archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tallenes tale: Norske midler til klima ... - norad.no
  2009 og fram til i dag Tallene er brutt opp på årstall verdensdel mottakerland region og kanal Norsk bistand til klima og skog 2009 2012 Norsk bistand til klima og skog 2012 fordelt på verdensdel 2012 fordelt på mottakerland og region 2012 fordelt på kanalvalg Tweet Tallenes tale Tallenes tale er en spalte som gir deg nyttig fakta og informasjon om norsk og internasjonal bistand Spalten leveres av Norads statistikkteam Se også Norads statistikkportal Norsk bistand i tall Interaktivt kart med oversikt over norske Klima og Skogmidler Besøk prosjektkartet her Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater Norges resultatfokus Norads kvalitetssikring Håndbøker Hva er et resultat Norads resultatrapporter Publikasjoner Evaluering Om evaluering Kommende evalueringer Rapporter Aktuelt Evalueringsavdelingen Kontakt oss

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/tallenes-tale/tallenes-tale-norske-midler-til-klima-og-skog (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Tallenes tale: Asylsøknader og flyktnin... - norad.no
  norske kroner brukt på å dekke flyktningutgifter dette utgjorde syv prosent av den bilaterale bistanden og fem prosent av den totale bistanden Grafen viser antall asylsøknader per år den røde linjen og hvor mye bistand som gikk til flyktningutgifter den blå linjen Det er en sammenheng mellom antall asylsøkere og nivået på flyktningutgiftene I årene med økninger i antall asylsøknader er det som regel også en økning i flyktningutgiftene I 2009 søkte over 17 000 personer asyl i Norge og det ble brukt mer enn 2 5 milliarder kroner i bistand for å dekke disse utgiftene Det året utgjorde flyktningutgiftene over 14 prosent av den bilaterale bistanden Etter 2009 har det vært en nedgang i antall asylsøknader og flyktningutgiftene har sunket i takt med denne nedgangen Dersom en sammenlikner hvor stor andel av bistanden de ulike giverlandene bruker på flyktningutgifter er det store variasjoner Forskjellene oppstår fordi landene har ulik praksis for hvilke typer utgifter som inkluderes som flyktningutgifter og fordi det er forskjeller i hvor mange flyktninger som kommer til de ulike landene Noen årsaker til at Norge er av de landene i OECD som har en høy andel av bistanden som går til flyktningutgifter er fordi Norge bruker relativt sett mye bistandspenger per flyktning og fordi Norge mottar mange flyktninger sett i forhold til befolkningen Tweet Tallenes tale Tallenes tale er en spalte som gir deg nyttig fakta og informasjon om norsk og internasjonal bistand Spalten leveres av Norads statistikkteam Se også Norads statistikkportal Norsk bistand i tall Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/tallenes-tale/tallenes-tale-asyls%C3%B8knader-og-flyktningutgifter (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Bistand til Den demokratiske republikke... - norad.no
  Sist oppdatert 23 08 2013 Skriv ut Tweet Hva går bistanden til Kanalene for norsk bistand er forskjellig fra land til land og er tilpasset lokale forhold I 2012 gikk 63 prosent av den norske bistanden til Kongo til norske ikke statlige organisasjoner som Norges Røde Kors og JOIN good forces Bistanden gjennom norske ikke statlige organisasjoner går i all hovedsak til nødhjelp og konfliktforebyggende arbeid Støtte til internert fordervende og innsats for demobilisering av barnesoldater er eksempler på denne bistanden Norsk bistand i 2012 fordelt på partner cms content Hvem mottar den norske bistanden 33 prosent av Norges bistand til Kongo ble kanalisert gjennom FN Av bistanden på 189 millioner gikk 50 millioner til et nødhjelpsfond med flere givere som blir styrt av FNs utviklingsprogram UNDP Det finnes statistikk som gir oversikt over hvilke organisasjoner som har mottatt bistand fra Norge tilbake til 1999 Siden 1999 har Norge ikke hatt bistandsprosjekter der myndighetene til Den demokratiske republikken Kongo er direkte mottaker Tweet Tallenes tale Tallenes tale er en spalte som gir deg nyttig fakta og informasjon om norsk og internasjonal bistand Spalten leveres av Norads statistikkteam Se også Norads statistikkportal Norsk bistand i tall Relaterte lenker Se Norads landside om norsk bistandssamarbeid med DR Kongo Norsk bistand til DR Kongo Fakta om DR Kongo Norsk bistand til Kongo 1999 2009 Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/tallenes-tale/bistand-til-den-demokratiske-republikken-kongo (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Tallenes tale: Befolkningen øker i utvi... - norad.no
