archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bistandswiki - norad.no
  spesielt interessert i bistand og utvikling Publisert 25 10 2011 Sist oppdatert 23 04 2013 Skriv ut Tweet Hvis du lurer på forkortelser som IDP DAC og REDD eller begreper som monitorering fungibilitet og diaspora er dette stedet å lete Hensikten med leksikonet er å bidra til å hjelpe deg og andre i møtet med bransjens mange f er fagterminologi fremmedord og forkortelser Her kan du slå opp i bistandswiki Bistandswiki utgis og oppdateres av Bistandsaktuelt Tweet Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater Norges resultatfokus Norads kvalitetssikring Håndbøker Hva er et resultat Norads resultatrapporter Publikasjoner Evaluering Om evaluering Kommende evalueringer Rapporter Aktuelt Evalueringsavdelingen Kontakt oss Aktuelt Nyheter Arrangementskalender Presse Postjournal Varslingstjeneste Anbud Spørsmål og svar RSS Ekspertkommentaren Grafisk

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/bistandswiki (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Tallenes tale - norad.no
  for kjønnslemlestelse på verdensbasis Tradisjonelt foregår praksisen i 30 land og er mest utberedt i Afrika 6 februar markeres FNs dag mot kjønnslemlestelse 02 12 2013 Bistand til Afghanistan Afghanistan har de siste årene vært det største enkeltmottakerlandet av norsk bistand I samme tidsperiode har det vært en sterk økning i Norges militære utgifter til NATO operasjoner i landet 29 10 2013 Tallenes tale Norske midler til klima og skog Her følger tallenes tale for norske midler til klima og skog fra 2009 og fram til i dag Tallene er brutt opp på årstall verdensdel mottakerland region og kanal 22 10 2013 Tallenes tale Asylsøknader og flyktningutgifter Antall som søker asyl i Norge er med på å avgjøre hvor stor andel av bistanden som brukes på flyktninger 23 08 2013 Bistand til Den demokratiske republikken Kongo I 2012 mottok Den demokratiske republikken Kongo 189 millioner kroner i bistand fra Norge Dette er en økning på 6 prosent sammenliknet med året før Dem Rep Kongo har de siste ti årene vært blant de 20 landene som mottar mest norsk bistand 07 08 2013 Tallenes tale Befolkningen øker i utviklingsland og i byer Et av de sterkeste utviklingstrekkene i moderne tid er den eksplosive økningen i verdens befolkning Men nå er økningen i ferd med å avta 29 04 2013 Tallenes tale Norges bistand som andel av bruttonasjonalinntekt I 2012 brukte Norge 27 6 milliarder kroner på bistand Dette utgjorde 0 93 prosent av Norges bruttonasjonalinntekt BNI og er det tredje året på rad med synkende bistandsandel 08 03 2013 Tallenes tale Kvinner og likestilling Kvinner og likestilling står sentralt i norsk utviklingspolitikk Forrige 1 2 3 Neste Tweet Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/tallenes-tale (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Nøkkeltall - norad.no
  parentes Brasil 3 989 220 Afghanistan 744 2 Palestina 632 1 Malawi 631 56 Tanzania 585 9 Sør Sudan 536 25 Uganda 411 35 Syria 405 420 Somalia 371 82 Etiopia 359 58 Bistanden til de minst utviklede landene økte til 6 2 milliarder kroner i 2013 Dette er om lag 800 millioner kroner mer enn i 2012 Av de minst utviklede landene mottok Afghanistan mest med 744 millioner kroner i 2013 De elleve neste landene på listen over minst utviklede land som mottok mest offisiell norsk bistand ligger i Afrika sør for Sahara Av disse mottok Malawi mest med 631 millioner kroner Likevel var andelen av total bistand som gikk til de minst utviklede landene i 2013 mindre enn i 2012 Denne nedgangen må ses i lys av de store utbetalingene til Brasil et land som er definert som et øvre mellominntektsland Det er store behov i verden 1 2 milliarder mennesker lever i ekstrem fattigdom og millioner av mennesker er rammet av humanitære kriser og trenger nødhjelp Norge bidrar betydelig til å lindre humanitære kriser bekjempe fattigdom og styrke menneskerettigheter over hele verden sier Brende 1 av 4 