veletablert system for kontroll av avskoging i Amazonas Satellittbilder og resultater legges ut på internett slik at alle kan kontrollere Brasil har en nasjonal utviklingsbank BNDES med lang erfaring til å administrere fondet Det er et velfungerende sivilt samfunn som er med på å styre fondet Frivillige organisasjoner er også aktive pådrivere for å sikre åpenheten omkring fondet Økonomiske og politiske interesser knyttet til skogen er sterke og hvordan dette håndteres vil være avgjørende for hvorvidt den positive trenden i Amazonas fortsetter Dette illustreres av en pågående debatt om en ny skoglov der næringslivsinteresser ønsker at det skal bli lettere å rydde skog lovlig for å utvikle næringsvirksomhet og miljøbevegelsen ønsker strengere regler mot avskoging Resultatbasert bistand beregning av avskoging og utslippsreduksjon Klima og skogsatsingen er et eksempel på resultatbasert bistand Dette betyr at utbetalingen av bistand skjer etter at resultatene er oppnådd På

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/avskogingen-er-redusert-med-over-60-prosent (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Resultater - norad.no
  tjenestemenn kommer nå befolkningen til gode Retten til vann er en av menneskerettighetene som har blitt styrket som følge av arbeidet 25 09 2014 Retten til land styrket for ugandiske kvinner Norsk støtte til UNDP har styrket oppmerksomheten omkring likestilling innenfor arbeidet med å styrke landrettigheter I Jinja distriktet i Uganda har støtte til kvinneorganisasjoner ført til mindre korrupsjon og effektivisering av landrettighetskrav Flere kvinner eier nå land selv 22 09 2014 Mer rettferdig fordeling av offentlige midler i Etiopia FN og etiopiske myndigheter har sammen styrket landets menneskerettighets og demokratiinstitusjoner Programmet har bidratt til at offentlige midler nå blir mer rettferdig fordelt mellom regionene i landet Enkeltmennesker har styrket sine menneskerettigheter gjennom fri rettshjelp og megling og det har blitt vanskeligere for offentlig ansatte å misbruke fellesskapets penger 19 09 2014 Moldovas justissektor nærmer seg europeisk standard Siden 2007 har fagfolk fra norsk justissektor påtalemyndighet forsvarsadvokater dommere fengselsrådgivere og friomsorgsrådgivere bidratt til at justissektoren i Moldova har nærmet seg europeisk standard Dette har vært organisert gjennom The Norwegian Mission of Rule of Law Advisors to Moldova NORLAM 18 09 2014 Statistikk gir bedre grunnlag for politiske beslutninger og samfunnsplanlegging Relevant statistikk av høy kvalitet bidrar til et bedre kunnskapsgrunnlag for den økonomiske politikken og styrker evnen til samfunnsplanlegging og politikkutforming Samarbeidet mellom malawiske myndigheter og Statistisk sentralbyrå SSB har bedret den økonomiske statistikken og nasjonalregnskapet og derved ført til riktigere estimater for landets verdiskapning Malawi er nå et av landene med høyest statistisk kapasitet blant 15 land i Afrika sør for Sahara 08 09 2014 Åpenhet øker skatteinntektene fra Nigerias oljesektor I tillegg til å være Afrikas ledende oljeprodusent var Nigeria lenge ansett som et av de mest korrupte landene i verden Etter at myndighetene sluttet seg til den globale åpenhetsstandarden EITI har manglende innbetalinger av skatt blitt avdekket

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater?country=110053 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Bistand stopper skogkriminalitet - norad.no
  at miljøkriminalitet blir sett på som lett kriminalitet Å kom igjen det er bare fugler det er bare dyr Vi skal bekjempe narkotia og kriminelle Men dette er feil tenkemåte For framtiden vår barna våre familiene våre alle er avhengige av naturen sier deltaker på treningsleiren Marco Antônio Araújo de Lima Bistand til Brasil Visste du at Brasil er den største mottakeren av norsk bistand Det meste er bidrag for å bevare den viktige regnskogen i landet Til nå har Brasil klart å redusere avskogingen i den tropiske regnskogen med over 60 prosent Norge betaler for resultatene etter at de er oppnådd Les hele historien om bevaring av regnskogen i Brasil i Norads resultatportal Tweet Filmer om norsk bistand Norad lager en rekke filmer om sentrale tema innen utviklingssamarbeid De fleste filmene omhandler konkrete resultat av norsk bistand Røykfylt hverdag i Nepal Prevensjon for en fremtid Business MatchMaking gir samarbeid Van n vittige muligheter i Nepal Forskning gir frisk fisk til fattige Stadig flere barn begynner på skole Fire lyspærer gir ny hverdag Bistand stopper skogkriminalitet Ny fiskerilov har økt inntektene Malawis mødre Filmene er laget i samarbeid med Redant og Applaus Se flere filmer på Norads youtube kanal Klima og skog Den mest sentrale målsettingen i norsk klimapolitikk er å bidra til å få på plass et globalt forpliktende og langsiktig prgram som kan sikre tilstrekkelig reduksjon i de globale klimagassutslippene Klimaforhandlingene 2012 Det internasjonale arbeidet for å redusere utslipp fra avskogning og skogforringelse REDD er et helt sentralt virkemiddel også i norsk politikk Les mer på temasidene klima og skoginitiativet og klima miljø og naturressurser Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/filmer/bistand-stopper-skogkriminalitet (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative Contributions to a Global REDD+ Regime 2007-2010 - norad.no
  to the public The evaluators have been provided with a rather daunting task but we believe that the complexity of the evaluation subject has been well captured by the evaluators Yet it should be recognized that not all aspects of NICFI have been evaluated at this stage and that the evaluation is not intended to give the answer about NICFI It should also be kept in mind that REDD Reducing emissions from deforestation and forest degradation is a complex and moving target We would like to acknowledge the efforts made and the cooperation rendered by the initiative s staff and their development partners We also gratefully acknowledge the support of our external advisers who have commented on the draft reports Our hope is that the reports from the first phase of the real time evaluation will not only add to the experience and lessons learnt through this initiative but as well contribute to an informed public debate about an important topic Oslo March 2011 Asbjørn Eidhammer Director of Evaluation Tweet Real Time Evaluation of Norway s International Climate and Forest Initiative Contributions to a Global REDD Regime 2007 2010 Bestill Gratis Dine bestillinger Oppfølging av evalueringen Evalueringsavdelingens oppfølgingsnotat PDF Utenriksdepartementets oppfølgingsplan PDF Utenriksdepartementets oppfølgingsrapport PDF Les mer om prosedyrer for oppfølging Relaterte publikasjoner Real Time Evaluation of Norway s International Climate and Forest Initiative Lessons Learned from Support to Civil Society Organisations Fact Sheet Real Time Evaluation of Norway s International Climate and Forest Initiative Real Time Evaluation of Norway s International Climate and Forest Initiative Contribution to Measurement Reporting and Verification Real Time Evaluation of Norway s International Climate and Forest Initiative Contributions to National REDD Processes 2007 2010 Executive Summaries from Country Reports Real Time Evaluation of Norway s International Climate and Forest Initiative Contributions to National REDD