  i verdens befolkning i milliarder Økningen i befolkning er ikke jevnt fordelt mellom land Det antas at om lag halvparten av befolkningsøkningen kommer til å være i 10 land hvor 9 av dem regnes som utviklingsland Av verdens befolkning på 7 milliarder er det ca 1 2 milliarder som bor i rike land og 5 8 milliarder som bor i utviklingsland I henhold til beregningene fra UNFPA kommer nesten hele befolkningsøkningen fram til 2050 til å skje i utviklingsland Det er anslått at befolkningsøkningen i rike land kommer til å være mindre enn 0 1 milliard mens økningen i det som i dag er utviklingsland kommer etter all sannsynlighet til å være ca 2 5 milliarder Befolkningsøkningen kommer til å være konsentrert i Afrika og Asia som kommer til å få økt befolkningen med henholdsvis 1 3 milliarder og 900 millioner Dersom en ser på sammensetningen av befolkningen er det en liten overvekt av menn i forhold til kvinner Dette er til tross for at kvinner har høyere forventet levealder enn menn Av verdens befolkning er 44 prosent under 25 år men denne andelen har vært synkende siden 1970 tallet Et annet utviklingstrekk er at verdens befolkning i større og større grad er bosatt i urbane områder I 1950 bodde mindre enn 1 av 3 av verdens innbyggere i byer I dag har andelen som bor i byer passere 1 av 2 mens i 2050 er det beregnet at 2 av 3 av verdens innbyggere kommer til å bo i urbane områder Les mer om befolkningsutvikling på nettsidene til UNFPA Tweet Tallenes tale Tallenes tale er en spalte som gir deg nyttig fakta og informasjon om norsk og internasjonal bistand Spalten leveres av Norads statistikkteam Se også Norads statistikkportal Norsk bistand i tall Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/tallenes-tale/tallenes-tale-befolkningen-%C3%B8ker-i-utviklingsland-og-i-byer (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Tallenes tale: Norges bistand som andel... - norad.no
  skal ligge på i forhold til BNI Den nederste linjen er FNs mål om at giverland bør gi 0 7 prosent av BNI i bistand Norge har oppfylt dette målet hvert år siden 1976 I 2012 var det bare fire andre land i tillegg til Norge som oppnådde dette målet Sverige Danmark Luxembourg og Nederland Den øverste linjen er Norges mål om at 1 prosent av BNI skal brukes på bistand Grafen viser at dette målet ble oppnådd i 2009 og 2010 Det er viktig å se bistandsandelen i sammenheng med utviklingen av BNI Den nominelle bistanden har økt alle år siden 2000 og det er i stor grad svingningene i BNI som fører til at bistandsandelen endrer seg Fra 2007 til 2008 var det en markant økning i Norges BNI dette førte til nedgangen i bistandsandel i 2008 Det påfølgende året falt BNI som er med på å forklare den høye bistandsandelen i 2009 I 2013 ble det gjort en endring i hvordan Norges bistand statistikkføres Dette førte til at mye av Norges satsning på klima ble fjernet fra bistandsstatistikken for 2010 og 2011 Resultatet av denne endringen var en nedgang i både total bistand og bistandsandelen disse årene Tweet Tallenes tale Tallenes tale er en spalte som gir deg nyttig fakta og informasjon om norsk og internasjonal bistand Spalten leveres av Norads statistikkteam Se også Norads statistikkportal Norsk bistand i tall Relaterte artikler Internasjonal bistand reduseres Bistanden økte med én milliard kroner Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/tallenes-tale/norges-bistand-som-andel-av-bruttonasjonalinntekt (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Tallenes tale: Kvinner og likestilling - norad.no
