archive-no.com » NO » N » NORAD.NO

Total: 969

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tilskudd til forskning 2010 - norad.no
  og helse GLOBVAC Fred og fattigdom POVPEACE Globalt miljø energi og klima GLOBMEK kvinner og likestilling Øknomisk vekst fattigdomsreduksjon og reproduktiv helse ECONPOP og Bedriftenes samfunnsansvar SAMRISK Det ble også gitt støtte til geografisk orientert forskning med ulike tema gjennom Kinaprogrammet CHINOR Indiaprogrammet INDNOR og Latin Amerikaprogrammet LatAm Det ble også gitt støtte til IPM og GAVI Tweet Kontakter Avdeling for helse utdanning og forskning Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og naturressurser Energi Helse Utdanning Tilskudd Søk støtte Tildelinger Resultater Norges resultatfokus Norads kvalitetssikring Håndbøker Hva er et resultat Norads resultatrapporter Publikasjoner Evaluering Om evaluering Kommende evalueringer Rapporter Aktuelt Evalueringsavdelingen Kontakt oss Aktuelt Nyheter Arrangementskalender Presse Postjournal Varslingstjeneste Anbud Spørsmål og svar RSS Ekspertkommentaren Grafisk profil Norad konferansen 2013 Filmer Følg oss Følg oss på Twitter Finn

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tilskudd/tildelinger/tilskudd-til-forskning-2010 (2014-09-27)
  Open archived version from archive


 • Tilskudd til forskning - 2009 - norad.no
  på FNs Tusenårsmål 4 og 5 om å redusere barnedødelighet og bedremødres helse og er et viktig bidrag til regjeringens Tusenårsmålssatsing på global helse Forskningsresultater innen helseområdet er direkte i samsvar med de overordnede målene om at forskningsinnsatsen skal bidra til å bedre levekårene for fattige i sør Konflikt og samfunn er det tredje største tematiske området i forskningsporteføljen og omfatter blant annet programmet Poverty and Peace POVPEACE 18 millioner kroner og Latin Amerika programmet 15 millioner kroner Disse programmene omfatter forskning på sårbare stater konflikt og demokrati Dette er hovedinnretningene for norsk bistandspolitikk Et område hvor det er svakere samsvar mellom økt politisk fokus de siste årene og vår forskningsinnsats er på temaet Kapital hvor Norad i 2009 støttet kun ett prosjekt Bedriftenes samfunnsansvar 0 5 millioner kroner Dette er imidlertid en del av et større program som er samfinansiert med andre sektorer Forskningsområdet Kvinner og jenters rettigheter og likestilling ble støttet med 14 millioner kroneri 2009 og er øremerket slik at 60 prosent går til forskere i sør og 40 prosent i Norge Målet med støtten er å fremskaffe ny kunnskap om kjønns og likestillingspolitikk i fattige land Ulike kanaler for forskningsstøtte 2009 Av totalt i underkant av 300 millioner kroner ble halvparten forvaltet av Norges forskningsråd NFR og lyst ut i åpen konkurranse Hensikten er å sikre kvalitet og bidra til økt kunnskap i Norge og fremme internasjonalt forskningssamarbeid Fordelingen av hele forskningstøtten gjennom ulike kanaler så slik ut 39 prosent gikk til utviklingsforskning i norske forskningsmiljøer gjennom NFR 11 prosent gikk til samarbeidsforskning gjennom NFR Dette er forskningsmidler som lyses ut i Norge men som forutsetter forskningspartner fra sør Her finner vi blant annet Kinaprogrammet og forskningsprogrammet på kjønn og likestilling 1 prosent gikk direkte til norske institusjoner utenom NFR 49 prosent gikk til internasjonale forskningsinstitusjoner

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tilskudd/tildelinger/tilskudd-til-forskning-2009 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Tildelinger - norad.no
  bistandsstatistikk fra 1960 til i dag uavhening av om pengene er forvaltet av Norad eller andre etater Trenger du informasjon om hvor mye bistandspenger Norge har brukt i Afghanistan Angola eller Afrika de siste ti årene eller i fjor eller på spesifikke samfunnsområder eller av spesifikke organisasjoner Skreddersydde rapporter kan vises som kart eller grafer og du kan selv bestemme hvor mye data som skal inn Du kan også laste ned detaljert informasjon om alle tildelinger UDs tilskuddsportal Utenriksdepartementets tilskuddsportal gir oversikt over alle tilskudd fra UD og Norad som det er inngått avtaler om og der det skal utbetales midler inneværende år og inntil fire år framover Oversikten viser hvilke land tilskuddene skal benyttes i hvilke tilskuddsmottakere UD og Norad har inngått avtalene med og hvilke sektorer som mottar støtte Dataene oppdateres den 15 i hver måned Relaterte artikler Norsk bistand har aldri vært større Internasjonal bistand øker Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om

