archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • FNs tusenårsmål - norad.no
  prosent Prognoser viser at antallet vil reduseres ytterligere til 15 prosent i 2015 Det vil si at målet blir oppfylt men det betyr ikke at ekstrem fattigdom vil være utryddet I 2009 var 89 prosent av barn i skolepliktig alder skrevet inn på skolen Det er en oppgang på syv prosent fra 1999 Men ifølge FNs tusenårsmålrapport fra 2011 har oppgangen de seneste årene vært så lav at forventningene om at målet nås i år 2015 er dempet Samtidig er det gjort betydelige fremskritt på flere av delmålene bl a når det gjelder jenters skoledeltakelse vaksinedekning tuberkulosebekjempelse og tilgang til rent drikkevann Det er for eksempel sannsynlig at man kommer til å gå forbi målet om å redusere halvere andelen mennesker om lever uten rent drikkvann til år 2015 Den internasjonale finanskrisen økte matvarepriser og klimaendringer er faktorer som påvirker mulighetene for å nå målene og som direkte innvirker på fattigfolks levekår Tusenårsmål om helse Norge har tatt et særlig ansvar for å nå tusenårsmål fire og fem om redusert barne og mødredødelighet I 2007 var statsminister Jens Stoltenberg med på lanseringen av den globale kampanjen for tusenårsmålene om helse nemlig mål 4 5 og 6 Les mer om tusenårsmålene og helse Året etter presenterte Stoltenberg årsrapporten for dem globale kampanjen disse to målene Rapporten den gang pekte på fremgang innen flere områder for å nå tusenårsmål 4 om å redusere barnedødeligheten med to tredjedeler til år 2015 men viste at det til da hadde vært liten eller ingen reduksjon av mødredødeligheten i fattige land Stoltenberg utpekte den gang tre områder som kritiske for å nå tusenårsmål 5 om å redusere mødredødeligheten med tre fjerdedeler til 2015 For å nå dette høyst oppnålige målet trengs det økt internasjonal finansiering til helse mer effektiv bruk av pengene og større oppmerksomhet rundt kvinnehelse ifølge Stoltenberg og årsrapporten Fakta fra FNs tusenårsmålsrapport 2014 Ifølge FNs generalsekretær Ban Ki moon er FNs tusenårsmål historiens mest vellykkede kampanje for å bekjempe fattigdom 6 millioner færre barn døde i 2012 enn i 1990 Sjansen for å dø før fylte fem år er halvert siden 1990 4 av 5 dødsfall blant barn under fem år inntreffer i Afrika sør for Sahara og i Sør Asia 1 av 4 barn under fem år har hemmet stuntet vekst pga manglende ernæring Halvparten av de 58 millionene barn som ikke går på skolen bor i konfliktområder Bekjempelse av malaria har reddet tre millioner barn mellom 2000 2012 40 millioner kvinner fødte uten tilsyn av helsepersonell i 2012 Flere enn 2 3 milliarder mennesker har fått tilgang til rent drikkevann siden 1990 Hver tredje byborger i utviklingsland lever i slummen HIV medisiner har reddet 6 6 millioner menneskeliv siden 1995 Barnedødeligheten er nede i alle land uavhengig av nasjonalinntekt Se mer i FNs tusenårsmålrapport for 2014 Fakta fra FNs tusenårsmålsrapport 2013 Ifølge FNs generalsekretær Ban Ki moon er FNs tusenårsmål historiens mest vellykkede kampanje for å bekjempe fattigdom Andelen mennesker som lever for under 1 25 amerikanske dollar om dagen er

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/tusen%C3%A5rsm%C3%A5lene/fns-tusen%C3%A5rsm%C3%A5l (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Slik er norsk bistand organisert - norad.no
  Norads oppgave er å bidra til effektiv forvaltning av bistandsmidlene ved å gi faglige råd til de som forvalter bistanden I tillegg forvalter Norad selv de statlige midlene som kanaliseres gjennom norske frivillige organisasjoner internasjonale organisasjoner forskning og næringsliv for utviklingsformål Norad sørger også for at utviklingssamarbeidet kvalitetssikres og evalueres Norads evalueringsvirksomhet er basert på en egen instruks fra Utenriksdepartementet Norad beslutter hvilke tiltak som skal evalueres utarbeider oppdragsbeskrivelse for evalueringene og engasjerer uavhengige forskere eller konsulenter for å gjennomføre evalueringene Det er også Norads ansvar å kommunisere resultater av norsk bistand og tilrettelegge for debatt om utviklingsspørsmål Norfund Statens Investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland Norfund er et viktig instrument i norsk utviklingspolitikk Gjennom