  Original URL path: http://www.norad.no/no/evaluering/publikasjoner/publikasjon?key=333472 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 Country Report: Brazil - norad.no
  evaluation the purpose is to provide feedback of lessons learned and to provide basis for accountability including the provision of information to the public The evaluators have been provided with a rather daunting task but we believe that the complexity of the evaluation subject has been well captured by the evaluators Yet it should be recognized that not all aspects of NICFI have been evaluated at this stage and that the evaluation is not intended to give the answer about NICFI It should also be kept in mind that REDD Reducing emissions from deforestation and forest degradation is a complex and moving target We would like to acknowledge the efforts made and the cooperation rendered by the initiative s staff and their development partners We also gratefully acknowledge the support of our external advisers who have commented on the draft reports Our hope is that the reports from the first phase of the real time evaluation will not only add to the experience and lessons learnt through this initiative but as well contribute to an informed public debate about an important topic Oslo March 2011 Asbjørn Eidhammer Director of Evaluation Tweet Real Time Evaluation of Norway s International Climate and Forest Initiative Contributions to National REDD Processes 2007 2010 Country Report Brazil Bestill Gratis Dine bestillinger Relaterte publikasjoner Real Time Evaluation of Norway s International Climate and Forest Initiative Contributions to a Global REDD Regime 2007 2010 Real Time Evaluation of Norway s International Climate and Forest Initiative Contributions to National REDD Processes 2007 2010 Executive Summaries from Country Reports Real Time Evaluation of Norway s International Climate and Forest Initiative Contributions to National REDD Processes 2007 2010 Country Report Democratic Republic of Congo Real Time Evaluation of Norway s International Climate and Forest Initiative Contributions to National REDD Processes

  Original URL path: http://www.norad.no/no/evaluering/publikasjoner/publikasjon?key=406760 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 Executive Summaries from Country Reports - norad.no
  the stakeholders and the public about preliminary achievements As with any evaluation the purpose is to provide feedback of lessons learned and to provide basis for accountability including the provision of information to the public The evaluators have been provided with a rather daunting task but we believe that the complexity of the evaluation subject has been well captured by the evaluators Yet it should be recognized that not all aspects of NICFI have been evaluated at this stage and that the evaluation is not intended to give the answer about NICFI It should also be kept in mind that REDD Reducing emissions from deforestation and forest degradation is a complex and moving target We would like to acknowledge the efforts made and the cooperation rendered by the initiative s staff and their development partners We also gratefully acknowledge the support of our external advisers who have commented on the draft reports Our hope is that the reports from the first phase of the real time evaluation will not only add to the experience and lessons learnt through this initiative but as well contribute to an informed public debate about an important topic Oslo March 2011 Asbjørn Eidhammer Director of Evaluation Tweet Real Time Evaluation of Norway s International Climate and Forest Initiative Contributions to National REDD Processes 2007 2010 Executive Summaries from Country Reports Bestill Gratis Dine bestillinger Relaterte publikasjoner Real Time Evaluation of Norway s International Climate and Forest Initiative Contributions to a Global REDD Regime 2007 2010 Real Time Evaluation of Norway s International Climate and Forest Initiative Contributions to National REDD Processes 2007 2010 Country Report Brazil Real Time Evaluation of Norway s International Climate and Forest Initiative Contributions to National REDD Processes 2007 2010 Country Report Democratic Republic of Congo Real Time Evaluation of Norway

  Original URL path: http://www.norad.no/no/evaluering/publikasjoner/publikasjon?key=406796 (2014-09-27)
  Open archived version from archive