  av 1990 tallet har bistanden til kvinner og likestilling økt både i kroner og som andel av bistanden Høyest var andelen i 2008 da bistand til kvinner og likestilling utgjorde 31 prosent av bistanden Det tilsvarte 4 8 milliarder kroner I 2011 var bistanden på 5 1 milliarder kroner Dette året var det Malawi Afghanistan og Nepal som fikk mest norsk bistand rettet mot kvinner og likestilling Dette er også tre av landene i verden som har størst likestillingsutfordringer De gjør det dårlig på likestillingsindekser som baserer seg på statistikker for helse arbeidsdeltakelse og kvinner i parlamentet I tillegg til å gi bilateral bistand som har som formål å bedre likestilling gir Norge kjernestøtte til multilaterale organisasjoner som jobber med kvinners rettigheter I 2011 var Norge sammen med Spania og Storbritannia de landene som ga mest i kjernestøtte til FNs kvinneorganisasjon UN Women Tallene er basert på policy markøren kvinner og likestilling Alle prosjekter hvor likestilling er et hovedmål eller delmål er inkludert Tweet Tallenes tale Tallenes tale er en spalte som gir deg nyttig fakta og informasjon om norsk og internasjonal bistand Spalten leveres av Norads statistikkteam Se også Norads statistikkportal Norsk bistand i tall Les mer Likestilling og kvinners rettigheter Running on high heels kvinner og politikk Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater Norges resultatfokus Norads

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/tallenes-tale/tallenes-tale-kvinner-og-likestilling (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Tallenes tale - norad.no
  for denne dagen er å styrke jordbruket for å sørge for økt matsikkerhet i verden 05 09 2012 Tallenes tale Hvem gir hva i bistand Sjekk ut hvor mye de store giverlandene har bidratt med fra 1960 til 2011 i et kart 20 06 2012 Tallenes tale Internasjonal bistand til klima øker I Rio i 1992 lovet giverland å satse mer på klima tiltak for å sikre biologisk mangfold og mot forørkning I 2010 gikk over 80 milliarder til klimatiltak 24 05 2012 Tallenes tale Finanskrise gir mindre bistand Internasjonal bistand gikk ned med tre prosent i 2011 Det er første gang på flere år at det er blitt gitt mindre i bistand 24 04 2012 Tallenes tale Ikke alle land får bistand Land som er i økonomisk vekst kan etter hvert bli et høyinntektsland Da vil de ikke lenger være godkjent som mottaker av offisiell utviklingshjelp 11 04 2012 Tallenes tale Norsk bistand 1962 2011 Norad ble opprettet i 1962 De siste 50 årene har det vært endringer i både størrelsen på bistanden og i typen prosjekter som støttes 08 02 2012 Tallenes tale Norsk bistand i bokser Hvor går pengene Se en ny visuell oversikt over Norges bistand i 2010 26 01 2012 Tallenes tale Økende bistand til Myanmar De siste ti årene har det vært en sterk økning i den bilaterale bistanden fra Norge til Myanmar Fra 2001 til 2010 økte den norske bistanden fra 26 til 131 millioner Forrige 1 2 3 Neste Tweet Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/tallenes-tale?index=10 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Tallenes tale - norad.no
  Bærekraftsmålene norad no Om bistand Tallenes tale Viser 21 av 21 06 01 2012 Tallenes tale Norges bistand som andel av bruttonasjonalinntekt Siden 1960 har det vært en tendens til at bruken av penger til utviklingshjelp øker årlig Dette er derimot ikke tilfelle dersom utviklingshjelpen ses i forhold til bruttonasjonalinntekt BNI Forrige 1 2 3 Neste Tweet Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater Norges resultatfokus Norads kvalitetssikring Håndbøker Hva er et resultat Norads resultatrapporter Publikasjoner Evaluering Om evaluering Kommende evalueringer Rapporter Aktuelt Evalueringsavdelingen Kontakt oss Aktuelt Nyheter Arrangementskalender Presse Postjournal Varslingstjeneste Anbud Spørsmål og svar RSS Ekspertkommentaren Grafisk profil Norad konferansen 2013 Filmer Følg oss Følg oss på Twitter Finn oss på Facebook Se filmene våre på YouTube

  Original URL path: http://www.norad.no/no/om-bistand/tallenes-tale?index=20 (2014-09-27)
  Open archived version from archive