investering i lønnsomme bedrifter og overføring av kunnskap og teknologi skal Norfund bidra til fattigdomsreduksjon og økonomisk utvikling i fattige land Fredskorpset Fredskorpset FK bidrar til å skape kontakt og samarbeid mellom enkeltpersoner organisasjoner og institusjoner i Norge og i partnerlandene bygget på solidaritet likeverd og gjensidighet Dette gjør Fredskorpset gjennom å tilrettelegge for personellutveksling mellom partnerland og Norge og også partnerland imellom På denne måten bidrar Fredskorpset til utviklingen i partnerlandene samtidig som FKs arbeidsmåte med mennesker i sentrum kan skape økt respekt solidaritet og vennskap på tvers av landegrensene Personellutveksling bygger også kunnskaper hos deltakerne og bidrar til å styrke utviklingspolitikkens forankring i befolkningen Norske fagmiljøers rolle Selv om Norad er bistandsmyndighetenes fagetat kan ikke Norad ha spisskompetanse på alle fagområder som er aktuelle i utviklingssamarbeidet Derfor er det Norads oppgave å ha kunnskap om hvor den aktuelle kompetansen finnes Denne kunnskapen gjelder først og fremst andre fagmiljøer i Norge men noen ganger også internasjonalt Utenriksdepartementet Norad og ambassadene har et bredt samarbeid med norske fagmiljøer når det gjelder vurderinger og resultatoppfølging av utviklingssamarbeidet Evalueringer fortas alltid av eksterne fagmiljøer Lokale myndigheter og partneres

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/slik-er-norsk-bistand-organisert/slik-er-norsk-bistand-organisert (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Helse og tusenårsmålene - norad.no
  og begynne å reversere spredningen av malaria og andre dødelige sykdommer Les mer I tillegg har tusenårsmål 1 som delmål å halvere andelen mennesker som sulter mens tusenårsmål 8 har som delmål å sikre tilgang på medisin til en overkommelig pris i utviklingsland Norsk fokus på kvinner og barn Norge har tatt et særlig ansvar for å bidra til å nå tusenårsmål fire og fem om å redusere barne og mødredødeligheten Dette er de av tusenårsmålene som det per i dag som vi er lengst unna å nå Derfor er det behov for en forsterket internasjonal innsats for å nå disse målene Den norske innsatsen er blant annet kanalisert gjennom FN Verdensbanken og globale helsefond Utfordringer En felles utfordring for tusenårsmålene er at helsesystemene i fattige land er for svake og for fragmenterte og lider under mangel på både personell medisiner utstyr og infrastruktur Den globale kampanjen for helsetusenårsmålene skal sørge for støtte som tillater nasjonale og lokale forvaltere å angripe flaskehalser som hindrer oppnåelsen av resultater Evaluering av tiltak for å nå helsetusenårsmålene I 2009 fikk evalueringsavdelingen i Norad utført en kartlegging som så på ulike former for bistand gjennom forskjellige kanaler og organisasjoner hvis målsetning er å nå tusenårsmål fire fem og seks Formålet med evalueringen var å få fram forslag til kostnadseffektive tiltak for å bedre innsatsen Les rapporten Tweet Relaterte artikler FNs tusenårsmål Helse på tvers av de ulike tusenårsmålene Tusenårsmålene og hovedpriorteringer for vannrelatert bistand Hiv og aids bremser utvikling Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tema/helse/helsetusen%C3%A5rsm%C3%A5lene/helse-og-tusen%C3%A5rsm%C3%A5lene (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Bistandseffektivitet - norad.no
  utarbeide langsiktige utviklingsstrategier og planer Følge nasjonale planer Giverne må sørge for at bistanden er underlagt mottakers strategier og systemer for forvaltning av offentlige midler Harmonisere Giverne må samarbeide og forhindre overlapping Styre mot resultater Sammen sikre at det er fokus på målbare resultater Gjensidig ansvar Partene har et felles ansvar for at bistanden gir resultater Nasjonalt eierskap kapasitetsutvikling og resultatfokus står helt sentralt Fremskritt men ikke nok Oppfølgingen av Pariserklæringen har blitt målt gjennom systematisk kartlegging på landnivå og evalueringer som rapporteres til felles giver mottakerfora Erfaringene viser at det er gjort fremskritt men ikke nok På et internasjonalt møte i Accra i Ghana i september 2008 gjorde representanter for samarbeidsland giverland FN systemet de multilaterale bankene og sivilt samfunn opp status