kroner gjennom FN Den brasilianske utviklingsbanken BNDES var største avtalepartner i 2013 som følge av Brasil overføringen Den mottok 3 9 milliarder kroner eller 12 prosent av den totale bistanden Deretter følger FN organisasjonene UNDP FNs utviklingsprogram og UNICEF FNs barnefond med henholdsvis 2 og 1 4 milliarder kroner Totalt mottok de ulike FN organisasjonene om lag 8 milliarder kroner i norsk offisiell bistand i 2013 Dette utgjør 24 prosent av den totale bistanden Alle illustrasjoner kan sees i større format og lastes ned her Økt bistand til miljø og energi Miljø og energi er den sektoren som økte mest som følge av overføringene til Brasil Til sammen 7 milliarder kroner gikk til sektoren i 2013 mot 4 8 milliarder i 2012 dette til tross for at Norfunds investeringer i vannkraft var betydelig lavere i 2013 sammenlignet med året før Det har også vært en stor økning i humanitær bistand og innen helse og sosiale tjenester Førstnevnte skyldes først og fremst nødhjelp til Syria DR Kongo Sudan Sør Sudan og Filippinene Utdanningsbistand utgjorde fem prosent i 2013 mot seks prosent året før Utdanning er blant de viktigste byggesteinene i et samfunn Utdanning som en samlet del av bistanden har dessverre gått ned de siste åtte årene I år øker vi støtten til utdanning Fattigdommen i lavinntektsland kunne vært redusert med 12 prosent hvis alle barn kunne lese og skrive Land med tilgang til utdanning for alle har bedre forutsetninger for å skape vekst og velferd Et krafttak for utdanning er en god investering sier Brende Brasil og utbetalingene til Amazonasfondet I 2013 utgjorde norsk bistand til Brasil 4 milliarder kroner hvorav 3 9 milliarder gikk til Amazonasfondet som styres av den brasilianske utviklingsbanken BNDES Norges bidrag til bevaring av regnskog i Brasil beregnes på grunnlag av nedgangen i Brasils avskoging Fordi Brasil har lykkes med store reduksjoner i avskogingen har

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/n%C3%B8kkeltall (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Bærekraftsmålene - norad.no
  vekst sant Forslag fra FNs åpne arbeidsgruppe så langt Utrydde all fattigdom Utrydde sult oppnå matsikkerhet og bedreernæring og bærekraftig landbruk Sikre helse og sunne liv Sikre inkluderende og likeverdig kvalitetsutdanning for alle Oppnå likestilling og styrke alle kvinner og jenter Sikre tilgang og bærekraftig forvaltning av vann og sanitæranlegg for alle Sikre tilgang til bærekraftig og moderne energi som alle kan ha råd til Fremme bærekraftig økonomisk vekst fullsysselsetting og anstendig arbeid for alle Bygge robust infrastruktur fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon Redusere ulikhet innad i og mellom land Gjøre byer og bosetninger trygge inkluderende robuste og bærekraftige Sikre bærekraftig forbruk og gode produksjonssystemer Ta øyeblikkelig handling for å bekjempe klimaendringer og konsekvensene av disse Bevare hav og marine ressurser for en bærekraftig utvikling Beskytte og fremme økosystemer og naturressurser på en bærekraftig måte Fremme fredelige og rettferdige samfunn og institusjoner for bærekraftig utviklingS Styrke global partnerskap for bærekraftig utvikling Kilde FN sambandet FNs åpne arbeidsgruppe De nye utfordringene gjenspeiles tydelig i forslagene til nye bærekraftsmål Sustainable Development Goals som nå ligger på bordet utarbeidet av FNs åpne arbeidsgruppe Open Working Group Dette er en gruppe nedsatt av FNs generalsekretær som har hovedansvar for fullføring av de nye målene I tillegg er det kommet inn forslag fra en rekke andre nasjonale og internasjonale prosesser Et eksempel på dette er samarbeidet mellom Norge Mexico og Tanzania Disse landene er energileverandører i hver sin verdensdel og leder sammen arbeidet med å inkorporere energispørsmål i de endelige målene 17 målforslag Foreløpig foreligger forslag 17 nye mål fra OWG som tar over etter de åtte tusenårsmålene I tillegg kommer resultatet av de andre prosessene Dette forelegges FNs