  Original URL path: http://www.norad.no/no/tilskudd/tildelinger?index=10 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Internasjonal bistand øker - norad.no
  hovedtallene for bistand i 2013 De viser at den internasjonale bistanden igjen øker etter to år med nedgang i bistandsnivået Total bistand i 2013 var 134 8 milliarder dollar nesten 800 milliarder kroner og norsk bistand utgjør 4 av totalbeløpet cms content Fem av medlemslandene i DAC nådde i 2013 FNs mål om at 0 7 prosent av BNI skal gå til bistand Av disse ligger Norge øverst da bistanden i fjor utgjorde 1 07 prosent av BNI De forente arabiske emirater som ikke er DAC medlem men som likevel rapporterer til DAC hadde et enda høyere bistandsnivå med 1 25 prosent av BNI Andre land som nådde målet om 0 7 prosent av BNI var Sverige Luxembourg Danmark og Storbritannia Sistnevnte nådde målet for første gang i 2013 mens Nederland ikke kom over 0 7 prosent for første gang siden 1974 Til tross for en økning i total bistand på 6 1 prosent fra 2012 var det en nedgang i bistanden til landene i Afrika sør for Sahara Nedgangen viser seg både i beløp og som andel av den totale bistanden Les mer om den internasjonale bistanden i 2013 på OECD DACs nettsider Tweet Relaterte lenker Les mer om den internasjonale bistanden i 2013 på OECD DACs nettsider Relaterte artikler Norsk bistand har aldri vært større Kontakter Gjengedal Reidun Underdirektør Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og

  Original URL path: http://www.norad.no/no/aktuelt/nyheter/internasjonal-bistand-%C3%B8ker (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Hva gjør Norad for å kvalitetssikre nor... - norad.no
  en veileder i resultatarbeid for alle som jobber med norsk bistand Avtalehåndboken er et av virkemidlene i kvalitetssikring av norske avtaler og kontrakter innen utviklingssamarbeid Håndboken er laget for å være et verktøy og et referansegrunnlag for utforming forhandling og oppfølging av avtaler og kontrakter på de mest sentrale områdene innen utviklingssamarbeidet Håndboken finnes kun på engelsk med tittelen The Agreement manual Utenriksdepartementet driver i samarbeid med Norad utstrakt opplæring i resultatarbeid for ansatte i departementet ambassadene og Norad Kursene tilbys også til andre tilskuddsforvaltere som sivile organisasjoner og lignende Gjennomganger av bistandsarbeid Norad foretar årlig rundt ti forvaltningsgjennomganger på Norges bistandsambassader Da sjekkes blant annet om prosjekter er planlagt gjennomfært og dokumentert i henhold til retningslinjene Ambassadens resultatarbeid gjennomsees og det gis opplæring til ambassadens ansatte Utenriksdepartementet pålegger Norad å ha generelt resultatfokus i sin faglige rådgivning I tillegg til at Norad har en egen avdeling for metode og resultater vektlegges resultatarbeidet i hele Norads virksomhet Åpenhet gjennom statistikk og kommunikasjon Statistikkportalen på Norad no ble etablert i 2011 og bidrar til resultatarbeidet ved å legge til rette for åpenhet og etterrettelighet når det gjelder bruken av Norges bistandsmidler Arbeidet med å formidle gode og dårlige resultater av norsk bistand på ulike måter svarer på ønsket om mer kunnskap om hva norsk bistand fører til Tweet Relaterte publikasjoner Results Management in Norwegian Development Cooperation A practical guide Logical Framework Approach handbook for objectives oriented planning The Agreement Manual Assessment of Sustainability Elements Key Risk Factors Practical Guide Norway s provision of budget support to developing countries guidelines Nordic Plus Practical Guide to Delegated Cooperation Development Cooperation Manual Nordic Plus Practical Guide to Joint Financing Arrangements Working with Sector Development Programmes Practical Guide Kontakter Avdeling for metode og resultater Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/norads-kvalitetssikring/hva-gj%C3%B8r-norad-for-%C3%A5-kvalitetssikre-norsk-bistand--384110 (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Slik vurderes innsatsen til multilatera... - norad.no
  er kort fortalt en survey spørreundersøkelse dokumentanalyse og intervjuer Metodene er alle detaljert beskrevet i MOPAN metodedokumenter og på MOPANs nettside MOPAN jobber nå med en oppdatert metode som skal rulles ut i 2015 Felles vurderinger I løpet av 2013 gjennomførte MOPAN vurderinger av Asiabanken IFAD WHO og WFP og i 2014 blir det gjennomført vurderinger av FAO UN Women UNFPA og UNHCR Gjennomgangene inkluderer også en vurdering av organisasjonenes dokumentasjon av resultatoppnåelse Vurderingene gjennomført av MOPAN brukes i stadig større grad av nettverkets medlemsland i deres oppfølgning av organisasjonene Alle vurderinger og organisasjonenes svar på disse er tilgjengelige på MOPANs nettside Bilaterale vurderinger MOPAN har også laget en oversikt over alle bilaterale vurderinger som er gjort at nettverkets medlemsland i perioden 2009 til 2012 Hvert år gjennomfører giverland selv bilaterale vurderinger av multilaterale organisasjoner I oversikten finner du blant annet Storbritannias Multilateral Aid Review MAR Australias Multilateral Assessment og Nederlands scorecards MOPANS oversikt inneholder en kort omtale av hver vurdering og lenker til de av rapportene som er offentlige Lurer du på hvordan organisasjonene blir vurdert MOPANs oversikt finner du her Norske vurderinger I 2011og 2013 utarbeidet Utenriksdepartementet vurderinger av organisasjoner som Norge gir støtte til Vurderingene er basert på styredokumenter og annen dokumentasjon som evalueringer og felles givervurderinger Det ble utarbeidet et profilark for hver organisasjon Gjennomganger fra MOPAN inngikk i profilarkene der det var relevant Dette er vurderingene av 29 multilaterale organisasjoner fra 2013 Dette er vurderingene fra 2011 Tweet Kontakter Dam Thomas Seniorrådgiver Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/norads-kvalitetssikring/slik-vurderes-innsatsen-til-multilaterale-organisasjoner (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Håndbøker - norad.no
  of Foreign Affairs Juni 2010 Assessment of Sustainability Elements Key Risk Factors Practical Guide Norad on behalf of the Norwegian Ministry of Foreign Affairs 2005 Development Cooperation Manual Norad 1999 Logical Framework Approach handbook for objectives oriented planning Norad on behalf of the Norwegian Ministry of Foreign Affairs and the other Nordic Plus countries Januar 2007 Nordic Plus Practical Guide to Delegated Cooperation Netherlands Ministry of Foreign Affairs on behalf of the other Nordic Plus countries Oktober 2007 Nordic Plus Practical Guide to Joint Financing Arrangements Norad on behalf of The Norwegian Ministry of Foreign Affairs Juli 2007 Norway s provision of budget support to developing countries guidelines Norad on behalf of The Norwegian Ministry of Foreign Affairs Desember 2008 Results Management in Norwegian Development Cooperation A practical guide Norad Desember 2006 The Agreement Manual Norad on behalf of The Norwegian Ministry of Foreign Affairs Mai 2007 Working with Sector Development Programmes Practical Guide Tweet Nyttige håndbøker Hensikten med håndbøkene er å bidra til at den norske støtten blir et mer effektivt bidrag til våre utviklingspartnere i deres arbeid med å oppnå resultater Relaterte publikasjoner Results Management in Norwegian Development Cooperation A practical guide Logical Framework Approach handbook for objectives oriented planning The Agreement Manual Assessment of Sustainability Elements Key Risk Factors Practical Guide Norway s provision of budget support to developing countries guidelines Nordic Plus Practical Guide to Delegated Cooperation Nordic Plus Practical Guide to Joint Financing Arrangements Development Cooperation Manual Working with Sector Development Programmes Practical Guide Kontakter Avdeling for metode og resultater Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/h%C3%A5ndb%C3%B8ker?index=0&orderBy=title&type=qualityassurance (2014-09-27)
  Open archived version from archive