En handlingsplan Accra Agenda for Action ble vedtatt som forplikter partene til å intensivere innsatsen for å nå målene innen 2010 Busan for bedre bistand Resultatene i 2010 er tankevekkende lesning På globalt nivå har bare én av de 13 fastsatte målene for 2010 blitt oppfylt En har imidlertid gjort betydelige fremskritt på mange av de resterende 12 målene Det fjerde internasjonale toppmøtet om bistandseffektivitet blir arrangert i Busan i Sør Korea i november 2011 Da vil erfaringene med Pariserklæringen være et sentralt bidrag Tweet Relaterte lenker Evaluering av Pariserklæringens implementering Pariserklæringen og Accra Agenda for Action 2011 Survey on monitoring the Paris Declaration Kontakter Avdeling for metode og resultater Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/nyheter/bistandseffektivitet (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Tallenes tale: Sammenlign skandinavisk ... - norad.no
  norsk bistandsstatistikk fra 1960 til i dag Gjennom kart og grafer finner du informasjon om blant annet største mottakerland viktige sektorer og avtalepartnere Mer detaljert informasjon om enkeltprosjekter er også tilgjengelig Utenriksdepartementets tilskuddsportal gir tilsvarende oversikt over tilskudd fra Norad og UD som skal utbetales i år og de neste fire årene Norsk bistand for 2013 fordelt på sektorer Sverige Den svenske regjeringen ønsker å öppna biståndet Som ledd i dette arbeidet utvikles nå en ny versjon av nettstedet openaid se for at bistandsdata skal bli enda mer tilgjengelige Her ønsker svenskene å tilby en god balanse mellom detaljert informasjon og brukervennlighet Besøkende konstruerer selv en setning for hva de ønsker mer informasjon om gjennom å styre en nedtrekksmeny Slik filtreres innholdet på nettsiden Man kan også finne dokumenter for enkeltprosjekter og sammenligne tall for ulike land eller sektorer Svensk bistand for 2013 fordelt på sektorer Danmark Danmark lanserte i juni i år nettsiden openaid dk Her finner du informasjon om bistand i både foregående og inneværende år Nettsiden oppdateres daglig Brukere av siden kan enkelt velge perspektiver av interesse Du har også mulighet til å studere detaljert informasjon om enkeltprosjekter ved å klikke deg innover i materialet Dansk bistand for 2013 fordelt på sektorer Eksempel Et klikk på de ulike nettsidene viser oss at de landene som mottok størst bilateral bistand fra Norge Sverige og Danmark i 2013 var henholdsvis Brasil 3 989 mill NOK Afghanistan 743 mill SEK og Mosambik 496 mill DKK Like lett avdekker vi at sektoren som mottok størst bistand fra Norge samme år var miljø og energi 7 mrd NOK mens Sverige ga mest til sektoren humanitarian aid 4 7 mrd SEK og mens danskene brukte mest på sektoren offentlig administrasjon og civilsamfund 1 9 mrd DKK Tweet Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/tallenes-tale/tallenes-tale-sammenlign-skandinavisk-bistand (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Tallenes tale: En stadig mindre andel a... - norad.no
  har andelen av bistanden til disse landene sunket de ti siste årene I 2004 gikk 42 prosent av den bilaterale bistanden til de minst utviklede landene mens andelen i 2013 var på 26 prosent Sterk økning til klima og skog Årsaken til denne nedgangen i andel er at det har vært en økning i den totale bilaterale bistanden som i all hovedsak har gått til andre enn de minst utviklede landene De siste årene har det vært en sterk økning i bistanden til klima og skog Mesteparten av denne bistanden har gått til Brasil og har medført at bistanden til øver mellominntektsland landene som har den BNI per innbygger på mellom 3 946 og 12 195 har økt fra 4 prosent av bilateral bistand i 2010 til 21 prosent i 2013 Økning i bistand som ikke er landfordelt I perioden 2004 2013 har bistanden som ikke er landfordelt økt 30 prosent av den bilaterale bistanden i 2004 gikk til prosjekter som ikke var knyttet til et bestemt geografisk område I 2013 hadde denne andelen økt til 40 prosent En vesentlig del av denne økningen har gått til å dekke flyktningutgifter og til tematiske fond for utdanning helse og miljø Økningen i denne bistanden er også en faktor som bidrar til å redusere andelen av den bilaterale bistanden som går til de minst utviklede landene Tweet Tallenes tale Tallenes tale er en spalte som gir deg nyttig fakta og informasjon om norsk og internasjonal bistand Spalten leveres av Norads statistikkteam Se også Norads statistikkportal Norsk bistand i tall Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/tallenes-tale/tallenes-tale-en-stadig-mindre-andel-av-norges-bistand-g%C3%A5r-til-de-minst-utviklede-landene (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Tallenes tale: Kjønnslemlestelse - norad.no