generalsekretær som fremlegger det endelige forslaget til nye mål Da kommer målene til å være færre Dette er nødvendig for at målene også denne gang skal være håndterbare og virke mobiliserende Demokratisk prosess Den viktigste forskjellen på de nåværende og de nye målene er kanskje måten de blir laget på Utgangspunktet for tusenårsmålene var tusenårserklæringen Den ble skrevet under av alle landene i FN De åtte målene og 21 delmålene ble fra dette skapt av ansatte i FN systemet Denne gangen skal også de målene arbeides frem av mellomstatlige forhandlinger og dermed gå igjennom en demokratisk prosess i FN systemet Dette skal kulminere med avsluttende forhandlinger og en endelig vedtak på FNs generalforsamling høsten 2015 Finansiering nødvendig For å kunne arbeide med de nye bærekraftsmålene er man avhengig av at man har finansiering Parallelt med arbeidet med de nye målene planlegges det derfor en stor internasjonal finansieringskonferanse som skal klargjøre behovet for finansiering og hvordan det best kan gjøres Norges FN ambassadør er en av to FN ambassadører ansvarlige for å forberede konferansen i Addis Abeba sommeren 2015 hvor finansieringsspørsmålet skal behandles Norges prioriteringer Norge vil prioritere noen temaer i arbeidet frem mot 2015 Dette er godt styresett grunnskoleutdanning for alle global helse bærekraftig energi til alle og kvinners likestilling Norges engasjement i disse prosessene ledes og koordineres av Utenriksdepartementet UD Norad

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/b%C3%A6rekraftsm%C3%A5lene (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Strategi - norad.no
  og utvikling Utvikle kompetanse arbeidsformer og ledelse som bidrar til at Norad løser sammensatte oppgaver på en god måte Last ned Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Følger penger og politikk Norad har en sentral plassering i norsk bistand Dette utgangspunktet skal vi bruke til å levere gode faglige råd effektiv forvaltning og uavhengige evalueringer Fram mot 2015 skal Norad bruke mest ressurser på å følge opp de største satsingsområdene i norsk utviklingspolitikk En stor del av den norske bistanden kanaliseres til sårbare stater Dette er eksempel på arbeid som skal følges opp tettere fra Norads side Bistandsmidlene skal følges nøye De neste årene vil vi fokusere på de største og viktigste satsingene Nå kanaliseres halvparten av bistandsbudsjettet gjennom multilaterale organisasjoner som FN I årene som kommer vil faglig rådgiving til multilaterale aktører og kvalitetssikring og evaluering av innsatsen deres få større oppmerksomhet fra oss sier Norads direktør Villa Kulild Villa Kulild direktør i Norad Foto Lars Petter Pettersen Fortsatt fokus på resultater I forrige strategiperiode ble arbeidet med bistandens kvalitet og resultater prioritert Frem mot 2015 skal dette arbeidet fortsette med uforminsket styrke Bistand til fattigdomsreduksjon og samfunnsendring er altfor viktig til at vi kan bruke ressurser på tiltak som ikke gir gode resultater Vår oppgave er å bringe lærdommer om hva som virker og ikke virker i norsk utviklingssamarbeid Det som virker godt skal vi gjøre mer av Det som ikke virker bør endres og eventuelt avvikles sier Kulild Tweet Relaterte publikasjoner Norads strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-norad/strategi (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Organisasjonskart - norad.no
  dokumentasjon Kommunikasjon Bistandsaktuelt Klima energi og miljø 3 seksjoner Ren energi Bærekraftig utvikling og miljø Landbruk og skog Økonomisk utvikling likestilling og styresett 4 seksjoner Olje for utvikling Næringsutvikling Utviklingstrategi og styresett Likestilling og rettigheter Helse utdanning og forskning 3 seksjoner Helse Utdanning Forskning innovasjon og høyere utdanning Sivilt samfunn 2 seksjoner Styrking av sivilt samfunn Utviklingsinitativ Metode og resultater 3 seksjoner Resultater Forvaltning Juridisk Statistikk Varslingsteam Tweet Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater Norges resultatfokus Norads kvalitetssikring Håndbøker Hva er et resultat Norads resultatrapporter Publikasjoner Evaluering Om evaluering Kommende evalueringer Rapporter Aktuelt Evalueringsavdelingen Kontakt oss Aktuelt Nyheter Arrangementskalender Presse Postjournal Varslingstjeneste Anbud Spørsmål og svar RSS Ekspertkommentaren Grafisk profil Norad konferansen 2013 Filmer Følg oss Følg oss