 • Assessment of Sustainability Elements/Key Risk Factors : Practical Guide - norad.no
  factors in grant management The Guide is designed to be of practical use when identifying and documenting the effects impacts and risks of a programme This Guide contains seven chapters each describing one important sustainability element The elements are in accordance with internationally accepted standards for analysis of risk factors The following seven sustainability elements are based on OECD DAC s six areas of particular importance from 1992 but adjusted to existing Norwegian development policy Gender Equality and Women s Empowerment Environmental and Social Sustainability and Climate and Risk Management Climate Proofing HIV and AIDS Institutional Capacity Conflict Sensitivity Financial Management and Corruption Human Rights and Equality Tweet Assessment of Sustainability Elements Key Risk Factors Practical Guide Bestill Gratis Dine bestillinger Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid 2011 Besøksadresse Ruseløkkveien 26 0251 Oslo Postadresse Pb 8034 Dep 0030 Oslo Sentralbord 23 98 00 00 E post postmottak norad no Kontakt oss Om bistand Slik er norsk bistand organisert Norsk utviklingspolitikk Samarbeidspartnere Norsk bistand i tall Landsider Tusenårsmålene Bistandseffektivitet Bistandswiki Tallenes tale Nøkkeltall Bærekraftsmålene Om Norad Strategi Organisasjonskart Ansattoversikt Jobb i Norad Bibliotek Utviklingshuset Historie Norad 50 år Kontakt oss Tema Demokrati og styresett Menneskerettigheter Økonomisk utvikling og offentlig forvaltning Klima miljø og

  Original URL path: http://www.norad.no/no/resultater/publikasjoner/publikasjon?key=109620 (2014-09-27)
  Open archived version from archive