  oppdatert 06 02 2014 Skriv ut Tweet Kartet nedenfor viser utbredelsen av kjønnslemlestelse i et utvalg afrikanske land I flere land er over 90 prosent av kvinner mellom 15 og 49 utsatt for kjønnslemlestelse Til tross for den høye utbredelsen er det tegn til endring Motstanden mot kjønnslemlestelse er økende og andelen som utsettes er synkende Dersom en sammenlikner ulike aldersgrupper er det en tendens til at det er mindre vanlig blant yngre enn eldre Se også resultateksempel Endringsarbeid i lokalsamfunn bidrar til reduksjon av kvinnelig kjønnslemlestelse Kilde UNFPA Norge gir om lag 50 millioner kroner årlig for å bekjempe kjønnslemlestelse Bistanden går hovedsakelig til globale prosjekter og til land i Afrika der det er vesentlige utfordringer knyttet til kjønnslemlestelse I perioden 2008 2012 ble 48 prosent av bistanden gitt til norske ikke statlige organisasjoner som Redd Barna Norge og Kirkens Nødhjelp Multilaterale organisasjoner mottok om lag 45 prosent av denne bistanden i samme tidsperiode Blant de multilaterale organisasjonene var UNFPA og UNICEF de største mottakerne Kilde Norad Tall basert på ordsøk og manuell gjennomgang Tweet Tallenes tale Tallenes tale er en spalte som gir deg nyttig fakta og informasjon om norsk og internasjonal bistand Spalten leveres av Norads statistikkteam Se også Norads statistikkportal Norsk bistand i tall Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater Norges resultatfokus Norads kvalitetssikring

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/tallenes-tale/tallenes-tale-kj%C3%B8nnslemlestelse (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Bistand til Afghanistan - norad.no
  de årlige overføringene til Norges militære styrker i Afghanistan fra 430 millioner til 1 milliard kroner Til sammen var overføringer fra forsvarsbudsjettet til Norges militære styrker i Afghanistan 8 6 milliarder i perioden Høyest var kostnadene i 2009 da Norges militære tilstedeværelse kostet 1 1 milliard Norges militære utgifter i Afghanistan har ligget over en milliard kroner årlig siden 2008 Tallene omfatter Forsvarets merkostnader ved å ha styrker i Afghanistan For eksempel er lønnskostnader for fast tjenestegjørende personell som Forsvaret uansett ville ha utbetalt ikke regnet inn i beløpene Kilde Norad og Forsvaret Hvem forvalter den norske bistanden Den norske støtten til Afghanistan kanaliseres gjennom FN Verdensbanken og norske og internasjonale frivillige organisasjoner I perioden 2002 2012 gikk over halvparten av den norske bistanden til Afghanistan gjennom multilaterale organisasjoner Verdensbanken har gjennom sitt flergiverfond Afghanistan Reconstruction Trust Fund ARTF vært Norges desidert viktigste partner i kanaliseringen av bistand til landet I perioden gikk 58 prosent av støtten kanalisert gjennom multilaterale organisasjoner til Verdensbanken Les mer på Norads landsider Afghanistan Hva går bistanden til Økonomisk utvikling og handel godt styresett nødhjelp helse og utdanning er de viktigste satsingsområdene i norsk utviklingssamarbeid i Afghanistan Størst av disse sektorene var økonomisk utvikling og handel og spesielt prosjekter rettet mot landsbygdutvikling I 2012 var norsk bistand til Afghanistan på 733 millioner kroner og nesten halvparten av midlene som gikk til Afghanistan i 2012 gikk til ARTF Evaluering av norsk bistand til landet Norsk balansekunst i Afghanistan Tweet Tallenes tale Tallenes tale er en spalte som gir deg nyttig fakta og informasjon om norsk og internasjonal bistand Spalten leveres av Norads statistikkteam Se også Norads statistikkportal Norsk bistand i tall Kontakter Abdi Ismail Noor Rådgiver Gjengedal Reidun Underdirektør Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/tallenes-tale/bistand-til-afghanistan (2014-09-27)
  Open archived version from archive •