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-norad/organisasjonskart (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Ansattoversikt - norad.no
  Her finner du kontaktinformasjon og oversikt over hva folk i Norad jobber med Søk i ansattoversikten Søk etter ansatte Søk Avdelinger og enheter i Norad Direktørens kontor Avdeling for helse utdanning og forskning Avdeling for metode og resultater Avdeling for klima energi og miljø Kommunikasjonsavdelingen Avdeling for økonomisk utvikling likestilling og styresett Personal og administrasjonsavdelingen Avdeling for sivilt samfunn Evalueringsavdelingen Tweet Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater Norges resultatfokus Norads kvalitetssikring Håndbøker Hva er et resultat Norads resultatrapporter Publikasjoner Evaluering Om evaluering Kommende evalueringer Rapporter Aktuelt Evalueringsavdelingen Kontakt oss Aktuelt Nyheter Arrangementskalender Presse Postjournal Varslingstjeneste Anbud Spørsmål og svar RSS Ekspertkommentaren Grafisk profil Norad konferansen 2013 Filmer Følg oss Følg oss på Twitter Finn oss på Facebook Se

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-norad/ansattoversikt (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Jobb i Norad? - norad.no
  Oslo som arbeidssted men har muligheten til å søke stillinger ved norske utenriksstasjoner gjennom Utenriksdepartementet Som nyansatt i Norad tilbys du et grundig introduksjons og opplæringsprogram både individuelt og sammen med andre nyansatte Medarbeidere i Norad kan benytte seg av et bredt kurstilbud fra Utenrikstjenestens kompetansesenter Som statlig direktorat tilbyr Norad velferdsgoder som fleksitid trening i arbeidstiden gode pensjonsordninger og muligheter for lån i Statens pensjonskasse Vi holder til i lokaler sentralt i Oslo sentrum med kort vei til offentlige kommunikasjonsmidler Hva vi søker Norad består av åtte avdelinger med ulike kompetansebehov Vi søker stadig etter nye dyktige kolleger som kan bidra til vårt viktige arbeid Våre medarbeidere har variert fagbakgrunn og det vi ofte ser etter hos søkere er som følger Høyere utdanning innenfor relevante fagfelt Arbeidserfaring fra utviklingsland utenriksstasjoner internasjonale organisasjoner o l Erfaring fra offentlig forvaltning Interesse for og kunnskap om utviklingssamarbeid Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk Gode samarbeidsevner Evne til å ta initiativ og ansvar Evne til å representere Norad på en god måte Følg oss på norad no Twitter Facebook og LinkedIn for å se når vi lyser ut stillinger som matcher din individuelle kompetanse og interesse Vi ser frem til å motta din søknad Ingen åpne søknader Slik er søknadsprosessen i Norad Hva vi tilbyr Norad tar sikte på å være en arbeidsplass med muligheter for utvikling og meningsfulle arbeidsoppgaver ved å tilby følgende Faglig utvikling og arbeid med interessante problemstillinger innenfor utviklingsfeltet Engasjerte og dyktige medarbeidere Internasjonal kontaktflate og samarbeidspartnere Tilgang på Utenrikstjenestens kompetansesenter og deres kursporteføljer Gode velferdsordninger som f eks trening i arbeidstid IA bedrift Fordeler som fleksitid medlemskap i Statens pensjonskasse stipendmidler til individuelle kompetansehevende tiltak Tweet Nyttig for jobbsøker Om søknadsprosessen Vanlige spørsmål og svar Møt en medarbeider Les mer om arbeidsoppgavene til et knippe av Norads 230

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-norad/jobb-i-norad (2014-09-27)
  Open archived version from archive